Menu

Lịch khai giảng khóa học

Lịch khai giảng cơ sở Bạch Mai

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh Cơ Bản PreS4.86 T2-T4 18h00 - 19h30 06/09/2023
Tiếng Anh Cơ Bản S4.317 T3-T5 18h00 - 19h30 19/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC4.296 T3-T5 19h45 - 21h00 05/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng MTC4.13 T5-T7 18h00 - 19h30 9/9/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC4.297 T3-T5 18h00 - 19h30 10/10/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC4.298 T2-T6 19h45 - 21h00 13/10/2023

Lịch khai giảng cơ sở Phố Vọng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh cơ bản PRES 10.10 T3-5-7 19h45 - 21h00 19/09/2023
Tiếng Anh cơ bản PRES 10.11 T2-4-6 18h00 - 19h30 11/09/2023
Tiếng Anh cơ bản S10.14 T2-4-6 18h00 - 19h30 11/09/2023
Tiếng Anh cơ bản S10.15 T2-4-6 19h45 - 21h00 25/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC 10.14 T3-5-7 18h00 - 19h30 14/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng MTC 10.07 T2-4-6 19h45 - 21h00 06/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng MTC 10.08 T3-5-7 19h45 - 21h00 05/09/2023
Luyện thi IELTS AE 10.03 T-4 19h45 - 21h00 25/09/2023

Lịch khai giảng cơ sở Chiến Thắng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC3.128 (new) T3-T5 18h00 - 19h30 26/9/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC3.01S T4-T6 chiều 15/9/2023
Tiếng Anh Cơ Bản S3.147 T2-T4 18h00 - 19h30 25/9/2023
Luyện thi TOEIC TO3.9 (new) T2-T6 18h00 - 19h30 28/8/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC3.124 T2-T4-T6 19h45 - 21h00 13/9/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC3.120 (new) T2-T4 ca 20/9/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC3.125 T4-T6 18h00 - 19h30 20/9/2023
Luyện thi IELTS IN3.2 T5-T7 19h45 - 21h00 14/9/2023
Tiếng Anh Cơ Bản S (new) T3-T5 19h45 - 21h00 26/10/2023
Luyện thi IELTS FO3.5 T3-T6 18h00 - 19h30 27/10/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC3.129 T2-T4 19h45 - 21h00 30/10/2023
Luyện thi IELTS IN3.3 T2-T4 18h00 - 19h30 14/11/2023

Lịch khai giảng cơ sở Trần Quốc Hoàn

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh cơ bản Pres2.110 3-5 19h45 - 21h00 12/09/2023
Tiếng Anh cơ bản Pres2.111 2-4-6 18h00 - 19h30 11/09/2023
Tiếng Anh cơ bản S2.241 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30 11/09/2023
Tiếng Anh cơ bản S2.242 2 - 4 - 6 10:15 - 11:45 15/09/2023
Tiếng Anh cơ bản S2.240 3-5 19h45 - 21h00 12/09/2023
Tiếng Anh cơ bản S2.243 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30 25/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC2.233 2 - 4 - 6 18h00 - 19h30 06/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC2.231 3 - 5 - 7 19h45 - 21h00 05/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC2.237 2 - 4 - 6 19h45 - 21h00 25/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC2.14 2 - 4 18h00 - 19h30 27/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng MTC2.30 3 - 5 18h00 - 19h30 05/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng MTC2.33 3 - 5 19h45 - 21h00 14/09/2023
Luyện thi TOEIC TO2.15 3 - 5 18h00 - 19h30 12/09/2023
Luyện thi IELTS FO2.10 3 - 5 17:30-19:30 05/09/2023
Luyện thi IELTS IN2.08 2 - 4 19:30 - 21:30 06/09/2023

Cơ sở 662/23 Sư Vạn Hạnh,Hồ Chí Minh

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh cơ bản S9.11 (New) T3-T5-T7 18h00 - 19h30 19/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC9.11 T2-T4-T6 18h00 - 19h30 11/09/2023
Luyện Thi IELTS AE9.07 T2-T4-T6 19h45 - 21h00 06/09/2023
Tiếng Anh cơ bản PreS9.13 T2-T4-T6 18h00 - 19h30 18/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC9.12 T2-T4-T6 18h00 - 19h30 27/09/2023
Tiếng Anh cơ bản S9.12 T3-T5-T7 19h45 - 21h00 09/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng MTC9.14 T2-T4-T6 19h45 - 21h00 25/09/2023
Luyện thi IELTS FO9.06 T3-T5-T7 18h00 - 19h30 07/09/2023

Cơ sở Phú Nhuận HCM

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh cơ bản PRES 10.10 T3-5-7 19h45 - 21h00 19/09/2023
Tiếng Anh cơ bản PRES 10.11 T2-4-6 18h00 - 19h30 11/09/2023
Tiếng Anh cơ bản S10.14 T2-4-6 18h00 - 19h30 11/09/2023
Tiếng Anh cơ bản S10.15 T2-4-6 19h45 - 21h00 25/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC 10.14 T3-5-7 18h00 - 19h30 14/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng MTC 10.07 T2-4-6 19h45 - 21h00 06/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng MTC 10.08 T3-5-7 19h45 - 21h00 05/09/2023
Luyện thi IELTS AE 10.03 T-4 19h45 - 21h00 25/09/2023

Cơ sở Gò Vấp HCM

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Đăng ký tư vấn
Tiếng Anh cơ bản S11.03 T3 - T5 - T7 Ca 2 21/09/2023
Tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng TC 11.01 T3 - T5 - T7 Ca 1 09/09/2023