Menu

Các bài viết về chủ đề Teamwork

Các bạn có bao giờ phân vân rằng mình nên chọn cách nào để nâng cao khả năng Tiếng Anh của mình một cách nhanh nhất không? Trên thực tế, mọi người có thể tiếp thu những kiến thức mới một cách tự nhiên và hiệu quả nhất thông qua chính những sở thích của mình. Nếu bạn là một người yêu thích âm nhạc, bạn có thể chọn nghe những bản nhạc Âu Mỹ để nâng cao vốn Tiếng Anh. Nếu bạn là một người thích nấu nướng thì những chương trình truyền hình về nấu ăn là sự lựa chọn phù hợp cho bạn. Còn nếu bạn là người yêu thích việc viết lách, thì bạn có thể tìm cho mình những cuốn sách hoặc những bài đọc về chủ đề mình thích để nâng cao vốn từ vựng và học hỏi các viết từ những người viết chuyên nghiệp hoặc nhà văn nổi tiếng. Và hôm nay, Jaxtina sẽ cung cấp cho các bạn những bài essay về teamwork để các bạn có thể tham khảo để học tiếng anh cơ bản.

1. Bài viết 1

Today’s teams are different from the teams of the past: They’re far more diverse, dispersed, digital, and dynamic (with frequent changes in membership). But while teams face new hurdles, their success still hinges on a core set of fundamentals for group collaboration.

The basics of team effectiveness were identified by J. Richard Hackman, a pioneer in the field of organizational behavior who began studying teams in the 1970s. In more than 40 years of research, he uncovered a groundbreaking insight: What matters most to collaboration is not the personalities, attitudes, or behavioral styles of team members. Instead, what teams need to thrive are certain “enabling conditions.” In our own studies, we’ve found that three of Hackman’s conditions – a compelling direction, a strong structure, and a supportive context – continue to be particularly critical to team success. In fact, today those three requirements demand more attention than ever. But we’ve also seen that modern teams are vulnerable to two corrosive problems – “us versus them” thinking and incomplete information. Overcoming those pitfalls requires a fourth critical condition: a shared mindset.

The key takeaway for leaders is this: Though teams face an increasingly complicated set of challenges, a relatively small number of factors have an outsized impact on their success. Managers can achieve big returns if they understand what those factors are and focus on getting them right.

(Trích nguồn bài viết: https://hbr.org/2016/06/the-secrets-of-great-teamwork)

Xem dịch nghĩa

 • Các nhóm ngày nay khác với các nhóm trước đây: Họ đa dạng hơn, phân tán và năng động hơn (với sự thay đổi thường xuyên về tư cách thành viên). Nhưng trong khi các nhóm phải đối mặt với những trở ngại mới thì họ có thể thành công nếu dựa trên một loạt nguyên tắc hợp tác cơ bản.
  Những điều cơ bản về hiệu quả của nhóm đã được xác định bởi J. Richard Hackman, một nhà tiên phong trong lĩnh vực hành vi tổ chức, người đã bắt đầu nghiên cứu về nhóm vào những năm 1970. Trong hơn 40 năm nghiên cứu, ông đã khám phá ra một cái nhìn sâu sắc đột phá: Điều quan trọng nhất đối với sự hợp tác không phải là tính cách, thái độ hay phong cách hành vi của các thành viên trong nhóm. Thay vào đó, những gì các đội cần để phát triển là một số “điều kiện thuận lợi”. Trong các nghiên cứu của mình, chúng tôi nhận thấy rằng ba điều kiện của Hackman – hướng đi hấp dẫn, cấu trúc mạnh mẽ và bối cảnh hỗ trợ là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với thành công của nhóm. Trên thực tế, ngày nay ba yêu cầu đó càng cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Nhưng chúng tôi cũng thấy rằng các đội hiện đại dễ mắc phải hai vấn đề ăn mòn – tư duy “chúng tôi so với họ” và thông tin không đầy đủ. Vượt qua những cạm bẫy đó đòi hỏi điều kiện quan trọng thứ tư: một tư duy chia sẻ.
  Bí quyết chính cho các nhà lãnh đạo là: Mặc dù các nhóm phải đối mặt với một loạt thách thức ngày càng phức tạp, nhưng một số lượng tương đối nhỏ các yếu tố có tác động quá lớn đến thành công của họ. Các nhà quản lý có thể đạt được lợi nhuận lớn nếu họ hiểu những yếu tố đó là gì và tập trung vào việc thực hiện đúng.

 

Cùng học các từ và cụm từ cần chú ý trong bài đọc trên nhé!

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Tiếng Việt
diverse (adj) /daɪˈvɜːs/ đa dạng
hurdle (n) /ˈhɜː.dəl/ khó khăn, trở ngại
hinge on/upon sth (v) /hɪndʒ ɒn/ dựa trên cái gì
pioneer (n,v) /ˌpaɪəˈnɪər/ người tiên phong, tiên phong
insight (n) /ˈɪn.saɪt/ cái nhìn, tầm nhìn
thrive (v) /θraɪv/ phát triển
pitfall (n) /ˈpɪt.fɔːl/ cạm bẫy

 

Vậy bạn sẽ nói Có một tầm nhìn sâu rộng về một lĩnh vực cụ thể có thể giúp bạn phát triển nhanh trong công việc và tránh được những cạm bẫynhư thế nào?

Suggested answer

 • Having a deep insight into a particular major can help you thrive fast at work and avoid pitfalls.
  Đây là câu trần thuật ở thì hiện tại đơn nên ta sẽ áp dụng công thức “S + can + Verb + O” để biểu thị khả năng của một việc gì đó.

 >>>> Tìm Hiểu Thêm: 9 cách học Tiếng Anh hiệu quả và nhanh chóng nhất

2. Bài viết 2

As the old saying goes, “There is no ‘I’ in a team.” There are, however, a number of people that must come together to create a cohesive unit working towards a common goal. If this isn’t the case, a team will likely find itself facing failure.

If you are in a team situation in the workplace, your contributions, actions, and reactions will all matter. The better you handle yourself, the stronger your team is likely to become. Whether you’re a manager leading a team or one of its members, creating a successful team is as much your responsibility as it is everyone else’s. to become a vital part of a team. It is necessary for you to follow this advice.

First of all, your strengths, skills, and abilities are the commodities you bring to your team. Identify them and don’t be afraid to share what you do best. Ideally, your team will include a number of people with varying strengths. When this is the case, it becomes much easier to compensate for any weaknesses.

In addition, identifying and understanding your weaknesses will help you become a stronger, more valuable team member. When you know where your weaknesses lie, you can take action to overcome them. Other team members will ideally be poised to step in and help on issues that are not best suited to your abilities. By understanding your weaknesses, you can learn to accept this help without feeling threatened. Essentially, it can help you become a better team player.

Thirdly, learning to work as part of a successful team rarely happens overnight. It can take time to build trust and an instinctual understanding of each other’s strengths and weaknesses. This is where team-building exercises and events can come into play. While these exercises can seem silly on the surface, they can pay off by helping members create a cohesive working bond.

While the saying goes there is no “I” in a team, this is not entirely true. When every individual learns how to work for the good of the team, everyone wins. The process starts with you.

(Trích nguồn bài viết: https://shirleytaylor.com/successful-teamwork-starts-with-you/)

Xem bản dịch

 • Người xưa có câu: “Không có cái “tôi” trong đội”. Tuy nhiên, có một số người phải kết hợp với nhau để tạo ra một khối gắn kết làm việc hướng tới một mục tiêu chung. Nếu không làm như vậy, một nhóm có thể sẽ phải đối mặt với thất bại.
  Nếu bạn đang làm việc cùng một đội nhóm tại nơi làm việc, những đóng góp, hành động và thái độ của bạn sẽ rất quan trọng. Bạn quản lí bản thân càng tốt, nhóm của bạn càng có khả năng trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù bạn là người lãnh đạo hay bạn là một trong các thành viên của nhóm, việc tạo ra một nhóm thành công cũng là trách nhiệm chung của bạn và tất cả mọi người. Để trở thành một phần quan trọng của một đội, làm theo những lời khuyên này là rất cần thiết.
  Trước hết, điểm mạnh, kỹ năng và khả năng của bạn là những thứ bạn mang lại cho nhóm của mình. Xác định chúng và đừng ngại phát triển những gì bạn làm tốt nhất. Lý tưởng nhất là nhóm của bạn sẽ bao gồm một số người với các điểm mạnh khác nhau. Trong trường hợp này, việc bù đắp bất kỳ thiếu sót nào trở nên dễ dàng hơn nhiều.
  Ngoài ra, việc xác định và hiểu rõ điểm yếu của bản thân sẽ giúp bạn trở thành một thành viên mạnh hơn, có giá trị hơn trong nhóm. Khi bạn biết điểm yếu của mình nằm ở đâu, bạn có thể thực hiện các hành động để khắc phục chúng. Lý tưởng nhất là các thành viên khác trong nhóm sẽ sẵn sàng tham gia và giúp đỡ những vấn đề nằm ngoài khả năng của bạn. Bằng cách hiểu rõ điểm yếu của mình, bạn có thể học cách chấp nhận sự giúp đỡ này mà không cảm thấy bị đe dọa. Về cơ bản, nó có thể giúp bạn trở thành một thành viên tốt hơn trong đội.
  Thứ ba, học cách làm việc như một phần của một nhóm thành công hiếm khi xảy ra trong một sớm một chiều. Có thể mất thời gian để xây dựng lòng tin và hiểu được những điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Đây là nơi các bài tập và sự kiện teambuilding có thể phát huy tác dụng. Mặc dù bề ngoài những bài tập này có vẻ ngớ ngẩn nhưng chúng có thể được đền đáp bằng cách giúp các thành viên tạo ra một mối liên kết làm việc gắn kết.
  Mặc dù có câu nói “Không có “tôi” trong nhóm” nhưng điều này không hoàn toàn đúng. Khi mỗi cá nhân học cách làm việc vì lợi ích của tập thể, mọi người sẽ đều đạt được thành quả cao. Vì thế, hãy bắt đầu quá trình của bạn.

 

Cùng học các từ và cụm từ đáng chú ý trong bài đọc trên nhé!

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Tiếng Việt
cohesive (adj) /kəʊˈhiː.sɪv/ gắn kết
commodity (n) /kəˈmɒd.ə.ti/ điều, thứ
vary (v) /ˈveə.ri/ thay đổi, biến đổi
compensate (v) /ˈkɒm.pən.seɪt/ đền bù, bồi thường
instinctual (adj) /ɪnˈstɪŋk.tju.əl/ theo bản năng

 

Vậy bạn sẽ nói Để xây dựng được một nhóm gắn kết, khả năng lãnh đạo của nhóm trưởng là cực kỳ quan trọng vì anh ta phải biết gắn kết mọi người và phát huy những thế mạnh khác nhau của mỗi người.như thế nào?

Suggested answer

 • To build a cohesive team, the leadership ability of the leader is extremely important because he has to know how to bring people together and promote the varying strengths of each person.
  Đây là một câu trần thuật ở thì hiện tại đơn với chủ ngữ là số ít, nên ta sẽ dùng công thức S + V(s/es) để viết câu này nhé!

>>>> Đọc Tiếp: Cách viết 1 bài đánh giá về nhà hàng (Restaurant Review)

Trên đây là các bài viết Tiếng Anh về chủ đề TeamworkJaxtina muốn giới thiệu đến các bạn. Jaxtina hy vọng bạn sẽ thấy kiến thức học được từ bài này nhiều bổ ích và ngày càng chăm chỉ luyện tập để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhé!

Bạn vẫn còn nhiều câu hỏi, thắc mắc liên quan đến việc học tiếng Anh? Hãy liên hệ trực tiếp với Jaxtina để được các chuyên gia của chúng tôi giải đáp nhé. Bạn cũng có thể tới cơ sở tiếng Anh Jaxtina gần nhất để được tư vấn một lộ trình học tập khoa học và hiệu quả nhất. Sự tận tâm và dịch vụ chuyên nghiệp của Jaxtina chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

>>>> Khám Phá Ngay: Tổng hợp 5 bài viết về chủ đề Giới thiệu gia đình (Family Introduction) hay

Hãy đánh giá!