Menu

Cấu trúc đề thi TOEIC Writing và đề Writing TOEIC 2022 có đáp án

TOEIC Writing là một bài thi quan trọng trong cuộc thi lấy chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 4 kỹ năng. Để làm bài thi này đạt kết quả tốt nhất, bạn cần nắm rõ cấu trúc và tiêu chí chấm điểm đề thi TOEIC Writing. Bạn có thể xem ngay nội dung bài viết sau đây của Jaxtina English để tìm hiểu về các thông tin này cũng như là cùng làm thử đề thi TOEIC Writing mới nhất 2022 nhé.

Có Thể Bạn Cần: Luyện thi TOEIC

1. Cấu trúc đề thi TOEIC Writing

Trong phần thi Writing, thí sinh bắt buộc phải hoàn thành 8 câu hỏi TOEIC trong 3 phần thi theo trình tự dựa trên tranh đã cho, trả lời yêu cầu bằng văn bản, trình bày quan điểm qua bài luận. Thời gian để hoàn thành phần thi này là 60 phút.

Câu hỏiMức độDạng yêu cầuMô tả
1 – 5Mức độ 1Write a sentence based on a picture (Viết lại câu dựa trên tranh cho trước)

Dựa vào tranh cho trước và miêu tả bằng 2 từ hoặc mệnh đề đã cho sẵn. 

Tổng gồm 5 bức tranh với 8 phút làm bài. 

Mỗi câu sẽ được điểm từ 0 đến 3, tùy vào ngữ pháp và cách thí sinh dùng từ cho sẵn.

6 – 7Mức độ 2

Respond to a written request 

(Trả lời yêu cầu bằng văn bản)

Thí nhân sẽ được nhận một email gồm hướng dẫn và các tiêu chí mà thí sinh phải đáp ứng.

Bài thi gồm 2 phần với 10 phút làm bài. Lưu ý, khi thí sinh đã chuyển sang phần 2 thì không thể quay trở về phần 1.

Mỗi câu sẽ được điểm từ 0 đến 4, tùy vào chất lượng và tính tổ chức của bài.

8Mức độ 3

Write an opinion essay

(Trình bày quan điểm bằng bài luận)

Thí sinh viết một bài luận trình bày quan để về một chủ đề đã cho. Bài thi này sẽ kéo dài trong vòng 30 phút.

Điểm thi của bài sẽ là từ 0 đến 5, tùy vào độ rõ ràng, chính xác cũng như cấu trúc của bài luận.

Khám Phá Ngay: Luyện đề TOEIC online

2. Tiêu chí đánh giá bài thi viết TOEIC Writing

Trong 3 phần thi Writing TOEIC, mức độ 1 được đánh giá với mức điểm từ 0 đến 3, mức độ 2 được đánh giá từ 0 đến 4 và mức độ 4 với mức điểm là từ 0 đến 5. Ở mỗi mức độ vẫn sẽ có những tiêu chí đánh giá riêng:

 • Mức độ 1 – Part 1 đến 5: Write a sentence based on a picture: Mức độ này yêu cầu thí sinh phải nắm chắc được các điểm ngữ pháp cũng như có được một lượng từ vựng ổn và đặt câu phải phù hợp với ngữ cảnh trong tranh.
 • Mức độ 2 – Part 6, 7: Respond to a written request: Ở mức độ 2, thí sinh bắt buộc phải sử dụng từ vựng theo cấu trúc của 1 email hoàn chỉnh.
 • Mức độ 3 – Part 8: Write an opinion essay: Bài luận yêu cầu phải có tư duy logic, đưa ra các luận điểm, luận cứ rõ ràng. Đồng thời, từ vựng và ngữ pháp cũng phải đa dạng.

Sau khi tổng điểm sẽ được chuyển hóa trên thang điểm 200 với 9 trình độ năng lực khác nhau. Bảng dưới đây là tóm tắt trình độ năng lực tương ứng với các mức điểm:

Mức điểm Trình độ năng lực
0 – 201
402
50 – 603
70 – 804
90 – 1005
110 – 1306
140 – 1607
170 – 1908
2009

Xem Thêm: Đề thi TOEIC Speaking

3. Giải đề thi TOEIC Writing mới nhất 2022

3.1 Questions 1-5. Write a sentence based on a picture (Viết một câu dựa vào tranh)

Directions: You will write ONE sentence about a photo. You will be given TWO words or phrases. You must use them in your sentence. You can change the forms, and you can use the words in a different order. (Chỉ dẫn: Viết MỘT câu dựa trên bức hình cho sẵn. Bạn sẽ được đưa 2 từ hoặc cụm từ. Và bạn phải sử dụng chúng trong câu của bạn. Bạn có thể thay đổi hình thức của các từ và sử dụng chúng theo bất kỳ thứ tự nào.)

1.

writing toeic

Nhận xét: Quan sát bức hình ta thấy có người phụ nữ bên cạnh cánh cửa. Dựa vào hai từ gợi ý woman/open (người phụ nữ/mở), câu trả lời có thể là: The woman is opening the door. (Người phụ nữ đang mở cửa.)

2. 

toeic writing

Nhận xét: Quan sát bức hình ta thấy có nhiều người ở nhà ga. Dựa vào hai từ gợi ý a lot of/station (nhiều/nhà ga), câu trả lời có thể là: There are a lot of people waiting for the train in the station. (Có rất nhiều người đang đợi xe lửa ở nhà gas.)

3. 

writing toeic

Nhận xét: Quan sát bức hình ta thấy có nhiều người mang ô, và ngoài trời đang mưa. Dựa vào hai từ gợi ý umbrellas/because (ô/ bởi vì), câu trả lời có thể là: They are carrying umbrellas because it is raining. (Họ mang theo dù bởi vì trời mưa.)

4.

toeic writing

Nhận xét: Quan sát bức hình ta thấy có nhiều hành lý trên một xe đẩy. Dựa vào hai từ gợi ý so/heavy (quá/ nặng), câu trả lời có thể là: The man’s luggage is so heavy that he needs to use a cart. (Hành lý của người đàn ông nặng đến nỗi mà anh ấy cần phải sử dụng một cái xe đẩy.)

5.

writing toeic

Nhận xét: Quan sát bức hình ta thấy có một người phụ nữ đang rót nước vào một cái ca. Dựa vào hai từ gợi ý pour/ so that (rót/để mà), câu trả lời có thể là: She is pouring some juice so that she can have a drink. (Cô ấy đang rót nước trái cây để có thể có một món đồ uống.)

Khám Phá Ngay: Trung tâm TOEIC 4 kỹ năng Hà Nội

3.2 Question 6-7. Respond to a written request (Trả lời một yêu cầu bằng văn bản)

Direction: You will write responses to two emails. (Bạn sẽ trả lời hai email sau.)

6.

toeic writing

Directions: Respond to the email as a local resident who wants to use the library. In your email, ask TWO questions and make ONE request. (Chỉ dẫn: Trả lời email với tư cách là một cư dân địa phương muốn sử dụng thư viện. Trong email của bạn, hãy đặt HAI câu hỏi và đưa ra MỘT yêu cầu.)

 • Nắm bắt tình huống:
  • Người gửi email: Người quản lý thư viện cộng đồng Riverdale
  • Người nhận email: Cư dân trong khu phố
  • Lý do gửi email: Thông báo thư viện đã mở và có nhiều dịch vụ và hoạt động thú vị phục vụ cư dân.
  • Yêu cầu của bức thư phản hồi: Đưa ra HAI câu hỏi và MỘT yêu cầu về thư viện này.
 • Ý tưởng:
  • HAI câu hỏi về:
   • Internet access
   • Magazine about world cultures.
  • MỘT yêu cầu về: Send the schedule of the library’s hours.

Sample answer:

Dear Ms. Mills:

I am very happy to hear that the library is finally open. I look forward to using it. I have a few questions about library services. Does the library provide Internet access? I have Internet access at work but not at home, and sometimes I like to do online research on weekends. I would also like to know about your magazine collection. I am interested in reading magazines about world cultures. Does the library subscribe to magazines that deal with this topic? Finally, would you mind sending me a schedule of the library’s hours? My whole family is eager to use the library, and we need to know what hours it is open.

Thank you very much for your help.

Yours sincerely,

 Shirley

Bản dịch

Ms. Mills thân mến:

Tôi rất vui khi biết rằng thư viện cuối cùng cũng đã mở cửa. Tôi rất mong chờ được sử dụng nó. Tôi có một vài câu hỏi về các dịch vụ thư viện như sau. Thư viện có cung cấp dịch vụ truy cập Internet không? Tôi có mạng Internet tại nơi làm việc nhưng ở nhà thì không, và đôi khi tôi muốn làm một số nghiên cứu trên mạng vào cuối tuần. Tôi cũng rất yêu thích bộ sưu tập tạp chí của thư viện. Tôi thích đọc tạp chí về các nền văn hóa thế giới.

Thư viện có đăng ký các tạp chí liên quan đến chủ đề này không? Cuối cùng, bạn có thể gửi cho tôi lịch làm việc của thư viện không? Cả gia đình tôi đều háo hức muốn đến thư viện, và chúng tôi muốn biết thư viện mở cửa lúc mấy giờ.

Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bạn.

Trân trọng,

Shirley

7. 

writing toeic

Direction: Respond to the email as if you are Marilyn Hughes, a magazine subscriber. In your email, describe TWO problems and make ONE suggestion. (Chỉ dẫn: Hãy trả lời email trên giả sử bạn là Marilyn Hughes, một người đăng ký tạp chí. Trong email của bạn, hãy mô tả HAI vấn đề và đưa ra MỘT đề xuất.)

 • Nắm bắt tình huống:
  • Người gửi email: William Hamm – biên tập viên tạp chí World Economic News
  • Người nhận email: Marilyn Hughes – khách hàng.
  • Lý do gửi email: mong muốn biết lý do khách hàng hủy theo dõi tạp chí công ty.
  • Yêu cầu của bức thư phản hồi: mô tả HAI vấn đề về việc hủy đăng ký và MỘT đề xuất.
 • Ý tưởng:
  • HAI vấn đề:
   • doesn’t have time to read because the magazine is long.
   • doesn’t afford to pay so much money for a magazine.
  • MỘT yêu cầu: publish a shorter magazine.

Sample answer:

Dear Mr. Hamm:

I received your message asking about my canceled subscription to World Economic News magazine. Please don’t think that I have found any problem with your magazine. I enjoy it very much, but it is very long and I just don’t have time to read it. In addition, although the content of the magazine is very good and worth every penny of the subscription price, I just cannot afford to pay so much money for a magazine. I will miss your magazine. May I suggest that you consider developing another magazine in addition to this one? If you published a shorter magazine, busy people like me might have time to read it. Let me know what you think of my idea.

Sincerely,

Marilyn Hughes

Bản dịch

Mr. Hamm thân mến:

Tôi đã nhận được thư của bạn hỏi về việc tôi hủy đăng ký tạp chí về Tin tức Kinh tế Thế giới. Xin đừng nghĩ rằng tôi gặp bất kỳ vấn đề gì với tạp chí của bạn. Tôi rất thích nó, nhưng nó rất dài và tôi không có thời gian để đọc. Ngoài ra, mặc dù nội dung của tạp chí rất hay và xứng đáng với số tiền đăng ký, nhưng tôi không đủ khả năng để trả nhiều tiền cho một cuốn tạp chí như vậy được. Tôi sẽ rất nhớ tạp chí của bạn. Tôi nghĩ bạn có thể nên cân nhắc một tạp chí khác ngoài loại tạp chí này? Nếu bạn xuất bản một tạp chí ngắn hơn, thì những người bận rộn như tôi có thể có dành thời gian để đọc hết nó. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn gì về đề xuất của tôi nhé.

Trân trọng,

Marilyn Hughes

3.3 Question 8. Write an opinion essay (Viết một bài luận trình bày quan điểm)

Direction: You will write an essay in response to a question about your opinion. Typically, an effective essay will have at least 300 words. (Chỉ dẫn: Bạn sẽ viết một bài luận để trả lời một câu hỏi về ý kiến của bạn. Thông thường, một bài luận tốt sẽ có ít nhất 300 từ.)

Đề bài: Many people enjoy watching or playing sports. Why do you think sports are important to people? Use specific reasons and examples to explain your answer. (Nhiều người thích xem hoặc chơi thể thao. Tại sao bạn nghĩ rằng thể thao quan trọng đối với con người như vậy? Hãy dùng những lý do và ví dụ cụ thể để giải thích câu trả lời của bạn.)

Trước khi làm bài, bạn nên suy nghĩ và đưa ra các ý chính trước để viết bài được nhanh hơn, hiệu quả và mạch lạc hơn.

Supporting ideas:

 • Sports are good for our health. (Thể thao tốt cho sức khỏe.)
 • Sports bring people together. (Thể thao gắn kết mọi người lại với nhau.)
 • Sports are an important part of education. (Thể thao là một phần quan trọng của giáo dục.)

Sample answer:

Many people enjoy sports. Some people like to watch sports, other people like to play them, and some people like to do both. Sports are an important part of society for a number of reasons.

First, sports are good for our health. Everybody needs to get physical exercise, and playing sports is a good and enjoyable way to do this. Sports motivate us to be active. Playing sports gives us focus for our physical exercise and allows us to exercise together with other people. People who watch sports may be encouraged to start a plan of physical exercise for themselves.

In addition, sports bring people together. They give people a sense of community. People who play sports are part of a team, and they identify with other people who play the same sport. People who watch sports are connected to other people who enjoy the same sport and support the same teams. Students come together when they support their school teams, and residents of a city are brought together when they support their local teams.

Furthermore, sports are an important part of education. When children play sports in school, they learn to work with a team, set goals and work for these goals. They learn to deal with winning and losing. These are skills that will help them not only in sports but in other areas of their lives as well.

Sports are good for our health, for our sense of community, and for our education. Sports have an important place in society for everybody.

Xem đáp án

Rất nhiều người yêu thích thể thao. Có người thì thích xem, có người thì thích chơi thể thao, và một số người thích làm cả hai. Thể thao là một phần quan trọng của xã hội vì một số lý do sau.

Thứ nhất, thể thao rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Mọi người đều cần tập thể dục, và chơi thể thao là một cách tốt và thú vị để làm điều này. Thể thao thúc đẩy sự năng động. Chơi thể thao giúp chúng ta vừa rèn luyện cơ thể vừa có thể giao lưu cùng với mọi người. Việc xem thể thao thường xuyên cũng khuyến khích mọi người tự lên kế hoạch rèn luyện cơ thể cho bản thân.

Ngoài ra, thể thao còn giúp gắn kết mọi người với nhau. Nó mang lại cho mọi người tinh thần cộng đồng. Khi chơi một môn thể thao, người tham gia là một phần của đội và họ đoàn kết với những thành viên còn lại trong đội mình. Những người thích xem thể thao thường sẽ gắn kết với những người cùng sở thích, cùng cổ vũ cho một đội chơi giống họ. Học sinh thân thiết hơn khi cùng ủng hộ cho đội tuyển của trường. Những cư dân của một thành phố trở nên đoàn kết hơn khi cùng cổ vũ đội tuyển địa phương.

Hơn nữa, thể thao là một phần quan trọng của giáo dục. Khi trẻ em chơi thể thao ở trường, chúng học cách làm việc theo nhóm, học cách đặt ra mục tiêu và nỗ lực để đạt được những mục tiêu ấy. Chúng học cách đối mặt với chiến thắng và thua cuộc. Đây là những kỹ năng sẽ giúp ích chúng không chỉ trong thể thao mà còn ở nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Thể thao tốt cho sức khỏe, cho ý thức cộng đồng và cả cho nền giáo dục của chúng ta. Thể thao có một vị trí quan trọng trong xã hội đối với tất cả mọi người.

Mong rằng sau khi đọc bài viết trên bạn sẽ hiểu rõ hơn về bài thi TOEIC Writing. Bạn hãy theo dõi website của Jaxtina English Center để đọc thêm nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm luyện thi Writing hữu ích nhé!

Đừng Bỏ Qua:

Hiện đang giữ vị trí Giám đốc Học thuật tại Hệ thống Anh ngữ Jaxtina. Cô tốt nghiệp thạc sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh tại Đại học Victoria. Cô sở hữu bằng MTESOL, chứng chỉ IELTS (9.0 Listening) với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh và quản lý giáo dục hiệu quả tại nhiều tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Đồng thời cô cũng được biết đến là tác giả cuốn sách song ngữ "Solar System".

4.4/5 - (5 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi!