Lịch khai giảng tại Jaxtina
Giới thiệu bạn bè, người thân học tiếng Anh nhận ngay 500k/học viên
        Trả góp học phí 0% lãi xuất với ngân hàng VIB Bank
        Ưu đãi Tháng 10
X
Menu
Jaxtina English Center
Hệ thống đào tạo Tiếng Anh Toàn Diện 4 Kĩ Năng – Luyện Thi IELTS – TOEIC hàng đầu Việt Nam

Lịch khai giảng

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS4.51 18h00-19h30 thứ 3, thứ 5 18h00 thứ 5 ngày 31/10/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.261 18h00-19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 4 ngày 13/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS4.52 19h45-21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 4 ngày 13/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS4.49 19h45-21h15 thứ 3, thứ 5 19h45 thứ 3 ngày 17/10/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.257 18h00-19h30 thứ 3, thứ 5 18h00 thứ 3 ngày 15/10/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS2.44 19h45 – 21h15 Thứ 3,5 19h45 Thứ 3 19/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.132
19h45 – 21h15 Thứ 4,6 19h45 Thứ 6 15/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.134 18h00 – 19h30 Thứ 3,5 18h00 Thứ 5 07/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS2.39 18h00 – 19h30 Thứ 4,6 18h00 thứ 6 15/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.131
18h00 – 19h30 Thứ 2,4 18h00 thứ 4 06/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.135 19h45 – 21h15 Thứ 3,5 19h45 Thứ 3 19/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS1.41 18h00 -19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 19/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S1.168 14h30 -16h00 thứ 3, 5 14h30 thứ 3  ngày 26/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S1.173 18h00 -19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 2 ngày  18/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS3.25 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 28/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.101 19h45-21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 2 ngày 11/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.102 18h00 -19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 26/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.103 19h45-21h15 thứ 4, 6 18h00 thứ 3 ngày 29/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS5.04 18h00 – 19h30 Thứ 2,4 18h00 thứ 4 ngày 20/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S5.08 18h00 – 19h30 Thứ 3,5 18h00 thứ 3 ngày 26/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S5.09 9h00 – 10h30 Thứ 3,5 18h00 Thứ 3 ngày 26/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS943 19h45 – 21h15
Thứ 3,5
19h45 thứ 3 ngày
05/11/2019
Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
PreS944 18h00-19h30 thứ 2,4 18h00 thứ 4 ngày
13/11/2019
Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S945 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày
12/11/2019
Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S946 19h45-21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 2 ngày
25/11/2019
Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

       *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC4.229 18h00 – 19h30 thứ 2 ,6 18h00 thứ 6 ngày 29/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.230 9h00 – 10h30 thứ 3,5 9h00 thứ 3 ngày 12/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC4.231 18h00 – 19h30 thứ 3, thứ 5 18h00 thứ 3 ngày 12/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.232 19h45 – 21h15 thứ 2, thứ 4 19h45 thứ 4 ngày 27/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.233 19h45 – 21h15 thứ 3, thứ 5 19h45 thứ 5 ngày 28/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC4.234 19h45- 21h00  thứ 2,thứ 4 19h45 thứ 2 ngày 18/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.112 18h00 – 19h30 Thứ 4,6 18h00 Thứ 4 06/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.113 18h00 – 19h30 Thứ 3,5 18h00 Thứ 3 05/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.115 19h45 – 21h15 Thứ 2,4 19h45 Thứ 2 25/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.116 18h00 – 19h30 Thứ 2,6 18h00 Thứ 6 29/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.119 19h45 – 21h15 Thứ 3,5 19h45 Thứ 5 28/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MTC2.03 19h45 – 21h15 Thứ 3,6 19h45 Thứ 5 28/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.110 18h00 – 19h30 Thứ 2,4 18h00 Thứ 2 18/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.114 19h45 – 21h15 Thứ 3,5 19h45 thứ 5 21/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.117 18h00 – 19h30 Thứ 3,5 18h00 Thứ 5 21/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.54N 18h00 – 19h30 Thứ 4,6 18h00 thứ 6 08/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC1.118 14h30 – 16h00 thứ 3, 5 14h30 thứ 5 ngày 07/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC1.121 18h00 – 19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 12/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC1.122 18h00 – 19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 6 ngày 08/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC1.123 19h45 – 21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 6 ngày 25/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MTC1.1 18h00 – 19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 4 ngày 20/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC3.77 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 26/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.78 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 2 ngày 04/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.79 18h00-19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 4 ngày 11/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.80 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 26/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC5.04 19h45 – 21h15 Thứ 3,5 19h45 Thứ 3 ngày 12/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC5.05 18h00 – 19h30 Thứ 2,4 18h00 Thứ 4 ngày 27/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC 927 18h00 – 19h30
Thứ 2,4
18h00 thứ 4 ngày
06/11/2019
Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC 928 19h45 – 21h15
Thứ 2,4
19h45 thứ 2 ngày
11/11/2019
Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC 929 19h45 – 21h15
Thứ 3,5
19h45 thứ 3 ngày
12/11/2019
Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

      *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
IN6.11 17h45 – 19h45 thứ 3, 5 17h45 thứ 3 ngày 01/10/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ
AE4.15 17h45 – 19h45 thứ 2, thứ 4 17h45 thứ 2 ngày 21/10/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
FO1.2 18h00 – 19h30 thứ 4,6 18h00 thứ 4 ngày 27/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
IN1.1 18h00 – 19h30 thứ 3,5 18h00 thứ 5 ngày 21/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
AE2.01 17h45 – 19h45 thứ 2, thứ 4 17h45 thứ 4 ngày 27/11/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ

KHOÁ LUYỆN THI TOEIC 4 KỸ NĂNG

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TOEIC 3.1 18h00- 19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 6 ngày 29/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ

KHOÁ GIAO TIẾP TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI BẢN XỨ

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
SC1.6 9h00 – 10h30  thứ 7 19h00 thứ 5 ngày 16/11/2019 ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN

      *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế