Menu

Từ Vựng Tiếng Anh Khi Nói Về Mối Quan Hệ Công Việc Và Bạn Bè

Bạn đã biết Friends có nghĩa là bạn bè, nhưng để nói về bạn xã giao, bạn thân… chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Anh? Trong bài học này, Jaxtina sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn cách sử dụng các từ vựng về mối quan hệ bạn bè trong bài học tiếng Anh sau. Ngoài ra, bạn còn được làm quen với các từ vựng liên quan đến mối quan hệ trong công việc nữa. Nghe thật hấp dẫn phải không nào, cùng bắt đầu nhé!

Từ vựng tiếng Anh về mối quan hệ bạn bè:

Từ vựng Phiên âm Nghĩa của từ Ví dụ
On-off friend (n.p) /ɒn ɒf frend/ Bạn bình thường/ bạn xã giao

She is just my on-off friend. 

(Cô ấy chỉ là bạn bình thường thôi.)

Classmate (n) /ˈklɑːsmeɪt/ Bạn cùng lớp

Long is taller than most of his classmates.

(Long cao hơn hầu hết các bạn cùng lớp.)

Roommate (n) /ˈruːmmeɪt/ Bạn cùng phòng

Hoa is my roommate during the third year of my university.

(Hoa là bạn cùng phòng năm ba đại học của tôi.)

Close friend (n.p) /kləʊz frend/ Bạn thân

I have two close friends: Hoa and Mai.

(Tôi có hai người bạn thân, đó là Hoa và Mai.)

Childhood friend (n.p) /ˈtʃaɪldhʊd frend/ Bạn nối khố/bạn thuở bé

He met his childhood friends after many years.

(Anh ấy gặp lại những người bạn thuở bé sau nhiều năm.)

Mutual friend (n.p) /ˈmjuːtʃuəl frend/ Bạn chung

We have many mutual friends on Facebook.

(Chúng tôi có nhiều bạn chung trên Facebook.)

Soulmate (n) /ˈsəʊlmeɪt/ Bạn tâm giao

They are soulmates.

(Họ là những người bạn tâm giao.)

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Từ Vựng Về Nấu Ăn Và Chế Độ Ăn (Diest And Cooking)

Mối quan hệ trong công việc (relationships at work):

Từ vựng Phiên âm Nghĩa của từ Ví dụ

Co-worker/

colleague (n)

/kəʊˈwɜːkər/
/ˈkɒliːɡ/
Đồng nghiệp

Her co-workers help her a lot at work.

(Đồng nghiệp giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong công việc.)

Business partner (n.p) /ˈbɪznɪs ˈpɑːrtnər/ Đối tác kinh doanh

I have an appointment with my business partner today. 

(Hôm nay tôi có một cuộc hẹn với đối tác.)

Boss (n) /bɒs/ Ông chủ

Is your boss nice to you?

(Ông chủ có đối xử tốt với bạn không?)

Customer (n) /ˈkʌstəmər/ Khách hàng

Mr. Anh is one of the most regular customers.

(Ông Anh là một trong những khách hàng quen thuộc.)

Staff (n) /stɑːf/ Nhân viên

There are over one hundred staff in the company.

(Có hơn 100 nhân viên trong công ty.)

Part-time employee (n.p) /pɑːt ˈtaɪm ɪmˈplɔɪiː/ Nhân viên bán thời gian

Nelson has three full-time and two part-time employees. 

(Nelson có 3 nhân viên làm việc toàn thời gian và 2 nhân viên làm việc bán thời gian.)

Shareholder (n) /ˈʃeəhəʊldə/ Cổ đông

Shareholders are planning to control the operation of the company.

(Các cổ đông dự định kiểm soát hoạt động của công ty.)

>>>> Xem Thêm: Cách học hiệu quả từ vựng chủ đề job trong tiếng Anh

Bài học luyện tập

Các bạn vừa học rất nhiều từ vựng về các mối quan hệ, để nhớ từ một cách hiệu quả thì hãy làm các bài luyện tập dưới đây nhé:

Practise. Complete the sentences based on the given word. (Hoàn thành câu dựa vào từ được cho sẵn.)

 1. I get on well with my __________ in the company. (đồng nghiệp)
 2. __________ are going to have a meeting on Monday next week. (cổ đông)
 3. He has had a crush on his _______ for two years. (bạn cùng lớp)
 4. The __________  in this shop are so friendly that they are always ready to help you. (nhân viên)
 5. We should satisfy our regular_________. (khách hàng)
Xem đáp án
 1. colleagues
  Tôi có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp ở công ty.
 2. shareholders
  Các cổ đông sẽ có cuộc họp vào thứ Hai tuần tới.
 3. classmate
  Anh ấy thích người bạn cùng lớp hai năm nay rồi.
 4.  staff
  Nhân viên cửa hàng này rất thân thiện, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.
 5. customers
  Chúng ta nên chiều lòng các khách hàng quen.

>>>> Đừng Bỏ Qua: Tổng hợp từ vựng về ngoại hình

Các bạn vừa cùng Jaxtina học được rất nhiều từ vựng hay về chủ đề các mối quan hệ bạn bè và các mối quan hệ trong công việc. Đừng quên ôn tập và luyện tập để nắm thật chắc từ vựng nha. Nếu thấy bài viết hữu ích, đừng quên chia sẻ với bạn bè để cùng tiến bộ trong việc học tiếng Anh nha!

>>>> Tiếp Tục Với:

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng