Menu

Cách đưa ra đề nghị, yêu cầu, xin phép, lời mời với cấu trúc “Can/Could/Would you…?”

Trong tình huống giao tiếp hàng ngày, bạn sẽ gặp khá nhiều trường hợp phải đưa ra lời đề nghị, yêu cầu, xin phép,… người khác điều gì đó. Nếu như bạn không biết cách dùng các cấu trúc câu này trong tiếng Anh một cách khéo léo thì bạn sẽ trở thành người khiếm nhã. Vậy bạn đã nắm rõ cách dùng can could may might chưa? Bài viết chia sẻ kiến thức học Tiếng Anh cơ bản hôm nay của Jaxtina sẽ giới thiệu đến bạn chủ đề đó là Cách đưa ra đề nghị, yêu cầu, xin phép, lời mời với cấu trúc “Can/ Could/ Would you…?

1. Asking people to do things (request) (Yêu cầu mọi ai đó làm điều gì đó (yêu cầu))

– Chúng ta sử dụng Can hoặc Could để yêu cầu ai đó làm điều gì đó.

Ví dụ:

Can you turn off the light, please? (Làm ơn bạn có thể tắt đèn được không?)

Or Could you turn off the light, please?

Noted:

– Chúng ta sử dụng Could sau cấu trúc “Do you think (you)…” (không dùng Can)

 Ví dụ: Do you think you could lend me some money until next week?

(Anh thấy là có thể cho tôi mượn ít tiền cho đến tuần tới được không?)

Chúng ta cũng có thể dùng Will hoặc Would để yêu cầu ai làm việc gì đó. (nhưng Can/ Could vẫn thường được dùng hơn.)

Ví dụ:

Marry, will you open the window? (Marry, bạn có thể mở giúp tôi cửa sổ được không?)

Would you speak a little louder, please? (Làm ơn bạn có thể nói nhỏ hơn được không?)

2. Asking for things (Yêu cầu điều gì với ai đó)

– Để yêu cầu ai một điều gì bạn có thể nói Can I have…? hoặc Could I have…?

Ví dụ:

Can I have sugar, please? (Làm ơn cho tôi xin ít đường được không?)

Could I have this T-shirt, please? (Làm ơn cho tôi xem cái áo này được không?)

May I have…? cũng có thể dùng được (tuy nhiên ít thông dụng hơn).

Ví dụ: May I have sugar, please? (Làm ơn cho tôi xin ít đường được không?)

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Cách dùng should trong câu Tiếng Anh đúng chuẩn

3. Asking to do things (Yêu cầu, xin phép làm việc gì đó)

– Để yêu cầu, xin phép làm điều gì đó, chúng ta thường dùng Can, Could hoặc May.

Ví dụ:

Can I meet Jack, please? (Làm ơn cho tôi gặp Jack được không?)

Do you think I could borrow your phone? (Bạn có thể cho tôi mượn điện thoại của bạn được không?)

May I help you to some more food? (Tôi có thể giúp bạn thêm một số đồ ăn được không?)

May có nghi thức trang trọng hơn và ít được dùng hơn CanCould.

– Để yêu cầu, xin phép làm điều gì đó bạn cũng có thể sử dụng: Do you mind if I…? or Is it all right/ Is it Ok if I…?

Ví dụ: Do you mind if I borrow your car? (Bạn có phiền nếu tôi mượn xe của bạn không?)

>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm: Cách sử dụng Could Was able to và Managed to hiệu quả

4. Offering to do things (Đề nghị làm một việc gì đó)

– Để đề nghị làm một việc gì đó chúng ta sử dụng Can I…?

Ví dụ: Can I take you home? (Tôi có thể đưa bạn về nhà được chứ?)

5. Offering and inviting (Lời đề nghị và lời mời)

– Để đưa ra lời đề nghị hay lời mời chúng ta có thể dùng Would you like…? (không dùng “Do you like…?”)

Ví dụ: Would you like a glass of the lemon juice?

(Bạn có muốn một cốc nước chanh không?)

I’d like… là một cách nói lịch sự để diễn tả những điều bạn muốn.

Ví dụ: I’d like some information about that university, please.

(Tôi muốn biết một số thông tin về trường đại học đó.)

>>>> Có Thể Bạn Cần: Can và could: Phân biệt cách dùng và ý nghĩa trong Tiếng Anh

6. Bài tập

Và sau đây là một số bài tập mà Jaxtina cung cấp cho bạn để củng cố kiến thức!

Practice 1. Rearrange the following words to make a correct sentence. (Sắp xếp các từ sau để thành một câu đúng.)

 1. Could/ a/ tea, please?/ have/ cup/ I/ of
 2. call/ tomorrow?/ Can/ back/ you
 3. Do/ think/ you/ you/ me/ your/ car/ weekend?/ at/ lend/ could/ the
 4. Is/ if/ park/ here?/ it/ I/ ok
 5. like/ Would/ pasta?/ to/ you/ eat

Xem đáp án

 1. Could I have a cup of tea, please?
  Dịch nghĩa: Làm ơn cho tôi một tách trà nhé?
 2. Can you call back tomorrow?
  Dịch nghĩa: Bạn có thể gọi lại vào ngày mai không?
 3. Do you think you could lend me your car at the weekend?
  Dịch nghĩa: Bạn nghĩ là bạn có thể cho tôi mượn xe ô tô của bạn vào cuối tuần không?
 4. Is it ok if I park here?
  Dịch nghĩa: Có ổn không nếu tôi đậu xe ở đây?
 5. Would you like to eat pasta?
  Dịch nghĩa: Bạn có muốn ăn mì Ý không?

 

Practice 2. Read the situation and write a question. Using the word in brackets. (Đọc tình huống và viết lại câu. Sử dụng từ trong ngoặc.)

 1. You can’t turn off the radio. A man is standing near there. What do you say to him? (can)
 2. You’re on a bus. The window is open and you’re feeling cold. You’d like to close it, but first, you ask the man next to you. (ok)
 3. You are watching TV with your father. You want to change the channel. What do you say to him? (mind)
 4. You are drinking coffee. You want to add some sugar. What do you say to the waiter? (like)

Xem đáp án

 1. Can you turn off the radio, please?
  Dịch nghĩa: Làm ơn bạn có thể tắt cái ra-đi-ô được không?
 2. Is it ok if I close the window?
  Dịch nghĩa: Có ổn không nếu tôi đóng cửa sổ?
 3. Do you mind if I change the channel?
  Dịch nghĩa: Bố có phiền không nếu con chuyển kênh?
 4. I’d like some sugar, please.
  Dịch nghĩa: Tôi muốn một ít đường.

Vậy là bạn đã cùng Jaxtina tìm hiểu xong về Cách đưa ra đề nghị, yêu cầu, xin phép, lời mời với cấu trúc “Can/ Could/ Would you…? Hi vọng qua bài viết này Jaxtina có thể giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp khi đưa ra yêu cầu, đề nghị,… Bạn hãy nhớ làm bài tập thật nhiều để trình độ tiếng Anh của bạn ngày một phát triển nhé. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tiếng Anh hay có nhu cầu tìm hiểu về các khoá học IELTS và TOEIC thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Jaxtina qua hotline hoặc đến cơ sở gần nhất để được giải đáp và tư vấn ngay nhé!

Jaxtina chúc bạn thành công trong việc học tiếng Anh sắp tới!

Nguồn tham khảo: Grammar in Use Intermediate

>>>> Bài Viết Hữu Ích: Cấu trúc wish – Câu điều ước ở quá khứ trong tiếng Anh

5/5 - (2 bình chọn)