Menu

Lịch khai giảng khóa học

Lịch khai giảng Hai Bà Trưng, 435 Bạch Mai

Khoá học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh Từ Đầu T2 -T4 -T6 18H00 - 19H30 22/04/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T4-T6 19H30 - 21H30 05/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2-T4 19H30 - 21H30 22/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T3-T5 14H-15H30 18/04/2024
Luyện Phát Âm T3-T5 18H00 - 19H30 11/04/2024

Lịch khai giảng Hai Bà Trưng, Số 3 Phố Minh Khai

Khoá học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh Từ Đầu T3 -T5 -T7 18H00 - 19H30 11/04/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T5-CN 9h :10h30 18/04/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T3 -T5 -T7 18H00 - 19H30 30/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T3-T5 18H00 - 19H30 18/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2 -T4 -T6 19H30 - 21H30 24/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T3-T5 19H30 - 21H30 04/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng 2-4 14h-15h30 15/04/2024
Luyện Thi TOEIC T3-T5 19H30 - 21H30 04/04/2024
Luyện Thi IELTS T4-T6 18H-20H 10/04/2024
Luyện Thi IELTS T4-T6 18H-20H 17/04/2024

Lịch khai giảng Hà Đông, 112 Chiến Thắng

Khoá học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh Từ Đầu T4-T6 18H00 - 19H30 10/04/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T2-T4-T6 19H30 - 21H30 10/04/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T4-T6 19H30 - 21H30 26/04/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T3-T5-T7 18H00 - 19H30 04/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T3-T5 19H30 - 21H30 09/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T3-T5-T7 19H30 - 21H30 02/05/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2-T6 18H00 - 19H30 12/4/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2-T4 18H00 - 19H30 08/04/2024
Luyện Thi TOEIC T2-T4-T6 18H00 - 19H30 19/04/2024
Luyện Thi IELTS T3-T5 18H00 - 19H30 02/04/2024
Luyện Thi IELTS T4 ca 1 - CN 15H 18H00 - 19H30 10/04/2024

Lịch khai giảng Cầu Giấy, 239 Trần Quốc Hoàn

Khoá học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh Cơ Bản T2 - T4 - T6 18:00 - 19:30 9/4/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T3 - T5 18H00 - 19H30 9/4/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T4 - T6 19H30 - 21H30 5/4/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2 - T4 - T6 18H00 - 19H30 3/4/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2 - T4 - T6 10:15 - 11:45 24/4/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2 - T4 - T6 18H00 - 19H30 24/4/2024
Luyện Thi IELTS T3 - T5 19H30 - 21H30 15/04/2024

Lịch khai giảng Nam Từ Liêm, Mỹ Đình

Khoá học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh Từ Đầu T2 -T4 -T6 18h00 - 19h30 16/04/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T2 -T4 -T6 18h00 - 19h30 10/04/2024

Lịch khai giảng Quận Thanh Xuân, Trường Chinh

Khoá học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh Từ Đầu T2-T4-T6 19h30 - 21h00 20/4/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T3-T5-T7 18h00 - 19h30 21/4/2024

Lịch khai giảng Long Biên, 60-62 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề

Khoá học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh Từ Đầu T2-T4-T6 9h-10h30 25/04/2024
Tiếng Anh Từ Đầu T3-T5-T7 14h-15h30 22/04/2024

Lịch khai giảng Quận 10, 662/23 Sư Vạn Hạnh, P12

Khoá học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh Từ Đầu T3-T5-T7 19H30 - 21H30 04/04/2024
Tiếng Anh Từ Đầu T3-T5-T7 19H30 - 21H30 16/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T3-T5-T7 19H30 - 21H30 20/04/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T2 -T4 -T6 10H00-11H30 03/05/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T2 -T4 -T6 18H00 - 19H30 15/05/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T2 -T4 -T6 19H30 - 21H30 13/05/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2 -T4 -T6 19H30 - 21H30 17/05/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T3-T5-T7 18H00 - 19H30 28/05/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T3-T5-T7 18H00 - 19H30 02/05/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2 -T4 -T6 10H00-11H30 03/05/2024
Luyện Thi IELTS T3-T5-T7 19H30 - 21H30 02/05/2024
Luyện Thi IELTS T2 -T4 -T6 19H30 - 21H30 08/05/2024

Lịch khai giảng Quận Phú Nhuận, 35 Đường Số 11, P2

Khoá học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh Cơ Bản T2 - T4 - T6 19H30 - 21H30 04/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T3 - T5 - T7 9h - 10h30 02/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T3 - T5 - T7 19H30 - 21H30 01/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2 - T4 - T6 19H30 - 21H30 24/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2 - T4 - T6 18H00 - 19H30 17/04/2024
Luyện Thi TOEIC T2 - T4 - T6 19H30 - 21H30 01/04/2024
Luyện Thi IELTS T2 - T4 - T6 19H30 - 21H30 01/04/2024
Luyện Thi IELTS T3 - T5 19H30 - 21H30 01/04/2024
Luyện Thi IELTS T2 - T4 19H30 - 21H30 17/04/2024

Lịch khai giảng Quận Gò Vấp, 12 Đường Số 12, Cityland Park Hills, P10

Khoá học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh Từ Đầu T2 - T4 - T6 18:00 - 19:30 15/04/2024
Tiếng Anh Từ Đầu T3 - T5 - T7 19h30 - 21h00 15/04/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T2 - T4 - T6 18:00 - 19:30 03/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T3 - T5 - T7 10:15 - 11:45 11/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2 - T4 - T6 19h30 - 21h00 08/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T3 - T5 - T7 19h30 - 21h00 27/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2 - T4 - T6 19h30 - 21h00 03/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2 - T4 - T6 18:00 - 19:30 08/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T3 - T5 - T7 19h30 - 21h00 04/04/2024
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng T2 - T4 - T6 19h30 - 21h00 08/04/2024
Luyện Thi IELTS T3 - T5 - T7 17:30 - 19:30 30/04/2024

Lịch khai giảng Quận 5

Khoá học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh Từ Đầu T2 - T4 - T6 19h30 - 21h00 03/04/2024
Tiếng Anh Từ Đầu T3 - T5 - T7 19h30 - 21h00 25/04/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T3 - T5 - T7 18h00 - 19h30 23/04/2024

Lịch khai giảng Quận 7

Khoá học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Luyện Phát Âm T3 - T5 18H00 - 19H30 02/04/2024
Luyện Phát Âm T3 - T5 19:45 - 21:45 02/04/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T2 -T4 -T6 18h00 - 19h30 15/04/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T2 -T4 -T6 19h30 - 21h00 15/04/2024

Lịch khai giảng Thủ Đức, 25 Đường 1, Khu dân cư Areco, Linh Tây

Khoá học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh Từ Đầu T2 - T4 - T6 18h00 - 19h30 18/03/2024
Tiếng Anh Cơ Bản T3 - T5 - T7 19h30 - 21h00 19/03/2024

Lịch khai giảng Học Trực Tuyến - Áp Dụng Toàn Quốc

Khoá học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh Từ Đầu T4-T6 18H00 - 19H30 05/04/2024
Tiếng Anh Từ Đầu T3-T5 19h45 - 21h15 16/04/2024