Menu

Danh từ số ít và danh từ số nhiều: Quy tắc chuyển đổi và bài tập

Danh từ số ít và danh từ số nhiều là chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng. Danh từ số ít và số nhiều thường xuyên xuất hiện trong các bài thi nhưng không phải người học Tiếng Anh nào cũng hiểu về rõ hai loại từ này. Vì thế, trong bài viết hôm nay Jaxtina đã tổng hợp những kiến thức về hai loại danh từ này. Hãy xem ngay nhé!

1. Tìm hiểu về danh từ số ít và số nhiều trong Tiếng Anh

Danh từ số ít (Singular Nouns) là những danh từ trong Tiếng Anh chỉ những sự vật, sự việc, hiện tượng. Trong danh từ số ít gồm 2 loại là danh từ đếm được và không đếm được. Thông thường, những danh từ số ít sẽ không có đuôi “s” ở cuối từ nhưng sẽ có một vài từ có đuôi “s” vì đó chính là danh từ không đếm được.

Ví dụ:

  • Danh từ số ít: A ball (một quả bóng), a table (một cái bàn), an apple (một quả táo), a dog (một con chó), a cat (một con mèo)
  • Danh từ không đếm được có đuôi “s”: Mathematics (môn toán), physics (môn vật lý), news (tin tức), linguistics (ngôn ngữ học), athletics (điền kinh),…

Danh từ số nhiều (Plural Nouns) là những danh từ chỉ sự vật, sự việc hiện tượng đếm được với số lượng từ hai trở lên. Những danh từ số nhiều trong Tiếng Anh sẽ có đuôi “s”

Ví dụ: Cats (mèo), Dogs (chó), Birds (chim), Houses (ngôi nhà), Cars (xe hơi), Trees (cây)…..

Danh từ số ít và danh từ số nhiều 

Danh từ số ít và danh từ số nhiều

>>>> Có Thể Bạn Cần: Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản chi tiết từ A đến Z

2. Quy tắc chuyển danh từ số ít sang số nhiều

Để chuyển danh từ số ít thành danh từ số nhiều thì bạn cần tuân thủ những quy tắc sau:

Dạng danh từ Cách chuyển Ví dụ
Danh từ thường Thêm “s” vào vị trí cuối danh từ số ít để chuyển thành danh từ số nhiều

Boy – Boys (cậu bé)

Cat – Cats (con mèo)

Danh từ tận cùng là -ch, -sh, -s, -x,

Thêm “es” vào cuối danh từ số ít để chuyển thành danh từ số nhiều

Lưu ý: Có một số danh từ có đuôi là “ch” nhưng phát âm là /k/ thì ta thêm “s” để chuyển thành danh từ số nhiều

Class -Classes (lớp học)

Beach – Beaches (bãi biển)

Danh từ tận cùng là -y

Đổi “y” thành “ies” để chuyển danh từ số ít thành danh từ số nhiều.

Lưu ý: Có một số danh từ số ít có tận cùng là “y” nhưng chỉ cần thêm “s’ vào để chuyển thành danh từ số nhiều

Baby → Babies (em bé)

Boy → Boys (cậu bé)

Danh từ tận cùng là -o

Thêm “es” để chuyển từ danh từ số ít thành danh từ số nhiều

Lưu ý: Có một số danh từ số ít tận cùng là “o” nhưng chỉ cần thêm “s’ vào để chuyển thành danh từ số nhiều

Tomato – Tomatoes ( Trái cá chua)

Kangaroo – Kangaroos (Chuột túi)

Danh từ tận cùng là -f,-fe,-ff

Đổi “f, fe, ff” thành “ves” để chuyển từ danh từ số ít thành danh từ số nhiều

Lưu ý: Có một số danh từ có tận cùng là “f” nhưng chỉ cần thêm “s’ vào để chuyển thành danh từ số nhiều

Leaf – Leaves (Lá)

Staff – Staffs  (Nhân viên)

Danh từ tận cùng là -us Đổi “us” thành “i” để chuyển danh từ số ít thành danh từ số nhiều

Campus – Campi (Khuôn viên trường học)

Fungus – Fungi (nấm)

Danh từ tận cùng là -is Đổi “is” thành “es” để chuyển danh từ số ít thành danh từ số nhiều Basis – Bases (Nền tảng)
Danh từ tận cùng là -on Đổi “on” thành “a” để chuyển danh từ số ít thành danh từ số nhiều Automaton – Automata (Người máy tự động)
Những danh từ số ít chuyển sang danh từ số nhiều vẫn giữ nguyên, không thay đổi Cần nhìn vào ngữ cảnh để xác định nên sử dụng danh từ số ít hay danh từ số nhiều

A series – Series (Loạt)

A sheep – Sheep (Cừu)

Một số danh từ số nhiều bất quy tắc Có một số danh từ số ít khi chuyển sang danh từ số nhiều không tuân theo bất cứ quy tắc nào cả

A man – Men (Đàn ông)

A woman – Women (Phụ nữ)

A person (người) – People (người)

>>>> Khám Phá Thêm: Phân biệt few và little trong Tiếng Anh

3. Các danh từ số nhiều bất quy tắc

Khi chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều ta có thể gặp một số danh từ không tuân theo một quy tắc nào cả, buộc bạn phải học thuộc mới có thể thực hiện chuyển đổi được. Sau đây là hai loại danh từ bất quy tắc mà bạn cần học thuộc:

  • Các danh từ số ít có đuôi tận cùng -f(e) khi chuyển thành dành danh từ số nhiều kết thúc bằng “ves”
Danh từ số ít Danh từ số nhiều Ý nghĩa
calf calves con bê
elf elves yêu tinh, người lùn
half halves một nửa
knife knives dao
life lives cuộc sống
leaf leaves
loaf loaves ổ bánh mì
self selves bản thân, bản chất
sheaf sheaves
shelf shelves giá, ngăn
thief thieves kẻ trộm
wife wives vợ
wolf wolves chó sói

Lưu ý: Dwarf (người lùn), hoof (móng), scarf (khăn quàng cổ) và wharf (cầu tàu) khi là danh từ số nhiều thì tận cùng sẽ là “-fs” hoặc “-ves”. Hooves, scarves và wharves khi là danh từ số nhiều có tận cùng bằng “-fs”. Các danh từ số ít khác có tận cùng là “-f(e)” thì làm theo quy tắc thông thường.

  • Một số danh từ bất quy tắc khác
Danh từ số ít Danh từ số nhiều Ý nghĩa
child children trẻ em
foot feet bàn chân
goose geese con ngỗng
louse lice chấy, rận
man men đàn ông
mouse mice chuột
ox oxen bò đực
penny pennies đồng xu
person people người
tooth teeth răng
woman women phụ nữ

>>>> Đọc Thêm: Phân biệt các lượng từ trong Tiếng Anh

4. Các phát âm đuôi của danh từ số nhiều

Trong Tiếng Anh, việc thay đổi hay thêm một chữ vào từ thì cách phát âm của từ cũng thay đổi. Điều này làm cho rất nhiều người không biết nên phát âm những danh từ số nhiều đã thay đổi như thế nào. Nhưng việc này cũng không phải một vấn đề khó khăn gì cả, bạn chỉ cần tuân thủ những quy tắc dưới đây là được.

  • Đối với những danh từ có tận cùng là các phụ âm vô thanh /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/, thì cách đọc âm đuôi là /s/
  • Đối với những danh từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/, thì cách đọc âm đuôi là /iz/
  • Đối với danh từ có tận cùng là các âm còn lại, thì cách đọc âm đuôi là /z/

Mong là qua bài viết trên, Jaxtina English Center đã thực sự giúp bạn đọc hiểu hơn về danh từ số ít và danh từ số nhiều trong Tiếng Anh. Hãy nhớ là học đi đôi với hành, vì vậy đừng chỉ đọc bài viết này mà không đi tìm bài tập ôn luyện nhé!

>>>> Kiến Thức Hữu Ích: 

Hãy đánh giá!