Menu

Depend đi với giới từ gì? Cấu trúc Depend và cách dùng chi tiết

Depend đi với giới từ gì? Đây là câu hỏi được khá nhiều người học tiếng Anh đặt ra. Depend có nghĩa là phụ thuộc, hoặc dựa vào cái gì đó để hoạt động tồn tại. Từ này cũng có khá nhiều cấu trúc, giới từ đi kèm khác nhau. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Jaxtina tìm hiểu chi tiết hơn các cấu trúc cùng cách dùng chi tiết của depend ngay nhé.

Tìm Hiểu Thêm: Ôn luyện tiếng Anh cơ bản

1. Những giới từ đi cùng với Depend

Depend đi với giới từ gì

Depend thường đi với giới từ on hoặc upon

Depend là một nội động từ, theo phiên âm tiếng Anh là /diˈpend/, và có ba nghĩa phổ biến nhất là phụ thuộc, tin vào, dựa vào. Một số ví dụ khi sử dụng depend trong câu như:

  • Our success depends on everyone working hard.

Thành công của chúng ta dựa vào vào sự nỗ lực của mọi người.

  • We can all depend upon Mindy’s talent.

Chúng ta có thể tin tưởng vào tài năng của Mindy.

Depend đi với giới từ gì? Thông thường depend sẽ đi với giới từ on hoặc upon và có ý nghĩa như nhau. Tuy nhiên, các cấu trúc này cũng có một số lưu ý, cùng tìm hiểu các chú ý và cách phân biệt một số cấu trúc nhé:

  • Phân biệt Depend on và Depend upon

Depend on và depend upon đều có nghĩa là phụ thuộc vào ai đó hoặc điều gì. Tuy nhiên, về cách sử dụng của hai cấu trúc này lại khác nhau. Đối với depend on, đóng vai trò sẽ là động từ chính trong câu. Do đó mà nó luôn đứng đằng sau của chủ ngữ.

Example:

Are you joining us tonight?” “I don’t know, it depends on my homework.”

(Tối nay bạn có đi với chúng tớ không? “Tớ chưa biết, còn tùy xem tớ làm xong bài tập chưa đã)

Còn với depend upon, trong câu cũng giữ chức năng là động từ chính của câu. Tuy nhiên, thường upon sẽ được sử dụng với các tình huống trang trọng hơn.

Example:

Success also depends upon your thinking

(Thành công phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn)

  • Phân biệt Depend on và Depending on

Depending on dịch nghĩa là phụ thuộc vào ai. Khác so với depend on, depending on được chia ở dạng động từ và thêm đuôi ing. Đồng thời, cụm từ này không đóng vai trò là verb chính trong câu. Từ này cũng luôn đứng đầu với một mệnh đề độc lập và không có chủ ngữ ở phía trước.

Example:

Depending on children’s health, we may not be able to take part in a swimming class.

(Tùy theo sức khỏe của trẻ, chúng ta có thể không tham gia được lớp học bơi.)

Xem Thêm: Complain đi với giới từ gì?

2. Các cấu trúc Depend thường gặp

sau Depend là to v hay ving

3 cấu trúc phổ biến của depend

Depend + gì? Dưới đây sẽ là 3 cấu trúc depend phổ biến mà bạn cần nắm:

2.1. Depend on/upon + somebody/something

Depend on/upon + somebody/something có nghĩa là dựa vào, phụ thuộc vào ai hoặc cái gì.

Example:

  • Whether you get promoted or not depends on your performance in the company.

(Liệu bạn có được thăng chức không còn phụ thuộc vào biểu hiện của bạn ở công ty.)

  • Some developed countries depend heavily on foreign investment.

(Một vài quốc gia đang phát triển phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài.)

2.2. Depend on/upon somebody + to V

Sau Depend là To V hay Ving? Thông thường sẽ đi kèm với to V. Depend on/upon somebody + to V được dùng để nói về sự tin tưởng vào ai đó để làm gì.

Example:

  • I knew I could depend on my father to deal with the trouble.

(Tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng bố tôi sẽ giải quyết được rắc rối.)

  • You can’t employ anyone if you can’t depend on them to make profit for your company.

(Bạn không thể thuê được ai nếu bạn không tin tưởng rằng họ sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty của bạn.)

2.3. Depend on/upon + what / which / where / when / how / whether…

Cấu trúc depend (on) + what / where / when / how / whether … có nghĩa là phụ thuộc vào điều gì. Khi depend đi với các từ để hỏi như when, what, where, … bạn có thể lược bỏ giới từ on.

Example:

  • My life depends on whether I take this job or not.

(Cuộc sống của tôi sẽ phụ thuộc vào việc liệu tôi có nhận công việc này hay không.)

  • All of this depends on when you arrive.

(Tất cả phụ thuộc vào khi nào bạn đến.)

Tìm Hiểu Ngay: Popular đi với giới từ gì?

3. Bài tập vận dụng và đáp án chi tiết

Để củng cố hơn về kiến thức depend đi với giới từ gì cùng một số cấu trúc thông dụng. Dưới đây, hãy hoàn thiện 2 bài tập sau nhé:

Bài tập 1: Hãy điền dạng đúng của depend vào chỗ trống.

1. She can be happу or upѕetting, _______ the mood and the ѕituation.

2. We entirelу _______ the fund from the communitу.

3. Chooѕing the right laptop _______ ᴡhat уou ᴡant to uѕe it for.

4. We’re not ѕure if ᴡe’ll haᴠe the picnic. It _______ the ᴡeather.

5. Theу receiᴠed a lot of loᴠe from people in the ᴠillage, _______ hoᴡ much theу had giᴠen.

Xem đáp án

1. Depending on

2. Depend on

3. Dependѕ on

4. Dependѕ on

5. Depending on

Bài tập 2: Dịch các câu sau sang tiếng Việt

1. “Mom, can we go to the supermarket tonight?” – “Well, it depends on the weather, dear.”

2. I cannot depend on him to keep my secret.

3. How long we get there depends on which route we’re gonna take.

4. Can you lift this box for me? – It depends on how heavy it is.

5. She cannot depend on him to keep her secret.

Xem đáp án

1. Mẹ ơi, tối nay chúng ta đi siêu thị được không ạ? – Còn phụ thuộc vào thời tiết nữa con yêu.

2. Tớ không thể tin tưởng rằng cậu ấy sẽ giữ bí mật cho tớ được.

3. Chúng ta có thể đến được đó nhanh hay không phụ thuộc vào tuyến đường mà chúng ta chọn.

4. Bạn giúp tớ nhấc cái hợp này lên được không? – Tớ còn phải xem có nặng không đã.

5. Cô không thể trông cậy vào anh để giữ bí mật của mình.

Vừa rồi, Jaxtina đã giới thiệu đến bạn đọc về kiến thức depend đi với giới từ gì và các cấu trúc depend thường gặp. Đây là toàn bộ các thông tin cơ bản mà bạn cần nắm để hiểu rõ và sử dụng depend. Hãy luyện tập để sử dụng thành thạo từ depend nhé.

Có Thể Bạn Quan Tâm: 

Hãy đánh giá!
Để lại bình luận