Menu

99+ mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp văn phòng làm việc thông dụng

Trong bài viết sau đây, Jaxtina sẽ tổng hợp đến bạn những mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp văn phòng được sử dụng phổ biến nhất. Bạn hãy xem và học ngay các mẫu câu này để có thể tự tin giao tiếp tại văn phòng làm việc bằng Tiếng Anh trong mọi tình huống thông dụng nhé!

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Học Tiếng Anh

1. Tổng hợp mẫu câu giao tiếp Tiếng Anh văng phòng thông dụng

1.1 Mẫu câu giao tiếp Tiếng Anh công sở khi gặp khách hàng, đối tác

Giới thiệu bản thân:

Mẫu câu Dịch nghĩa
Hello, I’m [Your Name], and I’m the [Your Position] at [Your Company]. It’s a pleasure to meet you. Xin chào, tôi là [Tên của bạn] và tôi là [Vị trí của bạn] tại [Công ty của bạn]. Hân hạnh được gặp ông/bà.
I have been in the [Your Industry] industry for over [Number of Years] years, specializing in [Your Specialization]. Tôi đã làm việc trong ngành [Ngành của bạn] hơn [Số năm] năm, chuyên về [Chuyên môn của bạn].
If you have any questions or need assistance, please don’t hesitate to reach out to me. Nếu ông/bà có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Feel free to contact me anytime if you need help or have any inquiries. Hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào nếu ông/bà cần trợ giúp hoặc có bất kỳ thắc mắc nào.
Once again, it’s a pleasure to meet you, and I’m excited about the opportunities that lie ahead. Một lần nữa, rất vui được gặp ông/ba và tôi rất hào hứng với những cơ hội đang ở phía trước.

Giới thiệu mục đích buổi gặp mặt:

Mẫu câu Dịch nghĩa
The purpose of today’s meeting is to discuss [briefly describe the main topic or agenda] Mục đích của cuộc họp hôm nay là để thảo luận [mô tả ngắn gọn chủ đề hoặc chương trình nghị sự chính]
I’d like to outline the objectives of this meeting, which are [list the key goals or topics to be covered]. Tôi muốn phác thảo các mục tiêu của cuộc họp này, đó là [liệt kê các mục tiêu hoặc chủ đề chính sẽ được đề cập].
This meeting is crucial because we need to address [mention the specific issue or challenge] Cuộc họp này rất quan trọng vì chúng ta cần giải quyết [đề cập đến vấn đề hoặc thách thức cụ thể]
We’re here to work together and make collective decisions on [the relevant topic] Chúng tôi ở đây để làm việc cùng nhau và đưa ra quyết định tập thể về [chủ đề liên quan]
We aim to achieve [mention a specific outcome, e.g., ‘alignment on the marketing strategy’] by the end of this meeting. Chúng tôi mong muốn đạt được [đề cập đến một kết quả cụ thể, ví dụ: ‘sự nhất quán trong chiến lược tiếp thị’] vào cuối cuộc họp này.
One of the key objectives is to [state a specific goal, e.g., ‘finalize the project timeline’]. Một trong những mục tiêu chính là [nêu rõ mục tiêu cụ thể, ví dụ: ‘hoàn thiện tiến trình dự án’].
Thank you for joining us today. We look forward to a productive discussion. Cảm ơn bạn đã tham gia với chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi mong đợi một cuộc thảo luận hiệu quả.

>>>> Xem Thêm: Học Tiếng Anh giao tiếp

1.2 Mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp văn phòng với đồng nghiệp

Giao tiếp Tiếng Anh với đồng nghiệp trong môi trường công sở là vấn đề gây khó khăn cho nhiều người. Sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp đến bạn một số mẫu câu giao tiếp Tiếng Anh với đồng nghiệp thông dụng nhất:

Mẫu câu Dịch nghĩa
Good morning, [Colleague Name]. How was your weekend? Chào buổi sáng, [Tên đồng nghiệp]. Cuối tuần của bạn như thế nào?”
I wanted to touch base regarding the [Project name] project. How are things progressing? Tôi muốn tìm hiểu cơ sở về dự án [Tên dự án]. Mọi chuyện đang tiến triển thế nào?
Have you had a chance to review the latest report on [Report name]? Bạn đã có cơ hội xem lại báo cáo mới nhất về [Tên báo cáo] chưa?
Thanks for your assistance on the [Project name] project. Your insights were invaluable. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn cho dự án [Tên dự án]. Những hiểu biết sâu sắc của bạn là vô giá.
You did a fantastic job on the presentation yesterday, [Colleague Name]. Bạn đã làm rất tốt bài thuyết trình ngày hôm qua, [Colleague Name].
Would you be available for a quick meeting later to discuss [topic]? I think your input would be valuable. Bạn có sẵn sàng cho một cuộc họp nhanh sau đó để thảo luận về [chủ đề] không? Tôi nghĩ ý kiến đóng góp của bạn sẽ có giá trị.
I was wondering if you could help me with [specific job]. Tôi đang tự hỏi liệu bạn có thể giúp tôi với [công việc cụ thể] không.
I just received an update from the client, and they’re quite pleased with our progress. Tôi vừa nhận được thông tin cập nhật từ khách hàng và họ khá hài lòng với tiến độ của chúng tôi.
Thanks for the update, [Colleague Name]. I’ll talk to you later. Cảm ơn bạn đã cập nhật, [Tên đồng nghiệp]. Tôi sẽ phản hồi lại bạn sau.
Well, I won’t keep you any longer, [Colleague Name]. Have a great day! Thôi, tôi không giữ anh nữa [Tên đồng nghiệp]. Có một ngày tuyệt vời!

>>>> Đọc Thêm: Cách tự học tiếng Anh hiệu quả

1.3 Mẫu câu Tiếng Anh văn phòng giao tiếp khi làm việc nhóm

Làm việc nhóm là điều mà bạn không thể tránh khỏi khi đi làm trong môi trường công sở. Để giúp bạn giao tiếp với nhóm thuận lợi hơn, chúng tôi sẽ tổng hợp đến bạn một số câu hội thoại Tiếng Anh giao tiếp văn phòng phổ biến nhé!

Mẫu câu Dịch nghĩa
Let’s start by brainstorming some ideas for the upcoming project. Hãy bắt đầu bằng việc động não một số ý tưởng cho dự án sắp tới.
How about we divide the tasks among ourselves to make the workload more manageable? Thế còn việc chúng ta phân chia nhiệm vụ cho nhau để khối lượng công việc dễ quản lý hơn thì sao?
Are there any roadblocks or challenges that need immediate attention? Có trở ngại hoặc thách thức nào cần được quan tâm ngay không?
I’d love to hear your thoughts on how we can improve our current process. Tôi muốn nghe suy nghĩ của bạn về cách chúng tôi có thể cải thiện quy trình hiện tại của mình.
It seems like we’re all in agreement about the direction we should take. Shall we move forward with this plan? Có vẻ như tất cả chúng ta đều đồng ý về hướng đi mà chúng ta nên đi. Chúng ta sẽ tiếp tục với kế hoạch này chứ?
I’m in favor of the proposal. Can we go ahead and finalize it? Tôi ủng hộ đề xuất này. Chúng ta có thể tiếp tục và hoàn thiện nó không?
Who would like to take on the task of coordinating with the client? Ai muốn đảm nhận nhiệm vụ phối hợp với khách hàng?
Tiếng Anh giao tiếp văn phòng

Mẫu câu giao tiếp văn phòng bằng Tiếng Anh

>>>> Có Thể Bạn Cần: 15 chủ đề giao tiếp Tiếng Anh thường gặp trong cuộc sống

2. Mẫu hội thoại Tiếng Anh giao tiếp văn phòng

2.1 Hỏi về kế hoạch làm việc hàng ngày

Anna: Good morning, Peter. What’s on your agenda for today?

Peter: Morning, Anna. I have a few meetings lined up in the morning, and then I’ll be working on the quarterly report in the afternoon. How about you?

Anna: I have a conference call at 10 AM and then I’ll be reviewing the marketing campaign drafts in the afternoon.

2.2 Giao việc và phân chia công việc

David: Hi, Emma. Can I talk to you about the upcoming project?

Emma: Of course, David. What’s on your mind?

David: I was thinking, since you have experience with similar projects, would you like to take the lead on this one, and I can assist you?

Emma: That sounds like a good plan, David. Let’s collaborate on this.

>>>> Tìm Hiểu Thêm: TOP 11 trung tâm Anh Ngữ tốt nhất TPHCM chất lượng, giá rẻ

2.3 Thảo luận về tiến độ dự án

Michael: Hello, Sarah. How are things going with the client project?

Sarah: Hi, Michael. We’ve made some good progress, but I’m a bit concerned about the timeline. We might need an extension.

Michael: Let’s look at the project schedule together and see if we can adjust it to accommodate any delays.

2.4 Khen ngợi và động viên đồng nghiệp

Linda: John, we need to make sure the design team is aligned with the marketing team on the campaign visuals.

John: I agree, Linda. I’ll set up a meeting with both teams to ensure everyone is on the same page.

2.5 Gặp gỡ đối tác

Alex: Hey, Lisa, I noticed there’s an issue with the website’s functionality. Have you seen it?

Lisa: Yes, Alex. I’ve identified the problem, and I’ve already contacted our IT department to fix it. Thanks for letting me know.

Bài viết trên đã tổng hợp đến bạn những mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp văn phòng thông dụng nhất. Jaxtina English Center mong rằng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ trong bài viết này sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm một địa chỉ để cải thiện khả năng giao tiếp Tiếng Anh trong môi trường công sở thì hãy để lại bình luận dưới bài viết này để được tư vấn nhé!

>>>> Tiếp Tục Với: 7 lỗi giao tiếp tiếng Anh thường gặp mà bạn nên tránh

5/5 - (1 bình chọn)