Khai trương cơ sở mới tại đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM!
        Xoá bỏ rào cản - Chinh phục tiếng Anh trên online!
Học online - Hỗ trợ trả góp học phí 0% lãi suất
        Bình thường trở lại tiếng Anh lợi hại cùng Jaxtina!
X
Menu

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA TỪNG CƠ SỞ

Lịch khai giảng cơ sở Bạch Mai

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S4.287 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 30/06/2022

Lịch khai giảng cơ sở Phố Vọng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS8.75 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 29/06/2022
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S4.283 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 27/06/2022
S8.304 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 16/06/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC8.284 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 05/07/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng nâng cao MTC8.13 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 28/06/2022
IELTS Tập trung nâng cao FO8.23 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 22/06/2022
IELTS Tăng cường chuyên sâu IN8.22 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 28/06/2022

Lịch khai giảng cơ sở Chiến Thắng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS3.35-CT Friday - Sunday Friday - 18:00 - 19:30 Sunday: 14:00 - 15:30 26/06/2022
PreS3.36-CT Monday - Wednesday - Friday 19:45 - 21:15 27/06/2022
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S3.121-CT Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 28/06/2022
S3.32 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 05/07/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC3.102-CT Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 08/06/2022
TC3.117 Monday - Wednesday 19:00 - 20:30 29/06/2022
Luyện thi TOEIC TO3.02 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 16/06/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng nâng cao MTC3.6-CT Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 29/06/2022

Lịch khai giảng cơ sở Trần Quốc Hoàn

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS2.74-TQH Friday & Sunday Friday: 18:00 - 19:30 Sunday: 14h00 - 15h30 29/07/2022
PreS2.77 Monday & Wednesday 18:00 - 19:30 13/07/2022
PreS2.78 Tuesday & Thursday 19:45 - 21:15 19/07/2022
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S2.73-TQH Tuesday & Thursday 19:45 - 21:15 02/08/2022
S2.194 Tuesday & Thursday 18:00 - 19:30 14/07/2022
S2.197-TQH Monday & Wednesday & Friday 19:45 - 21:15 29/07/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC2.188-TQH Tuesday & Thursday 18:00 - 19:30 19/07/2022
TC2.189-TQH Monday & Wednesday 19:45 - 21:15 03/08/2022
Luyện thi TOEIC TO2.05-TQH Tuesday & Thursday 19:45 - 21:15 28/07/2022

Lịch khai giảng cơ sở Hồ Chí Minh

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS9.980-HCM Tuesday & Thursday 18:00 - 19:30 18/07/2022
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S9.981-HCM Monday & Wednesday 18:00 - 19:30 28/07/2022
S9.982-HCM Tuesday & Thursday 19:45 - 21:15 12/07/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC9.973-HCM Tuesday & Thursday 19:45 - 21:15 04/08/2022
TC9.975-HCM Tuesday & Thursday 18:00 - 19:30 14/07/2022

Tặng khóa học Giao tiếp với Giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ Ưu đãi học phí lên tới 5.500.000đ khi đăng kí học trong tháng này!

 

Không có lịch phù hợp? Nhận tư vấn lịch mong muốn ngay:

Tặng khóa học Giao tiếp với Giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ Ưu đãi học phí lên tới 5.500.000đ khi đăng kí học trong tháng này!

 

Không có lịch phù hợp? Nhận tư vấn lịch mong muốn ngay: