Menu

Các quy tắc nối âm trong tiếng Anh

Chắc hẳn khi giao tiếp với người nước ngoài, các bạn đã từng gặp trường hợp mà khi họ nói cả câu, bạn không hiểu gì, nhưng khi họ nhắc lại từng từ thì bạn hiểu. Một trong những lý do đó là người bản ngữ có xu hướng nối âm khi nói. Nhưng đừng quá lo lắng nếu bạn không thể nghe được, học các quy tắc nối âm sau đây là các bạn đang học Tiếng Anh có thể tự tin nắm được phần này rồi.

Khái niệm

Nối âm là hiện tượng các từ trong tiếng Anh được kết nối với nhau khi nói giúp câu văn liền mạch và dễ nói hơn. Thông thường, người bản ngữ sẽ nối phụ âm cuối của từ với nguyên âm đầu của từ tiếp theo. Hãy nghe ví dụ dưới đây nhé: 

>>>> Đọc Thêm: Bạn đã cách đọc tên các thương hiệu thời trang nổi tiếng chưa?

Ví dụ

Nghe file mp3: Audio 1

Look at that! Breakfast in bed!

Bought it? No, caught it!

That’s enough! Switch it off!

Bạn có nhận ra họ nối những từ nào không?

Xem đáp án
 • Look͜  at that! Breakfast͜  in bed!Bought͜  it? No, caught͜  it!That’s͜  enough! Switch͜  it͜  off!

 

Đương nhiên chúng ta vẫn có thể nói tách bạch từng từ nếu muốn, bạn hãy thử nghe sự khác biệt nhé:

Nghe file mp3: Audio 2

I said switch … it … off!!! 

*Lưu ý: Chữ cái h ở đầu của he, his, herhim thường không được phát âm, nên âm đầu tiên của các từ đó thường là nguyên âm. Nghe 2 cuộc hội thoại dưới đây:

Nghe file mp3: Audio 3

Can we go back? My husband’s forgotten͜  (h)is passport.

Where’s the boss? I don’t know, I haven’t seen͜  (h)er.

Các quy tắc nối âm trong tiếng Anh

Các quy tắc nối âm trong tiếng Anh

Listen and repeat these poems: (Nghe và đọc theo các bài thơ sau.)

ENGLISH

Nghe file mp3: Audio 4

Speak͜  it

Write͜  it

Read͜  it

You know

You really

Need͜  it!

BUSY

Nghe file mp3: Audio 5

Work͜  all day

Run͜  away

Boss͜  and me

Can’t͜  agree

Fill͜  a cup

Drink͜  it͜  up

Wait͜  a while

Walk͜  a mile

Meet͜  at͜  eight

Don’t be late!

DON’T FORGET

Nghe file mp3: Audio 6

First you close͜  it

Then you lock͜  it

And put the key back͜  in your pocket.

Chúng ta dùng âm /j/ và âm /w/ để nối một nguyên âm cuối của từ với nguyên âm đầu của từ tiếp theo:

– Nếu từ đầu tiên kết thúc với các âm /i:/ hoặc /ɪ/, và từ tiếp theo bắt đầu với bất kì nguyên âm nào, chúng ta dùng âm /j/ để nối hai từ. Nghe các ví dụ dưới đây:

Nghe file mp3: Audio 7

Me͜  j and you

Three͜  j or four

The͜  j end

– Nếu từ đầu tiên kết thúc với âm /ʊ/ hoặc /u:/, và từ tiếp theo bắt đầu với bất kì nguyên âm nào, chúng ta dùng /w/ để nối hai từ. Nghe các ví dụ dưới đây:

Nghe file mp3: Audio 8

You͜  w and me

Two͜  w or three

Go͜   w outside

Listen and repeat these poems: (Nghe và đọc theo các bài thơ sau.)

ASKING THE WAY

Nghe file mp3: Audio 9

Yes.

Go͜  w out of the building.

Go͜  w along the street.

Go͜  w over the bridge.

Go͜  w across the street.

Go͜  w up the hill.

Take the͜  j eighth street on your left.

And the͜  j eleventh on your right.

Then …

… I’m not sure – 

You’ll have to͜  w ask again.

HATS

Nghe file mp3: Audio 10

I’ll do͜  w one for you

I’ll give you͜  w one too

A nice one

A new͜  w one

A yellow͜  w and blue͜  w one.

– Nếu một từ kết thúc bằng một phụ âm và từ tiếp theo cũng bắt đầu bằng phụ âm đó, phụ âm đó sẽ được kéo dài ra một chút. Hãy nghe các ví dụ dưới đây:

Nghe file mp3: Audio 11

Some͜  milk

Glorious͜  sunshine

It’s half͜   full

>>>> Khám Phá Thêm: Những lỗi phát âm người Việt hay mắc phải khi nói tiếng Anh

Bài tập

Practice 1. Complete the sentences with the correct forms of the verbs. Listen to check your answers. Check with the Key. Be sure to link the final consonant of the verb with the vowel at the beginning of the next word. (Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc, nghe để kiểm tra đáp án, sau đó nghe lại và đọc theo, chú ý nối phụ âm đuôi với nguyên âm đầu.)

Nghe file mp3: Audio 12

Example. 

A: How did you feel?

B: I felt (feel) all right.

1. A: What do you think of yoga?

    B: I don’t know, I’ve never _________ (try) it.

2. A: What happened to my favorite cup?

    B: It _________ (fall) off the table. 

3. A: Which film shall we go to?

    B: I don’t mind. I’ve _________ (see) all of them before.

4. A: You look pleased.

    B: Yes, I’ve _________ (find) a new job.

5. A: What did you do last night?

    B: I just _________ (stay) at home.

6. A: Where did you buy that hat?

    B: I _________ (make) it myself!

7. A: Does your dog like biscuits?

    B: I don’t know, I’ve never _________ (ask) it.

8. A: How did you get here?

    B: I _________ (swim) across the river.

Xem đáp án
 1. A: What do you think of yoga?
  B: I don’t know, I’ve never tried͜ it.
 2. A: What happened to my favorite cup?
  B: It fell͜ off the table.
 3. A: Which film shall we go to?
  B: I don’t mind. I’ve seen͜ all of them before.
 4. A: You look pleased.
  B: Yes, I’ve found͜ a new job.
 5. A: What did you do last night?
  B: I just stayed͜ at home.
 6. A: Where did you buy that hat?
  B: I made͜ it myself!
 7. A: Does your dog like biscuits?
  B: I don’t know, I’ve never asked͜ it.
 8. A: How did you get here?
  B. I swam͜ across the river.

 

Practice 2. Mark where you think there will be /j/ and /w/ links between words. (Đánh dấu những chỗ mà bạn nghĩ sẽ có âm /j/ và /w/ giữa hai từ.)

 1. Is it blue or grey?
 2. What day is it today? Thursday or Friday?
 3. Coffee or tea?
 4. Where’s my interview suit?
 5. Play a song for me.
 6. Hello. Reception? Which city is this?
 7. See you in the evening.
 8. Why do we always have to get up so early?

Listen to check your answer then repeat. (Nghe để kiểm tra đáp án, sau đó đọc theo.)

Nghe file mp3: Audio 13

Xem đáp án
 1. Is it blue ͜  w or grey? 
 2. What day͜  j is it today? Thursday͜  j or Friday?
 3. Coffee͜  j or tea?
 4. Where’s my͜  j interview suit?
 5. Play͜  j a song for me.
 6. Hello. Reception? Which city͜  j is this?
 7. See you͜  w in the͜  j evening.
 8. Why do we͜  j always have to get up so͜  w early?

Jaxtina hi vọng đã giúp các bạn nắm được các quy tắc nối âm cơ bản trong Tiếng Anh, các bạn đừng quên luyện tập nối âm thường xuyên để ngày càng thành thạo và nói tiếng Anh thật tự nhiên nhé.

>>>> Bài Viết Khác:

5/5 - (10 bình chọn)
Để lại bình luận