[Special Gift 2019] Học Tiếng Anh Hay, Bay Ngay Sang Thái
        Ưu đãi đặc biệt -30% học phí HCM!
        Ưu đãi 3.500.000đ Lộ Trình IELTS 6.5+ Tinh Gọn
X
Menu
Jaxtina English Center
Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người mới bắt đầu.

Lịch khai giảng

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S211  18h00-19h30 thứ 3, 5  18h00 thứ 5 ngày  14/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S212  19h45-21h15 thứ 4, 6  19h45 thứ 6 ngày 15/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S214  18h00-19h30 thứ  2, 6 18h00 thứ 6 ngày  29/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S215  19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày  21/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S208 19h45-21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 2 ngày 04/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S209 (4,5T) 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 4 ngày 06/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S210 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 12/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S213 14h00-15h30 thứ 2, 4 14h00 thứ 2 ngày 25/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
 S146 9h00- 10h30 thứ 2, 4, 6 9h00 thứ 6 ngày  01/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S147  19h45-21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 6 ngày 08/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S148  18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày  19/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S149  19h45-21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 2 ngày  25/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S2.84  18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 07/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S2.85 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 21/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.86  18h00-19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 2 ngày  11/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.87 19h45-21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 2 ngày 18/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.88 19h45-21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 6 ngày 08/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S3.74 19h45-21h15  thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 05/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.76 18h00-19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 6 ngày 08/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.77 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 14/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S4.3 18h00-19h30 14/11/2018 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.5  18h00-19h45  16/11/2018 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC172  19h45 – 21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 2 ngày 04/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC173 18h00-19h30 thứ 4, 6  18h00 thứ 4 ngày 06/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 TC176  19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 19/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 TC178  19h45 – 21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 4 ngày 20/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC181 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 6 ngày  22/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC174 19h45 – 21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 6 ngày 08/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC175 14h00- 15h30 thứ 3, 5 14h00 thứ 3 ngày 12/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC160 14h00-15h30 thứ 7, CN 14h00 Chủ Nhật ngày 13/01/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC177 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 21/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC179 18h00- 19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 28/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC180 13h00-14h30 thứ 7, CN 13h00 thứ 7 ngày 30/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC95 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 26/03/2018 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC96 18h00 – 19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 6 ngày 15/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC97 18h00 – 19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 4 ngày 27/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC98 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 19/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.68 19h45-21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 2 ngày 25/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.69  18h00-19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 2 ngày 18/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.66 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 05/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC3.47 19h45 – 21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 6 ngày 01/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.53 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 05/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.54 18h00-19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 2 ngày 11/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.55 19h45 – 21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 2 ngày 18/03/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S4.3 18h00-19h30 14/11/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.5  18h00-19h45  16/11/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
Academic English 17h45-19h45

15/03/2019

25/03/2019

ĐĂNG KÝ
IELTS Focus 19h45-21h45

13/03/2019

26/03/2019

Giảm 300.000đ học phí

Tặng ngay CODE ELSA 3 tháng

ĐĂNG KÝ
IELTS Intensive 17h45-19h45

08/03/2019

20/03/2019

Giảm 300.000đ học phí

Tặng ngay CODE ELSA 3 tháng

ĐĂNG KÝ
Lộ Trình 6.5+ 19h45-21h45

11/03/2019

26/03/2019

Giảm 2.090.000đ học phí

Tặng ngay CODE ELSA 1 năm

ĐĂNG KÝ
Gia Sư 1:1  – khai giảng liên tục Tuỳ từng lộ trình học sẽ có các ưu đãi riêng ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

(Đăng ký ngay để trả nghiệm hệ thống học tiếng Anh giao tiếp đã giúp hơn 100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh. Và giờ, đến lượt bạn ... )

X