Menu

Independent đi với giới từ gì trong Tiếng Anh? [Giải đáp chi tiết]

Independent đi với giới từ gì? Independent of hay on hay from mới là cấu trúc đúng trong Tiếng Anh? Hãy cùng trung tâm học Tiếng Anh Jaxtina tìm hiểu ngay trong nội dung bài viết dưới đây nhé!

Có Thể Bạn Cần: Ôn luyện Tiếng Anh cơ bản

1. Independent đi với giới từ gì?

Trong Tiếng Anh, Independent là tính từ mang nghĩa là độc lập. Ở đây, độc lập được thể hiện ở nhiều trạng thái và khía cạnh khác nhau, chẳng hạn:

 • Sự độc lập về chủ quyền lãnh thổ, đất nước.

Ví dụ: Vietnam has been an independent country since September 2, 1945. (Việt Nam là một quốc gia độc lập kể từ ngày 2 tháng 9 năm 1945.)

 • Sự tự tin làm việc mà bản thân mình thích, không phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bất kỳ một ai

Ví dụ: John is an independent-minded young boy. (John là một chàng trai trẻ có tư tưởng độc lập.)

 • Sự độc lập, tự chủ về tài chính, có thể tự mình kiếm ra tiền mà không dựa vào người nào khác

Ví dụ: It is important to Hana to be financially independent of her family. (Việc tự chủ tài chính với gia đình rất quan trọng với Hana.)

 • Điều gì đó không bị tác động, không bị ảnh hưởng hoặc không kết hợp với nhiều thứ khác nhau

Ví dụ: Two independent problems come to the same answer. (Hai vấn đề riêng biệt có cùng một câu trả lời.)

Các giới từ thường được dùng sau Independent là of và from. Công thức cụ thể như sau:

1.1 Independent of

Independent of somebody/something

Cấu trúc được dùng để diễn tả việc không phụ thuộc, độc lập vào người nào đó/điều gì đó (hoặc) không liên quan, không có mối quan hệ với người nào đó/điều gì đó.

Ví dụ:

 • How can we ensure that the judiciary remains independent of political influence? (Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng ngành tư pháp vẫn độc lập với ảnh hưởng chính trị?)
 • Foreigners tend to become financially independent of their parents much sooner than Vietnamese people do. (Người nước ngoài có xu hướng độc lập tài chính với cha mẹ sớm hơn nhiều so với người Việt Nam.)

1.2 Independent from

Independent from something

Cấu trúc Independent from mang ý nghĩa là độc lập khỏi cái gì đó. Cấu trúc này thường được sử dụng để diễn tả sự độc lập của một đất nước, một quốc gia khỏi sự thống trị, kiểm soát bởi một vùng lãnh thổ khác.

Ví dụ:

 • How does the educational system strive to remain independent from political ideologies? (Hệ thống giáo dục phấn đấu như thế nào để duy trì sự độc lập khỏi các hệ tư tưởng chính trị?)
 • Danang University Of Economics has become financially independent from the government. (Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã độc lập tài chính khỏi chính phủ.)
Independent đi với giới từ gì

Independent đi với giới từ gì?

Tìm Hiểu Thêm: Proud đi với giới từ gì?

2. Sự khác nhau Independent of và Independent from

Qua nội dung trên, bạn có thể thấy rằng Independent of và Independent from sẽ có những điểm khác biệt sau đây:

 • Bạn sẽ dùng cấu trúc Independent of khi muốn biểu đạt việc không phụ thuộc, dựa dẫm vào ai, điều gì, cái gì.
 • Còn Independent from thường được dùng để nói về sự độc lập hòa bình của một quốc gia hay sự công nhận được trở thành một thực thể chính trị, lãnh thổ riêng biệt và không bị cưỡng bức bởi một quốc gia khác.

Ví dụ:

 • Vietnam was independent from France in September 1945. (Việt Nam độc lập với Pháp vào tháng 9 năm 1945.)
 • Their campaign is independent of nationality, religion,… (Chiến dịch của họ không phụ thuộc vào quốc tịch, tôn giáo,…)

Có Thể Bạn Quan Tâm: Absent đi với giới từ gì?

3. Bài tập về Independent và giới từ

Điền giới từ Tiếng Anh phù hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

 1. Can you discuss how a country’s economic growth can be independent ___ its political stability?
 2. In the field of journalism, why is it crucial for reporters to remain independent ___ political biases?
 3. What measures can be implemented to ensure that media reporting remains independent ___ corporate influence?
 4. How does the judicial system aim to be independent ___ executive and legislative interference?
 5. In what ways is the artistic expression of an individual independent ___ societal norms and expectations?
Xem đáp án
 1. Can you discuss how a country’s economic growth can be independent of its political stability?
 2. In the field of journalism, why is it crucial for reporters to remain independent from political biases?
 3. What measures can be implemented to ensure that media reporting remains independent of corporate influence?
 4. How does the judicial system aim to be independent from executive and legislative interference?
 5. In what ways is the artistic expression of an individual independent from societal norms and expectations?

Thông qua nội dung được chia sẻ từ bài viết trên, Jaxtina English Center đã trả lời giúp bạn câu hỏi Independent đi với giới từ gì và cách sử dụng của mỗi cấu trúc tương ứng. Hy vọng rằng với sự tổng hợp kiến thức trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các cấu trúc câu với Independent và giới từ.

Tiếp Tục Với:

Hiện đang giữ vị trí Giám đốc Học thuật tại Hệ thống Anh ngữ Jaxtina. Cô tốt nghiệp thạc sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh tại Đại học Victoria. Cô sở hữu bằng MTESOL, chứng chỉ IELTS (9.0 Listening) với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh và quản lý giáo dục hiệu quả tại nhiều tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Đồng thời cô cũng được biết đến là tác giả cuốn sách song ngữ "Solar System".

Hãy đánh giá!
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi!