Lịch khai giảng tại Jaxtina
[Special Gift 2019] Học Tiếng Anh Hay, Bay Ngay Sang Thái
        Ưu đãi đặc biệt -30% học phí HCM!
        Ưu đãi 3.500.000đ Lộ Trình IELTS 6.5+ Tinh Gọn
X
Menu
Jaxtina English Center
Hệ thống đào tạo tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng cho người mới bắt đầu

Lịch khai giảng

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS4.47 19h45-21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 2 ngày 30/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.251 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 03/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.255 18h00 – 19h30 thứ 4,6 18h00 thứ 6 ngày 27/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS4.44 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 10/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.256 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 12/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS4.45 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 17/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.252 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 6 ngày 13/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.253 19h45-21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 4 ngày 25/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.254 18h00-19h30 thứ 3,5 18h00 thứ 3 ngày 17/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS1.39 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày  19/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 PreS1.40 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày  24/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S1.167 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày  05/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S1.168 14h30-16h00 thứ 3, 5 14h30 thứ 5 ngày  19/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S1.169 18h00-19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 2 ngày  23/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S1.170 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày  17/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S1.171 19h45-21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 2 ngày  30/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS5.03 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 26/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
PreS5.04 19h45-21h15  thứ 2, 4 19h45 thứ 2 ngày 23/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S5.03 19h45-21h15  thứ 2, 4 19h45 thứ 4 ngày 04/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S5.05 19h45-21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 4 ngày 18/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S5.06 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 24/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S5.07 18h00-19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 2 ngày 30/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS39 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 6 ngày 06/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
PreS40 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 10/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
PreS42 19h45-21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 6 ngày 27/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.123 19h45-21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 6 ngày 13/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.124 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 17/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.120 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 4 ngày 18/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.121 19h45-21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 2 ngày 23/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS41 18h00 – 19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 4 ngày 18/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.118 9h30 – 11h00 thứ 2, 4 9h30 thứ 2 ngày 09/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.119 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 03/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.122 18h00 – 19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 4 ngày 04/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.126 19h45 – 21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 6 ngày 20/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.125 18h00 – 19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 6 ngày 27/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S3.23 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 24/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.96 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 10/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.97 19h45-21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 4 ngày 18/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.98 18h00-19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 2 ngày 18/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.99 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 26/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS936 9h30-11h00 thứ 2, 4,6 13/09/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
PreS937 18h00-19h30 thứ 3, 5,7 17/09/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
S930 19h45-21h15 thứ 2, 4 11/09/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
S933 18h00-19h30 thứ 2, 4,6 11/09/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
S934 19h45-21h15 thứ 2, 4 25/09/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
S935 18h00-19h30 thứ 3, 5 10/09/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY

       *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC4.217  18h00 – 19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 19/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC4.216 19h45 – 21h15 thứ 4,6 19h45 thứ 6 ngày 20/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.218 19h45 – 21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 4 ngày 11/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.219 18h00 – 19h00 thứ 4, 6 18h00 thứ 2 ngày 23/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC4.221 18h00 – 19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 19/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.220 19h45 – 21h15 thứ 2,6 19h45 thứ 6 ngày 20/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC 4.212 18h00 – 19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 4 ngày 04/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC 4.213

9h30 -11h00

thứ 3, 5

9h30 thứ 3 ngày 17/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MTC 4.1 18h00 – 19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 2 ngày 23/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC1.114 19h45-21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 6 ngày 06/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC1.115 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 17/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC1.116 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 24/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC1.117 18h00-19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 2 ngày 23/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC5.01 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 6 ngày 04/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC5.02 19h45- 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 05/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.53N 18h00-19h30 thứ 2,4 18h00 thứ 4 ngày 04/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.101 19h45-21h15 thứ 2,4 19h45 thứ 2 ngày 09/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC 2.102 18h00-19h30 thứ 4,6 18h00 thứ 6 ngày 27/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.100 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 4 ngày 04/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.106 9h30-11h00  thứ 2, 4 9h30 thứ 4 ngày 04/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.103 19h45-21h15 thứ 3, 5  19h45 thứ 5 ngày 19/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.105 18h00-19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 2 ngày 30/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.99 19h45-21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 4  ngày 04/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC3.67 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 4 ngày 04/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.72 19h45 – 21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 4 ngày 06/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.73 18h00-19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 6 ngày 20/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.74 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 17/09/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC916 19h45-21h15 thứ 2, 4 04/09/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
TC920 18h00-19h30 thứ 3, 5 10/09/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ  ĐĂNG KÝ NGAY
TC924 19h45-21h15 thứ 3, 5 09/09/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ  ĐĂNG KÝ NGAY
TC925 19h45-21h15 thứ 2, 4 11/09/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY

      *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
IN10 19h45 – 21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 4 ngày 11/09/2019 ĐĂNG KÝ
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

(Đăng ký ngay để trả nghiệm hệ thống học tiếng Anh giao tiếp đã giúp hơn 100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh. Và giờ, đến lượt bạn ... )

X