[Special Gift 2019] Học Tiếng Anh Hay, Bay Ngay Sang Thái
        Ưu đãi đặc biệt -30% học phí HCM!
        Ưu đãi 3.500.000đ Lộ Trình IELTS 6.5+ Tinh Gọn
X
Menu
Jaxtina English Center
Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người mới bắt đầu.

Lịch khai giảng

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S200 (4,5T)  18h00-19h30 thứ 4, 6  18h00 thứ 6 ngày  04/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S202  19h45-21h15 thứ 4, 6  19h45 thứ 4 ngày 02/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S204  18h00-19h30 thứ 3, 5  18h00 thứ 3 ngày  22/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S203 15h45-17h15 thứ 3, 5 15h45 thứ 5 ngày 10/01/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
 S139 19h45 – 21h15 thứ 3, 5  19h45 thứ 3 ngày  08/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S140  18h00-19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 6 ngày 18/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S142  18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày  10/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S143 09h00- 10h30 thứ 3, 5 09h00 thứ 5 ngày  17/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S144  19h45-21h45 thứ 4, 6  19h45 thứ 6 ngày 18/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S2.77  18h00-19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 6 ngày 04/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.78  18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 03/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.79  19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 10/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.82  18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 29/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S2.80 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 6 ngày 11/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S2.81  09h00-10h30 thứ 3, 5 09h00 thứ 5 ngày  17/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S3.71 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 10/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.72  19h45-21h15 thứ 4, 6  19h45 thứ 4 ngày 16/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S3.73 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 5 ngày 24/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 S3.70  19h45-21h15 thứ 3, 5  19h45 thứ 5 ngày 24/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S4.3 18h00-19h30 14/11/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.5  18h00-19h45  16/11/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC154  19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 03/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC157 18h00-19h30 thứ 2, 6  18h00 thứ 6 ngày 04/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 TC162 18h00-19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 2 ngày 14/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
 TC164 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 22/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC166  19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày  22/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC167 18h00-19h30 thứ 3, 5  18h00 thứ 3 ngày 29/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC158 19h45 – 21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 6 ngày 04/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC159 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 10/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC160 14h00-15h30 thứ 7, CN 14h00 Chủ Nhật ngày 13/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC161 19h45 – 21h15 thứ 4, 6 19h45 thứ 2 ngày 12/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC163 19h45 – 21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 4 ngày 16/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC165 14h00-15h30 thứ 3, 5 14h00 thứ 3 ngày 22/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC87 19h45 – 21h15 thứ 2, 6 19h45 thứ 6 ngày 28/12/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC88 18h00 – 19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 4 ngày 02/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC89 18h00 – 19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 4 ngày 02/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC90 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 15/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC91 19h45 – 21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 2 ngày 28/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC92 18h00 – 19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 4 ngày 23/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.57 18h00-19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 4 ngày 02/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.60  18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 15/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.61 18h00-19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 4 ngày 23/01/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.65 19h45-21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 15/01/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC2.58 18h00-19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 6 ngày 04/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.59 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 08/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.62 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 3 ngày 22/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC2.64 18h00-19h30 thứ 2, 6 18h00 thứ 2 ngày 07/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
TC3.44 19h45 – 21h15 thứ 3, 5 19h45 thứ 5 ngày 03/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.47 19h45 – 21h15 thứ 2, 4 19h45 thứ 2 ngày 07/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.48 18h00-19h30 thứ 4, 6 18h00 thứ 4 ngày 09/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.49 18h00-19h30 thứ 2, 4 18h00 thứ 4 ngày 16/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
TC3.50 18h00-19h30 thứ 3, 5 18h00 thứ 3 ngày 22/01/2019 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
S4.3 18h00-19h30 14/11/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY
S4.5  18h00-19h45  16/11/2018 Giảm ngay 300.000đ học phí khi đăng kí học trong tháng này ĐĂNG KÝ NGAY

LUYỆN THI IELTS

MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
Academic English 17h45-19h45

15/01/2019

15/02/2019

Tặng ngay LÌ XÌ + LỊCH TẾT ĐĂNG KÝ
IELTS Focus 19h45-21h45

16/01/2019

14/02/2019

Tặng ngay CODE ELSA 3 tháng + COMBO “Tết Đủ Đầy” ĐĂNG KÝ
IELTS Intensive 17h45-19h45

18/01/2019

20/02/2019

Tặng ngay CODE ELSA 3 tháng + COMBO “Tết Đủ Đầy” ĐĂNG KÝ
Lộ Trình 6.5+ 19h45-21h45

21/01/2019

16/02/2019

Giảm ngay 2.090.000đ học phí + CODE ELSA 1 năm + COMBO “Tết Đủ Đầy” ĐĂNG KÝ
Gia Sư 1:1  – khai giảng liên tục Tuỳ từng lộ trình học sẽ có các ưu đãi riêng ĐĂNG KÝ
MÃ KHÓA LỊCH HỌC KHAI GIẢNG ƯU ĐÃI NHẬN TƯ VẤN
Academic English 17h45-19h45

15/01/2019

15/02/2019

Tặng ngay LÌ XÌ + LỊCH TẾT ĐĂNG KÝ
IELTS Focus 19h45-21h45

16/01/2019

14/02/2019

Tặng ngay CODE ELSA 3 tháng + COMBO “Tết Đủ Đầy” ĐĂNG KÝ
IELTS Intensive 17h45-19h45

18/01/2019

20/02/2019

Tặng ngay CODE ELSA 3 tháng + COMBO “Tết Đủ Đầy” ĐĂNG KÝ
Lộ Trình 6.5+  19h45-21h45

 21/01/2019

16/02/2019

Giảm ngay 2.090.000đ học phí + CODE ELSA 1 năm + COMBO “Tết Đủ Đầy” ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

(Đăng ký ngay để trả nghiệm hệ thống học tiếng Anh giao tiếp đã giúp hơn 100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh. Và giờ, đến lượt bạn ... )

X