Menu

Mệnh đề quan hệ không xác định: Cách dùng & rút gọn mệnh đề

Mệnh đề quan hệ không xác định là một trong những phần ngữ pháp quan trọng đối với những ai đang học Tiếng Anh. Do đó, việc nắm vững cấu trúc, cách dùng và cách rút gọn loại mệnh đề này là vô cùng quan trọng. Do đó, bạn cùng Jaxtina English Center tìm hiểu chi tiết về loại mệnh đề quan hệ này thông qua việc đọc nội dung bài viết sau đây nhé!

Có Thể Bạn Cần: Ôn luyện Tiếng Anh cơ bản

1. Mệnh đề quan hệ không xác định là gì?

Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining relative clause) là loại mệnh đề quan hệ được sử dụng nhằm mục đích giải thích, bổ sung những thông tin, ý nghĩa về danh từ hoặc đại từ đứng trước đó.

Ví dụ: Her grandmother, who is 60 years old now, does exercise everyday. (Bà của cô ấy, người mà năm nay 60 tuổi, tập thể dục mỗi ngày.)

=> Giải thích: Mệnh đề quan hệ không xác định trong câu trên là “who is 60 years old now”. Mệnh đề được sử dụng để bổ sung thêm thông tin, miêu tả cho chủ ngữ “her grandmother”.

Mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining relative clause)

Tìm Hiểu Thêm: Future time clauses

2. Khi nào dùng mệnh đề quan hệ không xác định?

Trong Tiếng Anh, bạn nên sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định khi muốn bổ sung thêm ý nghĩa, cung cấp thêm thông tin cho danh từ hoặc đại từ trong câu. Mệnh đề quan hệ không xác định có thể được bỏ đi mà câu vẫn có đầy đủ ý nghĩa. Loại mệnh đề này được phân cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai dấu phẩy (,) hoặc dấu gạch ngang (-).

Ví dụ:

 • My sister, who lives in England, is an attractive woman. (Chị gái tôi, người mà sống ở Anh, là một người phụ nữ quyến rũ.)
 • Nana has just come back from Bangkok, where her father lives. (Nana trở lại Bangkok, nơi mà bố cô ấy đang sống.)
 • She stopped at the art museum, which she had never visited before. (Cô ấy dừng lại ở bảo tàng mỹ thuật, nơi cô ấy chưa từng đến thăm trước đây.)

3. Cách rút gọn mệnh đề quan hệ không xác định

Để rút gọn loại mệnh đề này, bạn có thể sử dụng cách lược bỏ động từ to be và đại từ quan hệ, chỉ giữ lại cụm danh từ ở trong câu.

Ví dụ: Mary Leona, who is a popular actress, has just broken up with her boyfriend. (Mary Leona, một diễn viên nổi tiếng, vừa mới chia tay bạn trai của cô ấy.) => Mary Leona, a popular actress, has just broken up with her boyfriend.

rút gọn mệnh đề quan hệ không xác định

Cách rút gọn mệnh đề quan hệ không xác định

4. Cách phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

Để dễ dàng phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định, bạn cần nắm rõ sự khác biệt giữa hai loại mệnh đề này. Do đó, Jaxtina đã lập bảng so sánh 2 loại mệnh đề này để bạn có thể nhận ra sự khác biệt giữa chúng.

Mệnh đề quan hệ xác định Mệnh đề quan hệ không xác định
Chức năng

– Mệnh đề quan hệ xác định sử dụng để giải thích nghĩa cho đại từ hoặc danh từ đứng trước.

– Không thể bỏ đi mệnh đề quan hệ xác định, vì nếu bỏ đi thì danh từ hoặc đại từ sẽ có nghĩa không rõ ràng.

– Mệnh đề quan hệ không xác định sử dụng để bổ sung ý nghĩa, thông tin cho danh từ hoặc đại từ đứng phía trước.

– Có thể bỏ đi mệnh đề quan hệ không xác định mà không làm thay đổi nghĩa của mệnh đề chính trong câu.

Vị trí Mệnh đề quan hệ xác định đứng sau danh từ hoặc đại từ mà không cần phân cách với mệnh đề chính bằng dấu gạch ngang hay dấu phẩy. Mệnh đề quan hệ không xác định được phân cách với mệnh đề chính bởi một, hai dấu phẩy (,) hoặc dấu gạch ngang (-).
Ví dụ The motorbike which was sold yesterday is the most expensive bike in the store. (Chiếc mô-tô được bán ngày hôm qua là chiếc xe đắt nhất cửa hàng.) My aunt, who lives in Paris, is an attractive woman. (Dì tôi, người mà sống ở Paris, là một người phụ nữ quyến rũ.)

5. Bài tập mệnh đề quan hệ không xác định

Hoàn thành các mệnh đề quan hệ không xác định trong các câu dưới đây bằng cách điền một từ hoặc cụm từ thích hợp.

 1. The woman, _________ I met at the party last night, is a famous actress.
 2. The car, _________ they bought last week, is a hybrid.
 3. The book, _________ I borrowed from the library, is very interesting.
 4. The restaurant, _________ we had dinner at last night, had excellent food.
 5. The movie, _________ we watched on Friday, was a comedy.
 6. The house, _________ they are planning to buy, has a beautiful garden.
 7. The company, _________ he works for, is a multinational corporation.
 8. The concert, _________ we attended last weekend, featured a famous singer.
 9. The dog, _________ we adopted from the shelter, is very friendly.
 10. The city, _________ I was born in, is known for its historic architecture.
Xem đáp án
 1. whom
 2. which
 3. that
 4. where
 5. that
 6. which
 7. where
 8. which
 9. which
 10. where

Trên đây là tất cả kiến thức liên quan đến mệnh đề quan hệ không xác định và các cách rút gọn trong câu mà trung tâm Tiếng Anh Jaxtina tổng hợp giúp bạn. Để nắm vững hơn phần ngữ pháp này, bạn đừng quên ghi chú và làm bài tập vận dụng nhé!

Đọc Thêm:

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng