Menu

Cách dùng Should trong Tiếng Anh và bài tập vận dụng

Bạn đang muốn tìm hiểu về các cách dùng Should trong Tiếng Anh? Bạn không biết có thể đặt should ở vị trí nào trong câu? Vậy thì bạn hãy xem ngay bài học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản sau. Jaxtina đã giúp bạn tổng hợp những cách sử dụng Should trong Tiếng Anh thông dụng nhất. Cùng tìm hiểu ngay nhé!

1. Should là gì?

Should có nghĩa là nên hay phải làm gì đó. Should thường được dùng để diễn tả lời khuyên hoặc diễn tả ý nghĩ được cho là đúng và nên làm. Should có thể dùng với tất cả các ngôi mà không cần thêm “s” hay “es” với ngôi số ít ở thì hiện tại đơn. Động từ trong Tiếng Anh đứng phía sau Should đều sẽ ở dạng verb infinitive.

cách dùng should

Should là gì?

2. Cách dùng Should trong Tiếng Anh

2.1 Cách sử dụng “should” sau một số động từ

Bạn có thể sử dụng “should” sau một số động từ như:

insist: nài nỉ, khăng khăng đòi

She insisted that I should go to a party with her.

(Cô ấy khăng khăng đòi tôi đi dự tiệc với cô ấy.)

recommend: khuyên bảo,

giới thiệu

Lily recommend that he should resign.

(Lily khuyên anh ấy nên từ chức.)

suggest: gợi ý, đề nghị

I suggest that you should be aware of the truth.

(Tôi đề nghị bạn nên thừa nhận sự thật.)

demand: yêu cầu

She demanded that he should apologize.

(Cô ấy yêu cầu anh ta phải xin lỗi.)

propose: đề nghị

I proposed that my friend should go out with him.

(Tôi đề nghị bạn tôi nên ra ngoài với anh ấy.)

Ngoài ra, Should cũng có thể được sử dụng sau các cụm từ như It’s important/ vital/ necessary/ essential that…

Ví dụ: It is essential that everyone should finish work on time. (Điều cần thiết là mọi người nên hoàn thành công việc đúng giờ.)

>>>> Đừng Bỏ Qua: Cấu trúc suggest

2.2 Sử dụng ‘should’ sau một số tính từ

Bạn có thể sử dụng “should” sau một số tính từ đặc biệt như:

strange: lạ lùng funny: buồn cười natural: tự nhiên surprised: ngạc nhiên
odd: kì lạ typical: điển hình interesting: thú vị surprising: kinh ngạc

Ví dụ: I was surprised that he should be here. (Tôi đã ngạc nhiên rằng anh ấy lại ở đây.)

2.3 Đưa lời khuyên với ‘I should…/I shouldn’t …’

Bạn có thể sử dụng I should…/I shouldn’t … để đưa ra lời khuyên với ai đó.

Ví dụ: It’s very cold this night. I should wear a coat when I go out. (Tối nay trời lạnh, Tôi sẽ mặc áo khoác khi đi ra ngoài. (Nếu tôi là bạn.))

=> Ở đây, I should wear a coat” có nghĩa là “ Nếu tôi là bạn tôi sẽ mặc áo khoác”, tức là tôi khuyên bạn nên mặc áo khoác.

2.4 Cách sử dụng của ‘if…should’ trong Tiếng Anh

Công thức: “If something should happen …”: nếu điều đó xảy ra.

Ví dụ: If he should phone while I’m out, tell him I’ll phone him back later. (Nếu như anh ấy có gọi điện trong lúc tôi ra ngoài, nói với anh ấy là tôi sẽ gọi lại sau.)

=> “If he should phone” tương tự như “If he phones”. Nhưng khi sử dụng với should, người nói cảm thấy khả năng xảy ra nhỏ hơn.

>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm: Cách dùng will và shall trong Tiếng Anh

3. Bài tập vận dụng cách dùng Should

Practice 1. Complete the sentences using ‘should/ I should’ + the following. (Hoàn thành những câu sử dụng ‘should/ I should’ + với những từ theo sau.)

stay up rain buy say be
 1. I’ve left the washing outside. If it______, can you bring it in?
 2. Jane suggested that I _______a new telephone.
 3. It’s strange that he _____ on time. Every day, he’s usually late.
 4. I was surprised that Tom______such a thing.
 5. _______early. You’ll be missed the bus tomorrow.
Xem đáp án
 1. should rain: Sử dụng cấu trúc “If something should happen …”
 2. should buy: Sử dụng ‘should’ sau động từ ‘suggest’
 3. should be: Sử dụng ‘should’ sau cụm từ “ It’s strange that…”
 4. should say: Sử dụng ‘should’ sau ‘surprised’
 5. I should stay up: Sử dụng cấu trúc “I should…” để đưa ra lời khuyên

Practice 2. True or False? Correct the answers. (Đúng hay sai? Sửa lại cho đúng những câu sai.)

 1. He suggests that I should meet his mother.
 2. What do you suggest me to do on holiday?
 3. I suggest that he move out on his own.
 4. I suggested that he move out on his own.
 5. She suggests me to buy a new house.
Xem đáp án
 1. True.
 2. False. Giải thích: Sau suggest không dùng to
 3. True
 4. True
 5. False. Giải thích: Sau suggest không dùng to

Nguồn tham khảo: Grammar in use Intermediate

Trên đây là những cách dùng Should trong Tiếng Anh mà Jaxtina English Center đã giúp bạn tổng hợp. Bạn hãy đọc và làm các bài tập trong bài viết để có thể hiểu hơn về kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh này nhé!

>>>> Không Nên Bỏ Qua:

5/5 - (2 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng