Menu

Từ vựng tiếng Anh mô tả các quốc gia trên thế giới

Việt Nam là một quốc gia xinh đẹp nằm ở Châu Á, đang phát triển ở mọi mặt từ kinh tế cho đến văn hóa, xã hội. Sự phát triển này cũng đi kèm rất nhiều cơ hội để chúng ta giao lưu với quốc tế. Nếu được chọn 3 từ vựng tiếng Anh để mô tả về đất nước mình với bạn bè năm châu, bạn sẽ chọn 3 từ nào? Vậy từ vựng tiếng anh về các nước trên thế giới khác thì sao, bạn biết tên tiếng Anh của bao nhiêu nước rồi? Trong bài học Tiếng Anh này, hãy cùng Jaxtina tìm hiểu và làm giàu thêm vốn từ vựng tiếng Anh mô tả đất nước của bạn nhé. Đầu tiên, hãy xem bảng từ vựng tiếng Anh mô tả đất nước dưới đây đã nào, có từ nào bạn thấy rất quen không?

1. Từ vựng chỉ tên đất nước, tên quốc tịch

Tên quốc gia Tên quốc tịch
Laos
/laʊs/
Nước Lào
Laotian
/ˈlaʊʃən/
Người Lào
Malaysia
/məˈleɪʒə/
Nước Mã Lai
Malaysian
/məˈleɪʒən/
Người Malaysia
Russia
/ˈrʌʃə/
Nước Nga
Russian
/ˈrʌʃən/
Người Nga
Spain
/speɪn/
Nước Tây Ban Nha
Spanish
/ˈspænɪʃ/
Người Tây Ban Nha
Sweden
/ˈswiːdn/
Nước Thụy Điển
Swedish
/ˈswiː.dɪʃ/
Người Thụy Điển
Switzerland
/ˈswɪtsələnd/
Nước Thụy Sỹ
Swiss
/swɪs/
Người Thụy Sỹ
America
/əˈmerɪkə/
Nước Mỹ
American
/əˈmerɪkən/
Người Mỹ
Australia
/ɒsˈtreɪ.li.ə/
Nước Úc
Australian
/ɒsˈtreɪ.li.ə/
Người Úc
Japan
/dʒəˈpæn/
Nước Nhật Bản
Japanese
/ˌdʒæpəˈniːz/
Người Nhật Bản
Korea
/kəˈriːə/
Nước Hàn Quốc
Korean
/kəˈriːən/
Người Hàn Quốc

>>>> Tham Khảo Thêm: Từ Vựng Chủ Đề Xung Đột Trong Cuộc Sống

2. Từ vựng mô tả đất nước

Hospitable (adj) /hɒsˈpɪt.ə.bəl/ hiếu khách
Friendly (adj) /ˈfrend.li/ thân thiện
Rich (adj) /rɪtʃ/ giàu có
Population (n) /ˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/ dân số
climate (n) /ˈklaɪ.mət/ khí hậu

>>>> Xem Ngay:Tìm hiểu từ vựng miêu tả người (Describing people)

3. Mô tả đất nước bằng câu hoàn chỉnh

Sử dụng động từ tobe + tính từ

Để mô tả tính chất của một đất nước, chúng ta có thể nói như sau: 

Tên đất nước + động từ tobe + tính từ mô tả:

Vietnam is a beautiful country. (Việt Nam là một đất nước xinh đẹp).

Japanese people are very friendly. (Người Nhật Bản rất thân thiện).

Canada has a cold climate. (Canada có khí hậu lạnh).

>>>> Đừng Bỏ Qua: Tổng hợp từ vựng mô tả sự thay đổi

4. Hỏi đáp về quê quán, quốc tịch bằng câu hoàn chỉnh

Hỏi về quê quán: Muốn hỏi người nào đó về quê quán hoặc đến từ quốc gia nào, ta dùng:

  Where + be(am/is/are) + S + from?

Để trả lời hoặc giới thiệu về quê quán, ta dùng mẫu câu:

S + be(am/is/are) + from + country (tên nước)

Ví dụ: 

Where are you from? (Bạn từ đâu đến?)

I’m from Canada. (i đến từ Canada)

Vậy  bạn sẽ nói “ Anh ấy đến từ Trung quốc” như thế nào nhỉ?

Where is he from? (Anh ấy từ đâu đến?)

He’s from China. (Anh ấy đến từ Trung Quốc.)

Hỏi về quốc tịch: Muốn hỏi quốc tịch (nationality) của người nào đó, ta dùng mẫu câu như sau:

What + is + your/his/her/their/its + nationality?

What nationality + be(am/is/are)+ S ?

Để trả lời cho câu hỏi trên, ta dùng mẫu câu như sau :

S + be + (nationality) quốc tịch

Ví dụ:

What’s your nationality? / what nationality are you? (quốc tịch của bạn là gì?)

I’m Japanese. (Tôiquốc tịch Nhật Bản.)

Vậy nếu bạn muốn hỏi: “cô ấy có quốc tịch gì?” bạn sẽ hỏi như nào nhỉ?

What’s her nationality? / what nationality is she? (quốc tịch của Cô ấy là gì?)

She’s French. (Cô ấyquốc tịch Pháp.)

Nào, chúng ta hãy làm thử một vài bài tập xem bạn nhớ đến đâu nhé. Hãy ghi chép lại nghĩa của các từ cần thiết và luyện âm.

Practice 1: Choose the odd one out. (Chọn từ không giống các từ còn lại)

A. Laos B. Laotian C. Malaysia D. Russia
A. Indonesia B. Japan C. Korea D. Switzerland
A. China B. Vietnamese C. Thailand D. America
A. Australia B. Cambodian C. Canadian D. Chinese
A. rich B. friendly C. beautiful D. climate

Xem đáp án

 1. B: Đáp án B chỉ người Lào, các đáp án còn lại A,C, D chỉ tên quốc gia.
 2. D: Đáp án A,B,C chỉ các nước ở châu Á, đáp án D chỉ Thụy Sĩ ở châu Âu.
 3. D: Đáp án A,B,C chỉ các nước ở châu Á, đáp án D chỉ nước Mỹ ở châu Mỹ.
 4. A: Đáp án A chỉ tên nước Úc, đáp án B,C,D chỉ tên người và quốc tịch.
 5. D: Đáp án D là từ loại danh từ, đáp án A,B,C là từ loại tính từ.

Practice 2. Make questions for the following sentences

Viết câu hỏi cho các câu trả lời sau:

 1. I’m from Vietnam.

=> ……………………………………………………………………………?

 1. They are Japanese.

=> ……………………………………………………………………………. ?

 1. Mr. Vinh is from England

=> …………………………………………………………………………….. ?

 1. My aunt is from Korea.

=> …………………………………………………………………………….. ?

 1. I’m Chinese. 

=> ……………………………………………………………………………….?

Xem đáp án

 1. Where are you from?
  Câu trả lời bắt đầu bằng I’m from… vậy chúng ta đặt câu hỏi với Where… from…
 2. What are their nationality?/ What nationality are they?
  Câu trả lời đưa ra thông tin họ là Người Nhật Bản, vậy chúng ta đặt câu hỏi với nationality.
 3. Where is Mr Vinh from?
  Câu trả lời bắt đầu bằng He’s from… vậy chúng ta đặt câu hỏi với Where… from…
 4. Where is your aunt from?
  Câu trả lời bắt đầu bằng My aunt’s from… vậy chúng ta đặt câu hỏi với Where… from…
 5. What is your nationality?/ What nationality are you?
  Câu trả lời đưa ra thông tin Tôi là Người Trung Quốc, vậy chúng ta đặt câu hỏi với nationality.

Đó là những gì mà trung tâm Anh ngữ Jaxtina muốn giới thiệu với các bạn trong phần các Từ vựng dùng để mô tả đất nước. Mong rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn nhớ tốt hơn và học tiếng Anh giỏi hơn nữa nhé.

>>>> Tiếp Tục Với:

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận