Xoá bỏ rào cản - Chinh phục tiếng Anh trên online!
Học online - Hỗ trợ trả góp học phí 0% lãi suất
X
Menu

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA TỪNG CƠ SỞ

Lịch khai giảng cơ sở Bạch Mai

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC4.279 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 23/02/2022

Lịch khai giảng cơ sở Phố Vọng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC8.281 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 08/02/2022
Nền tảng IELTS AE8.22 Sau Tết có lịch
IELTS Tập trung nâng cao (Mục tiêu 5.0 - 5.5) FO8.22 Tuesday - Thursday 18:00 - 20:00 08/02/2022

Lịch khai giảng cơ sở Chiến Thắng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Luyện thi TOEIC TO3.01 Monday - Thursday 18:00-19:30 Tháng 2 năm 2022

Lịch khai giảng cơ sở Trần Quốc Hoàn

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S2.186 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 15/02/2022
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC2.177 Wednesday - Friday 19:45 - 21:15 11/02/2022
TC2.178 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 15/02/2022
TC2.179 Wednesday - Friday 18:00 - 19:30 24/02/2022
TC2.180 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 28/02/2022
TC2.181 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 14/02/2022
IELTS Tăng cường chuyên sâu (Mục tiêu 6.0 - 6.5+) IN2.02 Monday - Friday 19:30 - 21:30 11/02/2022

Lịch khai giảng cơ sở Hồ Chí Minh

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S9.971 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 Tháng 1/2022 (Học Online hoặc ngay khi bộ GD cho HCM dạy off lại)
S9.973 Monday - Wednesday 18:00 - 19:45
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC9.961 Monday - Wednesday 18:00 - 19:45
TC9.966 Monday - Wednesday 18:00 - 19:45
TC9.968 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15
TC9.969 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15
TC9.970 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:45
TC9.972 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15

Lịch khai giảng cơ sở Chùa Láng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC1.143 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 26/02/2022 (Ngày học có thể thay đổi)

Lịch khai giảng cơ sở Phố Nhổn

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS7.69 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 06/01/2022
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S7.171 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 12/01/2021
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC7.170 Tuesday - Thursday 18:30 - 20:00 20/01/2021

Tặng khóa học Giao tiếp với Giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ Ưu đãi học phí lên tới 5.500.000đ khi đăng kí học trong tháng này!

 

Không có lịch phù hợp? Nhận tư vấn lịch mong muốn ngay: