Menu

Bài đọc chủ đề Celebration (Sự kỷ niệm) và từ vựng liên quan

Bạn hãy cùng Jaxtina luyện kỹ năng Reading với các bài đọc chủ đề Celebration được chia sẻ trong bài học Tiếng Anh dưới đây nhé. Đây là một chủ đề rất thường xuất hiện trong bài viết Tiếng Anh và gắn liền với cuộc sống hàng ngày. 

1. Một số từ vựng chủ đề Celebration

Trước khi làm các bài đọc về Celebrations topic, bạn hãy cùng Jaxtina điểm qua một số từ vựng Tiếng Anh thường gặp thuộc chủ đề này nhé!

Từ vựngPhiên âmNghĩa tiếng ViệtVí dụ 
Thanksgiving day (n.p)/ˌθæŋksˈɡɪv.ɪŋ ˌdeɪ/ngày lễ Tạ ơnThanksgiving Day is an important celebration in America. (Ngày lễ Tạ Ơn là một ngày kỷ niệm quan trọng ở Mỹ.)
prepare (v)/prɪˈpeər/chuẩn bịStudents need to prepare a lot of things for the school celebration. (Học sinh cần chuẩn bị rất nhiều cho lễ kỷ niệm của trường.)
turkey (n)/ˈtɜː.ki/gà tâyTurkey is an indispensable food in Thanksgiving Day. (Gà tây là một món không thể thiếu trong ngày lễ Tạ Ơn.)
feast (n)/fiːst/bữa tiệcWe are looking forward to a large feast next week. (Chúng tôi đang trông chờ một bữa tiệc lớn vào tuần sau.)
celebrate (v)/ˈsel.ə.breɪt/kỷ niệmThe football match is organized to celebrate the establishment of our school. (Trận bóng đá được tổ chức để kỷ niệm sự thành lập trường.)
establish (v)/ɪˈstæb.lɪʃ/thành lậpThe organization was established 10 years ago. (Tổ chức được thành lập 10 năm trước.)
decorate (v)/ˈdek.ə.reɪt/trang tríShe gives me a hand to decorate my birthday party. (Cô ấy giúp tôi một tay để trang trí bữa tiệc sinh nhật.)
go to the temple (v.p)/ɡəʊ tuː ðə ˈtem.pəl/đi chùaVietnamese people go to the temples to pray for peace and good health. (Người Việt Nam đi chùa cầu bình an và mạnh khỏe.)
play an important role
(v.p)
/pleɪ ən ɪmˈpɔː.tənt rəʊl/đóng vai trò quan trọngEducation plays an important role in the growth of children. (Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ em.)

Nếu bạn muốn tìm hiểu về chất lượng giảng dạy tại Jaxtina English Center thì hãy điền ngay thông tin liên hệ vào form sau để được trung tâm tư vấn nhé!

Tìm Hiểu Về: Cách luyện 4 kỹ năng tiếng Anh

2. Tổng hợp bài đọc chủ đề Celebration

Bạn hãy cùng Jaxtina làm các bài luyện đọc Tiếng Anh về chủ đề Celebration sau đây nhé!

2.1 Bài đọc về topic Celebration số 1

Read the text and choose True or False for each statement. (Đọc văn bản và chọn Đúng hay Sai cho mỗi câu.)

Thanksgiving Day is a national holiday that Americans celebrate on the fourth Thursday in November. This autumn festival is traditionally celebrated with family and friends over a big meal that takes hours to prepare. The meal usually includes turkey served along with dishes like cranberry sauce, sweet potatoes, green beans, and pumpkin pie. 

The turkey is usually seasoned and roasted in an oven, but some people fry the bird in oil or cook it on a grill. The National Turkey Federation estimates that Americans ate 46 million of the birds during last year’s holiday. About two-thirds of the turkeys raised in America came from six states: Minnesota, North Carolina, Arkansas, Missouri, Virginia, and Indiana. Turkey is eaten all year, not just during the holidays. Americans have been consuming an increasing amount of turkey although chicken, beef, and pork are still more popular. 

One industry official says 2012 will not be as profitable for turkey farmers as past years have been. Feed costs are up while turkey prices are about the same. The Pilgrims’ feast in 1621 is often considered the nation’s first Thanksgiving. The Pilgrims were early settlers of Plymouth Colony in what is now Massachusetts. They held a three-day feast to celebrate a good harvest. During the Civil War, President Abraham Lincoln declared the last Thursday of November a national day of thanksgiving. As the Great Depression was ending, President Franklin Roosevelt established the holiday on the month’s fourth Thursday. He did not want to shorten the Christmas holiday shopping season in years when November has a fifth Thursday as it did this year.

(Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=PGiriR8lRmE&t=121s)

1. Thanksgiving Day is celebrated on the fourth Thursday in November.TrueFalse
2. Turkey is eaten only on Thanksgiving Day.TrueFalse
3. Americans consume 40 million turkeys during Thanksgiving Day.TrueFalse
4. The first Thanksgiving was in 1621.TrueFalse
5. Thanksgiving Day was declared to be a national day by President Abraham Lincoln in the Civil War.TrueFalse
Xem đáp án
 1. True
 2. False
 3. False
 4. True
 5. True
Xem đáp án

Ngày Lễ Tạ ơn là một ngày lễ của toàn quốc được kỷ niệm vào ngày thứ Năm của tuần thứ tư trong tháng Mười Một. Lễ hội mùa thu này theo truyền thống được tổ chức với gia đình và bạn bè với một bữa ăn lớn và mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Bữa ăn thường bao gồm gà tây ăn kèm với các món như sốt việt quất, khoai lang, đậu xanh và bánh bí ngô.

Gà tây thường được tẩm gia vị và nướng trong lò nướng, nhưng một số người chiên gà trong dầu hoặc nướng trên vỉ nướng. Liên đoàn Gà tây Quốc gia ước tính rằng người Mỹ đã ăn 46 triệu con chim trong kỳ nghỉ năm ngoái. Khoảng 2/3 số gà tây được nuôi ở Mỹ đến từ 6 bang: Minnesota, North Carolina, Arkansas, Missouri, Virginia và Indiana. Gà tây được ăn quanh năm, không chỉ trong những ngày lễ. Người Mỹ đang tiêu thụ ngày càng nhiều gà tây mặc dù thịt gà, thịt bò và thịt lợn vẫn phổ biến hơn.

Một quan chức trong ngành cho biết năm 2012 sẽ không mang lại nhiều lợi nhuận cho người nuôi gà tây như những năm trước. Chi phí thức ăn tăng trong khi giá gà tây không thay đổi. Lễ của những người hành hương vào năm 1621 thường được coi là Lễ tạ ơn đầu tiên của quốc gia. Những người hành hương là những người định cư ban đầu của Thuộc địa Plymouth ở vùng bây giờ là Massachusetts. Họ tổ chức một bữa tiệc kéo dài ba ngày để ăn mừng một vụ mùa bội thu. Trong cuộc Nội chiến, Tổng thống Abraham Lincoln đã tuyên bố ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 11 là ngày lễ tạ ơn của quốc gia. Khi cuộc Đại suy thoái dần kết thúc, Tổng thống Franklin Roosevelt đã thiết lập ngày lễ vào thứ Năm của tuần thứ tư của tháng. Tổng thống không muốn rút ngắn mùa mua sắm trong kỳ nghỉ Giáng sinh trong những năm mà tháng 11 có 5 thứ Năm như năm nay.

Đừng Bỏ Qua: Cách cải thiện kỹ năng đọc Tiếng Anh

2.2 Bài đọc chủ đề Celebration số 2

Read the passage and answer the following questions. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

Tet is one of the most important festivals in my country. It is a big holiday that celebrates the arrival of spring in Vietnam every year. Tet usually lasts about 7 days. There are a lot of traditional customs on the Tet holiday. For example, they often visit their relatives, and friends and go to the temples. Before the Tet holiday begins, people will decorate their houses carefully to have a wonderful time with their families. Moreover, special Tet foods such as Chưng cake, steamed sticky rice, and boiled chicken can play an important role in Tet meals. Moreover, Tet is the time when all members of the family can gather to chat and share everything happening in the last year. Therefore, Tet is an important part of Vietnamese culture.

(Nguồn: Sưu tầm)

 1. How long does Tet last?
 2. What activities do people often do on the Tet holiday?
 3. What are special foods on the Tet holiday?
 4. Why is Tet important in Vietnam?
Xem đáp án
 1. Tet often lasts about 7 days.
 2. People often visit their relatives, and friends and go to the temples.
 3. Special foods on the Tet holiday are Chưng cake, steamed sticky rice, and boiled chicken.
 4. Because Tet is the time when all members of the family can gather to chat and share everything happening in the last year. 
Xem đáp án

Tết là một trong những lễ hội quan trọng nhất ở nước ta. Đó là một ngày lễ lớn đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân ở Việt Nam hàng năm. Tết thường kéo dài khoảng 7 ngày. Có rất nhiều phong tục truyền thống trong ngày Tết. Ví dụ, mọi người thường đi thăm người thân, bạn bè và đi lễ chùa. Trước khi Tết bắt đầu, mọi người sẽ trang hoàng nhà cửa cẩn thận để có khoảng thời gian tuyệt vời bên gia đình. Hơn nữa, những món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh Chưng, xôi, gà luộc có thể đóng vai trò quan trọng trong bữa cơm ngày Tết. Hơn nữa, Tết là thời điểm mọi thành viên trong gia đình có thể quây quần trò chuyện, chia sẻ mọi điều diễn ra trong năm vừa qua. Vì vậy, Tết là một phần quan trọng trong văn hóa Việt Nam.

bài đọc chủ đề Celebration

Bài đọc chủ đề Celebration

Bài Đọc Về: Topic Tiếng Anh về văn hóa Việt Nam

Trung tâm Tiếng Anh Jaxtina đã chia sẻ cho bạn các bài đọc chủ đề Celebration (Sự kỷ niệm) và các từ vựng liên quan. Hy vọng rằng bài viết này sẽ bổ ích với bạn và cung cấp cho bạn những từ vựng hay để có thể áp dụng luôn vào những cuộc đối thoại hàng ngày với bạn bè cũng như không gặp khó khăn khi làm các bài tập Reading về chủ đề Celebration.

Tiếp Tục Với:

Hãy đánh giá!
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi!