Trả góp học phí 0% lãi suất với ngân hàng VIB Bank
        Tặng thẻ bảo hành trị giá 6.500.000đ khi đăng ký ngay trong tháng 5
X
Menu

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CỦA TỪNG CƠ SỞ

Lịch khai giảng cơ sở Bạch Mai

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S4.299 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 28/07/2021
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC4.296-XD Wednesday - Friday 18:00 - 19:30 23/06/2021
TC4.296-XD Wednesday - Friday 18:00 - 19:30 23/06/2021
TC4.277 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 07/07/2021
TC4.278 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 22/07/2021

Lịch khai giảng cơ sở Phố Vọng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Ưu đãi
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S8.301 Wednesday - Friday 19:45 - 21:15 21/07/2021
S8.302 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 30/08/2021
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC8.278 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 28/07/2021
TC8.279 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 14/10/2021 Khoá phát âm + Giao tiếp với giáo viên nước ngoài
IELTS Tăng cường chuyên sâu IN8.20 Monday - Wednesday 19:00 - 21:00 21/07/2021

Lịch khai giảng cơ sở Chiến Thắng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến) Ưu đãi
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS3.32 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 13/10/2021 Khóa phát âm + Giao tiếp với giáo viên nước ngoài
PreS3.33 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 13/10/2021 Khóa phát âm + Giao tiếp với giáo viên nước ngoài
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S3.119 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 20/10/2021
S3.120 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 20/07/2021
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC3.96 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 19/10/2021 Khóa phát âm + Giao tiếp với giáo viên nước ngoài
TC3.97 Wednesday - Friday 19:45 - 21:15 08/10/2021 Khóa phát âm + Giao tiếp với giáo viên nước ngoài
TC3.98 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 19/10/2021 Khóa phát âm + Giao tiếp với giáo viên nước ngoài
Luyện thi TOEIC TO3.01 Monday - Thursday 18:00-19:30 11/10/2021

Lịch khai giảng cơ sở Trần Quốc Hoàn

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS2.68 Wednesday - Friday 19:45 - 21:15 13/10/2021
PreS2.69 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 10/08/2021
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S2.177 Wednesday - Friday 19:45 - 21:15 06/08/2021
S2.178 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 10/08/2021
S2.179 Monday - Friday 18:00 - 19:30 13/09/2021
S2.180 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 12/10/2021
S2.181 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 16/08/2021
S2.183 Monday - Wednesday 18:00 - 19:30 13/10/2021
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC2.171 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 16/09/2021
TC2.173 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 06/09/2021
TC2.174 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 14/10/2021
MTC2.11 Tuesday - Thursday 18:00 - 19:30 14/10/2021
Luyện thi TOEIC TO2.03 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 14/09/2021
Nền tảng IELTS AE2.04 Tuesday - Thursday 18:00 - 20:00 28/10/2021

Lịch khai giảng cơ sở Hồ Chí Minh

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S9.971 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 15/08/2021
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC9.972 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 15/08/2021

Lịch khai giảng cơ sở Chùa Láng

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng nâng cao MTC1.7 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 11/10/2021

Lịch khai giảng cơ sở Phố Nhổn

Khoá học Mã lớp Lịch học Giờ học Ngày khai giảng (dự kiến)
Bổ sung kiến thức nền tảng PreS7.69 Tuesday - Thursday 19:45 - 21:15 29/06/2021
Học lại toàn bộ kiến thức căn bản S7.171 Monday - Wednesday 19:45 - 21:15 05/07/2021
Phát triển toàn diện 4 kỹ năng TC7.170 Tuesday - Thursday 18:30 - 20:00 08/07/2021

Tặng khóa học Giao tiếp với Giáo viên bản ngữ trị giá 2.500.000đ Ưu đãi học phí lên tới 5.500.000đ khi đăng kí học trong tháng này!