Menu

Thủ khoa toàn quốc khối A 2020 từng nghiện game, bỏ học được trao tặng học bổng toàn phần tại Jaxtina

Từng mê game, bỏ học 3 năm làm đủ nghề kiếm sống, Nguyễn Văn Kiên, sinh năm

GRAND CHAMPION – Vinh danh học viên xuất sắc tháng 9

Nhằm động viên và cổ vũ học viên trong suốt quá trình học tập, đồng thời

Học viên NGHIÊM HỒNG LĨNH – IELTS 7.0

Chúc mừng người anh hoạt bát và vui tính với mục tiêu IELTS 6.5 để phục vụ