Menu

5 bài mẫu Writing TOEIC email Question 6-7

Dạng bài viết thư (email) là một trong 3 dạng bài mà thí sinh cần phải hoàn thành trong bài thi viết TOEIC (TOEIC Writing). Dạng bài này nằm trong TOEIC Writing Question 6-7, yêu cầu thí sinh viết một bức thư trả lời lại nội dung email có sẵn trong đề bài trong thời gian tối đa là 10 phút. Muốn làm tốt dạng này, thí sinh phải nắm chắc cả hình thức lẫn nội dung của một email. Vì vậy, ngày hôm nay Jaxtina sẽ giới thiệu đến bạn 5 bài mẫu Writing TOEIC email mà bạn nên luyện viết trong quá trình ôn thi TOEIC!

1. Dạng Email hỏi thông tin

Đây là dạng viết email mà trong đó bạn cần đặt ra những câu hỏi theo yêu cầu của đề bài. 

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây nhé! Bạn có thể thử viết các dạng này trong quá trình học.

Ví dụ 1:

[Direction] Read the email below:

From: Marco, Marketing Director
To: Cherie Black, Marketing Representative
Subject: Promotion opportunity
Sent: March 23, 5:21 P.MHello Mr. Black,
I would like to offer you a promotion to the role of marketing supervisor. You are one of our best employees, and I’m sure you can handle this responsibility. This position offers an excellent benefits package. Please contact me soon to let me know your decision.Regards,
Marco Facinni

 

[Direction] Respond to the email as if you’re the marketing representative. In your email, describe TWO questions you have about the promotion. (Trả lời email giả sử bạn là đại diện tiếp thị. Trong email của bạn, hãy mô tả HAI câu hỏi bạn có về chương trình khuyến mại.)

Ở dạng bài trên, đề bài yêu cầu bạn cần đặt 2 câu hỏi liên quan đến chủ đề trong bức email được đưa ra. Để làm tốt dạng bài này, bạn có thể tham khảo những mẫu câu sau:

– Trước khi đặt câu hỏi:

I’d like to ask you a few questions about sth (Tôi muốn hỏi một vài câu hỏi về….)

I’d like to inquire about sth (Tôi muốn hỏi về ……)

Ví dụ: I’d like to inquire about your offer. (Tôi muốn đặt câu hỏi về lời đề nghị của ngài.)

– Khi đặt câu hỏi:

I wonder if/ I’m not sure if + clause (Tôi tự hỏi là/ Tôi không chắc nếu………..)

Ví dụ: I wonder if I can get another discount on it. 

(Tôi tự hỏi không biết tôi có thể nhận được một mã giảm giá khác của sản phẩm này không.)

Lưu ý: Cách đặt câu hỏi đơn giản nhất là sử dụng câu nghi vấn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng các câu hỏi gián tiếp như ở trên.

Bây giờ hãy cùng tham khảo một email mẫu dưới đây nhé!

Dear Mr. Facinni,

I’m very interested in the marketing supervisor’s role. However, before accepting the offer, I need to first ask a couple of questions about the position.

Firstly, I was wondering which branch the vacancy is in. I would much prefer to stay in New York. Secondly, can you please tell me what hours I would have to work? I would rather not work weekends.

Please get back to me as soon as you can.

Sincerely,
Cherie Black

Hiện trung tâm Jaxtina English Center đang có nhiều chương trình ưu đãi học phí khi đăng ký combo 2 khóa học trở lên cũng nhiều khuyến mãi khác. Điền ngay thông tin vào form bên dưới để đăng ký nhận thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi nhé!

Không Nên Bỏ Qua: TOEIC Writing Part 2

2. Dạng viết email yêu cầu

Trong dạng viết thư này trong bài thi TOEIC Writing Question 6 7, bạn cần đưa ra một vài yêu cầu như đề bài đặt ra trong nội dung bức thư. 

Hãy cùng xem đề bài ví dụ sau đây nhé!

Ví dụ 2:

[Direction] Read the email below:

From: Gayle Owens, Partner, Temping Agency
To: Aidan Smith, Operator, Grayling Exports
Subject: Any vacancies?
Sent: March 23, 5:21 P.MDear Mr. Aidan Smith,Hello! I was speaking with your associate, Paul Baker, who told me that you might need some temping staff over summer. We have some excellent people available at the moment with expertise in a wide range of fields.
Please let me know if we can help you with anything.Faithfully,
Gayle Owens

 

[Direction] Respond to the email as if you are Aidan Smith. In your email, make TWO requests for temping staff. (Giả sử bạn là Aidan Smith, bạn hãy viết email trả lời, trong đó nêu ra 2 yêu cầu về nhân viên thời vụ.)

Ở dạng bài trên, đề bài yêu cầu bạn cần đặt 2 câu yêu cầu liên quan đến chủ đề trong bức email được đưa ra. Để làm tốt dạng bài này, bạn có thể tham khảo những mẫu câu sau:

– Trước khi yêu cầu:

I am writing to request sth (Tôi viết để yêu cầu về…..)

We request that + clause (Chúng tôi yêu cầu…..)

Ví dụ: We request that Ms. Clark come to our office

(Chúng tôi yêu cầu bà Clark đến văn phòng chúng tôi.)

– Khi yêu cầu:

I would appreciate it if you could + Verb (Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể…)

I’m hoping for a last response to sth (Tôi mong sẽ nhận được phản hồi nhanh về….)

Please inform me sth (Làm ơn thông báo cho tôi về…..)

Can you +Verb? (Bạn có thể….)

Ví dụ: Can you give me the agenda file? (Bạn có thể gửi cho tôi tệp chương trình làm việc được không?)

Bây giờ hãy cùng tham khảo một email mẫu dưới đây nhé!

Hello Ms. Owens,

Good to hear from you! As Paul told you, we need to hire some temps over the summer periods.

First, we have three vacancies in the data entry team. We’re hoping for experienced administrative staff for these roles. In addition, we also need two temps in the customer service center. No experience is required for these two positions.

Thanks,
Aidan Smith

Có Thể Bạn Quan Tâm: Cách diễn đạt bài luận TOEIC

3. Dạng viết email cung cấp thông tin

Trong dạng viết thư này, bạn cần viết một bức thư trong đó đưa ra những thông tin như đề bài đặt ra trong nội dung bức thư. 

Hãy cùng xem đề bài ví dụ sau đây nhé!

Ví dụ 3:

[Direction] Read the email below:

From: C. Davis, Customer Affairs Manager, Plus Airlines
To: V. Miller
Subject: Your complaint
Sent: September 4, 2:52 P.MDear Ms. Miller:I understand you had a problem on the Plus Airline flight from Moscow to L.A. last Wednesday. Please email me back with more information about the problem you encountered so that we can handle this issue effectively.Yours sincerely,
C. Davis

 

[Direction] Respond to the email as if you are V. Miller. In your email, provide TWO pieces of information about the flight. (Giả sử bạn là V. Miller, bạn hãy viết email trả lời, trong đó cung cấp hai thông tin mà bạn không hài lòng về chuyến đi đó.)

Ở dạng bài trên, đề bài yêu cầu bạn cần đặt 2 thông tin liên quan đến chủ đề trong bức email được đưa ra. Để làm tốt dạng bài này, bạn có thể tham khảo những mẫu câu sau:

– Khi bắt đầu email cung cấp thông tin:

I am writing to tell you that + clause (Tôi viết thư này để nói với bạn rằng…)

I’ll give you information on sth (Tôi sẽ gửi bạn thông tin về…)

I’d like to give you some information on (Tôi muốn gửi bạn thông tin về…)

I want you to know about sth (Tôi muốn bạn biết về…)

Ví dụ: I want you to know about the recent fashion trend. (Tôi muốn bạn biết về xu hướng thời trang gần đây.)

– Khi nhắc nhở một cách tế nhị:

Bear in mind that + clause (Lưu ý rằng….)

Please make sure + clause (Làm ơn chắc chắn rằng…)

Ví dụ: Bear in mind that reservations must be made two week in advance. (Lưu ý rằng phải đặt chỗ trước hai tuần.)

Bây giờ hãy cùng tham khảo một email mẫu dưới đây nhé!

Dear Mr. C. Davis:

I’m writing to tell you about two separate incidents that occurred on flight PO328. Firstly, the flight itself was delayed by 2 hours. This caused me great inconvenience. The second incident occurred mid-flight, when I had to repeatedly push the call button in order to get the attention of a flight attendant. I expect much better service from your company next time.

Yours,
V. Miller

4. Dạng viết email than phiền

Trong dạng viết thư này, bạn cần viết một bức thư trong đó đưa ra lời than phiền như đề bài đặt ra trong nội dung bức thư. 

Hãy cùng xem đề bài ví dụ sau đây nhé!

Ví dụ 4:

[Direction] Read the email below:

From: M. Jackson, Customer Relations Manager, Hartford Importers
To: G. Watkins, Purchasing Director, Liam Retailing
Subject: November 5, 4:25 P.M.Dear Mr. Watkins:
I heard from our customer service team that there are some problems with the shipment of electronic goods we sent you last week. I’m sorry for any inconvenience this has caused. Please let me know more details about the nature of the problems.Warm regards,
M. Jackson

 

[Direction] Respond to the email as if you are G. Watkins. In your email, explain TWO problems you have experienced with the shipment. (Giả sử bạn là G. Watkins, bạn hãy viết email trả lời, trong đó nói về hai sự cố liên quan đến đợt hàng vừa giao.)

Ở dạng bài trên, đề bài yêu cầu bạn cần đưa ra 2 lời than phiền liên quan đến chủ đề trong bức email được đưa ra. Để làm tốt dạng bài này, bạn có thể tham khảo những mẫu câu sau:

– Khi bắt đầu email than phiền:

I have a couple of complaints about sth (Tôi có một vài than phiền về….)

I’m having trouble + V-ing (Tôi có một vài rắc rối trong việc…)

I’m experiencing difficulty with sth (Tôi đang gặp một vài khó khăn với việc…)

Ví dụ: I have a couple of complaints about the services at your hotel. (Tôi có một vài phàn nàn về các dịch vụ tại khách sạn của bạn.)

– Khi nói về những điều bạn không hài lòng:

[Clause], so this is a bit disappointing. (……, điều này làm tôi thấy thất vọng.)

Ví dụ: The tour has now been canceled, so this is a bit disappointing. (Chuyến lưu diễn hiện đã bị hủy bỏ, điều này làm tôi có một chút thất vọng.)

Bây giờ hãy cùng tham khảo một email mẫu dưới đây nhé!

Dear Ms. Jackson,

Thanks for your email. After inspecting the entire shipment, I’ve come across a couple of problems.
Most importantly, several of the Given A-31 stereo systems appear to have been damaged in transit. I’ll send these items back to you to be exchanged. Also, I noticed that the i-Nav GPS systems we ordered were missing from the shipment. The i-Nav is a popular item in our stores, so please send these to us as soon as possible.

Cheers,
G. Watkins

5. Dạng viết email đề nghị, gợi ý

Trong dạng viết thư này, bạn cần viết một bức thư trong đó đưa ra lời đề nghị hoặc gợi ý như đề bài đặt ra trong nội dung bức thư. 

Hãy cùng xem đề bài ví dụ sau đây nhé!

Ví dụ 5:

[Direction] Read the email below:

From: D. Walker, Director, Peters Shipping
To: Z. Lee, Purchasing Manager, Norville Supplies
Subject: Our service
Sent: January 17, 4:12 P.MDear Mr. Lee,
I understand you tried to contact me this morning to discuss improvements you believe we could make to our services. If you’d still like to give me some feedback on how we could perform better, please respond to this email.Yours,
D. Walker

 

[Direction] Respond to the email as if you are Z. Lee. In your email, make TWO suggestions about how the company could improve its services. (Giả sử bạn là Z. Lee, bạn hãy viết email trả lời, trong đó đưa ra hai gợi ý nhằm nâng cao dịch vụ của công ty vận tải.)

Ở dạng bài trên, đề bài yêu cầu bạn cần đưa ra 2 lời gợi ý liên quan đến chủ đề trong bức email được đưa ra. Để làm tốt dạng bài này, bạn có thể tham khảo những mẫu câu sau:

– Khi đề nghị, gợi ý:

I have a suggestion for you which should help you improve efficiency. (Tôi có một gợi ý cho bạn sẽ giúp bạn cải thiện hiệu quả.)

I have a couple of suggestions for sth. (Tôi có một vài gợi ý cho bạn về…)

I suggest you + Verb (Tôi gợi ý bạn ….)

I’d recommend that + clause (Tôi gợi ý bạn rằng…)

You should +Verb (Bạn nên…)

Ví dụ: You should apply for marketing vacancies. (Bạn nên nộp đơn cho các vị trí tiếp thị.)

Bây giờ hãy cùng tham khảo một email mẫu dưới đây nhé!

Hello,
I have two suggestions that should help you improve your services.
Firstly, you should develop an online ordering service. My company makes many large orders and it can be annoying to fill out so much paperwork. An online order form would be simpler. Secondly, I suggest you put a tracking device on your shipments. That way, customers don’t need to worry about delays or lost deliveries.
I hope you find this advice useful.Kind regards,
Z. Lee

 

Bạn vừa cùng Jaxtina tìm hiểu về 5 bài mẫu writing toeic email Question 6-7. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình luyện thi TOEIC của mình. Hãy luôn chăm chỉ luyện tập để đạt được điểm cao nhé. Nếu bạn còn nhiều thắc mắc liên quan đến việc học tiếng Anh và thì bạn đừng ngần ngại, hãy liên hệ trực tiếp với Jaxtina để được các chuyên gia của chúng mình giải đáp nhé! 

Chúc bạn học tập tốt và thành công!

Nguồn tài liệu tham khảo: Sách Tomato TOEIC Writing Flow

Đọc Thêm: 

Hiện đang giữ vị trí Giám đốc Học thuật tại Hệ thống Anh ngữ Jaxtina. Cô tốt nghiệp thạc sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh tại Đại học Victoria. Cô sở hữu bằng MTESOL, chứng chỉ IELTS (9.0 Listening) với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh và quản lý giáo dục hiệu quả tại nhiều tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Đồng thời cô cũng được biết đến là tác giả cuốn sách song ngữ "Solar System".

5/5 - (2 bình chọn)