Giới thiệu bạn bè, người thân học tiếng Anh nhận ngay 500k/học viên
        Trả góp học phí 0% lãi xuất với ngân hàng VIB Bank
X
Menu

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS4.60 19h45 – 21h15 thứ 3, thứ 6 26/06/2020
S4.278

19h45 – 21h15

thứ 2, thứ 4

27/07/2020
S4.280
18h00 – 19h30    thứ 3, thứ 5
14/07/2020
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
Pres4.59 18h00-19h30 Thứ 4 – thứ 6 26/06/2020
Pres4.61 18h00-19h30 thứ 3 – thứ 5 16/07/2020
S4.279 19h45-21h15 Thứ 4 – thứ 6 08/07/2020
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS1.44 19h45 – 21h15 Thứ 2 – thứ 4  15/07/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S1.178
19h45 – 21h15 Thứ 4 – thứ 6  17/07/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
S1.179 18h00 – 19h30 Thứ 3 – thứ 5  21/07/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS3.28 19h45-21h15 Thứ 4 – thứ 6 22/07/2020
S3.109 18h00-19h30 Thứ 2 – thứ 6 10/07/2020
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S5.13 19h45-21h15 Thứ 3 – thứ 5 30/07/2020
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S9.947 18h00 – 19h30 Thứ 3 – thứ 5 21/07/2020

       *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC4.255 18h00 -19h30 Thứ 3 – thứ 5 21/07/2020
TC4.256 18h00 -19h30 Thứ 3 – thứ 5 06/08/2020
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC4.254 19h45-21h15 Thứ 3 – thứ 5 23/07/2020
MTC4.5 19h45-21h15 Thứ 3 – thứ 5 07/07/2020
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.136 9h00 – 10h30 Thứ 3 – thứ 5 03/07/2020
TC2.142 18h00-19h30 Thứ 3 – thứ 5 09/07/2020
TC2.143 18h00-19h30 Thứ 3 – thứ 5 09/07/2020
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.138 19h45-21h15 Thứ 3 – thứ 5 04/06/2020
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC1.130 18h00 – 19h30 Thứ 2 – thứ 6 17/07/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
TC1.131 19h45 -21h15 Thứ 3 – thứ 5 21/07/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MTC1.3 18h00 – 19h30 Thứ 2 – thứ 6 13/07/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC3.89 18h00 -19h30, Thứ 2 – thứ 4 20/07/2020
MTC3.4 19h45 – 21h15 Thứ 3 – thứ 5 28/07/2020
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC5.02 18h00 – 19h30 Thứ 3 – thứ 5 30/07/2020
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC9.938 19h45 – 21h15 Thứ 3 – thứ 5 21/07/2020
TC9.939 18h00 – 19h30 Thứ 2 – thứ 4 13/07/2020
TC9.943 19h45 – 21h15 Thứ 3 – thứ 5 30/07/2020

      *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
IN4.17 18h00 – 20h00 Thứ 3 – thứ 5 23/07/2020
TO4.2 18h00 – 19h30 Thứ 3 – thứ 5 02/07/2020
AE4.17 18h00 – 20h00 Thứ 3 – thứ 6 10/07/2020
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN

KHOÁ LUYỆN THI TOEIC 4 KỸ NĂNG

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN

KHOÁ GIAO TIẾP TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI BẢN XỨ

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN

      *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế