Menu

Cấu trúc Stop: Ý nghĩa, cách dùng và bài tập vận dụng

Stop là một trong những từ được sử dụng rất phổ biến trong Tiếng Anh. Tuy nhiên, bạn có chắc là bản thân đã biết hết các cách dùng của cấu trúc Stop hay chưa. Hãy đọc ngay bài học Tiếng Anh sau đây của Jaxtina English Center để kiểm tra lại kiến thức cũng như là học thêm các cách dùng với Stop mà bản thân chưa biết nhé!

Khám Phá Ngay: Cách ôn luyện Tiếng Anh cơ bản

1. Stop trong Tiếng Anh có nghĩa gì?

Trong tiếng Anh, Stop có nghĩa là dừng lại hoặc ngừng lại. Phiên âm của “stop” là: /stɑːp/

Tuỳ vào các thì Tiếng Anh đang được sử dụng mà Stop sẽ được chia thành các dạng như sau:

Thì Thể khẳng định Thể phủ định Thể nghi vấn
Present Simple (Hiện tại đơn)

I/You/We/They stop

He/She/It stops

I/You/We/They do not (don’t) stop

He/She/It does not (doesn’t) stop

Do I/you/we/they stop?

Does he/she/it stop?

Present Continuous (Hiện tại tiếp diễn)

I am stopping.

You/We/They are stopping.

He/She/It is stopping.

I am not (I’m not) stopping.

You/We/They are not (aren’t) stopping.

He/She/It is not (isn’t) stopping.

Am I stopping?

Are you/we/they stopping?

Is he/she/it stopping?

Present Perfect (Hiện tại hoàn thành)

I/You/We/They have stopped.

He/She/It has stopped.

I/You/We/They have not (haven’t) stopped.

He/She/It has not (hasn’t) stopped.

Have I/you/we/they stopped?

Has he/she/it stopped?

Past Simple (Quá khứ đơn) I/You/He/She/It/We/They stopped. I/You/He/She/It/We/They did not (didn’t) stop. Did I/you/he/she/it/we/they stop?
Past Continuous (Quá khứ tiếp diễn)

I/He/She/It was stopping.

You/We/They were stopping.

I/He/She/It was not (wasn’t) stopping.

You/We/They were not (weren’t) stopping.

Was I/he/she/it stopping?

Were you/we/they stopping?

Future Simple (Tương lai đơn) I/You/He/She/It/We/They will stop. I/You/He/She/It/We/They will not (won’t) stop. Will I/you/he/she/it/we/they stop?

Tìm Hiểu Về: Cấu trúc Necessary

2. Các cấu trúc với Stop và cách dùng

Dưới đây là một số cấu trúc phổ biến với động từ Stop và cách sử dụng cùng ví dụ minh họa:

Stop + V-ing

Cấu trúc trên thường được dùng để diễn đạt việc ngừng làm một hành động đang diễn ra.

Ví dụ: She stopped talking when the teacher entered the room. (Cô ấy ngừng nói khi giáo viên bước vào phòng.) 

Stop + to + V

Cấu trúc trên được sử dụng để diễn đạt việc dừng lại để làm một hành động khác.

Ví dụ: He stopped to tie his shoelaces before continuing the race. (Anh ấy dừng lại buộc dây giày trước khi tiếp tục cuộc đua.)

Stop by (somewhere)

Cấu trúc Stop by được dùng để diễn đạt việc ghé qua một nơi nào đó trong quá trình di chuyển.

Ví dụ: We’ll stop by the grocery store on our way home. (Chúng ta sẽ ghé qua cửa hàng tạp hóa trên đường về nhà.)

Stop in (somewhere)

Bạn nên sử dụng cấu trúc trên khi diễn đạt việc ghé qua hoặc ghé thăm một nơi nào đó trong thời gian ngắn.

Ví dụ: Let’s stop in at the café for a quick coffee. (Hãy dừng lại ở quán cà phê để uống nhanh một ly cà phê.)

Stop + short

Cấu trúc trên thường được dùng để nói về việc ngừng lại đột ngột hoặc không tiếp tục hành động một cách bất ngờ.

Ví dụ: He stopped short when he saw the danger ahead. (Anh ấy dừng lại khi nhìn thấy mối nguy hiểm phía trước.) 

Stop by for (someone/something)

Cấu trúc trên thường được dùng để diễn đạt việc ghé qua để lấy hoặc đón ai đó hay cái gì đó.

Ví dụ: I’ll stop by for you on my way to the airport. (Tôi sẽ ghé qua đón bạn trên đường tới sân bay.) 

cấu trúc stop

Các cấu trúc với Stop

Đọc Thêm Về: Cấu trúc Prevent

3. Bài tập về cấu trúc Stop trong Tiếng Anh

Sử dụng Stop và giới từ phù hợp để hoàn chỉnh các câu dưới đây:

 1. They decided to ________ by the park ________ play some basketball.
 2. I need to ________ by the post office ________ mail these letters.
 3. She asked him to ________ the pharmacy ________ some medicine.
 4. He was in a hurry, so he didn’t ________ ________ the store on his way home.
 5. The train ________ ________ the station for a few minutes before departing.
 6. He decided to ________ ________ the gas station because his car was running low on fuel.
 7. She told her friend to ________ ________ the flower shop and buy some roses.
 8. We should ________ ________ the museum during our visit to the city.
 9. We decided to ________ ________ the convenience store to buy some snacks for the movie night.
 10. The hikers decided to ________ ________ the mountain peak to enjoy the breathtaking view.
Xem đáp án
 1. stop / to
 2. stop / to
 3. stop / for
 4. stop / at
 5. stopped / at
 6. stop / at
 7. stop / by
 8. stop / by
 9. stop / at

Trên đây là bài viết chia sẻ của Jaxtina English Center về các cách dùng cấu trúc Stop trong Tiếng Anh. Trong đó, mỗi cấu trúc với Stop sẽ mang nghĩa cũng như có cách sử dụng khác nhau nên bạn hãy nhớ làm các bài tập vận dụng trong bài viết để ghi nhớ kiến thức hiệu quả hơn nhé!

Kiến Thức Liên Quan:

Hãy đánh giá!
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng