Giới thiệu bạn bè, người thân học tiếng Anh nhận ngay 500k/học viên
        Trả góp học phí 0% lãi suất với ngân hàng VIB Bank
X
Menu

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA TỪNG CƠ SỞ

Lịch khai giảng cơ sở Chùa Láng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S1.186 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 11/03/2021
S1.187 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 19/04/2021
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC1.138 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 03/03/2021
TC1.140 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 20/04/2021
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng nâng cao MTC1.6 Wednesday - Friday 19:45 - 21:15 28/04/2021

Lịch khai giảng cơ sở Bạch Mai

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS4.71 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 7/4/2021
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S4.296 Wednesday - Friday 18:00 - 19:30 10/03/2021
S4.297 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 5/4/2021
S4.298 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 20/4/2021
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC4.272 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 09/03/2021
TC4.273-XD Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 14/4/2021
IELTS Tăng cường chuyên sâu IN4.14 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 8/4/2021

Lịch khai giảng cơ sở Phố Vọng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S8.298 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 26/04/2021
S8.299 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 08/04/2021
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC8.272 Wednesday - Friday 19:45 - 21:15 19/03/2021
TC8.273 Wednesday - Friday 18:00 - 19:30 23/04/2021

Lịch khai giảng cơ sở Chiến Thắng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Ưu đãi
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS3.31 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 23/03/2021 Khóa EP+ Giao tiếp với người nước ngòai
PreS3.32 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 27/04/2021 Khóa EP+ Giao tiếp với người nước ngòai
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S3.114 Wednesday - Friday 19:45 - 21:15 10/03/2021 Khóa EP+ Giao tiếp với người nước ngòai
S3.115 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 23/03/2021 Khóa EP+ Giao tiếp với người nước ngòai
S3.116 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 26/04/2021 Khóa EP+ Giao tiếp với người nước ngòai
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC3.93 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 06/04/2021 Giao tiếp với người nước ngoài
TC3.94 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 08/03/2021 Giao tiếp với người nước ngòai
TC3.95 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 28/04/2021 Giao tiếp với người nước ngoài
TC3.96 Wednesday - Friday 19:45 - 21:15 28/04/2021 Giao tiếp với người nước ngoài
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng nâng cao MTC3.5 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 20/04/2021 Giao tiếp với người nước ngoài
Luyện thi TOEIC TOEIC3.01 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 29/04/2021 Giao tiếp với người nước ngoài

Lịch khai giảng cơ sở Phố Nhổn

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S7.170 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 06/04/2021
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC7.169 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 20/04/2021

Lịch khai giảng cơ sở Trần Quốc Hoàn

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS2.64 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 10/03/2021
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S2.171 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 02/03/2021
S2.172 Monday - Friday 09:00 - 10:30 08/03/2021
S2.173 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 22/03/2021
S2.176 Wednesday - Friday 18:00 - 19:30 07/04/2021
S7.170 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 06/04/2021
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC2.165 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 23/03/2021
TC2.166 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 23/03/2021
TC2.167 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 01/04/2021
TC2.168 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 05/04/2021
TC7.169 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 20/04/2021
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng nâng cao MTC2.10 Wednesday - Friday 18:00 - 19:30 12/03/2021
IELTS Tập trung nâng cao FO2.02 Monday - Friday 18:00 - 19:30 15/03/2021

Lịch khai giảng cơ sở Hồ Chí Minh

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS 974 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 13/04/2021
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S 973 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 12/04/2021

Tặng khóa học Giao tiếp với Giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ Ưu đãi học phí lên tới 5.500.000đ khi đăng kí học trong tháng này!