Menu

CHÍNH SÁCH BẢO LƯU VÀ HỌC LẠI

1. Bảo lưu khóa học

Lệ phí bảo lưu là 10% tổng giá trị khóa học (tối đa không quá 1.500.000 đồng).

Học viên chỉ được bảo lưu khi chưa học quá 50% số buổi và đã hoàn thành đủ học phí. Quá trình làm thủ tục bảo lưu chỉ được thực hiện trong vòng 02 tuần kể từ ngày đăng kí bảo lưu.

Học viên bảo lưu khóa học phải có lý do chính đáng, bao gồm:

  • Vấn đề sức khỏe không thể tiếp tục học tiếp (Phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế)
  • Vấn đề về thu xếp thời gian: Công tác (Có giấy xác nhận của công ty), học tập (Có xác nhận của trường học) và việc bận cá nhân bất khả kháng.
  • Thời gian bảo lưu và quay lại lớp học tối đa là 03 tháng. Sau thời gian 03 tháng, nếu Học viên không hoàn tất thủ tục đăng ký học tiếp, khóa học của Học viên tại Jaxtina sẽ bị hủy bỏ. Sau quá trình bảo lưu, Học viên phải chờ để được xếp lớp theo quy định của Jaxtina. Học viên cần mang theo giấy xác nhận bảo lưu và các phiếu thu học phí có dấu xác nhận hợp lệ.
  • Học viên chỉ được bảo lưu duy nhất 01 lần tại cơ sở mình đang theo học.
  • Học viên tự ý nghỉ học, không đến làm thủ tục bảo lưu và không có thông báo với Jaxtina sau 05 buổi học, khóa học sẽ bị hủy.

2. Học lại

Sau khi kết thúc khóa học, nếu không đạt đầu ra cuối khóa, Học viên được sắp xếp học lại theo quy định của Jaxtina ngay tại thời điểm đó.

Đối với Học viên không đáp ứng được lịch học lại của trung tâm sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Học viên sẽ được học lại miễn phí 01 lần nếu thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Điều 4.1 của hợp đồng.

Trong trường hợp không thực hiện đầy đủ theo Điều 4.1 của hợp đồng, Học viên không được xếp lớp học lại miễn phí. Nếu muốn học lại, Học viên phải đóng 50% học phí khóa học tại thời điểm đó.