Menu

Bài nói về gia đình bằng Tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

Giới thiệu về gia đình là một chủ đề quen thuộc và phổ biến trong giao tiếp Tiếng Anh. Vậy bạn đã biết nói về gia đình bằng Tiếng Anh để gây ấn tượng với người đối diện chưa. Nếu chưa thì hãy cùng Jaxtina tìm hiểu trong bài học Tiếng Anh sau đây nhé!

1. Bố cục bài nói về chủ đề gia đình bằng Tiếng Anh

Bố cục chung của bài nói bằng tiếng Anh về gia đình sẽ có cấu trúc như sau:

 • Trước tiên, bạn hãy giới thiệu những thông tin cơ bản về gia đình mình như có bao nhiêu thành viên, họ là những ai… Dưới đây là một số mẫu câu giới thiệu khái quát về gia đình mà bạn có thể tham khảo.
  • There are five people in my family. They are my father, my mother, my brother, my sister and me. (Gia đình tôi có năm người. Họ là bố, mẹ, anh trai tôi, em gái tôi và tôi.)
  • I am an only child. I don’t have any siblings. (Tôi là con một. Tôi không có anh chị em.)
  • I have two brothers and a sister. (Tôi có hai em trai và một em gái.)
 • Sau khi giới thiệu khái quát về gia đình, bạn hãy giới thiệu thêm về từng thành viên trong gia đình mình. Bạn có thể nói về tuổi, nghề nghiệp, ngoại hình, tính cách hay sở thích của các thành viên. Cùng học một số mẫu câu giới thiệu tuổi tác và nghề nghiệp qua ví dụ sau:
  • My father’s name is Nam and he is 51 years old. He is a doctor. (Bố tôi tên là Nam và ông ấy 51 tuổi. Ông ấy là bác sĩ.)
  • My mother is a caring woman. She loves taking care of our family. (Mẹ tôi là một phụ nữ chu đáo. Bà yêu việc chăm sóc cho gia đình.)
 • Tiếp theo, bạn hãy kể về những hoạt động chung của gia đình hay khoảng thời gian gia đình bên nhau mà bạn thấy thật vui vẻ và hạnh phúc. Ví dụ:
  • We are all busy, but every evening after dinner. (Chúng tôi đều bận rộn, nhưng mỗi tối sau khi ăn tối.)
  • We will sit together in the living room to talk about our day or watch TV and spend some quality time together. (Chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau trong phòng khách để nói về ngày của mình hoặc xem TV và dành khoảng thời gian chất lượng với nhau.)
 • Bạn có thể kết thúc bài giới thiệu bằng cách nêu cảm nhận của bản thân về gia đình mình. Dưới đây là một ví dụ:
  • I love and cherish my family very much and I hope we will live together under the same roof forever. (Tôi yêu và trân trọng gia đình mình rất nhiều và tôi mong chúng tôi sẽ sống dưới một mái nhà mãi mãi.)
  • I am so happy to be part of my family! (Tôi rất hạnh phúc khi được là một phần của gia đình mình!)

Bố cục bài nói trên chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy vào mục tiêu của bài nói mà bạn có thể tùy chỉnh nội dung sao cho phù hợp.

Nói về gia đình bằng Tiếng Anh

Nói về gia đình bằng Tiếng Anh

Có Thể Bạn Cần: Luyện 4 kỹ năng Tiếng Anh

2. Một số từ vựng Tiếng Anh về chủ đề gia đình

Để bài nói Tiếng Anh về gia đình trở nên hay hơn, bạn nên sử dụng đa dạng các từ vựng thuộc chủ đề này. Bạn có thể tham khảo các từ vựng về chủ đề gia đình dưới đây và sử dụng trong bài nói của mình.

Từ vựngPhiên âmNghĩa Tiếng Việt
family/ˈfæməli/gia đình

grandfather

grandpa

/ˈɡrænfɑːðər/

/ˈɡrænpɑː/

ông

grandmother

grandma

/ˈɡrænmʌðər/

/ˈɡrænmɑː/

father/ˈfɑːðər/bố
mother/ˈmʌðər/mẹ
brother/ˈbrʌðər/anh, em trai
sister/ˈsɪstər/chị, em gái
uncle/ˈʌŋkəl/chú, cậu, bác trai
aunt/ɑːnt/cô, dì, mợ, thím, bác gái
cousin/ˈkʌzən/anh, chị, em họ
only child/əʊnli ˈtʃaɪld/con một
sibling/ˈsɪblɪŋ/anh chị em ruột
Relative/ˈrɛlətɪv/họ hàng
Blue blood/bluː blʌd/dòng dõi hoàng tộc, quyền thế
Close-knit family/kləʊz-nɪt ˈfæmɪli /gia đình êm ấm
Dysfunctional family/dɪsˈfʌŋkʃᵊnᵊl ˈfæmɪli/gia đình không êm ấm
Divorce/dɪˈvɔːs/ly dị
Bitter divorce/ˈbɪtə dɪˈvɔːs/ly thân
Grant joint custody/ɡrɑːnt ʤɔɪnt ˈkʌstədi/chia quyền nuôi con
Single mother/ˈsɪŋɡᵊl ˈmʌðə/mẹ đơn thân
Bring up/brɪŋ ʌp/nuôi dưỡng
Extended family/ɪksˈtɛndɪd ˈfæmɪli/Đại gia đình
Immediate family/ɪˈmiːdiət ˈfæmɪli/gia đình ruột thịt
Nuclear family/ˈnjuːklɪə ˈfæmɪli/Gia đình hạt nhân
bài nói tiếng anh về gia đình ngắn gọn

Một số từ vựng Tiếng Anh về chủ đề gia đình

Đọc Thêm: Cách cải thiện kỹ năng nói Tiếng Anh

3. Tổng hợp các bài nói về gia đình bằng Tiếng Anh

Sau đây là một số bài nói mà bạn có thể đọc thêm để có thêm ý tưởng cho bài nói về chủ đề gia đình bằng Tiếng Anh của mình:

Bài mẫu 1

In my family, there are five members. Firstly, there is my father. He is a hardworking and responsible man. He works as a doctor and is always there to provide for our family’s needs. My mother is the heart of our family. She is a loving and caring woman who takes care of our house and manages everything with great efficiency.

I have two younger siblings, a sister, and a brother. My sister is very talented and has a passion for music. She plays the piano and sings beautifully. My brother, on the other hand, is a sports enthusiast. He loves playing football and is part of the school team.

We are a close-knit family and spend quality time together. Whether it’s a movie night or a family dinner, we cherish these moments and create lasting memories. We support and encourage each other in our individual endeavors and celebrate each other’s achievements.

There is always laughter and joy in our house. We have our share of arguments and disagreements, but at the end of the day, love and understanding prevail. Our family values unity, respect, and open communication.

I am grateful to have such a loving and supportive family. They are my inspiration. I know that no matter what challenges I face, I can always rely on their support and guidance.

Bản dịch

Gia đình tôi có năm thành viên. Thứ nhất, đó là cha tôi. Ông ấy là một người đàn ông chăm chỉ và có trách nhiệm. Ông ấy hiện đang là bác sĩ và luôn đáp ứng các nhu cầu của gia đình chúng tôi. Mẹ tôi là trái tim của gia đình chúng tôi. Bà ấy là một người phụ nữ yêu thương và chu đáo, chăm sóc ngôi nhà của chúng tôi và quản lý mọi thứ một cách hiệu quả.

Tôi có hai người em, một em gái và một em trai. Em gái tôi rất tài năng và có niềm đam mê âm nhạc. Cô ấy chơi piano và hát rất hay. Anh trai tôi, mặt khác, là một người đam mê thể thao. Anh ấy thích chơi bóng đá và là thành viên của đội bóng của trường.

Chúng tôi là một gia đình gắn bó và dành thời gian chất lượng bên nhau. Cho dù đó là một đêm xem phim hay một bữa tối gia đình, chúng tôi trân trọng những khoảnh khắc này và tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Chúng tôi hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau trong nỗ lực cá nhân của chúng tôi và ăn mừng thành tích của nhau.

Luôn có tiếng cười và niềm vui trong ngôi nhà của chúng tôi. Chúng tôi có những chia sẻ về tranh luận và bất đồng, nhưng vào cuối ngày, tình yêu và sự thấu hiểu sẽ thắng thế. Gia đình chúng tôi coi trọng sự đoàn kết, tôn trọng và giao tiếp cởi mở.

Tôi biết ơn vì có một gia đình yêu thương và hỗ trợ như vậy. Họ là nguồn cảm hứng của tôi. Tôi biết rằng bất kể tôi phải đối mặt với thử thách nào, tôi luôn có thể dựa vào sự hỗ trợ và hướng dẫn của họ.

Bài mẫu 2

My family is a small and close-knit unit that consists of my parents, my younger sister, and me. We live in a cozy house in a suburban area.

My father is a diligent and hardworking man. He works as a manager at a local company. He is the breadwinner of the family and always strives to provide us with the best opportunities and support. Despite his demanding job, he is sure to spend quality time with us and is always there to offer guidance and advice.

My mother is a loving and caring woman. She is a homemaker who dedicates her time to taking care of our household and ensuring that everything runs smoothly. She is an excellent cook and enjoys delicious meals for the family. She also has a creative side and enjoys various hobbies such as painting and gardening.

My younger sister is my best friend. She is full of energy and always brings laughter and joy to our family. She is a talented athlete and participates in various sports activities at school. We share many interests and often spend time together playing games, watching movies, or going on fun outings.

As a family, we prioritize spending time together and creating lasting memories. We enjoy family dinners where we share stories and catch up on each other’s lives. We also plan occasional trips and vacations to explore new places and have new experiences.

One of the most important traits of our family is the strong bond that we share. We support and encourage each other through both good and bad times. We are always there to celebrate achievements and offer a shoulder to lean on during difficult times. The love and unity within our family make us feel secure and valued.

Overall, I am grateful for my loving and supportive family. They are the pillars of strength in my life, and I cherish the moments we spend together.

Bản dịch

Gia đình tôi là không quá to và gần gũi, chỉ bao gồm bố mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà ấm cúng ở một vùng ngoại ô.

Cha tôi là một người siêng năng và chăm chỉ. Ông làm quản lý tại một công ty địa phương. Ông ấy là trụ cột của gia đình và luôn cố gắng mang đến cho chúng tôi những cơ hội và sự hỗ trợ tốt nhất. Bất chấp công việc đòi hỏi khắt khe của mình, ông ấy chắc chắn sẽ dành thời gian chất lượng với chúng tôi và luôn ở đó để đưa ra hướng dẫn và lời khuyên.

Mẹ tôi là một người phụ nữ đầy yêu thương và chu đáo. Bà ấy là một người nội trợ dành thời gian của mình để chăm sóc chúng tôi và đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Bà ấy là một đầu bếp xuất sắc và thưởng thức những bữa ăn ngon cho gia đình. Bà ấy cũng có một khía cạnh sáng tạo và có nhiều sở thích khác nhau như vẽ tranh và làm vườn.

Em gái tôi là người bạn tốt nhất của tôi. Cô ấy tràn đầy năng lượng và luôn mang lại tiếng cười và niềm vui cho gia đình chúng tôi. Cô là một vận động viên tài năng và tham gia nhiều hoạt động thể thao ở trường. Chúng tôi chia sẻ nhiều sở thích và thường dành thời gian cùng nhau chơi trò chơi, xem phim hoặc đi chơi vui vẻ.

Là một gia đình, chúng tôi ưu tiên dành thời gian cho nhau và tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Chúng tôi thưởng thức bữa tối gia đình, nơi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện và bắt kịp cuộc sống của nhau. Chúng tôi cũng lên kế hoạch cho các chuyến đi và kỳ nghỉ không thường xuyên để khám phá những địa điểm mới và có những trải nghiệm mới.

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của gia đình chúng tôi là sự gắn kết bền chặt mà chúng tôi chia sẻ. Chúng tôi hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau vượt qua cả thời điểm tốt và xấu. Chúng tôi luôn ở đó để ăn mừng những thành tựu và đưa bờ vai để dựa vào những lúc khó khăn. Tình yêu thương và sự đoàn kết trong gia đình khiến chúng tôi cảm thấy an toàn và được trân trọng.

Nhìn chung, tôi biết ơn gia đình yêu thương và hỗ trợ của tôi. Họ là trụ cột sức mạnh trong cuộc đời tôi, và tôi trân trọng những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau.

Bài mẫu 3

My family is small but close-knit. There are four members of my family – my parents, my sibling, and myself.

My parents are both hardworking individuals. My father works as a teacher, and my mother is a nurse. They both have demanding jobs but always make time for us. They have always taught me the importance of education and discipline. They are loving and supportive, and I am grateful for their guidance in my life.

I have one sibling, a younger brother. He is my best friend and partner. We have many shared interests, and we often spend our free time playing sports or video games together. He brings joy to our family, and we have.

Our family enjoys spending time together. We often have family meals where we catch up and share stories from our day. We also love going on vacations, exploring new places, and creating lasting memories together. These moments bring us closer and strengthen our familial bonds.

In our family, love and respect are the pillars of our relationships. We support each other through thick, celebrate each other’s achievements, and offer a helping hand during tough times. Our family is the foundation of our lives, and we find great comfort and happiness in being together.

I am fortunate to have such a loving and supportive family. They shaped me into the person I am today and encouraged me to reach my goals. I cherish every moment spent with my family and look forward to creating many more beautiful memories together in the future.

Xem đáp án

Gia đình tôi tuy nhỏ nhưng gắn bó với nhau. Có bốn thành viên trong gia đình tôi – bố mẹ tôi, anh chị em tôi và bản thân tôi.

Bố mẹ tôi đều là những người chăm chỉ. Cha tôi làm giáo viên, còn mẹ tôi là y tá. Cả hai đều có những công việc đòi hỏi khắt khe nhưng luôn dành thời gian cho chúng tôi. Họ luôn dạy tôi tầm quan trọng của giáo dục và kỷ luật. Họ yêu thương và hỗ trợ, và tôi biết ơn sự hướng dẫn của họ trong cuộc sống của tôi.

Tôi có một anh chị em, một em trai. Cậu ấy là bạn thân nhất và cũng là cộng sự của tôi. Chúng tôi có nhiều sở thích chung và chúng tôi thường dành thời gian rảnh rỗi để chơi thể thao hoặc trò chơi điện tử cùng nhau. Anh ấy mang lại niềm vui cho gia đình chúng tôi, và chúng tôi đã có.

Gia đình chúng tôi thích dành thời gian bên nhau. Chúng tôi thường có những bữa ăn gia đình, nơi chúng tôi trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện trong ngày của mình. Chúng tôi cũng thích đi nghỉ, khám phá những địa điểm mới và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Những khoảnh khắc này mang chúng ta lại gần nhau hơn và củng cố mối quan hệ gia đình của chúng ta.

Trong gia đình của chúng tôi, tình yêu và sự tôn trọng là trụ cột cho các mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, ăn mừng thành tích của nhau và giúp đỡ nhau trong những thời điểm khó khăn. Gia đình của chúng tôi là nền tảng của cuộc sống của chúng tôi, và chúng tôi tìm thấy sự thoải mái và hạnh phúc lớn khi ở bên nhau.

Tôi may mắn có một gia đình yêu thương và hỗ trợ như vậy. Họ đã định hình tôi thành con người như ngày hôm nay và khuyến khích tôi đạt được mục tiêu của mình. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc ở bên gia đình và mong muốn cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa trong tương lai.

Tham Khảo Thêm: Nói về kỳ nghỉ bằng Tiếng Anh

Thông qua bài viết trên đây, Jaxtina English Center đã chia sẻ với bạn bố cục của bài nói về gia đình bằng Tiếng Anh cũng như cung cấp các bài mẫu. Mong rằng những gì chúng tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn trong việc làm bài nói Tiếng Anh về gia đình.

Tiếp Tục Với:

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi!