Menu

Cách thuyết trình bằng tiếng Anh cuốn hút & mẫu câu tham khảo

Kỹ năng thuyết trình bằng Tiếng Anh, một kỹ năng quan trọng trong thế giới ngày nay không chỉ giúp bạn truyền đạt ý tưởng một cách hiệu quả mà còn tạo ra cơ hội mở cửa cho sự thành công trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Vậy đâu là cách thuyết trình bằng Tiếng Anh thu hút người nghe? Nên sử dụng những mẫu câu Tiếng Anh nào để tăng tính chuyên nghiệp khi thuyết trình? Cùng tìm hiểu thông qua bài viết sau đây của Jaxtina nhé!

Tư Vấn Thêm: Học Tiếng Anh

1. Cách mở đầu bài thuyết trình bằng Tiếng Anh

Trong phần mở đầu của bài thuyết trình, bên cạnh việc giới thiệu ngắn gọn nội dung của bài thuyết trình, bạn sẽ cũng cần giới thiệu về bản thân cũng như là bố cục của bài trình bày.

1.1 Mẫu câu chào hỏi khi bắt đầu thuyết trình

Sau đây là một số mẫu câu chào hỏi khi bắt đầu một bài thuyết trình mà bạn nên biết.

 • Welcome to [name of company or event]: Chào mừng đến với [tên công ty hoặc sự kiện].
 • Good morning/afternoon ladies and gentlemen…: Chào buổi sáng/buổi chiều thưa quý vị và các bạn.
 • On behalf of [name of company], I’d like to welcome you today: Thay mặt [tên công ty], tôi rất hân hạnh được chào đón bạn ngày hôm nay.
 • It’s my pleasure to be here today/tonight: Tôi rất vui khi được ở đây hôm nay/tối nay.

Tìm Hiểu Thêm: Cách học Tiếng Anh hiệu quả

1.2 Mẫu câu giới thiệu bản thân khi thuyết trình bằng Tiếng Anh

Để giới thiệu bản thân khi bắt đầu bài thuyết trình, bạn có thể tham khảo các mẫu câu dưới đây:

 • Hello, everyone. I’m Louis. Good to see you all: Chào tất cả mọi người. Tôi là Louis. Rất vui được gặp mọi người.
 • On behalf of Y Company. I’d like to welcome you. My name’s Lan: Thay mặt công ty Y. Chào mừng mọi người. Tên tôi là Lan.
 • I’m Lily, from Class/Group: Tôi là Lily, đến từ…

Đừng Bỏ Qua: Cách luyện phản xạ Tiếng Anh

1.3 Mẫu câu Tiếng Anh giới thiệu sơ lược về chủ đề, bố cục bài thuyết trình

Một số mẫu câu tiếng Anh dùng để giới thiệu về chủ đề thuyết trình, bố cục bài nói mà bạn nên tham khảo.

 • The subject of my talk is…: Chủ đề bài nói chuyện của tôi là…
 • I plan to say a few words about…: Tôi dự định sẽ nói một vài lời về…
 • I’m going to talk about…: Tôi dự định sẽ nói về…
 • Today I am here to present to you about…: Hôm nay tôi ở đây trình bày cho các bạn về…
 • I am delighted to be here today to tell you about…: Tôi rất vui khi được có mặt ở đây vào hôm nay để kể cho các bạn về…
 • In the first part…: Phần đầu là…
 • Then in the second part…: Sau đó ở phần thứ hai…
 • Finally, I’ll go on to talk about…: Phần cuối tôi sẽ nói về…
 • I’ll start with/Firstly I will talk about…/I’ll begin with…: Tôi sẽ bắt đầu cùng với…/Đầu tiên tôi sẽ nói về…/Tôi sẽ mở đầu cùng với…

Bạn Có Thể Tham Khảo Thêm: Cách tóm tắt văn bản Tiếng Anh

cách thuyết trình bằng tiếng anh

Cách mở đầu bài thuyết trình bằng Tiếng Anh

2. Cách triển khai nội dung chính khi thuyết trình bằng Tiếng Anh

Sau khi kết thúc phần chào hỏi, bạn sẽ bước sang phần quan trọng nhất là phần nội dung chính của bài thuyết trình. Cách thuyết trình bằng Tiếng Anh hiệu quả cho phần này là bạn hãy sử dụng nhiều mẫu câu chuyển nội dung cũng như thu hút sự tập trung chú ý của người nghe…

2.1 Mẫu câu Tiếng Anh dẫn vào nội dung chính

Dưới đây là những mẫu câu tiếng Anh dẫn dắt vào phần chính của bài thuyết trình:

 • I’ll start with some general information about…: Tôi sẽ bắt đầu cùng với một số thông tin chung về…
 • I’d just like to give you some background information about…: Tôi muốn cung cấp cho bạn một vài thông tin cơ bản về…
 • As you are all aware/As you all know…: Như tất cả mọi người đều biết…

2.2 Mẫu câu liên kết, chuyển nội dung khi thuyết trình

Để liên kết các ý riêng lẻ, chuyển ý nội dung trong bài thuyết trình, bạn hãy sử dụng các mẫu câu như:

 • So, first…: Vì vậy, đầu tiên là…
 • This leads me to my next point…: Điều này dẫn tôi đến vấn đề kế tiếp…
 • That completes/concludes…: Đó là kết thúc/ kết luận về…
 • That’s all I want to say: Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.
 • Ok, I’ve explained how…: Ok, tôi sẽ trình bày về…
 • Now I want to describe…: Lúc này tôi muốn miêu tả về…
 • Let’s turn to the next issue…: Hãy đến với vấn đề tiếp theo.
 • Now let’s move to/turn to the first part of my talk which is about…: Bây giờ, hãy đến phần đầu tiên của bài trình bày, đó là về vấn đề…

2.3 Mẫu câu thu hút sự tập trung của người nghe bằng Tiếng Anh

Để tăng sự tập trung của mọi người khi đang thuyết trình, bạn có thể sử dụng các mẫu câu dưới đây:

 • I’m going to let you in on a secret…: Tôi sẽ nói cho bạn nghe một bí mật…
 • You may already know this, but just in case you don’t…: Có thể bạn đã biết đến nó, nhưng trong trường hợp bạn chưa, thì…
 • Because time is tight, you can consider it. Bởi vì thời gian có hạn, bạn có thể cân nhắc nó.
 • Here’s what’s most important about this for you: Đây chính là phần quan trọng nhất dành cho bạn.
 • You may want to write this next part down: Bạn có thể sẽ muốn ghi chép lại cho phần tiếp theo.
 • If you’re only going to do one thing, it should be…: Nếu bạn chỉ muốn làm một điều, điều đó nên là…

2.4 Mẫu câu Tiếng Anh trình bày hình ảnh, biểu đồ minh họa

Khi trình bày các biểu đồ, đồ thị hoặc các hình ảnh minh họa, bạn nên dùng những mẫu câu sau:

 • Let’s look at the image which shows…: Nào, hãy nhìn vào bức ảnh để thấy…
 • First, let me quickly explain the graph: Trước tiên, hãy để tôi giải thích nhanh về biểu đồ.
 • This graph shows you…: Đồ thị này chỉ ra cho bạn thấy rằng…
 • This chart illustrates the figures…: Biểu đồ này minh hoạ các số liệu là…
 • This graph gives you a breakdown of… : Biểu đồ này chỉ ra cho bạn một bảng phân tích về…
 • If you look at this, you will see…: Nếu bạn nhìn vào đây, bạn sẽ thấy là…
 • You can see that different colors have been used to indicate…: Bạn có thể thấy các màu sắc khác nhau được dùng để biểu thị cho…
 • From this, we can understand how/why…: Từ đây, chúng ta có thể hiểu được làm thế nào/tại sao…

2.5 Cách đặt câu hỏi khi thuyết trình bằng Tiếng Anh

Các mẫu câu dùng để đặt câu hỏi trong lúc thuyết trình mà bạn có thể sử dụng.

 • After my talk, there will be time for a discussion and any questions: Sau phần trình bày của tôi, sẽ có thời gian để thảo luận và đặt câu hỏi.
 • I’d be grateful if you could leave any questions to the end: Tôi sẽ rất vui nếu bạn đặt câu hỏi khi bài thuyết trình kết thúc.
cách trình bày bài thuyết trình bằng tiếng anh

Cách triển khai nội dung chính khi thuyết trình bằng Tiếng Anh

3. Cách kết thúc bài thuyết trình bằng Tiếng Anh

Dưới đây là một vài mẫu câu kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh dành cho bạn.

3.1 Mẫu câu Tiếng Anh kết luận bài thuyết trình

Các dạng mẫu câu dùng trong phần kết luận bài thuyết trình mà bạn nên tham khảo.

 • Okay, that ends the third part of my talk: Được rồi, đã kết thúc phần thứ 3 bài thuyết trình của tôi.
 • I’d like to end by emphasizing the main points: Tôi muốn kết thúc bằng cách làm nổi bật các điểm chính.
 • I’d like to end with a summary of the main points: Tôi muốn kết thúc cùng với một bản tóm tắt các ý mấu chốt.
 • Well, I’ve covered the points that I needed to present today: Tôi đã bao quát được các điểm mà tôi cần trình bày trong buổi hôm nay.

3.2 Mẫu câu cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài thuyết trình

Để cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài thuyết trình của mình, bạn nên sử dụng các mẫu câu sau:

 • Thank you for listening/your attention: Cảm ơn vì sự lắng nghe/sự tập trung của bạn.
 • Many thanks for coming: Cảm ơn nhiều vì đã đến đây.
 • Thank you for listening/for your attention: Cảm ơn bạn đã lắng nghe/chú ý.
 • Thank you all for listening, it was a pleasure being here today: Cảm ơn tất cả mọi người vì đã lắng nghe, đúng là một vinh hạnh khi được ở đây vào hôm nay.
 • Many thanks for your attention: Rất cảm ơn rất nhiều vì sự chú ý của bạn.
 • May I thank you all for being such an attentive audience: Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã chú ý lắng nghe.
cách thuyết trình bằng tiếng anh

Cách kết thúc bài thuyết trình bằng Tiếng Anh

4. Bí quyết thuyết trình bằng Tiếng Anh thu hút

Nếu bạn đang lo lắng cho buổi thuyết trình tiếng Anh sắp tới và cảm thấy “sợ hãi” khi phải thuyết trình trước đám đông thì đừng lo, những bí kíp vô cùng hữu ích dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua được nỗi sợ hãi này.

 • Cần chuẩn bị thật kỹ cho buổi thuyết trình: Trước khi thuyết trình, bạn cần chuẩn bị kỹ về mặt tinh thần, tâm lý, cũng như là đạo cụ để có thể đảm bảo rằng buổi thuyết trình có sự chuẩn bị chu đáo nhất. Đặc biệt, việc chuẩn bị trước còn giúp bạn bình tĩnh hơn, dễ kiểm soát được những điều mình nói trước mọi người hơn.
 • Duy trì giọng văn lôi cuốn, hấp dẫn: Một tips nhỏ khi thuyết trình bằng tiếng Anh chính là duy trì giọng văn của mình, nhấn mạnh vào những câu từ quan trọng. Điều này sẽ giúp cho buổi thuyết trình của bạn trở nên hoàn hảo hơn đấy.
 • Tạo kết nối với người nghe: Trong một bài thuyết trình, việc tạo cấu nối giữa người thuyết trình và người nghe là rất quan trọng. Đừng chỉ thuyết trình không mà bạn nên liên tục đặt câu hỏi thú vị nhằm tạo bầu không khí vui vẻ và gây hứng thú với người nghe.
 • Bố cục bài thuyết trình cần rõ ràng: Để có một bài thuyết trình tiếng Anh hay, bạn phải cần đảm bảo cấu trúc rõ ràng, đầy đủ 3 phần là phần mở đầu, phần thân bài và phần kết thúc. Hơn nữa, bố cục cũng nên đảm bảo truyền tải thông tin ngắn gọn, xúc tích và hữu ích với người nghe nhất.
 • Sử dụng ngôn ngữ cử chỉ: Ngôn ngữ cử chỉ là một phần không thể thiếu, nó tạo nên sự thành công cho bài diễn thuyết của bạn. Chính vì vậy, bạn đừng quên tạo ấn tượng với người đối diện thông qua thần thái, trang phục và cử chỉ cơ thể nhé.

Trên đây là chia sẻ của Jaxtina English Center về cách thuyết trình bằng Tiếng Anh chuyên nghiệp kèm các mẫu câu tham khảo. Mong rằng bài viết trên đây sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình chuẩn bị cho buổi thuyết trình bằng Tiếng Anh.

Bài Viết Hữu Ích:

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng