Bạn ở HCM? Tới ngay cơ sở tại đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM!
Chưa biết chọn khoá học nào? Hãy xem các khoá học tại Jaxtina!
        Tân sinh viên? Tìm hiểu về Anh ngữ Jaxtina ngay!
X
Menu

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA TỪNG CƠ SỞ

Lịch khai giảng cơ sở  Đại học Bách Khoa

Khóa học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng PreS.01 - BK Monday, Wednesday & Friday 18:00 - 19:30 28/09/2022

Lịch khai giảng cơ sở Bạch Mai

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS4.76 - BM Monday & Wednesday & Friday 19:45 - 21:15 19/09/2022
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S4.302 (CT của PreS4.74-BM) Tuesday & Thursday 19:45 - 21:15 08/09/2022
S4.303 - BM Tuesday & Thursday 18:00 - 19:30 27/09/2022
Khóa học phát âm chuyên sâu EP4.15 - BM Friday 18:00 - 19:30 16/09/2022

Lịch khai giảng cơ sở Phố Vọng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS8.76 - PV Tuesday, Thursday & Saturday 18:00 - 19:30 22/09/2022
S8.306 - PV Tuesday, Thursday & Saturday Tuesday & Thursday: 19:45 - 21:15 Saturday: 10:00-11:30 29/09/2022
S8.307 - PV Monday, Wednesday & Friday 18:00 - 19:30 26/09/2022
S8.308 (CT của PRES8.75-PV) Tuesday &Thursday 19:45 - 21:15 30/08/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC8.286 (CT của S8.304-PV) Tuesday &Thursday 18:00 - 19:30 13/09/2022
TC8.287 (CT của S4.283-BM) Wednesday & Friday 19:45 - 21:15 05/10/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng nâng cao MTC8.13 Monday, Wednesday & Friday 19:45 - 21:15 21/09/2022
Phất âm chuyên sâu EP8.33 - PV Friday 18:00 - 19:30 09/09/2022
IELTS phát triển nâng cao FO8.25 (CT của AE8.24) Monday & Wednesday 19:45 - 21:15 19/09/2022
IELTS tập trung chuyên sâu IN8.22 (CT của FO8.23-PV) Monday & Wednesday 19:45 - 21:15 03/10/2022

Lịch khai giảng cơ sở Chiến Thắng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS3.35 - CT Friday & Sunday thứ 6 - 19:45 - 21:15 CN - 10h00 - 11h30 26/08/2022
PreS3.38-CT Tuesday & Thursday 19:45 - 21:15 15/09/2022
PreS3.39-CT Monday & Wednesday 18:00 - 19:30 04/10/2022
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S3.124 - CT Monday & Wednesday 18:00 - 19:30 14/09/2022
S3.125 - CT Tuesday & Thursday 19:45 - 21:15 06/10/2022
S3.126 - CT Monday & Saturday Thứ 2 (18:00 - 19:30) Thứ 7 (14h00 - 15h30) 24/09/2022
TC3.104 - CT Monday & Friday 19:45 - 21:15 14/09/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC3.105 - CT Wednesday & Friday 18:00 - 19:30 14/09/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng nâng cao MTC3.7 - CT Tuesday & Thursday 18:00 - 19:30 22/09/2022
Nền tảng IELTS AE3.1CT Tuesday & Thursday 19:45 - 21:15 13/09/2022
TOEIC TO3.03 - CT (New) Monday & Wednesday 18:00 - 19:30 21/09/2022

Lịch khai giảng cơ sở Trần Quốc Hoàn

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng Pres2.74-TQH 18:00 - 19:30 Monday, Wednesday & Friday 16/09/2022
PreS2.82 19:45 - 21:15 Monday, Wednesday & Friday 16/09/2022
PreS2.83 18:00 - 19:30 Tuesday & Thursday 22/09/2022
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S2.201 18:00 - 19:30 Monday, Wednesday & Friday 21/09/2022
S2.200 (CT của PreS2.76) 18:00 - 19:30 Tuesday & Thursday 22/09/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC2.193 (CT của S2.193) 18:00 - 19:30 Tuesday & Thursday 15/09/2022
TC2.191 (CT của S2.191) 19:45 - 21:15 Tuesday & Thursday 08/09/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng nâng cao MTC2.15 18:00 - 19:30 Monday, Wednesday & Friday 16/09/2022
Luyện thi TOEIC TO2.06 19:45 - 21:15 Monday & Wednesday 14/09/2022

Lịch khai giảng cơ sở Hồ Chí Minh

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS9.987 Tuesday, Thursday & Saturday 19:45 - 21:15 15/09/2022
PreS9.988 Monday, Wednesday & Friday 19:45 - 21:15 30/09/2022
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S9.986 - HCM Tuesday, Thursday & Saturday 18:00 - 19:30 22/09/2022
S9.989 - HCM Monday, Wednesday & Friday 18:00 - 19:30 28/09/2022
S9.978 (CT của PreS9.978) Monday, Wednesday & Friday 19:45 - 21:15 19/09/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC9.974 (CT của S9.974) Monday & Wednesday 18:00 - 19:30 05/09/2022
TC9.979 (CT của S9.979) Tuesday & Thursday 19:45 - 21:15 27/09/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng nâng cao MTC9.2 Monday & Wednesday 19:45 - 21:15 19/09/2022
Giao tiếp nâng cao EP10 Friday 18:00 - 19:30 09/09/2022
EP11 Friday 19:45 - 21:15 30/09/2022
IELTS tập trung nâng cao FC9.12 Saturday 19:45 - 21:15 10/09/2022
FC9.13 Saturday 18:00 - 19:30 17/09/2022

Tặng khóa học Giao tiếp với Giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ Ưu đãi học phí lên tới 5.500.000đ khi đăng kí học trong tháng này!

 

Không có lịch phù hợp? Nhận tư vấn lịch mong muốn ngay:

Tặng khóa học Giao tiếp với Giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ Ưu đãi học phí lên tới 5.500.000đ khi đăng kí học trong tháng này!

 

Không có lịch phù hợp? Nhận tư vấn lịch mong muốn ngay: