Menu

2 Bài viết về mẫu người lý tưởng bằng Tiếng Anh hay nhất

Viết về mẫu người lý tưởng bằng Tiếng Anh là một chủ đề quen thuộc và thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi tiếng Anh, đặc biệt là trong các bài thi viết. Hôm nay Jaxtina sẽ tổng hợp các bài viết về Role Models topic để các bạn có thể tích lũy thêm nhiều từ vựng và cấu trúc hay cho riêng mình. Chúng ta cùng bắt đầu ngay nhé!

>>>> Xem Thêm: Học Tiếng Anh cơ bản

1. Bài viết về hình mẫu lý tưởng bằng Tiếng Anh số 1

Nowadays celebrities are more famous for their glamour and wealth than for their achievements, and this sets a bad example for young people. To what extent do you agree or disagree with this statement?

It is true that some celebrities are known for their glamorous lifestyles rather than for the work they do. While I agree that these celebrities set a bad example for children, I believe that other famous people act as positive role models.

On the one hand, many people do achieve fame without really working for it. They may have inherited money from parents, married a famous or wealthy person, or they may have appeared in gossip magazines or on a reality TV program. A good example would be Paris Hilton, who is rich and famous for the wrong reasons. She spends her time attending parties and nightclubs, and her behaviour promotes the idea that appearance, glamour and media profile are more important than hard work and good character. The message to young people is that success can be achieved easily, and that school work is not necessary.

On the other hand, there are at least as many celebrities whose accomplishments make them excellent role models for young people. Actors, musicians and sports stars become famous idols because they have worked hard and applied themselves to develop real skills and abilities. They demonstrate great effort, determination and ambition, which is required for someone who wants to be truly successful in their chosen field. An example is an actor and martial artist Jackie Chan, who has become world famous through years of practice and hard work. This kind of self-made celebrity can inspire children to develop their talents through application and perseverance.

In conclusion, it seems to me that the influence of celebrities on young people can be positive as well as negative.

Trích nguồn từ: https://www.ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2014/05/ielts-writing-task-2-add-your-own-conclusion.html

Xem đáp án

Ngày nay, người ta nổi tiếng với sự quyến rũ và giàu có hơn là thành tích của họ và những điều này đang tạo ra ảnh hưởng xấu tới những người trẻ tuổi. Bạn có đồng ý hay không đồng ý với tuyên bố này ở điểm nào?

Đúng là một số người nổi tiếng được biết đến với lối sống hào nhoáng hơn là biết đến với những việc mà họ làm được. Tôi đồng ý rằng những người này sẽ làm gương xấu cho trẻ em, nhưng tôi tin rằng nhiều người nổi tiếng khác cư xử như những hình mẫu tích cực.

Một mặt, nhiều người đạt được danh tiếng mà không thực sự làm gì để đạt được điều ấy. Họ có thể được thừa hưởng tiền từ cha mẹ, kết hôn với một người nổi tiếng hoặc giàu có, hoặc họ có thể xuất hiện trên các tạp chí thời trang hoặc trong các chương trình truyền hình thực tế. Một ví dụ điển hình là Paris Hilton, người giàu có và nổi tiếng vì những sai lầm. Cô dành thời gian tham dự các bữa tiệc và hộp đêm, và hành vi cô ủng hộ ý kiến rằng ngoại hình, sự quyến rũ và thông tin mô tả trên truyền thông quan trọng hơn sự chăm chỉ và nhân cách tốt. Thông điệp cho những bạn trẻ là thành công có thể đạt được một cách dễ dàng, và việc học ở trường là không cần thiết.

Mặt khác, có nhiều người nổi tiếng khác có các thành tích nổi bật biến họ trở thành hình mẫu lí tưởng của giới trẻ. Diễn viên, nhạc sĩ và ngôi sao thể thao trở thành thần tượng nổi tiếng vì họ đã làm việc chăm chỉ và luôn phát triển các kỹ năng và khả năng. Họ thể hiện sự nỗ lực, quyết tâmtham vọng lớn, điều này cần có đối với một người muốn thực sự thành công trong lĩnh vực mà họ đã chọn. Một ví dụ là diễn viên kiêm võ sĩ Thành Long, người đã trở nên nổi tiếng thế giới qua nhiều năm luyện tập và rèn luyện chăm chỉ. Người nổi tiếng nhờ vào sự tự nỗ lực phấn đấu có thể truyền cảm hứng cho giới trẻ phát triển tài năng của họ thông qua việc áp dụng và kiên trì.
Tóm lại, đối với tôi, người nổi tiếng mang cả ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực lên giới trẻ.

Một số từ và cụm từ cần lưu ý trong bài viết trên:

STT Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
1 glamorous lifestyles
(n.p)
/ˈɡlæm.ər.əs ˈlaɪf.staɪl / lối sống hào nhoáng
2 set a bad example /set ə bæd ɪɡˈzɑːm.pəl / làm gương xấu
3 spend + time + v_ing (v) /spend/ sử dụng thời gian để để làm gì
4 determination (n) /dɪˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃən/ sự quyết tâm
5 ambition (n) /æmˈbɪʃ.ən/ tham vọng
6 be truly successful in their chosen field /bi ˈtruː.li səkˈses.fəl ɪn ðeər ˈtʃəʊ.zən fiːld/ thực sự thành công trong lĩnh vực họ chọn
7 the message to young people (n.p) /ðə ˈmes.ɪdʒ tʊ jʌŋ ˈpiː.pəl / thông điệp cho các bạn trẻ

>>>> Có thể bạn quan tâm: Cách luyện 4 kỹ năng Tiếng Anh hiệu quả

2. Bài viết về mẫu người lý tưởng bằng Tiếng Anh số 2

Some people think that professional athletes make good role models for young people, while others believe they don’t. Discuss both these points of view and give your own opinion.

Every famous person’s activity has an effect somewhere on other people. Some people say that professional players make good role models for the younger generation, while others think that this is not right. Through this essay, I will discuss both of the points in detail and then will come to a reasonable conclusion consisting of my opinion.

Famous players can play a vital role in youth development. They are followed by many people, because of their reputation and hence their every action has a direct effect on their followers. For instance, the increasing change in fashion and the lifestyle of the youth, is caused by the specialist sports person because of their renowned status. Thus, it is clear how important they can play in order to alter the attitude of people.

On the other hand, there are people who argue that this saying is not right, because they believe that every person is capable enough to make the difference between right and wrong. It is further added that, though such distinguished players have the reputation and respect in society, but this does not mean that they must be followed in every moment of life. However, this is not always true, because it is difficult to control the youngster from adopting their style as a fan can do anything for his / her followers. Thus, this thought is refused because of such a reason.

In conclusion, it is clear that professional sports persons can play a vital role in positively affecting the lives of youth, because they have fans and followers everywhere. Thus, I believe that it is right to say that an esteemed sportsperson can make a good role model for the younger generation of a community.

Trích nguồn từ: https://writing9.com/text/5d9b65e6b03a77001151305a

Xem đáp án

Một số người nghĩ rằng các vận động viên chuyên nghiệp tạo ra những hình mẫu tốt cho những người trẻ tuổi, trong khi những người khác phản đối ý kiến này. Thảo luận về cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến của riêng bạn.

Mọi hoạt động của người nổi tiếng đều có ảnh hưởng đâu đó đối với người khác. Một số người nói rằng các cầu thủ chuyên nghiệp là tấm gương tốt cho thế hệ trẻ, trong khi những người khác cho rằng điều này là không đúng. Qua bài viết này, tôi sẽ thảo luận chi tiết cả hai quan điểm trên và sau đó sẽ đi đến một kết luận hợp lý dựa trên ý kiến ​​của tôi.

Những cầu thủ nổi tiếng có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của giới trẻ. Họ được nhiều người theo dõi vì danh tiếng của họ và do đó, mọi hành động của họ đều có ảnh hưởng trực tiếp đến những người đó. Ví dụ, sự thay đổi nhanh chóng trong thời trang và lối sống của giới trẻ là do các vận động viên thể thao chuyên nghiệp gây ra vì sự nổi tiếng của họ. Như vậy, rõ ràng rằng họ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi thái độ của con người.

Mặt khác, có những người cho rằng câu nói này là không đúng, bởi vì họ tin rằng mỗi người đều có đủ khả năng để phân biệt giữa đúng và sai. Hơn nữa, mặc dù những cầu thủ nổi tiếng có danh tiếng và nhận được tôn trọng trong xã hội, nhưng điều này không có nghĩa là bắt chước theo họ trong từng hành động của cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng, vì rất khó để kiểm soát việc giới trẻ áp dụng phong cách của người mà họ yêu thích vì một người hâm mộ có thể làm bất cứ điều gì. Suy nghĩ này đã bị phản đối vì lí do đó.

Tóm lại, rõ ràng là những vận động viên thể thao chuyên nghiệp có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của giới trẻ, bởi vì họ có những người hâm mộ và theo dõi ở khắp mọi nơi. Vì vậy, tôi tin rằng những vận động viên thể thao được tôn trọng có thể trở thành một tấm gương tốt cho thế hệ trẻ của một cộng đồng.

Một số từ và cụm từ cần lưu ý trong bài viết trên:

STT Cụm từ Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
1 has/have an effect on (v.p) /hæz/hæv æn ɪˈfekt ɒn / có ảnh hưởng tới
2 play a vital role (v.p) /pleɪ ə ˈvaɪ.təl rəʊl / đóng một vai trò quan trọng
3 be capable enough to + V (infinitive) /biː ˈkeɪ.pə.bəl ɪˈnʌf
tʊ/
đủ khả năng để làm gì
4 make the difference between (v.p)  /meɪk ðə ˈdɪf.ər.əns bɪˈtwiːn / phân biệt giữa
5 it is difficult to + v /ɪt ɪz ˈdɪf.ɪ.kəlt tuː/ rất khó để làm gì

>>>> Đừng Bỏ Qua: Cách viết về nhà hàng yêu thích bằng Tiếng Anh (Restaurant Review)

3. Bài tập

Chúng ta cùng làm bài tập dưới đây để ghi nhớ hơn về các cụm từ trên nhé!

Fill in the blank with the phrases given in the box. (Điền vào chỗ trống với các cụm từ được cho trong bảng.)

has/have an effect on
make the difference between
play a vital role
it is difficult to
are/ is/ am capable enough to
  1.  Schools ___________________________ in fostering communication between teachers and students.
  2. My parents ___________________________ my future.
  3. ___________________________control the current situation of the COVID-19 pandemic.
  4. She isn’t ___________________________become a professional engineer.
Xem đáp án
  1. Schools play a vital role in fostering communication between teachers and students. (Trường học đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự giao tiếp giữa giáo viên và học sinh.)
  2. My parents have an effect on my future. (Bố mẹ tôi có ảnh hưởng tới tương lai của tôi.)
  3. It is difficult to control the current situation of the COVID-19 pandemic. (Rất khó để kiểm soát tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay.)
  4. She isn’t capable enough to become a professional engineer. (Cô ấy không có đủ khả năng để trở thành một kỹ sư chuyên nghiệp.

>>>> Xem Thêm: Các bài đọc về chủ đề viết về ngày cuối tuần của bạn bằng tiếng anh

Thông qua bài viết trên, Jaxtina English Center đã tổng hợp một số bài viết về mẫu người lý tưởng bằng Tiếng Anh (Role Models) hay nhất. Hy vọng các bạn có thể “bỏ túi” cho mình thêm nhiều từ vựng và cụm từ hay để áp dụng cho các bài viết của mình về chủ đề này nhé!

>>>> Tiếp Tục Với:

5/5 - (1 bình chọn)