Menu

Luyện tập Questions 7-9 TOEIC Speaking

Luyện tập Questions 7-9 TOEIC Speaking như thế nào? Bài thi sẽ cho người thi một bảng thông tin và 45 giây chuẩn bị, sau đó trả lời 3 câu hỏi liên quan đến bảng thông tin. Part 4 yêu cầu thí sinh phải có kĩ năng đọc nhanh  và tổng hợp thông tin (để đọc bảng thông tin trong 45 giây), kĩ năng nghe (vì 3 câu hỏi đều không hiện lên màn hình) cũng như khả năng trả lời thông tin đúng ngữ pháp và cấu trúc, từ vựng được sử dụng hợp lí. Hôm nay hãy cùng trung tâm học TOEIC Jaxtina luyện tập Part 4 của TOEIC Speaking nhé.

 Questions 7-9 TOEIC Speaking

1. Câu trả lời mẫu

Đầu tiên các bạn hãy xem câu hỏi và câu trả lời mẫu dưới đây:

Jason Stackhouse, Police officer

Schedule for Internet safety education campaign

Friday, March 24th

8:00 A.M. – 8:30 A.M. Phone conference: Bayfield Public School Faculty
9:00 A.M. – 10:00 A.M. Lecture: Preventing identity theft, Broomfield High School
11:00 A.M. – 12:00 Noon Meeting: Fighting against identity theft
12:30 P.M. – 1:30 P.M. Lunch: Bill Compton, Journalist
2:00 P.M. – 3:00 P.M. Lecture: The Hazards of Cyber-bullying, Crawford Middle School
4:00 P.M. – 5:00 P.M. Radio Interview: Eric Northman, Radio V
6:00 P.M. – 8:00 P.M. Lecture: Wireless Communication Security, Castle Rock University


Hello, this is Jason Stackhouse. I forgot to bring my schedule for tomorrow’s safety education campaign. Could you care to answer some questions for me?

7. What time does my first schedule start, and what is it?

Your first schedule starts at 8 A.M, and you will have a phone conference with the Bayfield Public School faculty members. It’s early in the morning, so please don’t be late.

8. As far as I remember, I am interviewing Mr. Steve Moller from Radio V. Is this right?

Not actually. Your interviewer is Mr. Eric Northman, not Mr. Steve Moller. Your interview is scheduled at 4 P.M.

9. Can you tell me about all the lectures I have scheduled tomorrow?

There are three lectures that you need to give tomorrow. The first one is at 9 A.M, in Broomfield High School. The lecture is entitled “Preventing Identity Theft”. The next lecture is at 2 P.M., which is about the hazards of cyber-bullying. You will give this lecture at Crawford Middle School. The last lecture is given at Castle Rock University at 6 P.M. This two-hour lecture is called “Wireless Communication Security”.

>>>> Xem Thêm: Bí quyết luyện thi TOEIC cấp tốc tăng band điểm nhanh chóng

2. Các chủ đề thường gặp

Nhìn vào câu hỏi, chúng ta có thể thấy xu hướng chung của questions 7-9 như sau:

Question 7 Thường sẽ hỏi về địa điểm, ngày tháng của event (conference, seminar) hoặc nếu là lịch trình cá nhân thì sẽ hỏi lịch đầu tiên.
Question 8 Thường sẽ là một câu hỏi Yes/No question và bắt người thi xác nhận thông tin đấy có đúng hay không (thường sẽ là thông tin sai).
Question 9 Thường sẽ yêu cầu người thi trình bày về 2 sessions trong seminar, conference, hoặc trình bày lịch trình cá nhân sẽ diễn ra trong một buổi hoặc một ngày nhất định.

>>>> Đừng Bỏ Qua: 4 tài liệu ôn thi TOEIC Speaking và Writing cần phải có

3. Mẫu câu trả lồ trong Part 4

Một số cấu trúc hữu ích mà bạn có thể sử dụng để trả lời trong Part 4:

Các cấu trúc câu Ví dụ
The … will be held in/ on/ at … The conference will be held at Wilson Hotel.
The … will take place in/ on/ at … The seminar will take place on Monday, November 3rd.
The first session is … (name of session) led by … (name of speaker) The first session is Preventing Identity Theft led by Tom Cruise.

Mr/Ms … will talk about …

Mr/Ms … will give a presentation on …

Mr/Ms … will lead/deliver a session on …

At 9:00 A.M., Ms. Jones will give a presentation on How to improve your reading skills.
Mr/Ms … will lead the Q&A session. Mr. William will lead the Q&A session from 10 to 11 A.M.

I’m afraid you got the wrong information.

I’m afraid that’s not true.

I’m afraid you got the wrong information. The ticket is $15 for adults and $10 for children.

There are two sessions related to …

The first session is … led by …

There are two sessions related to grammar. The first session is Introduction to Teaching Grammar led by William Wilson at 8:30 A.M. Then, at 10:00 A.M., Mark Spencer will deliver a session on Strategies of Grammar Teaching.

Các bạn hãy sử dụng các cấu trúc trên để làm bài tập sau đây nhé.

Answer the following questions, using information from the table given. (Trả lời các câu hỏi sau dựa vào thông tin từ bảng cho sẵn.)

Speaker Session
Jessica Hamby Lecture: Influence of TV Shows on Young Children
Nancy Forts Presentation: Popularity of American TV Shows
Sam Merlot Debate (Topic: Ratings of TV shows)
Alex Webber The most popular TV shows
Jessica Hamby Q&A: Common questions about TV shows worldwide

 

Hello, I’m John Snow. I have several questions about the seminar tomorrow.

7. What is the second session on the schedule and who will lead it?

8. I remember that Sam Merlot will talk about the most popular TV shows. Am I right?

9. Jessica Hamby is my favorite speaker. Can you tell me all the sessions that she will be leading?

Xem đáp án
  • 7. The second session on the schedule is the presentation on Popularity of American TV shows and it will be led by Nancy Forts.
  • 8. I’m afraid you got the wrong information. Sam Merlot will lead the debate session on Ratings of TV shows.
  • 9. Yes. Jessica Hamby will deliver two sessions. First, she will give a lecture on Influence of TV Shows on Young Children. Then she will lead the Q&A session on Common questions about TV shows worldwide.

Jaxtina hy vọng bạn sẽ thấy kiến thức trong bài viết này hữu ích và chăm chỉ luyện tập để đạt điểm số mong muốn nhé. Ngoài ra, nếu như bạn có nhu cầu tham gia các khóa học Toeic hay IELTS, hãy liên hệ đến hotline hoặc đến các cơ sở gần nhất của Jaxtina để được tư vấn và hỗ trợ ngay lập tức nhé. Jaxtina chúc bạn học tốt!

>>>> Đọc Thêm:

4/5 - (3 bình chọn)