Menu

Câu điều kiện hỗn hợp: Phân loại và cấu trúc đảo ngữ

Bạn đang muốn tìm hiểu về câu điều kiện hỗn hợp trong Tiếng Anh có bao nhiêu loại? Cách đảo ngữ như thế nào? Vậy hãy đọc ngay bài viết tổng hợp kiến thức về câu điều kiện hỗn hợp (Mixed conditional) dưới đây của trung tâm học Tiếng Anh Jaxtina English Center nhé!

Đọc Thêm: Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

1. Câu điều kiện hỗn hợp là gì?

Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed Conditional) là một dạng câu điều kiện đặc biệt, là sự kết hợp yếu tố của các loại câu điều kiện loại 1, 2 và 3 để diễn tả một tình huống hỗn hợp giữa quá khứ và hiện tại hoặc tương lai.

Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed conditional)

2. Các loại câu điều kiện hỗn hợp

2.1 Câu điều kiện hỗn hợp loại 1

Câu điều kiện hỗn hợp loại 1 diễn tả một tình huống không xảy ra trong quá khứ và kết quả ngược lại trong hiện tại.

Cấu trúc:

If + thì quá khứ hoàn thành (past perfect), chủ ngữ + would/could/might + động từ nguyên mẫu (infinitive) + …

Ví dụ: If I had won the lottery, I would buy a new car now. (Nếu tôi đã trúng xổ số- thì bây giờ tôi sẽ mua một chiếc xe mới.)

2.2 Câu điều kiện hỗn hợp loại 2

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 thường được sử dụng để chỉ những hành động nếu ở hiện tại thay đổi, thì dẫn đến hành động trong quá khứ cũng thay đổi.

Cấu trúc:

If + thì quá khứ đơn (simple past), chủ ngữ + would/could/might + have + quá khứ phân từ (past participle) + …

Ví dụ: If I were you, I would have studied harder. (Nếu tôi là bạn thì tôi đã học hành chăm chỉ hơn.)

câu điều kiện loại hỗn hợp

Các loại câu điều kiện hỗn hợp

Tìm Hiểu Thêm Về: Câu điều kiện loại 2

3. Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp trong Tiếng Anh

Để đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp trong Tiếng Anh, ta sẽ đảo ngữ mệnh đề “if”.. Dưới đây là ví dụ với cấu trúc nguyên thủy và đảo ngữ:

Cấu trúcĐảo ngữVí dụ
Câu điều kiện hỗn hợp loại 1If + Past perfect , would + V-infinitiveHad + S (not) + Vpp, would + V-infinitive

If she had studied hard, she would pass the exam now. (Nếu cô ấy đã học hành chăm chỉ thì bây giờ cô ấy có thể vượt qua kỳ thi)

=> Had she studied hard, She would pass the exam now. (Nếu cô ấy đã học hành chăm chỉ thì bây giờ cô ấy có thể vượt qua kỳ thi)

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2If + Simple Past, would + have + VppWere + S (not) + to V, Would + have + V-pp.

If he helped me, I would have finished the project. (Nếu anh ấy giúp tôi, tôi đã hoàn thành dự án.)

=> Were he to help me, I would have finished the project. (Nếu anh ấy giúp tôi, tôi đã hoàn thành dự án.)

>>>> Khám Phá Ngay: Câu điều kiện loại 0: Cấu trúc, cách dùng và bài tập có đáp án

4. Bài tập câu điều kiện hỗn hợp có đáp án

Bài tập 1: Viết lại các câu sau sử dụng cấu trúc của câu điều kiện hỗn hợp (Mixed Type 3 và Mixed Type 2).

1. She didn’t study hard. Now, she fails the exam.

=> _____________________________

2. I don’t have enough money so I didn’t travel around the world.

=> _____________________________

3. I don’t have a TOEIC degree, so I didn’t get that job

=> _____________________________

4. They didn’t invite me. I don’t go there now.

=> _____________________________

Xem đáp án
  1. Had she studied hard, she wouldn’t fail the exam.
  2. Were I to have enough money, I would have traveled around the world.
  3. Were I to have a TOEIC degree, I would have gotten that job.
  4. Had they invited me, I would go there now.

Bài tập 2: Chọn phương án đúng (A, B, C, hoặc D) để hoàn thành các câu sau.

1. If she ____________ harder, she ____________ the scholarship.

A. studies / will get B. had studied / would get C. will study / would get D. had studied / would have gotten

2. I ____________ the game if I ____________ more time.

A. will win/have B. would win/had had C. would win/had D. will win / had

3. If he ____________ the train, he ____________ late for the meeting.

A. misses / will be B. hadn’t missed / wouldn’t be C. will miss / would be D. had missed / would have been

4. If I ____________ you, I ____________ the same decision.

A. am / will make B. were / wouldn’t have made- C. will be / would have made D. had been / would have made

Xem đáp án
  1. B. had studied / would get
  2. B. would win/had had
  3. B. hadn’t missed / wouldn’t be
  4. B. were / wouldn’t have made –

Trên đây là bài viết tổng hợp kiến thức về câu điều kiện hỗn hợp trong Tiếng Anh của Jaxtina English Center. Bạn hãy đọc thật kỹ phần kiến thức và làm các bài tập để nắm vững cách sử dụng loại câu điều kiện này nhé!

Tham Khảo Thêm:

Hiện đang giữ vị trí Giám đốc Học thuật tại Hệ thống Anh ngữ Jaxtina. Cô tốt nghiệp thạc sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh tại Đại học Victoria. Cô sở hữu bằng MTESOL, chứng chỉ IELTS (9.0 Listening) với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh và quản lý giáo dục hiệu quả tại nhiều tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Đồng thời cô cũng được biết đến là tác giả cuốn sách song ngữ "Solar System".

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi!