Menu

Giới từ trong Tiếng Anh: Khái niệm, phân loại và cách dùng

Giới từ trong Tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong việc diễn đạt các quan hệ không gian, thời gian và giữa các yếu tố trong câu. Để hiểu rõ về giới từ Tiếng Anh, bạn hãy xem ngay bài viết sau. Jaxtina English Center đã giúp bạn tổng hợp kiến thức về khái niệm, vị trí trong câu và các loại giới từ Tiếng Anh. Xem ngay nhé!

>>>> Khám Phá Ngay: Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

1. Giới từ trong Tiếng Anh là gì?

Giới từ là một từ loại Tiếng Anh dùng để chỉ mối quan hệ vị trí, thời gian, hoặc quan hệ giữa các yếu tố trong câu. Chúng thường đứng trước danh từ hoặc đại từ và giúp làm rõ ý nghĩa của các thành phần trong câu. Giới từ chủ yếu được sử dụng để biểu thị các quan hệ không gian (vị trí) và thời gian.

Giới từ có vai trò quan trọng trong cấu trúc câu, giúp cho ngôn ngữ trở nên rõ ràng và mạch lạc. Đôi khi, cùng một giới từ có thể thay đổi ý nghĩa của câu hoặc đảo ngữ từ một câu sang câu khác.

Ví dụ:

  • Your watch is lying on the table in the living room. (Đồng hồ của bạn đang nằm trên bàn trong phòng khách.)
  • The ball rolled under the table. (Trái bóng lăn xuống dưới gầm bàn.)
Giới từ trong Tiếng Anh

Giới từ Tiếng Anh

2. Vị trí của giới từ trong Tiếng Anh

Vị trí Ví dụ
Trước danh từ The book on the table is mine. (Cuốn sách trên bàn là của tôi.)
Sau động từ

She is looking for her keys. (Cô ấy đang tìm chìa khóa.)

They ran towards the park. (Họ chạy về phía công viên.)

Sau tính từ I am excited about the upcoming trip. (Tôi hào hứng về chuyến đi sắp tới.)
Trước đại từ The gift is for you. (Món quà là dành cho bạn.)

3. Các loại giới từ Tiếng Anh và cách sử dụng

3.1 Giới từ chỉ thời gian trong Tiếng Anh

Sau đây là bảng tổng hợp các giới từ chỉ thời gian trong Tiếng Anh:

GIỚI TỪ CÁCH SỬ DỤNG VÍ DỤ
ON Ngày trong tuần on Sunday, on Friday
IN

Tháng hoặc mùa

Thời gian trong năm

Năm

Sau khoảng thời gian nhất định

in April – in Spring

in the evening

in 2023

in two hours

AT

night – weekend

Mốc thời gian nhất định

at night – at the weekend

at 7 PM

SINCE Từ một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ đến hiện tại Since 2021
FOR Một khoảng thời gian nhất định được tính từ quá khứ cho đến hiện tại For 2 years
AGO Khoảng thời gian trước đây trong quá khứ 2 years ago
BEFORE Trước một khoảng thời gian nào đó Before 2010
TO Chỉ thời gian ten to eight (7:50)
PAST Chỉ thời gian ten past eight (8:10)
TO/TILL Đánh dấu cho sự bắt đầu hoặc kết thúc của một khoảng thời gian from 7AM to/till 10AM
UNTIL Cho đến khi She is on her vacation until tomorrow

3.2 Giới từ chỉ địa điểm

GIỚI TỪ CÁCH SỬ DỤNG VÍ DỤ
AT

Một địa điểm cụ thể

Dùng trước một địa điểm khi đề cập tới hoạt động diễn ra tại đó

Chỉ địa điểm học tập, làm việc

at home

at the cinema

at school

at work

IN

Chỉ vị trí bên trong diện tích 3 chiều

Dùng trước tên làng, thị trấn, thành phố hoặc đất nước

Dùng cho phương tiện đi lại

Dùng chỉ nơi chốn hoặc phương hướng

in the room, in the box

in Paris, in Seoul

in a taxi, in a car

in the North

ON

Chỉ vị trí trên một bề mặt

Chỉ số tầng hoặc nơi chốn

Chỉ phương tiện đi lại công cộng

Dùng cho cụm từ chỉ vị trí

on the desk

on the second floor

on a bus

on the right, on the left

BY – NEXT TO – BESIDE Chỉ vị trí bên cạnh by me, next to the door, beside the tree
UNDER Chỉ vị trí bên dưới và có tiếp xúc với bề mặt under the desk
ABOVE Chỉ vị trí bên trên nhưng không tiếp xúc với bề mặt above the roof
BETWEEN Chỉ vị trí ở giữa between you and me, between your house and my house
AMONG Chỉ vị trí ở giữa nhưng không thể xác định địa điểm among us, among the buildings
BEHIND Chỉ vị trí phía sau behind the table
ACROSS FROM – OPPOSITE Chỉ vị trí đối diện across from the market, opposite the car parking
IN FRONT OF
NEAR – CLOSE TO

Chỉ vị trí phía trước

Chỉ vị trí ở trong cự ly ngắn

in front of the tree

near my house, close to the chair

INSIDE Chỉ vị trí bên trong inside the house
OUTSIDE Chỉ vị trí bên ngoài play outside
ROUND – AROUND Chỉ vị trí xung quanh một điểm khác around the lake
các giới từ trong tiếng anh

Các loại giới từ Tiếng Anh

>>>> Tìm Hiểu Chi Tiết: Giới từ chỉ thời gian và nơi chốn trong Tiếng Anh

4. Lưu ý khi sử dụng giới từ trong Tiếng Anh

4.1 Có thể kết thúc câu với giới từ

Trong Tiếng Anh, bạn có thể kết thúc câu với giới từ. Điều này phá vỡ quy tắc ngữ pháp của một số ngôn ngữ khác. Nhưng trong Tiếng Anh, việc này vẫn có thể chấp nhận được. Kết thúc câu với giới từ thường được sử dụng để tăng tính tự nhiên và thoải mái cho câu.

Ví dụ: What for? (Để làm gì?)

4.2 Cách sử dụng giới từ “Like”

“Like” thường được sử dụng để biểu thị sự tương đồng hoặc ý thích về một vấn đề nào đó. Ngoài ra, “like” được sử dụng để so sánh hai sự vật hoặc người có điểm tương đồng về tính chất hoặc hành vi. Bạn cần lưu ý rằng “like” có thể đi cùng với danh từ hoặc động từ thường, tùy thuộc vào ngữ cảnh câu.

Ví dụ: She sings like an angel. (Cô ấy hát giống như một thiên thần.)

4.3 Phân biệt “in” với “into”, “on” với “onto”

Giới từ Cách dùng Ví dụ
“In” và “into”

“In” được sử dụng để chỉ một vị trí nằm bên trong, không di chuyển vào hoặc ra khỏi đó.

Còn “Into” được sử dụng khi di chuyển từ bên ngoài vào bên trong một vị trí nào đó.

– The keys are in the drawer. (Chìa khóa đang trong ngăn kéo.)

– He jumped into the pool. (Anh ấy nhảy vào hồ bơi.)

“On” và “onto”

“On” thường chỉ vị trí nằm trên bề mặt của một đối tượng hoặc nơi nào đó.

“Onto” dùng khi di chuyển từ vị trí nằm bên ngoài lên trên bề mặt của một đối tượng hoặc nơi nào đó.

– The book is on the table. (Cuốn sách đang trên bàn.)

– She climbed onto the roof. (Cô ấy leo lên mái nhà.)

5. Bài tập về giới từ trong Tiếng Anh

Bài tập 1: Chọn giới từ đúng để hoàn thành các câu sau:

1. The cat is __ the tree.

a) on

b) in

c) under

2. We have a meeting __ 2 PM.

a) at

b) in

c) on

3. He is talking __ his friend.

a) to

b) with

c) at

4. The restaurant is __ the corner.

a) in

b) on

c) at

5. The keys are __ the table.

a) on

b) under

c) in

6. She is waiting __ the bus stop.

a) at

b) in

c) on

7. They went __ the park yesterday.

a) to

b) at

c) with

8. The movie starts __ 7 PM.

a) at

b) in

c) on

9. The book __ the shelf is mine.

a) on

b) under

c) in

10. He is going __ vacation next week.

a) at

b) on

c) to

Xem đáp án

1. C

2. A

3. A

4. B

5. A

6. A

7. A

8. A

9. C

10. B

Bài tập 2: Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

1. The cat is hiding __ the bed.

2. She lives __ a small village __ the countryside.

3. They met __ the cafe __ 3rd Avenue.

4. The store is open __ Monday __ Saturday.

5. The birthday party will be __ 7 PM __ Friday.

6. We went __ a wonderful trip __ the mountains.

7. The hotel room has a beautiful view __ the ocean.

8. I can’t find my keys; they might be __ my bag.

9. The concert starts __ 8 PM __ the evening.

10. They are planning to move __ a new house __ the city center.

Xem đáp án

1. under

2. in – in

3. at – on

4. from – to

5. at – on

6. on – to

7. of

8. in

9. at – in

10. to – in

Mong rằng những thông tin trong bài viết trên đã giúp cho bạn hiểu rõ hơn về giới từ trong Tiếng Anh. Jaxtina English Center còn chia sẻ rất nhiều kiến thức về các chủ điểm ngữ pháp khác trong Tiếng Anh. Nếu bạn quan tâm thì hãy thường xuyên truy cập vào website của trung tâm để học thêm nhiều kiến thức Tiếng Anh mới nhé!

>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm:

Hãy đánh giá!