Menu

Cách giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh ấn tượng [Kèm mẫu]

Mỗi khi bước vào môi trường mới, một trong những điều đầu tiên mà bạn phải làm giới thiệu bản thân để mọi người hiểu rõ hơn về bạn và là bước đầu để thiết lập những mối quan hệ mới. Thế nhưng đôi khi bạn không biết nên viết gì trong bài giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh để có thể gây ấn tượng với mọi người. Vậy thì bạn có thể cùng Jaxtina tham khảo 5 bài viết bên dưới để cải thiện kĩ năng viết về chủ đề này nhé!

>>>> Tham Khảo Kinh Nghiệm: Học Tiếng Anh Cơ Bản

1. Cách giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh

1.1 Lời chào

Để mở đầu cho lời giới thiệu bản thân, bạn có thể bắt đầu bằng:

 • Hi – Hi there
 • Hello everyone
 • Good day!
 • Greetings!
 • Good morning!
 • Good afternoon!
 • Good evening!

Để thể hiện sự thân thiện với người đối diện, bạn cũng có thể bắt đầu lời chào bằng:

 • Nice to meet you!
 • Great to meet you!
 • Happy to see you!
 • Nice to see you again!

>>>> Đọc Ngay: Cách luyện 4 kỹ năng tiếng Anh Nghe, Nói, Đọc, Viết hiệu quả

1.2 Cách giới thiệu

Đối với phần này, bạn có thể sử dụng trong những tình huống nghiêm túc như phỏng vấn, ra mắt,… Còn đối với bạn bè, người quen thường nhật thì có thể bỏ qua.

 • May I introduce myself?
 • It’s a pleasure to have this opportunity to tell you a bit about myself.
 • Allow me to introduce myself.
 • I’d like to take a quick moment to introduce myself.
 • Let me begin by introducing myself.

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Cách cải thiện kỹ năng writing hiệu quả

1.3 Giới thiệu tên

Có nhiều cách để giới thiệu tên bằng tiếng Anh. Dưới đây là một số cách phổ biến như:

 • I’m …
 • My name is …
 • I go by the name of …
 • Allow me to introduce myself, I’m …
 • Pleased to make your acquaintance, my name’s …
 • I go by …
 • You can call me …
 • I’d like to introduce myself as …

1.4 Tuổi

Dưới đây là một số cách để giới thiệu tuổi bằng tiếng Anh:

 • I am … years old. Ví dụ: I am 18 years old.
 • At the moment, I am … Ví dụ: At the moment, I am 20
 • Currently, I am … Ví dụ: Currently, I am 25
 • I have reached the age of … Ví dụ: I have reached the age of 30
 • As of now, I am … Ví dụ: As of now, I am 18
 • I recently celebrated my [Your Age]th birthday. Ví dụ: I recently celebrated my 19th birthday
 • I’m proud to say that I am … Ví dụ: I’m proud to say that I am 22

1.5 Địa chỉ

Dưới đây là một số cách giới thiệu địa chỉ bằng tiếng Anh:

 • I live at … Ví dụ: I live at 123 Main Street, New York City.
 • My address is … Ví dụ: My address is 456 Elm Avenue, Los Angeles.
 • You can find me at … Ví dụ: You can find me at 789 Oak Road, London.
 • I reside in … at … Ví dụ: I reside in Paris at 321 Rue de la Paix.
 • I call … my home. Ví dụ: I call 987 Pine Street, Sydney, my home.

1.6 Gia đình

Dưới đây là một số cách viết về gia đình bằng tiếng Anh:

 • I come from a family of [number of family members] people. Ví dụ: I come from a family of four people.
 • In my family, there are … of us. Ví dụ: In my family, there are six of us.
 • Let me tell you a bit about my family. We are … in total. Ví dụ: Let me tell you a bit about my family. We are eight in total.
 • I have … siblings. Ví dụ: I have two siblings.
 • My immediate family consists of … individuals. Ví dụ: My immediate family consists of five individuals.
 • I have … members in my family, including my parents, siblings, and myself. Ví dụ: I have three members in my family, including my parents, siblings, and myself.
 • I come from a close-knit family with … members. Ví dụ: I come from a close-knit family with seven members.

1.7 Học tập

Dưới đây là một số cách để giới thiệu về học tập bằng tiếng Anh:

 • I am currently studying [Your Major/Field of Study] at [Name of University/School]. Ví dụ: I am currently studying Computer Science at Harvard University.
 • I am pursuing a degree in … at … Ví dụ: I am pursuing a degree in Business Administration at Stanford University.
 • I am a student at …, majoring in … Ví dụ: I am a student at Oxford University, majoring in English Literature.
 • I am enrolled in …, where I am studying … Ví dụ: I am enrolled in MIT, where I am studying Mechanical Engineering.
 • I am in my [Year of Study] year of … at … Ví dụ: I am in my second year of Psychology at University of California, Berkeley.
 • I have been studying … for [Number of Years] at … Ví dụ: I have been studying Biology for three years at Johns Hopkins University.
 • I am passionate about learning and currently pursuing my education in … at … Ví dụ: I am passionate about learning and currently pursuing my education in Environmental Science at University of Toronto.

1.8 Công việc

Dưới đây là một số cách để giới thiệu về công việc bằng tiếng Anh:

 • I work as a … at … Ví dụ: I work as a Marketing Manager at ABC Company.
 • Currently, I hold the position of … at … Ví dụ: Currently, I hold the position of Software Engineer at XYZ Corporation.
 • I am employed as a … in the [Department/Division] of … Ví dụ: I am employed as a Financial Analyst in the Finance Department of DEF Bank.
 • In my professional career, I am responsible for [Your Job Responsibilities] at … Ví dụ: In my professional career, I am responsible for managing client relationships and developing marketing strategies at GHI Agency.
 • I have been working as a … for [Number of Years] at … Ví dụ: I have been working as a Human Resources Specialist for five years at LMN Corporation.
 • I am involved in [Your Job Functions] as part of my role at … Ví dụ: I am involved in project management and data analysis as part of my role at PQR Consulting.
 • I have experience in [Your Field/Industry], where I have been working as a … for [Number of Years]. Ví dụ: I have experience in the healthcare industry, where I have been working as a Nurse for seven years.

1.9 Sở thích

Dưới đây là một số cách để giới thiệu về sở thích bằng tiếng Anh:

 • One of my hobbies is … Ví dụ: One of my hobbies is playing the guitar.
 • I enjoy … Ví dụ: I enjoy painting.
 • In my free time, I like to … Ví dụ: In my free time, I like to go hiking.
 • I have a passion for … Ví dụ: I have a passion for photography.
 • One thing I love to do is … Ví dụ: One thing I love to do is cooking.
 • I’m really into … Ví dụ: I’m really into reading books.
 • I find great pleasure in … Ví dụ: I find great pleasure in playing chess.
 • I’m a fan of … Ví dụ: I’m a fan of watching movies.
giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh

Cách giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh

>>>> Đọc Thêm: 5 bài viết về sở thích bằng Tiếng Anh hay nhất

2. Mẫu bài viết giới thiệu về bản thân bằng Tiếng Anh

2.1 Mẫu bài giới thiệu bản thân Tiếng Anh dành cho học sinh

Bài số 1:

My name is Mai and I’m 12 years old. I’m the only child in my family. My father is a History teacher and my mother is working as an assistant in a company. My favourite season is summer because I can let off some steam after a hard-studying year. I love animals, especially cats and I have a cute cat named Milk. Besides, my favourite subject is Art because I want to be an artist in the future. In my free time, I always learn to draw and paint to support my dream. I also want to study abroad to expand my knowledge. Therefore, I will try hard to learn English from now on.

(Tên tôi là Mai và tôi 12 tuổi. Tôi là con một trong gia đình. Bố tôi là giáo viên lịch sử, còn mẹ tôi là trợ lý cho một công ty. Mùa yêu thích của tôi là mùa hè vì tôi có thể giải tỏa căng thẳng sau một năm học vất vả. Tôi yêu động vật, đặc biệt là mèo, và tôi có một em mèo tên là Sữa. Ngoài ra thì môn học yêu thích của tôi là Mĩ thuật vì tôi muốn sau này trở thành một hoạ sĩ. Những lúc rảnh rỗi tôi luôn học vẽ và tô màu để củng cố cho ước mơ của mình. Tôi cũng rất muốn đi du học để mở mang tầm hiểu biết. Vì vậy, ngay từ bây giờ, tôi đang rất cố gắng để học tiếng Anh.)

Bài số 2:

My name is Hoa. I was born in Hanoi, the capital of Vietnam. I am in 9th grade at Luong The Vinh secondary school. I like going to school because I have many friends there. My favorite subjects are Maths and English because they are interesting and practical. In my free time, I like reading books and hanging out with my friends. I want to become a translator in the future so I’m trying my best to make my dream come true. I live in a family of four, my parents, my older brother, and me. I love my family very much because we always share stories and care for each other.

(Tôi là Hoa. Tôi sinh ra ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Tôi đang học lớp 9 ở trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Tôi rất thích tới trường vì ở đó tôi có rất nhiều bạn bè. Môn học yêu thích của tôi là Toán và Tiếng Anh bởi vì chúng rất thú vị và thực tế. Những lúc rảnh rỗi, tôi thích đọc sách và đi chơi với bạn bè. Tôi muốn trở thành một biên dịch viên nên tôi đang cố gắng hết sức để biến ước mơ thành hiện thực. Tôi sống trong gia đình có bốn người là bố mẹ, anh trai, và tôi. Tôi rất yêu gia đình mình vì chúng tôi luôn luôn chia sẻ và quan tâm lẫn nhau.)

2.2 Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh mẫu dành cho người đi xin việc

Bài số 1:

My name is Minh and I’m Vietnamese. I am twenty years old. I am in the second year at Viet Nam University of Commerce. I have a small family with three people, my father, my mother and me. Both my father and my mother are accountants at a company. I’m interested in many things such as reading books, watching movies and traveling with my friends. I’m a big fan of the series Friends because it is extremely interesting and good for my English skills. I have a passion for traveling and taking pictures. Therefore, I want to follow my dreams and become a photographer in the near future.

(Tên tôi là Minh và tôi là người Việt Nam. Tôi 21 tuổi. Tôi hiện đang là sinh viên năm hai tại trường Đại học Thương Mại. Tôi sống trong một gia đình nhỏ gồm có bố mẹ và tôi. Cả bố và mẹ tôi đều là kế toán cho một công ty. Tôi thích khá nhiều thứ như là đọc sách, xem phim và đi du lịch với bạn bè. Tôi cực kì thích sê-ri phim Friends vì nó rất là thú vị và giúp tôi cải thiện các kỹ năng tiếng Anh. Tôi rất đam mê với việc đi du lịch và chụp ảnh. Vì vậy, tôi muốn theo đuổi ước mơ và trở thành một nhiếp ảnh gia trong tương lai.)

Bài số 2:

My name is Phong and I come from Vinh Phuc. I am 21 years old and I am a junior at Hanoi Architectural University at the moment. My major is Engineering. Now I live in Hanoi city, the capital of Vietnam. I live in a family of five. I have two younger sisters and they are all students at secondary school. My father is a lecturer at a college and my mother is a bank manager. I love my family so much but I have to live away from them due to my studies. I am a generous and easy-going person but when it comes to working I am a competitive perfectionist. I am also an optimistic and outgoing person so I have many friends and other social relationships. In the future, I want to be a Civil Engineer because I am keen on bridges, buildings, and skyscrapers. To be a Civil Engineer, I work hard at school and learn English in order to work with companies from different countries.

(Tên tôi là Phong và tôi đến từ Vĩnh Phúc. Tôi 21 tuổi và hiện là sinh viên năm 3 tại Đại học Kiến trúc Hà Nội. Chuyên ngành của tôi là kỹ sư. Hiện tại tôi sống ở thủ đô Hà Nội. Tôi sống trong gia đình có năm người. Tôi có hai em gái đều là học sinh trung học cơ sở. Bố tôi là giảng viên đại học và mẹ tôi là quản lý ngân hàng. Tôi rất yêu gia đình nhưng tôi phải sống xa họ vì học xa nhà. Tôi là người rộng lượng và thoải mái nhưng khi làm việc thì tôi lại là người rất cầu toàn và cạnh tranh. Tôi cũng rất lạc quan và dễ gần nên tôi có nhiều bạn và các mối quan hệ xã hội khác. Tương lai tôi muốn trở thành kỹ sư công trình dân dụng vì tôi rất thích cầu đường và những toà nhà cao chọc trời. Để trở thành một kỹ sư công trình, tôi học rất chăm chỉ ở trường và học tiếng Anh để làm việc với các công ty nước ngoài.)

Bài số 3:

My name is Ngoc and I am 23 years old. I live in District 1 in Ho Chi Minh City. I just graduated from the Industrial University of Ho Chi Minh City. Turning to my family background, there are four members in my family – my father, my mother, my younger sister, and me. My parents are all lecturers at a college and my sister is still a student at high school. My hobbies are playing badminton, listening to music and cooking. Regarding my strength, I am a hardworking and disciplined person. My aim is to get a good job to develop myself and support my family.

(Tên tôi là Ngọc và tôi 23 tuổi. Tôi sống ở Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Về hoàn cảnh gia đình, có bốn thành viên trong gia đình tôi là bố mẹ, em gái và tôi. Bố mẹ tôi đều là giảng viên đại học và em gái tôi vẫn còn là học sinh trung học phổ thông. Sở thích của tôi là chơi cầu lông, nghe nhạc và nấu ăn. Về điểm mạnh, tôi là người làm việc chăm chỉ và kỷ luật. Mục tiêu của tôi là có được một nghề nghiệp tốt để phát triển bản thân và hỗ trợ gia đình của mình.)

Bài số 4:

My name’s Nguyen Thu Hoai. I’m 22 years old and I’m single. I have just graduated from university in August with the major in accounting. I got 3-month experience as an internship at A company. I like reading books and cooking. I’m a careful and hard-working person. I’m eager to learn new things and willing to work in team. I easily adapt to new working environments and take initiative in work.

(Tôi tên là Nguyễn Thu Hoài. Tôi 22 tuổi và đang độc thân. Tôi vừa tốt nghiệp vào tháng 7, chuyên ngành của tôi là kế toán. Tôi có kinh nghiệm thực tập tại Công ty A trong 3 tháng. Tôi thích đọc sách và nấu ăn. Tôi là người cẩn thận và chăm chỉ. Tôi ham học hỏi và thích làm việc với mọi người. Tôi dễ thích nghi với môi trường làm việc mới và chủ động trong công việc.)

Bài số 5:

My name’s Thu Ha. I got married and had one daughter, I’m living in Hoan Kiem District. I have 10 years of experience in the Marketing field and I’m a group leader of GMC company. I’m friendly and kind to help other people. I like dealing with difficult problems and challenging issues. I’m rather serious in work and can work under high pressure.

(Tôi tên là Thu Hà. Tôi đã kết hôn và có 1 con gái. Hiện tôi đang sống tại quận Hoàn Kiếm. Tôi có 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực marketing và đang là trưởng nhóm của công ty GMC. Tôi là người thân thiện và thích giúp đỡ mọi người, Tôi thích giải quyết vấn đề khó và những công việc mang tính thử thách. Tôi khá nghiêm túc trong công việc và tôi có thể chịu đựng được áp lực cao.)

Bài số 6:

I’m Quynh Trang. I’m 27 years old and I’m single. I was born and grew up in Hung Yen, but I have been working in Hanoi for 5 years. I graduated from University of Economics and got 4 years of experience in administration and human resource management. I’m active. I like work related to human beings. I’m rather serious and sensitive, I can quickly catch up psychology of other people. I often read newspapers and listen to music in my free time.

(Tôi tên là Quỳnh Trang. Tôi 27 tuổi và đang độc thân. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên nhưng công tác ở Hà Nội đã được 5 năm. Tôi tốt nghiệp đại học Kinh tế và có 4 năm kinh nghiệm trong hành chính nhân sự và trong việc quản trị nhân lực. Tôi là người năng động, tôi yêu thích những công việc về con người. Tôi là người khá nguyên tắc và nhạy cảm, tôi có thể nắm bắt tâm lý của người khác rất nhanh. Lúc rảnh rỗi, tôi thường đọc báo và nghe nhạc.)

Bên cạnh những công thức đã được chia sẻ, các bạn hãy tham thêm những video hướng dẫn nói về sở thích của bản thân, cũng như những mẹo cần thiết để vượt qua buổi phỏng vấn tiếng Anh thành công nhất.Mong rằng những thông tin trong bài viết trên đã giúp cho bạn hiểu rõ hơn về cách giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh. Đừng quên theo dõi Jaxtina English Center mỗi ngày để có thể bỏ túi thêm nhiều những thông tin hữu ích khác nhé!

>>>> Tiếp Tục Với:

5/5 - (2 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng