Menu

Cấu trúc by the time thì gì? Cách dùng trong Tiếng Anh

Bạn thắc mắc không biết cấu trúc by the time là gì? Cách dùng by the time trong Tiếng Anh ra sao? Làm sao để phân biệt by the time với when, until? Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của Jaxtina để hiểu rõ hơn về cách sử dụng và nhận diện cấu trúc câu by the time nhé!

>>>> Đọc Thêm: Ngữ Pháp Tiếng Anh cơ bản

1. By the time là gì?

By the time trong Tiếng Anh là một liên từ chỉ thời gian, có nghĩa là: Lúc mà, vào lúc, vào thời điểm. Ngoài ra, cấu trúc này cũng có thể được hiểu là “trước khi” hoặc “trước lúc” một hành động xảy ra. By the time có tác dụng nhấn mạnh thứ tự của hai hành động trước và sau trong quá khứ hoặc tương lai: khi hành động A xảy ra, hành động B đã xảy ra trước đó.

Ví dụ: By the time she arrived, I had already finished my work.

By the time là gì

By the time là gì?

>>>> Tìm Hiểu Chi Tiết: 84 cấu trúc Tiếng Anh thông dụng

2. Cách dùng cấu trúc By the time

2.1 Trong thì hiện tại đơn

Trong thì hiện tại đơn, cấu trúc By the time có công thức như sau:

By the time + S1 + V1(thì hiện tại đơn), S2 + V2(thì tương lai đơn/tương lai hoàn thành)

Cụ thể:

Cấu trúc câu By the time đối với động từ tobe:

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V2(nguyên thể không to)
By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V2(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time she is twenty, she will have graduated from university
 • By the time they are married, they will have known each other for five years.

Cấu trúc By the time đối với động từ thường:

By the time + S1 + V1(s/es), S2 + will + V2((nguyên thể không to))
By the time + S1 + V1 (s/es), + will have + V2(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time he finishes his project, he will have gained valuable experience.
 • By the time the party starts, we will have decorated the entire house.

>>>> Xem Thêm: Trước và sau When dùng thì gì? Cấu trúc và cách sử dụng

2.2 Trong thì quá khứ đơn

Với động từ tobe:

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V(ed/PII)

Ví dụ: By the time I was ten years old, I had already visited three different continents.

Với động từ thường:

By the time + S1 + V1(ed/PI), S2 + had + V(ed/PII)

Ví dụ: By the time the concert started, the band had already performed several warm-up songs.

cấu trúc by the time

Cách dùng By the time

>>>> Khám Phá Ngay: Phân biệt cách dùng since for ago trong Tiếng Anh và bài tập

3. Lưu ý khi dùng cấu trúc By the time

Mặc dù cấu trúc câu By the time có công thức khá đơn giản nhưng lại có khá nhiều bạn gặp nhầm lẫn khi áp dụng. Chính vì vậy, khi dùng cấu trúc By the time, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Mệnh đề chứa cấu trúc ‘By the time’ có thể được đặt trước hoặc sau mệnh đề khác, nhưng dấu ‘,’ giữa hai mệnh đề sẽ được loại bỏ. Ví dụ: He had finished his work by the time the meeting started.
 • Trong mệnh đề không chứa ‘By the time’, có trường hợp người nói sử dụng động từ ‘to be’ ở thì quá khứ đơn thay vì quá khứ hoàn thành để tạo một chút sự khác biệt về ý nghĩa. Ví dụ: They were very tired by the time I arrived.
 • Trong thì quá khứ hoàn thành, ‘By the time’ tương đương với ‘Before’. Trong trường hợp này, cách sử dụng của ‘Before’ tương tự với ‘By the time’. Ví dụ: By the time I could talk to him, he had already left = He had already left before I could talk to him.

>>>> Không Nên Bỏ Qua: Cách dùng Yet trong Tiếng Anh chuẩn xác và bài tập vận dụng

4. Phân biệt cấu trúc By the time với When, Until

4.1 So sánh By the time với When

Mặc dù cả hai từ “by the time” và “when” đều có ý nghĩa “vào thời điểm, khi…”, nhưng khi sử dụng trong câu, chúng mang đến sự nhấn mạnh về khía cạnh thời gian và mục đích khác nhau. Cụ thể:

By the time When

“By the time” được sử dụng để tập trung vào sự chính xác về thời gian và thời điểm xảy ra sự việc.

Ví dụ: By the time I arrived at the airport, the flight had already departed.

“When” được dùng để nhấn mạnh hành động xảy ra vào một thời điểm cụ thể, mang tính chất chung chung.

Ví dụ: When I was a child, I usually went to the market with my mother.

4.2 So sánh By the time với Until

Cấu trúc ‘By the time’ và ‘Until’ trong Tiếng Anh đều có nghĩa là ‘cho đến khi’. Tuy nhiên, cách sử dụng của hai cấu trúc này khác nhau hoàn toàn.

By the time Until

“By the time” được sử dụng để diễn tả hành động hoặc sự việc nào đó kết thúc trước thời điểm một hành động hoặc sự việc khác bắt đầu.

Ví dụ: By the time the movie starts, I will have bought the tickets.

“Until” được sử dụng để diễn tả hành động hoặc sự việc chỉ xảy ra khi một hành động hoặc sự việc khác xảy ra.

Ví dụ: I will wait here until you finish your meeting

cấu trúc by the time

Cách phân biệt by the time với when, until

5. Bài tập về By the time

Bài tập 1: Viết lại câu sau sử dụng cấu trúc By the time

 1. I will have read the book before the movie is released
 2. The train will have departed before we reach the station
 3. They will have finished the project by the time the deadline arrives
 4. The sun will have set before we reach the beach
 5. She will have completed her studies before she starts her new job
Xem đáp án
 1. By the time the movie is released, I will have read the book.
 2. By the time we reach the station, the train will have departed
 3. By the time the deadline arrives, they will have finished the project.
 4. By the time we reach the beach, the sun will have set.
 5. By the time she starts her new job, she will have completed her studies.

Bài tập 2: Chia động từ trong ngoặc

 1. By the time she (leave) _____ the office, the meeting _______. (start)
 2. By the time they (finish) _____ dinner, I ______ the dishes. (wash)
 3. By the time I (arrive)_____ at the party, everyone _______ home. (go)
 4. By the time the book (publish) ______, the author ________ on to his next project. (release, move)
 5. By the time they (complete) ______ the project, the deadline _______. (reach)
Xem đáp án
 1. Leaves/will have started
 2. Finish/will have washed
 3. Arrive/will have gone
 4. Is published/will have moved
 5. Complete/will have been reached

Bài viết trên của trung tâm Tiếng Anh Jaxtina đã giúp bạn trả lời được câu hỏi cấu trúc by the time và cách sử dụng ra sao. Hy vọng những kiến thức được chia sẻ trong bài viết sẽ giúp bạn sử dụng thành thạo cấu trúc câu by the time. Hãy vận dụng kiến thức bổ ích này để đạt điểm thật cao trong bài kiểm tra Tiếng Anh của mình nhé!

>>>> Không Nên Bỏ Qua:

Hãy đánh giá!