Menu

Cách làm TOEIC Speaking Part 2 Question 3 – 4: Mô tả tranh

Phần thi TOEIC Speaking Part 2 question 3 – 4: Mô tả tranh là phần khá “khó xơi” nhưng cũng dễ để lấy điểm. Do đó, hãy cố gắng trau dồi vốn từ vựng và nắm bắt các cấu trúc câu đơn giản để có thể trả lời phần thi. Dưới đây, Jaxtina sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước làm bài TOEIC Speaking mô tả tranh cũng như mẹo ôn thi TOEIC để đạt hiệu quả. Cùng theo dõi ngay nhé.

1. Khái quát về phần thi miêu tả tranh TOEIC Speaking Part 2

Ở phần thi kỹ năng nói TOEIC Part 2 – Describe a picture, thí sinh có 2 câu hỏi, mỗi câu hỏi tương ứng với 1 bức tranh. Nhiệm vụ của người thi là mô tả chi tiết về những gì bạn thấy trong hình, bao gồm con người, sự vật, hoạt động và môi trường. Thời gian chuẩn bị là 30 giây. Sau đó, bạn sẽ có 45 giây để đưa ra câu trả lời.

Tổng điểm tối đa bạn có thể đạt được ở phần thi này là 3 điểm. Những tiêu chí dùng để đánh giá kết quả thi bao gồm:

 • Phát âm: Thí sinh cần phát âm từ và câu chữ một cách rõ ràng để người nghe hiểu được ý.
 • Ngữ điệu và Trọng âm: Thí sinh cần sử dụng ngữ điệu tự nhiên, phù hợp để truyền đạt ý, đồng thời câu chữ khi trình bày phải có sự nhấn nhá, nhấn trọng âm đúng.
 • Ngữ pháp: Câu trả lời cần đảm bảo đúng ngữ pháp.
 • Từ vựng: Đảm bảo sự phong phú và chính xác khi sử dụng để mô tả và trình bày ý của mình.
 • Mạch lạc: Câu trả lời cần có sự mạch lạc giữa các phần, có tổ chức ý và liên kết ý trả lời rõ ràng.
toeic speaking part 2

Mẫu đề thi TOEIC Speaking Part 2: Mô tả tranh

>>>> Tìm Hiểu Thêm Về: Đề thi TOEIC Speaking

2. Các dạng tranh thường gặp trong TOEIC Speaking Question 3, 4

Hình ảnh đưa ra trong bài thi TOEIC Speaking Part 2 thường sẽ được chia thành 2 loại chính:

 • Tranh lấy người làm trung tâm

Là bức tranh miêu tả con người, thường bao gồm một hoặc nhiều người. Con người có thể đang thực hiện các hoạt động khác nhau như làm việc, nói chuyện, thư giãn, hoặc tham gia vào một sự kiện cụ thể. Yêu cầu khi mô tả bức tranh này là bạn sẽ cần chú ý đến số lượng người, giới tính, trang phục, vị trí và hoạt động mà họ đang thực hiện. Đôi khi, bạn cũng cần mô tả tâm trạng hoặc mục tiêu của họ nếu có thể nhận biết từ hình ảnh.

Ví dụ: 

TOEIC Speaking question 3 4

Trả lời: This is a picture of a family having a meal together. There are 4 people in this picture. I can see the whole family sitting and eating happily. The older brother is putting food into his sister’s bowl. The father and mother were both watching this action and smiling. On the table, there are some plates of food and glasses of drink. It seems they are having a good time and enjoying their meal.

 • Tranh lấy cảnh vật/ con vật làm trung tâm

Là bức tranh miêu tả cảnh vật/ con vật, thường chứa hình ảnh về một cảnh vật hoặc một con vật cụ thể. Cảnh vật có thể là bãi biển, núi non hoặc khu phố. Con vật có thể là loài động vật hoặc con vật đặc biệt nào đó.

Ví dụ: 

toeic speaking part 2

Trả lời:

Ngoài ra, các chủ đề thường gặp trong TOEIC Speaking phần Describe a picture (Miêu tả tranh) đó là:

 • Dining out and shopping (Ăn uống và mua sắm)
 • Health care settings (Dịch vụ chăm sóc sức khỏe)
 • Household chores (Công việc nhà)
 • Entertainment and leisure activities (Hoạt động giải trí và thư giãn)
 • Outdoor and street scenes (Ngoại cảnh và đường phố)
 •  Travel (Du lịch)

>>>> Tham Khảo Thêm: TOEIC Speaking Part 1

3. Cách làm bài thi TOEIC Speaking Part 2 hoàn chỉnh

3.1 Cấu trúc câu trả lời hoàn chỉnh

Nhìn chung, một câu trả lời hoàn chỉnh cho TOEIC Speaking Question 3 – 4 sẽ gồm 3 phần:

 • Miêu tả khái quát bức tranh
 • Miêu tả chi tiết bức tranh
 • Trình bày suy đoán chủ quan của bản thân

Bạn hãy nhìn bức tranh bên dưới và xem câu trả lời mẫu sau:

TOEIC Speaking Question 3

Mô tả tranh:

Miêu tả khái quát bức tranh: This is a picture of a family having a picnic in the garden.

Miêu tả chi tiết bức tranh: In the foreground of the picture, the grandfather is preparing food for everyone else. He is in charge of the barbecue, so he’s wearing an apron and holding the barbecue tools. In the background, the rest of the family is sitting around the picnic table talking and drinking. They’re smiling and having a good time. I can also see some green trees behind them.

Trình bày suy đoán chủ quan của bản thân: It’s a nice sunny day, and the weather looks perfect for this kind of family gathering

3.2 Các bước để hoàn thành bài thi Mô tả tranh

Trong 30 giây chuẩn bị

#1. Xác định được phương thức miêu tả

Thông thường, chúng ta sẽ tập trung vào việc miêu tả hành động và trạng thái của những nhân vật (người), sự vật trọng tâm trong bức tranh. Đối với các bức tranh không có nhân vật trọng tâm mà là một khung cảnh rộng lớn thì bạn nên chia bức tranh thành từng phần (như tiền cảnh và hậu cảnh) để miêu tả.

#2. Xác định được những từ hoặc cụm từ trọng tâm

Trong TOEIC Speaking mô tả tranh, bạn cần xác định một số Content words (những từ có chứa thông tin quan trọng) như Nouns (danh từ), Verb (động từ), Adjective (tính từ), … để mô tả nội dung của bức tranh.

Trong 30 giây trả lời

#3. Nói khái quát về bức ảnh

Bạn nên nói một câu khái quát về bức ảnh đã cho, có thể là nơi chốn, bối cảnh chung, …

Ví dụ:

It appears to be a photograph of a family getting together for a holiday dinner.

What I see in the image is a street intersection with a crosswalk.

#4. Miêu tả chi tiết

Sau khi đã nói một câu tổng quát về bối cảnh chung trong bức ảnh, bây giờ bạn nên tập trung vào miêu tả chi tiết: Nhân vật trọng tâm, hoặc sự vật chính, hoặc hành động của họ, … Nên tạo ra mối quan hệ giữa các nhân vật, sự vật, chi tiết có trong ảnh. Điều này giúp cho bài nói của bạn có tính liên kết và logic hơn.

Phương pháp miêu tả cụ thể: Dùng cụm phân từ, giới từ, từ chỉ số lượng (a few, some, several, …), những tính từ chỉ màu sắc, … để người nghe có thể mường tượng được bức tranh qua bài nói của bạn.

Ví dụ: The man in the red shirt cleaning some glasses appears to be in a bad mood.

#5. Miêu tả các sự vật xung quanh

Sau khi bạn đã miêu tả chi tiết các nhân vật trung tâm, thì bạn nên miêu tả các vật xung quanh, chẳng hạn như chai rượu, các loại thức ăn trên bàn, kệ gỗ, … hoặc là hậu cảnh như các tòa nhà, xe cộ xung quanh, …

Ví dụ: There are a lot of dishes and glasses of wine on the table in the middle of the dining room.

#6. Kết thúc bằng ý kiến cá nhân

Việc đứa ý kiến hoặc nhận định cá nhân vào trong bài nói sẽ làm cho bài thi trở nên sinh động và có sức gợi hình hơn.

Ví dụ: Overall, everyone looks happy and the mood seems light.

>>>> Xem Thêm: TOEIC Speaking Part 3

4. Những mẫu câu hữu ích bạn có thể sử dụng khi miêu tả tranh

Miêu tả khái quát bức tranh

 • This is a picture of ….
 • This picture was taken in/at …
 • This is a picture taken in/at …
 • This picture was taken indoors/ outdoors.
 • There are … people in this picture.
 • I can see … people in this picture.

Miêu tả chi tiết bức tranh

 • In the foreground of the picture, …
 • In the background of the picture, …
 • On the left side/ right side of the picture, …
 • In the middle of the picture, …
 • A man/ woman is …
 • He/ she is wearing …

Trình bày suy đoán chủ quan của bản thân

 • It seems …
 • It looks like …
 • They seem to ….
 • I think they are …

5. Bài tập ứng dụng

Sau đây, các bạn hãy áp dụng phần lý thuyết vừa học được để làm bài tập TOEIC Speaking Part 2 dưới đây nhé!

Practice 1. Describe the picture below using the suggested expressions. (Miêu tả bức tranh dưới đây bằng việc sử dụng những gợi ý cho sẵn.)

TOEIC Speaking Question 3

This is a picture taken at …

On the right side of the picture, I can see …

On the left side, there is …

In the background, …

It looks like …

Xem đáp án

This is a picture taken at a warehouse. There are two people in this picture.

On the right side of the picture, I can see a man with a yellow cap and dark pink overalls. He is pointing at some boxes. On the left side, there is another man who is driving a forklift. He is wearing a white cap and dark pink overalls. In the background, I can see some boxes stacked up and wrapped.

It looks like the driver is trying to move these stacks of boxes to somewhere else, and the other man is directing him on the location.

Practice 2. Describe the picture below

toeic speaking part 2

Xem đáp án

Well, there are two people inside a bakery in this photo. The woman who is facing us is probably a baker because she’s wearing a white uniform and a black hat to cover her hair. And she’s coming out of the kitchen carrying bread. It looks like she has just taken the hot bread out of the oven, and she’s carrying the tray to the counter. We can see the oven behind her. The bakery looks very modern. I’d guess that the baker is going to put the bread on some kind of bread rack or a shelf to cool so that people can buy it. She’s smiling at the customer. Um, next, she’s probably going to help the man in the blue shirt, who’s waiting in front of the counter. His back is to us. He’s probably hoping to buy some of that delicious fresh bread.

Practice 3. Describe the picture below

mô tả tranh

Xem đáp án

In this picture, there’s a young woman in an orange car. I think maybe she is lost because she has stopped her car and rolled down her window so that she can ask for directions. There’s also an older woman with short hair in the picture. She’s wearing a white jacket, and she has a map in her hands. She’s standing next to the car door and pointing to the map. She looks like she’s talking to the younger woman and is probably explaining where the younger woman needs to go. The older woman looks very sure of herself and more confident, while the younger woman looks like she’s confused.

Nguồn tham khảo: Sách Skills for the TOEIC Speaking and Writing

Jaxtina hy vọng rằng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Đừng quên chăm chỉ luyện tập. Việc đạt điểm cao cho phần thi TOEIC Speaking Part 2 là hoàn toàn trong khả năng. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, hãy liên hệ với đường dây nóng của Jaxtina để được giải đáp. Bạn cũng có thể đến cơ sở Jaxtina gần nhất để tìm hiểu về các khóa học của chúng tôi. Chúc bạn đạt được điểm số mong muốn nhé!

Không Nên Bỏ Qua:

Hiện đang giữ vị trí Giám đốc Học thuật tại Hệ thống Anh ngữ Jaxtina. Cô tốt nghiệp thạc sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh tại Đại học Victoria. Cô sở hữu bằng MTESOL, chứng chỉ IELTS (9.0 Listening) với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh và quản lý giáo dục hiệu quả tại nhiều tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Đồng thời cô cũng được biết đến là tác giả cuốn sách song ngữ "Solar System".

3.7/5 - (3 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi!