Menu

Cấu trúc As Soon As trong Tiếng Anh đầy đủ nhất và cách dùng

Cấu trúc As soon as trong tiếng Anh thường được sử dụng để diễn đạt thời gian và tình huống trong câu. Bạn hãy cùng Jaxtina English Center khám phá và tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc as soon as cũng như cách sử dụng trong các thì Tiếng Anh thông qua nội dung bài viết sau nhé!

>>>> Đọc Thêm: Kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

1. Tổng quan về cấu trúc As soon as

As soon as là một cụm từ tiếng Anh được sử dụng để chỉ thời gian xảy ra sự việc ngay sau khi một sự kiện khác xảy ra. Cấu trúc này thường được dùng để nêu lên một hành động hoặc sự kiện sẽ diễn ra ngay lập tức sau khi điều kiện đề ra trong câu xảy ra.

Ví dụ:

 • As soon as I finish my homework, I will go out with my friends. (Ngay khi tôi hoàn thành bài tập về nhà, tôi sẽ đi chơi với bạn bè.)
 • As soon as the sun sets, the bats come out. (Ngay khi mặt trời lặn, các con dơi bay ra.)
 • As soon as she heard the news, she burst into tears. (Ngay khi cô ấy nghe tin tức, cô ấy bật khóc.)
As soon as

As soon as

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Cách dùng yet

2. Các cấu trúc as soon as trong Tiếng Anh và cách sử dụng

2.1 Cấu trúc ở thì hiện tại

Cấu trúc “as soon as” luôn kết hợp với một sự kiện trong tương lai để biểu thị thời gian trong tương lai sau khi sự kiện đó xảy ra. Đối với câu ở thì hiện tại, ta thường sử dụng thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn sau “as soon as”. Dưới đây là một số cấu trúc “as soon as” ở thì hiện tại và cách sử dụng:

Cấu trúc “as soon as + động từ nguyên thể (bare infinitive)”:

 • I will call you as soon as I arrive. (Tôi sẽ gọi bạn ngay khi tôi đến.)
 • Please send me the report as soon as you finish it. (Hãy gửi cho tôi báo cáo ngay khi bạn hoàn thành nó.)

Cấu trúc “as soon as + hiện tại đơn (simple present)”:

 • As soon as the bell rings, the students leave the classroom. (Ngay khi chuông reo, học sinh rời lớp học.)
 • We’ll start the meeting as soon as the boss arrives. (Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay khi ông chủ đến.)

Cấu trúc “as soon as + hiện tại tiếp diễn (present continuous)”:

 • She will join us as soon as she is finishing her work. (Cô ấy sẽ tham gia cùng chúng tôi ngay khi cô ấy hoàn thành công việc.)
 • They will start the project as soon as they are getting the necessary funding. (Họ sẽ bắt đầu dự án ngay khi họ nhận được nguồn tài trợ cần thiết.)
cấu trúc as soon as

Cấu trúc As soon as ở thì hiện tại

2.2 Cấu trúc ở thì quá khứ

Cấu trúc “as soon as” ở thì quá khứ cũng thể hiện mối quan hệ thời gian giữa hai sự kiện, trong đó một sự kiện xảy ra ngay lập tức sau khi sự kiện khác xảy ra trong quá khứ.

Cấu trúc “as soon as + quá khứ đơn (simple past)”:

 • She left the office as soon as she finished her work. (Cô ấy rời văn phòng ngay khi cô ấy hoàn thành công việc.)
 • As soon as they arrived at the airport, the flight was delayed. (Ngay khi họ đến sân bay, chuyến bay đã bị hoãn.)

Cấu trúc “as soon as + quá khứ tiếp diễn (past continuous)”:

 • They started cooking as soon as they were coming home. (Họ bắt đầu nấu ăn ngay khi họ về nhà.)
 • As soon as it was raining, we decided to stay indoors. (Ngay khi trời đang mưa, chúng tôi quyết định ở trong nhà.)

Cấu trúc “as soon as + quá khứ hoàn thành (past perfect)”:

 • He had already finished his breakfast as soon as the guests arrived. (Anh ấy đã hoàn thành bữa sáng ngay khi khách đến.)
 • As soon as she had finished reading the book, she lent it to her friend. (Ngay khi cô ấy đọc xong cuốn sách, cô ấy cho mượn nó cho bạn của cô ấy.)
As soon as

Cấu trúc As soon as ở thì quá khứ

2.3 Cấu trúc ở thì tương lai

Cấu trúc “as soon as” ở thì tương lai cũng thể hiện mối quan hệ thời gian giữa hai sự kiện trong tương lai, trong đó một sự kiện xảy ra ngay lập tức sau khi sự kiện khác xảy ra. Cấu trúc này cho phép diễn đạt sự liên kết thời gian giữa các hành động hoặc sự kiện trong tương lai.

Cấu trúc “as soon as + tương lai đơn (simple future)”:

 • I will call you as soon as I finish my work. (Tôi sẽ gọi bạn ngay khi tôi hoàn thành công việc.)
 • She will buy a new car as soon as she saves enough money. (Cô ấy sẽ mua xe mới ngay khi cô ấy tiết kiệm đủ tiền.)

Cấu trúc “as soon as + tương lai tiếp diễn (future continuous)”:

 • As soon as they arrive, we will be preparing dinner. (Ngay khi họ đến, chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa tối.)
 • I’ll call you back as soon as I will be finishing this meeting. (Tôi sẽ gọi lại bạn ngay khi tôi hoàn thành cuộc họp này.)

Cấu trúc “as soon as + tương lai hoàn thành (future perfect)”:

 • She will have left as soon as you arrive. (Cô ấy sẽ đã ra đi ngay khi bạn đến.)
 • As soon as he has finished the project, he will submit it to the supervisor. (Ngay khi anh ấy hoàn thành dự án, anh ấy sẽ nộp nó cho người giám sát.)
as soon as cấu trúc

Cấu trúc As soon as ở thì tương lai

2.4 Cấu trúc As soon as possible

Cấu trúc as soon as possible không phải là một cấu trúc ngữ pháp cụ thể mà là một cụm từ hay cụm từ viết tắt được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Khi nói “as soon as possible”, người ta muốn nói rằng họ muốn thực hiện một việc càng nhanh càng tốt, trong thời gian ngắn nhất có thể.

As Soon As Possible thường được sử dụng trong văn bản chính thức, email, thông báo, hoặc trong cuộc trò chuyện hàng ngày để nhấn mạnh tính cấp bách hoặc đòi hỏi hành động nhanh chóng.

Ví dụ:

 • Please send me the report as soon as possible. (Hãy gửi cho tôi báo cáo càng sớm càng tốt.)
 • We need your response as soon as possible. (Chúng tôi cần phản hồi của bạn càng sớm càng tốt.)
 • The repair should be done as soon as possible. (Việc sửa chữa nên được thực hiện càng sớm càng tốt.)

>>>> Khám Phá Ngay: Now là thì gì? Các cách dùng Now trong câu Tiếng Anh

3. Bài tập với cấu trúc as soon as

Bài tập 1: Sắp xếp câu theo thứ tự sử dụng cấu trúc “as soon as” Sắp xếp các từ/cụm từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc “as soon as”.

as soon as / I / my homework / will start / finish

they / as soon as / leave / the movie / will / starts

the meeting / soon as / begin / as / arrives / he / will

the rain / soon as / stop / we / the hike / will / begin

as soon as / the bakery / opens / they / buy / fresh bread

Xem đáp án
 1. As soon as I finish my homework, I will start.
 2. As soon as they leave, the movie starts.
 3. As soon as he arrives, the meeting will begin.
 4. As soon as the rain stops, we will begin the hike.
 5. They will buy fresh bread as soon as the bakery opens

Bài tập 2: Viết câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc “as soon as”.

 1. (you / finish / dinner) _______________________________________________?
 2. (the rain / stop) ___________________________________________________.
 3. (I / get / home) ___________________________________________________.
 4. (the movie / start) _________________________________________________.
 5. (he / come back) _________________________________________________.
Xem đáp án
 1. As soon as you finish dinner, can we go for a walk?
 2. As soon as the rain stops, we’ll go outside.
 3. As soon as I get home, I’ll call you.
 4. As soon as the movie starts, we should turn off our phones.
 5. As soon as he comes back, I’ll give him the message.

Trung tâm Tiếng Anh Jaxtina hy vọng rằng sau bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cấu trúc as soon as. Bạn hãy nhớ ôn tập là kiến thức và thường xuyên làm các bài tập để có thể nắm vững cách sử dụng chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh này nhé!

>>>> Bài Viết Hữu Ích: Cấu trúc by the time thì gì? Cách dùng trong Tiếng Anh

Hãy đánh giá!