Menu

Phân biệt tương lai đơn và tương lai gần chi tiết kèm bài tập

Cách phân biệt tương lai đơn và tương lai gần như thế nào? Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết của hai thì Tiếng Anh này có điểm gì khác nhau? Hãy cùng trung tâm học Tiếng Anh Jaxtina tìm hiểu lời giải đáp cho những câu hỏi này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Có Thể Bạn Cần: Ôn luyện Tiếng Anh cơ bản

1. Công thức thì tương lai đơn và tương lai gần có gì khác nhau?

Thì tương lai đơn (Simple Future Tense) và thì tương lai gần (Near Future Tense) đều được sử dụng để diễn tả hành động xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, cả hai lại có một số sự khác biệt về cấu trúc như sau:

Tương lai đơn Tương lai gần
S + will + V1 S + am/is/are going to + V1
S + will not/won’t + V1 S + am/is/are not going to + V1
Will + S + V1? Am/Is/Are + S + going to + V1?

Qua bảng so sánh trên, ta có thể thấy được sự khác biệt duy nhất giữa hai thì này nằm ở động từ chính. Tương lai đơn sử dụng câu thức động từ khuyết thiếu kèm động từ nguyên mẫu. Trong khi đó tương lai gần sử dụng động từ be going to + động từ nguyên mẫu.

phân biệt tương lai đơn và tương lai gần

Phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần

Khám Phá Chi Tiết: 12 thì trong Tiếng Anh

2. Phân biệt tương lai đơn và tương lai gần qua cách dùng

Sự khác biệt về cách sử dụng của thì tương lai đơn và tương lai gần có thể bạn chưa biết:

Tương lai đơn Tương lai gần
Diễn tả sự kiện, hành động sẽ xảy ra trong tương lai một cách tự nhiên. Diễn tả sự kiện, hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, gần hơn so với tương lai đơn.
Diễn tả một quyết định ngay tại thời điểm nói. Diễn tả hành động, sự kiện xảy ra có kế hoạch cụ thể hoặc đã được dự đoán trước.
Diễn tả sự kiện, hành động sẽ xảy ra ngẫu nhiên, không có kế hoạch cụ thể.
Diễn tả một niềm tin, dự đoán, ý nghĩ về tương lai nhưng không có căn cứ cụ thể.

Thì tương lai đơn được dùng để diễn tả một quyết định, một kế hoạch “tự phát” – xảy ra tức thời ngay tại thời điểm nói. Khác với thì tương lai đơn, thì tương lai gần được dùng để diễn tả một hành động, sự kiện xảy ra khi đã có kế hoạch cụ thể hoặc được dự đoán trước.

Tìm Hiểu Thêm: Thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành trong Tiếng Anh

3. So sánh dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn và tương lai gần

Một số dấu hiệu để bạn nhận biết của thì tương lai đơn và thì tương lai gần phổ biến:

Tương lai đơn Tương lai gần
 • Tomorrow: ngày mai
 • Next day: ngày hôm tới
 • Next month/ next week/ next year: tháng tới/ tuần tới/ năm tới
 • In + thời gian: trong … nữa
 • Thường đi kèm với các từ khóa: will, probably, maybe, certainly,..
 • Tomorrow: ngày mai
 • Next day: ngày tới
 • Next year/ next week/ next month: năm tới/ tuần tới/ tháng tới
 • In + thời gian: trong … nữa
 • Thường đi kèm với các từ khóa: be going to, plan to, intend to, about to

Có thể thấy cả hai thì đều có những dấu hiệu tương đối giống nhau dễ gây nhầm lẫn. Vì thế, để có thể phân biệt tương lai đơn và tương lai gần, bạn cần căn cứ vào ngữ cảnh trong câu.

4. Bài tập phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần

Dưới đây là một số bài tập phân biệt giữa thì tương lai đơn (Simple Future) và tương lai gần (Near Future) trong Tiếng Anh. Đối với mỗi câu hỏi, bạn cần chọn đúng thì cho cụm từ hoặc câu sau đây:

1. I ________ (go) to the store after work today.

 1. will go
 2. am going

2. He ________ (call) you tomorrow.

 1. will call
 2. is calling

3. We ________ (have) dinner at 7 PM this evening.

 1. will have
 2. are having

4. They ________ (watch) a movie later tonight.

 1. will watch
 2. are watching

5. She ________ (travel) to Paris next year.

 1. will travel
 2. is traveling

6. I think it ________ (rain) later this afternoon.

 1. will rain
 2. is raining

7. Tom and Mary ________ (visit) their grandparents this weekend.

 1. will visit
 2. are visiting

8. The concert ________ (start) at 8 PM tonight.

 1. will start
 2. is starting

9. My friend ________ (move) to a new apartment next month.

 1. will move
 2. is moving

10. We ________ (meet) for coffee in an hour.

 1. will meet
 2. are meeting
Xem đáp án
 1. am going
 2. will call
 3. are having
 4. will watch
 5. will travel
 6. will rain
 7. will visit
 8. will start
 9. is moving
 10. are meeting

Jaxtina English Center đã chia sẻ cách phân biệt tương lai đơn và tương lai gần thông qua bài viết trên. Hy vọng sau khi đọc bài viết trên bạn đã hiểu rõ sự khác biệt giữa hai thì này và không bị nhầm lẫn khi sử dụng trong giao tiếp hoặc viết bằng Tiếng Anh.

Kiến Thức Liên Quan:

Hãy đánh giá!
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng