Menu

Các Bài Đọc Về Chủ Đề Quê Hương (Hometown)

Nghe – nói – đọc – viết là những kĩ năng mà mỗi người học tiếng Anh cần phải có. Mỗi kĩ năng này đều đòi hỏi người học phải có phương pháp luyện tập thích hợp, chẳng hạn với kĩ năng đọc, bạn có thể học theo chủ đề – một phương pháp luyện tập vô cùng đơn giản mà hiệu quả. Và với từ vựng về Hometown (Quê hương) của bài hôm này, bạn hãy cùng Jaxtina luyện tập qua các bài học Tiếng Anh vô cùng bổ ích dưới đây nhé!

Nội dung bài viết

Tổng hợp

Đầu tiên, hãy cùng điểm qua một số từ mới về chủ đề này.

STT

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
tiếng Việt
Ví dụ
1 economic hub (n.p) /iːkəˈnɒm.ɪk hʌb/ trung tâm
kinh tế

Ho Chi Minh City is an economic hub of Vietnam.

(Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế của Việt Nam.)

2 be into something
(adj.p)
/ biː ˈɪn.tu ˈsʌm.θɪŋ/ thích (cái gì)

They are really into the food in the town.

(Họ rất thích đồ ăn trong thị trấn.)

3 art gallery (n.p) /ɑːt ˈɡæl.ər.i/ phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật

There is an art gallery in the corner of street.

(Có một phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật ở góc con phố.)

4 immerse oneself in
(v.p)
/ɪˈmɜːwʌnˈself ɪn/ hòa mình vào

You can immerse yourself in nature once you take a one-day tour to the Mekong Delta.

(Bạn sẽ có thể hòa mình vào thiên nhiên một khi bạn đến thăm Đồng bằng sông Cửu Long.)

5 hospitable (adj)  /hɒˈspɪtəbl/ hiếu khách

People in our country are very hospitable.

(Người dân ở đất nước chúng tôi rất hiếu khách.)

6 come off as (v.p) /kʌm ɒf æz/ dường như

Some people may come off as being aloof or not interested in talking.

(Một vài người dường như khá lạnh lùng hoặc không muốn trò chuyện.)

7 aloof (adj)  /əˈluːf/ lạnh lùng
8 get to know (v.p) /ɡet tə nəʊ/ làm quen để hiểu thêm về (ai đó)

She wants to get to know the people here.

(Cô ấy muốn làm quen để hiểu thêm về con người nơi đây.)

9 local (n) /ˈləʊ.kəl/ người bản địa

The locals are quite friendly with tourists.

(Những người bản địa khá thân thiệt với khách du lịch.)

10 lend a hand (v.p) /lend ə hænd/ giúp một tay

They will lend you a hand if you need.

(Họ sẽ giúp bạn một tay nếu bạn cần.)

11 located (adj) /ləʊˈkeɪtɪd/ nằm ở

My hometown is located in the northern part of the country.

(Quê hương tôi nằm ở phía bắc của đất nước.)

12 appearance (n)  /əˈpɪə.rəns/ vẻ bề ngoài

The name comes from the appearance of the forest, where the trees are so close together that the sunlight cannot get through.

(Cái tên bắt nguồn từ vẻ bên ngoài của khu rừng, nơi cây cối mọc sát nhau đến mức ánh sáng không thể chiếu qua.)

13 tree (n) /triː/ cây cối
14 mountain (n)  /ˈmaʊntən/ ngọn núi

A wonderful river comes down from mountain and passed through the town.

(Một con sông tuyệt đẹp chảy xuống từ ngọn núi và xuyên qua thị trấn.)

15 river (n) /ˈrɪv.ər/  con sông
16 sight (n) /saɪt/ cảnh đẹp

There are not many sights to visit.

(Không có nhiều cảnh đẹp để thưởng ngoạn.)

17 bridge (n) /brɪdʒ/ cây cầu

There are two large bridges that connect the town.

(Có hai cây cầu lớn nối với thị trấn.)

>>>> Xem Thêm: Các từ vựng về đồ ăn Trong Tiếng Anh

Bài tập

Sau khi chúng ta đã cùng tìm hiểu các từ vựng về chủ đề Hometown (quê hương), các bạn hãy cùng Jaxtina luyện tập đọc các bài dưới để ghi nhớ từ vựng tốt hơn nhé!

Practice 1. Read the text and answer the questions. (Đọc văn bản và trả lời câu hỏi.)

Mary:  Where is your hometown?

John:  My hometown is in Ho Chi Minh City, which is located in the south of Vietnam. My city is known to be the largest city and an economic hub of my country.

Mary:  Is there much to do in your hometown?

John:  Oh yes! There is certainly a lot to do there as it is a fairly big city. If you want to go out in the evening, there are tons of good restaurants and bars. If you are into cultural activities, there are museums and art galleries. But if you prefer to immerse yourself in nature, then I guess you could take a one-day tour to the Mekong Delta.

Mary:  What are the people like in your hometown?

John:  Well, they are mostly friendly and hospitable, I would say. But as with most big cities, everyone is often busy, so they may come off as being aloof or not interested in talking. But if you live there and get to know the people, then you will notice that most locals are quite happy to have a chat with if they have time and will lend you a hand if needed.

1. Where is John’s hometown?

______________________________________________.

2. What places can one go if he/she is into cultural activities?

______________________________________________.

3. How does John describe the people in his hometown?

______________________________________________.

4. According to John, why do the people there come off as being aloof or not interested in talking?

______________________________________________.

Xem đáp án
 1. John’s hometown is in Ho Chi Minh city, which is located in the south of Vietnam.
 2. He/ She can go to the museums and art galleries.
 3. The people in his hometown are mostly friendly and hospitable.
 4. Because as with most big cities, everyone is often busy.
  Dịch nghĩa:
  Mary:  Quê cậu ở đâu thế?
  John:  Quê tớ ở thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở phía nam của Việt Nam. Đây được biết đến là thành phố lớn nhất và là một trung tâm kinh tế của đất nước đấy.
  Mary:  Ở quê cậu có nhiều thứ hay để làm không?
  John:  Ồ có chứ! Chắc chắn có rất nhiều thứ để làm vì đây là một thành phố tương đối lớn mà. Nếu cậu muốn ra ngoài vào buổi tối, có rất nhiều quán ăn ngon và các quán bar sôi động. Nếu cậu thích các hoạt động văn hóa, ở đây cũng có các bảo tàng và khu trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Còn nếu cậu muốn được hòa mình vào thiên nhiên thì tớ gợi ý cậu nên tham gia chuyến đi một ngày đến Đồng bằng sông Cửu Long.
  Mary:   Người dân ở quê cậu như thế nào?
  John:  Chà, tớ cho là hầu hết mọi người rất thân thiệt và hiếu khách. Dù vậy, cũng giống như nhiều thành phố lớn, mọi người đều rất bận rộn, nên trông họ có vẻ lạnh lùng và không muốn trò chuyện nhiều. Nhưng nếu cậu sinh sống ở đó, làm quen và hiểu rõ hơn về họ thì cậu sẽ nhận ra rằng hầu hết người bản địa đều rất vui vẻ chuyện trò khi họ có thời gian và sẵn sàng giúp cậu khi cần.

Practice 2. Read the text and answer the questions. (Đọc văn bản và trả lời câu hỏi.)

My name is Jane. I am 23 years old and I live in a small town called Snow Owl. It took its name from the fact that there are a lot of snow owls on the mountain and forest.

My town is located in the northern part of the country, established on the base of Sky Mountain and surrounded by the Dark Forest. Even though the name sounds scary, it is actually very beautiful and nice. The name comes from the appearance of the forest, where the trees are so close together that the sunlight cannot come through. A wonderful river comes down from the mountain and passes through the town, splitting it into two. If you ever visit my hometown, beware of the wolves; especially if you are in the part that is near the mountain.

The town itself does not have a lot of sights to visit. A big historic library from the 1800s, still functional, is standing in the middle of the village, next to the Town Hall. There are also two big bridges that connect the town. The one on the south is the oldest and most beautiful. I sometimes go and sit by the river just to admire it.

For entertainment, we have the old theatre, some coffee shops, and restaurants. Younger people prefer to visit neighboring towns and cities since it gives them more choices of entertainment.

1. Why is Jane’s town called Snow Owl?

_____________________________________________________.

2. Describe the landscape there.

____________________________________________________.

3. Why is the forest called Dark Forest?

____________________________________________________.

4. Are there any dangerous animals nearby?

__________________________________________________.

5. What kind of entertainment is there?

__________________________________________________.

Xem đáp án
 1. Because there are a lot of snow owls living in the mountain and forests.
 2. The town is next to Sky Mountain and surrounded by the Dark Forest. A river comes from the mountain and splits the town into two.
 3. Because of its appearance. The trees in the forest are so close together that the sunlight cannot come through.
 4. Yes, there are wolves, especially in the part near the mountain.
 5. There are an old theatre, some coffee shops and restaurants.
  Dịch nghĩa:
  Tên tôi là Jane, 23 tuổi và hiện sống ở một thị trấn nhỏ tên là Snow Owl (Cú tuyết). Thị trấn có cái tên này là vì trên núi và trong rừng có rất nhiều cú tuyết.
  Thị trấn nằm ở phía bắc đất nước, được dựng lên trên nền của ngọn núi Sky Mountain và quanh khu rừng Dark Forest. Mặc dù cái tên nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra đó là một khu rừng đẹp vô cùng. Cái tên của khu rừng xuất phát từ vẻ bên ngoài của nó, cây cối mọc san sát nhau đến mức ánh sáng không thể chiếu qua. Một con sông tuyệt đẹp chảy từ trên một ngọn núi xuống, đi qua thị trấn và chia nó làm hai. Nếu bạn từng ghé thăm quê hương của tôi, hãy cẩn thận với lũ sói, đặc biệt nếu bạn ở khu vực gần ngọn núi.
  Thị trấn không có nhiều cảnh đẹp để thưởng ngoạn. Một thư viện lịch sử rộng lớn đã có từ những năm 1800, đến nay vẫn còn hoạt động, nằm ngay giữa thị trấn, bên cạnh sảnh lớn. Ngoài ra còn có hai cây cầu lớn nối với thị trấn. Cái ở phía nam là cái lâu đời nhất và cũng là cái đẹp nhất. Thỉnh thoảng tôi đến và ngồi bên bờ sông chỉ để ngắm nhìn nó.
  Nếu là giải trí thì chúng tôi có một rạp chiếu phim cũ, một vài cửa hàng cà phê và nhà hàng. Người trẻ trong thị trấn thì thích ghé qua các thị trấn và thành phố lân cận vì ở đó họ có nhiều lựa chọn để giải trí.

>>>> Xem Thêm: Từ vựng về gia đình trong Tiếng Anh

Luyện các bài đọc theo chủ đề rất thú vị và bổ ích phải không nào? Hi vọng qua bài viết này, bạn sẽ có thêm kiến thức về chủ đề Hometown (Quê hương) để từ đó nâng cao khả năng đọc và tổng hợp kiến thức của mình nhé! 

Jaxtina chúc bạn học tốt!

Nguồn tham khảo từ: 

IELTS with Datio: https://www.facebook.com/ieltswithdatio/posts/764627797051674/

English with George: https://www.englishwithgeorge.com/my-hometown-reading-comprehension/

>>>> Tiếp Tục Với:

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng