[Special Gift 2019] Học Tiếng Anh Hay, Bay Ngay Sang Thái
        Ưu đãi đặc biệt -30% học phí HCM!
        Ưu đãi 3.500.000đ Lộ Trình IELTS 6.5+ Tinh Gọn
X
Menu
Jaxtina English Center
Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người mới bắt đầu.

Lịch khai giảng

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S239 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 04/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S245 19h45-21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 4 ngày 31/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S236 14h30-16h00 thứ 4, 6 14h30 thứ 4 ngày 10/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S241  18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 09/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S243  19h45-21h15 thứ 2, 6 18h00 thứ 2 ngày  22/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S240 9h30-11h00 thứ 3, 5, 7 9h30 thứ 3 ngày 02/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S242 19h45-21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 4 ngày 24/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S244 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 23/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
 S162 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 6 ngày  05/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S163 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày  11/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S164 14h30-16h00 thứ 3, 5 14h30 thứ 3 ngày  16/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S165 18h00-19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 6 ngày  26/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S2.102 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 4 ngày 03/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S2.106 9h00 – 10h30 thứ 2, 4, 6 9h00 thứ 2 ngày 01/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S3.89 18h00-19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 6 ngày 12/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.90 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 18/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.91 19h45-21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 2 ngày 29/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S910 18:00 – 19:30 thứ 3 – 5 – 7 30/03/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
S911 19:45 – 21:15 thứ 2 – 4 – 6 01/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
S912 18:00 – 19:30 thứ 2 – 4 – 6 06/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
S13 19:45 – 21:15 thứ 3 – 5 – 7 18/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
S14 18:00 – 19:30 thứ 3 – 5 – 7 25/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
TS910 19:45 – 21:15 thứ 6 – CN 28/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY

       *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC206  18h00 – 19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 6 ngày 19/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC201 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 02/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC203 18h00 – 19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 11/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC204 18h00 – 19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 5 ngày 22/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC207 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 25/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC202 14h00-15h30 thứ 3, 5 14h00 thứ 5 ngày 02/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC205 19h45 – 21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 2 ngày 15/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC208 9h00-10h30 thứ 2, 6 9h00 thứ 2 ngày 22/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC209 18h00 – 19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 2 ngày 29/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC210 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 01/08/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC108 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 02/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC109 9h30-11h00 thứ 3, 6 9h30 thứ 6 ngày 05/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC110 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 09/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC111 18h00-19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 2 ngày 22/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.84 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 02/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.91 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 23/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.85 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 6 ngày 04/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.87 18h00-19h30 thứ 4, 6  18h00 thứ 4 ngày 24/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.92 19h45-21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 6 ngày 19/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.93 9h00-10h30 thứ 3, 5 9h00 thứ 5 ngày 18/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC3.65 19h45 – 21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 4 ngày 10/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.66 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 09/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.67 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 11/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.68 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 11/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.69 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 16/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.70 19h45 – 21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 6 ngày 19/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.71 18h00-19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 2 ngày 29/07/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC4.33 18:00 – 19:30 thứ 6 – CN 05/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.34 19:45 – 21:15 thứ 2 – 4 08/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ  ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.35 18:00 – 19:30 thứ 3 – 5 09/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ  ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.36 19:45 – 21:15 thứ 3 – 5 11/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ  ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.37 18:00 – 19:30 thứ 3 – 5 16/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ  ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.38 19:45 – 21:15 thứ 2 – 4 21/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ  ĐĂNG KÝ NGAY

      *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
Academic English 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 02/07/2019 ĐĂNG KÝ
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
Academic English 18h30 – 20h30 thứ 2, 4 18h30 thứ 4 ngày 03/07/2019 ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

(Đăng ký ngay để trả nghiệm hệ thống học tiếng Anh giao tiếp đã giúp hơn 100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh. Và giờ, đến lượt bạn ... )

X