Giới thiệu bạn bè, người thân học tiếng Anh nhận ngay 500k/học viên
        Trả góp học phí 0% lãi xuất với ngân hàng VIB Bank
X
Menu
Jaxtina English Center
Hệ thống đào tạo Tiếng Anh Toàn Diện 4 Kĩ Năng – Luyện Thi IELTS – TOEIC hàng đầu Việt Nam

Lịch khai giảng

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S4.275 18h – 19h30 thứ 3, thứ 5 23/4/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
Pres4.57 19h45- 21h15 thứ 2-4 08/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S2.144 18h-19h30 thứ 2,4 08/04/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S2.145  Sáng 9h-10h30 thứ 2,4 08/04/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S2.146 19h45-21h15 thứ 2,4 01/04/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S2.147 19h45-21h15 thứ 3,5 02/04/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S2.148 19h45-21h15 thứ 2,4 29/04/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PRES2.47
18h00 – 19h30 Thứ 3, 5 02/04/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S2.149
18h00 – 19h30 Thứ 4, 6 03/04/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS1.42 19h45 – 21h15 thứ 4,6 19h45 thứ 6 ngày 10/04/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S1.175
18h00 – 19h30 thứ 3,5 18h00 thứ 3 ngày 14/04/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S1.176 19h30 – 21h15 thứ 2,6 19h30 thứ 2 ngày 13/04/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S1.177 18h00 – 19h30 thứ 2,4 18h00 thứ 2 ngày 20/04/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS3.26 18h -19h30,Thứ 2- Thứ 6 17/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S3.105 19h45-21h15 thứ 3, 5 05/03/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S3.106 18h00 -19h30 thứ 3, 5 18/03/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S3.107 19h45-21h15 thứ 4, 6 25/03/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S3.108 19h45-21h15 Thứ 2-Thứ 4 22/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S3.109 18h-19h30 Thứ 2-Thứ 6 04/05/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS5.06    18h – 19h30    thứ 4,6  22/4/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S5.11 18h-19h30 thứ 2,4 20/4/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S 944 18h00 – 19h30 Thứ 2,4 18h00 thứ 4 ngày 11/03/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này

       *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC4.246 18h – 19h30 thứ 3, thứ 5 13/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC4.247 18h – 19h30 thứ 2, thứ 6 14/4/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.132 19h45-21h15 thứ 4,6 08/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
TC2.129 18h00-19h30 thứ 2,4 06/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
TC2.134 18h00-19h30 thứ 3,5 07/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
TC2.136 Sáng 9h00-10h30 thứ 3,5 28/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
TC2.137 18h00-19h30 thứ 2,4 27/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
TC2.140 19h45-21h15 thứ 4,6 10/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MTC2.05 18h00-19h30 thứ 2,4 08/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.121 19h45-21h15 thứ 2,4 01/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
TC2.124 18h00 – 19h30 Thứ 3, 5 02/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
TC2.130 19h45-21h15 thứ 3, 5 02/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
TC2.54N 18h00 – 19h30 Thứ 4, 6 03/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC1.127 18h00 – 19h30 thứ 2,4 18h00 thứ 4 ngày 08/04/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
TC1.128 19h45 – 21h30 thứ 3,5 19h30 thứ 5 ngày 07/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
TC1.129 18h00 – 19h30 thứ 2,4 18h00 thứ 4 Ngày 22/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MTC1.2 18h00 – 19h30 thứ 3,5 18h00 thứ 3 ngày 07/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC3.86 19h45-21h15 thứ 4, 6 13/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
TC3.87 18h00-19h30 thứ 3, 5 28/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
TC3.88 19h45-21h15 Thứ 4-Thứ 6 22/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MTC3.2 18h00-19h30 thứ 2, 6 06/04/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC5.08 18h00 – 19h30 thứ 3-5 28/4/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MTC5.01 19h45 – 21h15 thứ 3-5 21/4/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC 946 18h00 – 19h30 Thứ 2,4 18h00 thứ 4 ngày 11/03/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
TC 937 18h00 – 19h30 Thứ 3,5 18h00 thứ 3 ngày 24/03/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này

      *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
AE4.16 19h45 – 21h45 thứ 2, thứ 4 23/02/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
Focus 18h30 – 20h30 Thứ 3,5 03/04/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này

KHOÁ LUYỆN THI TOEIC 4 KỸ NĂNG

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TOEIC 3.1 18h00- 19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 6 ngày 08/05/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này

KHOÁ GIAO TIẾP TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI BẢN XỨ

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN

      *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế