Menu

100 câu giao tiếp Tiếng Anh trong bệnh viện bạn cần nằm lòng

Giao tiếp Tiếng Anh trong bệnh viện thực sự là một kỹ năng cần thiết trong đời sống đối với nhân viên bệnh viện lẫn bệnh nhân. Vì nếu có ngày bạn gặp phải một người nói Tiếng Anh trong bệnh viện mà bạn lại không thể đáp lại họ thì không phải là sẽ rất khó sử hay sao. Để tránh rơi vào trường hợp trên, bạn hãy đọc bài học Tiếng Anh sau đây của Jaxtina và học các mẫu câu giao tiếp thông dụng trong bệnh viện nhé!

1. Mẫu câu giao tiếp Tiếng Anh cho nhân viên lễ tân bệnh viện

Nếu bạn là một nhân viên lễ tân trong bệnh viện và gặp phải một vị khách nước ngoài nói Tiếng Anh nhưng bạn lại không giỏi ngôn ngữ này thì cũng không cần lo lắng. Vì sau đây, Jaxtina sẽ chia sẻ một số câu nói mà bạn có thể dùng trong trường hợp trên.

 • How can I help you? – Tôi có thể giúp gì cho bạn?
 • How do you feel? – Bạn cảm thấy như thế nào?
 • What’s your symptoms? – Bạn đang có triệu chứng gì?
 • Just wait a moment, the doctor will come to examine you. – Bạn đợi một lát, bác sĩ sẽ đám khám cho bạn
Giao tiếp Tiếng Anh trong bệnh viện

Mẫu câu giao tiếp Tiếng Anh dành cho lễ tân Bệnh viện

>>>> Khám Phá Thêm: 12 cách học Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cực hiệu quả tại nhà

2. Câu giao tiếp Tiếng Anh trong bệnh viện giữa bác sĩ và bệnh nhân

Sau đây mà một số mẫu câu giao tiếp trong bệnh viện giữa bệnh nhân và bác sĩ mà bạn nên biết

Mẫu câu cho bác sĩ:

 • Where do you feel unwell? – Bạn cảm thấy không khỏe ở đâu?
 • Let me examine you. – Để tôi khám cho bạn nhé?
 • Take control of your breath. – Hãy kiểm soát hơi thở của bạn
 • I’ll take your temperature. – Tôi sẽ đo nhiệt độ của bạn.
 • Do you feel hurt anywhere? – Bạn có thấy đau chỗ nào không?
 • You don’t have any problem, don’t worry. – Bạn không có vấn đề gì cả, đừng lo lắng

Mẫu câu cho bệnh nhân

 • I feel hurt on… – Tôi thấy đau ở …
 • Can the doctor examine me? – Bác sĩ có thể khám cho tôi không?
 • Could you write me a prescription? – Bạn có thể viết cho tôi một thoa thuốc không?
 • Do I have any health issues, doctor? – Tối có vấn đề gì về sức khỏe không bác sĩ?
tiếng anh trong bệnh viện

Câu giao tiếp Tiếng Anh giữa bác sĩ và bệnh nhân

>>>> Đọc Thêm: 50 mẫu câu bán hàng bằng Tiếng Anh cơ bản thông dụng nhất

3. Mẫu câu Tiếng Anh mô tả triệu chứng, bệnh án

Mô tả chịu chứng bệnh án là một phần cực kỳ quan trọng mà bác sĩ/bệnh nhân cần hiểu gõ để quá trình điều trị và chữa bệnh được tiến hành thuận một cách lợi hơn. Sau đây là một số cấu trúc câu mà bạn có thể sử dụng trong trường hợp này:

 • I/you have had high blood pressure before. – Tôi/bạn từng bị cao huyết áp
 • Have you ever had low blood sugar? – Bạn có từng bị hạ đường huyết không?
 • I am allergic to substances… – Tôi bị dị ứng với các chất…
 • I feel cold. – Tôi thấy lạnh
 • I feel hot – Tôi thấy nóng
 • I am feeling very hurt – Tôi đang cảm thấy rất đau
 • I am feeling very uncomfortable in my body – Cơ thể tôi đang cảm thấy rất khó chịu
Giao tiếp Tiếng Anh trong bệnh viện

Mẫu câu Tiếng Anh mô tả triệu chứng, bệnh án

>>>> Có Thể Bạn Cần: Các chủ đề giao tiếp Tiếng Anh cơ bản trong cuộc sống

4. Mẫu câu giao tiếp Tiếng Anh đưa lời khuyên, tư vấn phương pháp điều trị

Sau khi đã hiểu tình hình của bệnh nhân như thế nào thì bác sĩ sẽ đưa ra những lời khuyên và tư vấn phương pháp điều trị. Nếu bệnh nhân là người nước ngoài thì bạn nên sử dụng cách đưa ra lời khuyên trong Tiếng Anh về phương pháp điều trị như sau.

 • You need to be hospitalized immediately. – Bạn cần nhập viện ngay lập tức
 • You should go on a diet. – Bạn nên ăn kiêng
 • You should allocate more time for relaxation. – Bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi
 • You should quit drinking alcohol. – Bạn nên bỏ rượu
 • You should quit smoking. – Bạn nên bỏ thuốc
 • You need to come back for a follow-up appointment. – Bạn cần quay lại để tái khám

5. Từ vựng giao tiếp Tiếng Anh trong bệnh viện

Để bạn thuận tiện học giao tiếp Tiếng Anh trong bệnh viện hơn thì Jaxtina đã tổng hợp một số từ vựng về chủ đề này. Bạn cần tham khảo bảng từ vựng sau đây để có thể giao tiếp tốt hơn trong nhiều trường hợp ở bệnh viện:

Từ vựng về những loại bệnh viện

Từ vựng Phiên âm Phiên dịch
Field hospital fiːld ˈhɒspɪtl Bệnh viện dã chiến
Cottage hospital ˈkɒtɪʤ ˈhɒspɪtl Bệnh viện tuyến dưới
Children hospital  məˈtɜːnɪti ˈhɒspɪtl Bệnh viện nhi
Maternity hospital  məˈtɜːnɪti ˈhɒspɪtl Bệnh viện phụ sản
General hospital ˈʤɛnərəl ˈhɒspɪtl Bệnh viện đa khoa 
Hospital  ˈhɒspɪtl Bệnh viện
Mental hospital ˈmɛntl ˈhɒspɪtl Bệnh viện tâm thần
Dermatology hospital ˌdɜːməˈtɒləʤi ˈhɒspɪtl  Bệnh viện da liễu
Orthopedic hospital ˌɔːθəʊˈpiːdɪk ˈhɒspɪtl Bệnh viện chỉnh hình
Nursing home ˈnɜːsɪŋ həʊm Bệnh viện dưỡng lão

Từ vựng các phòng bệnh

Từ vựng Phiên âm Phiên dịch
Admission Office ədˈmɪʃ(ə)n ˈɒfɪs Phòng tiếp nhận bệnh nhân
On-call room ɒn-kɔːl ruːm Phòng trực
Mortuary ˈmɔːtjʊəri Nhà xác
Laboratory ləˈbɒrətəri Phòng xét nghiệm
Isolation room ˌaɪsəʊˈleɪʃən ruːm Phòng cách ly
Medical records department ˈmɛdɪkəl ˈrɛkɔːdzdɪˈpɑːtmənt Phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án
Outpatient department ˈaʊtˌpeɪʃənt dɪˈpɑːtmənt Khoa bệnh nhân ngoại trú
Housekeeping haʊsˌkiːpɪŋ Phòng tạp vụ
Emergency room ɪˈmɜːʤənsi ruːm Phòng cấp cứu
Dispensary room dɪsˈpɛnsəri ruːm Phòng phát thuốc
Day operation unit deɪ ˌɒpəˈreɪʃən ˈjuːnɪt Đơn vị phẫu thuật 
Delivery dɪˈlɪvəri Phòng sinh nở
Consulting room kənˈsʌltɪŋ ruːm Phòng khám
Central sterile supply ˈsɛntrəl ˈstɛraɪl səˈplaɪ Phòng tiệt trùng
Discharge Office dɪsˈʧɑːʤ ˈɒfɪs Phòng làm thủ tục ra viện
Cashier’s kæˈʃɪəz Quầy thu tiền
Canteen kænˈtiːn Nhà ăn bệnh viện
Blood bank blʌd bæŋk Ngân hàng máu

Từ vựng những chuyên khoa trong bệnh viện

Từ vựng Phiên âm Phiên dịch
Geriatrics ʤɛrɪˈætrɪks Lão khoa
Allergy ˈæləʤi Dị ứng học
Dermatology ˌdɜːməˈtɒləʤi Chuyên khoa da liễu
Dietetics  daɪɪˈtɛtɪks Khoa dinh dưỡng
Diagnostic imaging department ˌdaɪəgˈnɒstɪk ˈɪmɪʤɪŋ dɪˈpɑːtmənt Chuyên khoa da liễu
Accident and Emergency Department ˈæksɪdənt ænd ɪˈmɜːʤənsi dɪˈpɑːtmənt Khoa tại nạn và cấp cứu
Cardiology ˌkɑːdɪˈɒləʤi) Khoa tim mạch
Inpatient department ˈɪnˌpeɪʃənt dɪˈpɑːtmənt Khoa bệnh nhân nội trú
Internal medicine  ɪnˈtɜːnl ˈmɛdsɪn Nội khoa
Oncology ɒnˈkɒləʤi Ung thư học
Orthopaedics  ɔːθəʊˈpiːdɪks Khoa chỉnh hình
Endocrinology ˌɛndəʊkraɪˈnɒləʤ Khoa nội tiết

Từ vựng một số bệnh thường gặp

Từ vựng Phiên âm Phiên dịch
Stomachache ‘stəuməkeik Đau bao tử
Earache ‘iəreik Đau tai
Nausea ‘nɔ:sjə Chứng buồn nôn
Fever ˈfiːvə Sốt
Cough kɒf Ho
Headache ˈhɛdeɪk Đau đầu
Sore throat sɔː θrəʊt Đau họng
Runny nose ˈrʌni nəʊz ˈrʌni nəʊz
Stomachache Stomachache Đau bụng
Diarrhea ˌdaɪəˈriːə Tiêu chảy
Vomiting ˈvɒmɪtɪŋ Buồn nôn
Dizziness ˈdɪznɪs Chóng mặt
Fatigue fəˈtiːg Mệt mỏi
Rash ræʃ Phát ban
Cut kʌt Vết cắt
Cold Cold Cảm lạnh

>>>> Đừng Bỏ Qua: 500+ từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Y khoa thông dụng nhất

Như vậy là Jaxtina English Center đã tổng hợp một số từ vựng và mẫu câu giao tiếp Tiếng Anh trong bệnh viện thông dụng nhất. Mong rằng những mẫu câu trên sẽ giúp bạn giao tiếp tiếp hiệu quả hơn khi ở trong bệnh viện.

>>>> Tiếp Tục Với:

Hãy đánh giá!