Menu

Trộn bộ từ vựng chủ đề nhập cư (Immigration) trong Tiếng Anh

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, nhập cư (immigration) đang là một vấn đề lớn cần được quan tâm của thế giới. Tuy nhiên ngoại ngữ lại là một rào cản lớn của quá trình nhập cư. Do đó, bạn hãy cùng Jaxtina tìm hiểu một số từ vựng chủ đề nhập cư (immigration) trong bài học Tiếng Anh dưới đây nhé!

1. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về Sự nhập cư (immigration)

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa tiếng ViệtVí dụ
1immigration (n)/ˌɪm.ɪˈɡreɪ.ʃən/sự nhập cư

There was a sudden increase in immigration from Germany.

Có một sự gia tăng đột ngột về sự nhập cư từ nước Đức.

2immigrant (n)/ˈɪm.ɪ.ɡrənt/người nhập cư

I’m an immigrant from other Asian countries. 

Tôi là một người nhập cư từ các nước Châu Á khác.

3immigrate (v)/ˈɪm.ɪ.ɡreɪt/nhập cư

Tommy immigrated with his mom in 1999.

Tommy nhập cư với mẹ anh ấy vào năm 1999.

4refugee (n)/ˌref.juˈdʒiː/người tị nạn

She was born in a refugee camp.

Cô ấy sinh ra trong một trại của người tị nạn

5integration (n)/ˌɪn.tɪˈɡreɪ.ʃən/sự hội nhập

The aim is to promote closer economic integration.

Mục đích là để thúc đẩy hội nhập kinh tế chặt chẽ hơn.

6language (n)/ˈŋ.ɡwɪdʒ/ngôn ngữ

Do you speak any foreign languages?

Bạn có nói được ngôn ngữ nước ngoài nào không?

7adaptability (n)/əˌdæp.təˈbɪl.ə.ti/sự thích nghi

He was praised for his adaptability to different situations.

Anh ấy được khen ngợi vì khả năng thích nghi trong nhiều tình huống khác nhau.

8deportation (n)/ˌdiː.pɔːˈteɪ.ʃən/sự trục xuất

Their cases will be reviewed and they may face deportation.

Các trường hợp của họ sẽ được xem xét và họ có thể phải đối mặt với sự trục xuất

9transfer (v)/trænsˈfɜːr/chuyển đổi

After a year he transferred to Hanoi University.

Sau một năm, anh ấy chuyển đến Đại Học Hà Nội.

10illegal immigrant (n.p)/ɪˌliː.ɡəl ˈɪm.ɪ.ɡrənt/người nhập cư bất hợp pháp

They were breaking the law by employing illegal immigrants without papers.

Họ đã vi phạm pháp luật khi sử dụng những người nhập cư bất hợp pháp mà không có giấy tờ.

11better life prospect (n.p)/ˈbet.ər laɪf ˈprɒs.pekt/triển vọng tốt hơn

If you move to Germany, you will have a better life prospect.

Nếu bạn chuyển đến nước Đức thì bạn sẽ có triển vọng tốt hơn.

12overcrowding (n)/ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪŋ/sự bùng nổ dân số

Overpopulation is one of the country’s most pressing social problems.

Sự bùng nổ dân số là một trong những vấn đề xã hội cấp bách nhất của đất nước.

13overpopulation
(n)
/ˌəʊ.vəˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/

Vậy là chúng mình vừa giới thiệu với các bạn một số từ vựng về chủ đề nhập cư (immigration), bạn đã biết thêm được cách đọc từ cũng như nghĩa tiếng Việt và ví dụ trong ngữ cảnh cụ thể. Ngoài ra, bạn cũng hãy học thêm 1000 từ vựng thông dụng thuộc nhiều chủ đề khác nhau để trau dồi cho vốn từ của mình nhé!

Giờ bạn hãy cùng Jaxtina làm một số bài tập để có thể ghi nhớ từ vựng tốt hơn nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu về chất lượng giảng dạy tại Jaxtina English Center thì hãy điền ngay thông tin liên hệ vào form sau để được trung tâm tư vấn nhé!

>>>> Đừng Bỏ Qua: Từ Vựng Chủ Đề Xung Đột Tiếng Anh

2. Bài tập vận dụng từ vựng chủ đề nhập cư bằng Tiếng Anh

Match the words on the left with their definitions on the right. (Nối từ ở cột trái với định nghĩa ở cột phải.)

1. overcrowdingA. to move from one place to another; to move something/somebody from one place to another.
2. transferB. someone who lives or works in another country when they do not have the legal right to do this.
3. integrationC. a person who has come to live permanently in a different country from the one they were born in.
4. immigrantD. the situation when there are too many people or things in one place.
5. refugeeE. the act of forcing somebody to leave a country, usually because they have broken the law or because they have no legal right to be there.
6. adaptabilityF. the act or process of combining two or more things so that they work together.
7. illegal immigrantG. a person who has been forced to leave their country or home, because there is a war or for political, religious, or social reasons.
8. deportationH. an ability or willingness to change in order to suit different conditions.

 

Xem đáp án
  1. D. the situation when there are too many people or things in one place” nghĩa là “tình huống khi có quá nhiều người hoặc nhiều thứ ở một nơi”. Đáp án đúng là “overcrowding” (sự bùng nổ dân số).
  2. A. “to move from one place to another; to move something/somebody from one place to another” nghĩa là “di chuyển từ nơi này đến nơi khác; di chuyển một cái gì đó/ai đó từ nơi này đến nơi khác”. Đáp án đúng là “transfer” (chuyển đổi).
  3. F. “the act or process of combining two or more things so that they work together” nghĩa là “hành động hoặc quá trình kết hợp hai hoặc nhiều thứ để chúng hoạt động cùng nhau”. Đáp án đúng là “integration” (sự hội nhập).
  4. C. “a person who has come to live permanently in a different country from the one they were born in” nghĩa là “một người đến sinh sống lâu dài ở một quốc gia khác với quốc gia họ sinh ra”. Đáp án đúng là “immigrant” (người nhập cư).
  5. G. a person who has been forced to leave their country or home, because there is a war or for political, religious or social reasons” nghĩa là “một người bị buộc phải rời khỏi đất nước hoặc quê hương của họ vì chiến tranh hoặc vì lí do chính trị, tôn giáo hoặc xã hội”. Đáp án đúng là “refugee” (người tị nạn).
  6. H. “an ability or willingness to change in order to suit different conditions” nghĩa là “khả năng hoặc sự sẵn sàng thay đổi để phù hợp với các điều kiện khác nhau”. Đáp án đúng là “adaptability” (sự thích nghi)
  7. B. “someone who lives or works in another country when they do not have the legal right to do this” nghĩa là “ai đó sống hoặc làm việc ở một quốc gia khác khi họ không có quyền hợp pháp để làm điều này”. Đáp án đúng là “illegal immigrant” (người nhập cư bất hợp pháp)
  8. E. “the act of forcing somebody to leave a country, usually because they have broken the law or because they have no legal right to be there” nghĩa là “hành động buộc ai đó rời khỏi đất nước, thường là vì họ đã vi phạm pháp luật hoặc vì họ không có quyền hợp pháp ở đó”. Đáp án đúng là “deportation” (sự trục xuất).

>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm: Tổng hợp từ vựng về quốc gia và quốc tịch bằng Tiếng Anh

Sau bài tập thực hành nho nhỏ vừa rồi, Jaxtina English Center hy vọng bạn đã có thể hiểu hơn những từ vựng chủ đề nhập cư trên để áp dụng thành thạo trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhớ ghi các từ vựng này vào sổ tay để có thể ôn tập mỗi ngày nhé!

>>>> Click Để Xem Thêm:

Hiện đang giữ vị trí Giám đốc Học thuật tại Hệ thống Anh ngữ Jaxtina. Cô tốt nghiệp thạc sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh tại Đại học Victoria. Cô sở hữu bằng MTESOL, chứng chỉ IELTS (9.0 Listening) với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh và quản lý giáo dục hiệu quả tại nhiều tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Đồng thời cô cũng được biết đến là tác giả cuốn sách song ngữ "Solar System".

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi!