[Special Gift 2019] Học Tiếng Anh Hay, Bay Ngay Sang Thái
        Ưu đãi đặc biệt -30% học phí HCM!
        Ưu đãi 3.500.000đ Lộ Trình IELTS 6.5+ Tinh Gọn
X
Menu
Jaxtina English Center
Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người mới bắt đầu.

Lịch khai giảng

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S228  18h00-19h30 thứ 2, 4  18h00 thứ 2 ngày  06/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S227  19h45-21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 6 ngày 10/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S229  19h45-21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 2 ngày  13/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S226  18h00-19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 6 ngày  17/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S231 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày  28/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S233  19h45-21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 4 ngày  29/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

 

 

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S230 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 23/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S232 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 4 ngày 29/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
 S156 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày  09/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S157 18h00-19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 4 ngày  15/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S158  19h45-21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 6 ngày  17/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S154  19h45-21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 6 ngày  10/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S2.94  18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 6 ngày 03/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S2.95 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 14/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.96 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 14/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.97 18h00 – 19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 16/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S3.83 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 09/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.84 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 14/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.85 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 4 ngày 22/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.86 19h45-21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 6 ngày 17/04/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S910 18:00 – 19:30 thứ 3 – 5 – 7 30/03/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
S911 19:45 – 21:15 thứ 2 – 4 – 6 01/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
S912 18:00 – 19:30 thứ 2 – 4 – 6 06/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
S13 19:45 – 21:15 thứ 3 – 5 – 7 18/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
S14 18:00 – 19:30 thứ 3 – 5 – 7 25/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
TS910 19:45 – 21:15 thứ 6 – CN 28/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY

       *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC189  19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 4 ngày 07/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC190  18h00 – 19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 14/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC191  18h00 – 19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 3 ngày 14/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC192  19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 30/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

f

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC183 18h00- 19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 11/04/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC184 19h45- 21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 4 ngày 17/04/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC185 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 16/04/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC187 18h00- 19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 4 ngày 17/04/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC188 18h00- 19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 6 ngày 19/04/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC100 19h45 – 21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 4 ngày 08/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC101 09h00 – 10h30 thứ 3, 5 09h00 thứ 5 ngày 09/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC102 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 09/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC103 19h45 – 21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 6 ngày 10/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC104 18h00- 19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 2 ngày 27/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC105 18h00- 19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 30/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.79  19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 21/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.77  18h00-19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 6 ngày 13/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.82  18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 23/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.82 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 23/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.81 09h00-10h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 07/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.80 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 6 ngày 03/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC3.60 19h45 – 21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 6 ngày 10/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.61 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 07/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.62 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 16/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.63 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 28/05/2019 Tặng tour Thái Lan 12.000.000 vnđ khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC4.33 18:00 – 19:30 thứ 6 – CN 05/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.34 19:45 – 21:15 thứ 2 – 4 08/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ  ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.35 18:00 – 19:30 thứ 3 – 5 09/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ  ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.36 19:45 – 21:15 thứ 3 – 5 11/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ  ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.37 18:00 – 19:30 thứ 3 – 5 16/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ  ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.38 19:45 – 21:15 thứ 2 – 4 21/04/2019 Tặng khoá học Phát âm và giao tiếp với giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ  ĐĂNG KÝ NGAY

      *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
Academic English 17h45-19h45

15/05/2019

25/05/2019

ĐĂNG KÝ
IELTS Focus 19h45-21h45

13/05/2019

26/05/2019

Giảm 300.000đ học phí

Tặng ngay CODE ELSA 3 tháng

Bốc thăm chuyến du lịch Thái Lan trị giá 12.000.000đ

ĐĂNG KÝ
IELTS Intensive 17h45-19h45

08/05/2019

20/05/2019

Giảm 300.000đ học phí

Tặng ngay CODE ELSA 3 tháng

Bốc thăm chuyến du lịch Thái Lan trị giá 12.000.000đ

ĐĂNG KÝ
Lộ Trình 6.5+ 19h45-21h45

11/05/2019

26/05/2019

Giảm 2.090.000đ học phí

Tặng ngay CODE ELSA 1 năm

Bốc thăm chuyến du lịch Thái Lan trị giá 12.000.000đ

ĐĂNG KÝ
Gia Sư 1:1  – khai giảng liên tục Tuỳ từng lộ trình học sẽ có các ưu đãi riêng ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

(Đăng ký ngay để trả nghiệm hệ thống học tiếng Anh giao tiếp đã giúp hơn 100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh. Và giờ, đến lượt bạn ... )

X