Menu
Jaxtina English Center
Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người mới bắt đầu.

Lịch khai giảng

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S173 18h00-19h30 14/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S175  19h45-21h15  16/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S177  19h45-21h15  23/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S178  18h00-19h30  26/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S179  19h45-21h45  28/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S153 18h00-19h30 14/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S155  19h45-21h15  16/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S157  19h45-21h15  23/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S158  18h00-19h30  26/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S159  19h45-21h45  28/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S163 18h00-19h30 12/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S165  19h45-21h15  14/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S167  18h00-19h45  18/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S168  18h00-19h30  23/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S169  19h45-21h45  26/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S143 18h00-19h30 13/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S145  18h00-19h30  15/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S147  19h45-21h15  18/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S148  18h00-19h30  20/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S149  19h45-21h45  26/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S63 18h00-19h30 14/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S65  19h45-21h15  17/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S68  19h45-21h15  19/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S69  18h00-19h30  23/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S72  18h00-19h30  25/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S92 18h00-19h30 14/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S95  18h00-19h45  16/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S97  19h45-21h15  23/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S98  18h00-19h30  26/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S99  19h45-21h45  28/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S4.3 18h00-19h30 14/11/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.5  18h00-19h45  16/11/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S173 18h00-19h30 14/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S175  19h45-21h15  16/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S177  19h45-21h15  23/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S178  18h00-19h30  26/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S179  19h45-21h45  28/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S153 18h00-19h30 14/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S155  19h45-21h15  16/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S157  19h45-21h15  23/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S158  18h00-19h30  26/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S159  19h45-21h45  28/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S163 18h00-19h30 12/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S165  19h45-21h15  14/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S167  18h00-19h45  18/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S168  18h00-19h30  23/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S169  19h45-21h45  26/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S143 18h00-19h30 13/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S145  18h00-19h30  15/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S147  19h45-21h15  18/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S148  18h00-19h30  20/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S149  19h45-21h45  26/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S63 18h00-19h30 14/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S65  19h45-21h15  17/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S68  19h45-21h15  19/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S69  18h00-19h30  23/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S72  18h00-19h30  25/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S92 18h00-19h30 14/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S95  18h00-19h45  16/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S97  19h45-21h15  23/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S98  18h00-19h30  26/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S99  19h45-21h45  28/10/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S4.3 18h00-19h30 14/11/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.5  18h00-19h45  16/11/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
Hotline

CSKH: 0917 850 647 (24/7)

Tư vấn: 0978 867 373 (8:00 -18:00)

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

(Đăng ký ngay để trả nghiệm hệ thống học tiếng Anh giao tiếp đã giúp hơn 100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh. Và giờ, đến lượt bạn ... )

X