Lịch khai giảng tại Jaxtina
Giới thiệu bạn bè, người thân học tiếng Anh nhận ngay 500k/học viên
        Trả góp học phí 0% lãi xuất với ngân hàng VIB Bank
        Ưu đãi KHỦNG Tết 2020
X
Menu
Jaxtina English Center
Hệ thống đào tạo Tiếng Anh Toàn Diện 4 Kĩ Năng – Luyện Thi IELTS – TOEIC hàng đầu Việt Nam

Lịch khai giảng

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S4.268 19h45 – 21h15 thứ 3, thứ 5 16/01/2010 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S4.265 18h00 – 19h30 thứ 2, thứ 6 27/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.269 18h – 19h30 thứ 3, thứ 5 06/02/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.270 19h45 – 21h15 thứ 3, thứ 5 04/02/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.271 18h – 19h30 thứ 3, thứ 5 04/02/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.272 9h30 – 11h thứ 2, thứ 6 24/02/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S2.140 19h45 – 21h15 Thứ 4,6  25/12/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.141 19h45 – 21h15 Thứ 2,4 22/01/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.142 19h45 – 21h15 Thứ 3,5 09/01/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.143 18h00 – 19h30 Thứ 3,5 16/01/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

 

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S2.138 19h45-21h15 thứ 3,5 31/12/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S1.175 18h00 – 19h30 thứ 3,5  24/12/2019 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
PreS1.42 19h45 – 21h15 thứ 4,6  14/02/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S1.175 18h00 – 19h30 thứ 3,5 17/02/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S1.176 19h30 – 21h15 thứ 2,6  14/02/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS3.25 19h45-21h15 thứ 3, 5 17/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.103 19h45-21h15 thứ 4, 6 11/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.104 18h00 -19h30 thứ 3, 5 23/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.105 19h45-21h15 thứ 3, 5 26/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
PreS5.05 19h45 – 21h15 thứ 3,5 26/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S5.08 18h00 – 19h30 Thứ 3,5 26/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S5.09 19h45 – 21h15 thứ 2,6 27/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S5.10 19h45 – 21h15 thứ 4,6 15/1/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S938 19h45 – 21h15 Thứ 3,5 19h45 thứ 3 ngày 07/01/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S 939 18h00 – 19h30 Thứ 2,4 18h00 thứ 4 ngày 15/01/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S 942 19h45 – 21h15 Thứ 2,4 19h45 thứ 2 ngày 27/01/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

       *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC4.230 19h45- 21h15 thứ 2, thứ 4 30/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.236
9h30 – 11h, thứ 3, thứ 5
16/01/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.267
18h – 19h30 thứ 2, thứ 4
05/02/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.238
19h45 – 21h15 thứ 2, thứ 4
05/02/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC4.239
18h – 19h30 thứ 3, thứ 5
04/02/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.127 18h00 – 19h30 Thứ 3,5 02/01/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.128 19h45 – 21h15 Thứ 2,6 13/01/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.129 18h00 – 19h30 Thứ 4,6 08/01/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.120 18h00-19h30 Thứ 4,6 18h00 thứ 4 25/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.123 19h45-21h15 Thứ 2,6 19h45 thứ 2 30/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.124 18h-19h30   Thứ 3,5   18h thứ 5   16/01/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.130 19h45-21h15 thứ 3,5 19h45 thứ 5 23/01/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC1.123 19h45 – 21h15 thứ 2, 6 25/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC1.124 19h45 – 21h30 thứ 3,5 10/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC1.125 18h00 – 19h30 thứ 3,5 17/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC1.126 18h00 – 19h30 thứ 2,4 30/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC3.78 19h45-21h15 thứ 2, 6 06/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.81 19h45-21h15 thứ 3, 5 10/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.82 18h00-19h30 thứ 2, 4 23/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MTC3.2 18h00-19h30 thứ 3, 5 24/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC5.07 19h45 – 21h15 Thứ 2,4 11/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC5.05 19h45 – 21h15 Thứ 4,6 18/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC5.06 18h00 – 19h30 Thứ 3,5 24/12/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC 936 9h30 – 11h   Thứ 2,4 9h30 thứ 4 ngày 08/01/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC 940 19h45 – 21h15 Thứ 3,5 19h45 thứ 3 ngày 14/01/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC 941 18h00 – 19h30 Thứ 3,5 18h00 thứ 3 ngày 21/01/2020 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

      *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
IN14 18h30 – 20h30 thứ 4, thứ 6 14/02/2010 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
FO1.2 18h00 – 19h30 thứ 4,6 18h00 thứ 4 ngày 27/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
IN1.1 18h00 – 19h30 thứ 3,5 18h00 thứ 5 ngày 21/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
Focus 18h30 – 20h30 Thứ 3,5 21/01/2020 Tặng 06 buổi học phát âm với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ

KHOÁ LUYỆN THI TOEIC 4 KỸ NĂNG

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TOEIC 3.1 18h00- 19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 6 ngày 29/11/2019 Tặng 06 buổi học Giao Tiếp với GVBN khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ

KHOÁ GIAO TIẾP TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI BẢN XỨ

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN

      *Lưu ý: Lịch khai giảng có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế