Menu

Các chủ đề trong IELTS dễ gặp nhất (100+ từ vựng & 5 mẫu hội thoại)

Một bước quan trọng khi lên chiến lược luyện thi IELTS là nắm rõ các chủ đề trong IELTS phổ biến. Dù bạn đang đặt mục tiêu cao hay thấp, việc có một chiến lược ôn tập khoa học đóng vai trò rất lớn. Bài viết dưới đây tổng hợp 5 chủ đề thường xuyên xuất hiện và các câu hỏi điển hình cho mỗi chủ đề cho bạn khi luyện thi IELTS.

Các chủ đề trong IELTS số 1: HEALTH (Sức khỏe)

Sức khỏ là chủ đề từ vựng mà bạn quan tâm khi học IELTS. Với chủ đề HEALTH (Sức khỏe), thí sinh có thể gặp dạng câu hỏi điền từ trong bài thi Nghe ở các tình huống như đi khám sức khỏe, tham dự hội thảo,…

Các chủ đề trong IELTS

Chủ đề luyện thi ielts 1

Thí sinh cần có từ vựng về các nhân viên trong lĩnh vực y tế (surgeon – bác sĩ phẫu thuật, psychiatrist – bác sĩ tâm lý,…), cơ quan nội tạng (lungs – phổi, intestine – ruột,…) hay các động từ như treat (chăm sóc), diagnose (chẩn đoán),….

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Disease/dɪˈziːz/Bệnh
Symptom/ˈsɪmp.təm/Triệu chứng
Diagnosis/daɪˈæg.nə.sis/Chẩn đoán
Treatment/ˈtriːt.mənt/Điều trị
Medication/ˌmedɪˈkeɪʃn/Thuốc
Hospital/ˈhɒspɪtəl/Bệnh viện
Doctor/ˈdɒk.tə/Bác sĩ
Nurse/nɜːs/Y tá
Pharmacist/ˈfɑː.mə.sɪst/Dược sĩ
Alcoholism/ˌæl.kəˈhɒl.ɪ.zəm/Nghiện rượu
Smoking/ˈsmɒkɪŋ/Hút thuốc
Obesity/əˈbiː.si.ti/Béo phì
Addiction/əˈdɪk.ʃən/Nghiện
Junk food/ˈdʒʌŋk fuːd/Thức ăn vặt
Stress/strɛs/Căng thẳng
Screening/’skriːnɪŋ/Sàng lọc
Quarantine/ˈkwɒrəntiːn/Cách ly
Social distancing/ˌsəʊ.ʃəl ˈdɪs.təns.ɪŋ/Cách ly xã hội
Protective measures/prǝˈtektiv ˈmeʒəz/
Biện pháp phòng ngừa
Self-isolate/ˌselfˈaɪ.səˈleɪt/Tự cách ly
Social bubble/ˈsəʊ.ʃəl ˈbʌb.əl/
Vòng tròn xã hội khép kín
Healthy lifestyle/ˈhelθi laɪfˌstaɪl/
Lối sống lành mạnh
Balanced diet/ˌbæl.ənst ˈdaɪ.ət/
Chế độ ăn uống cân bằng
Organic food/ɔːˈɡæn.ɪk fuːd/
Thực phẩm hữu cơ
Intense workout/ɪnˈtens ˈwɜːkaʊt/
Tập luyện cường độ cao
Stay hydrated/haɪˈdreɪt/
Giữ cơ thể không mất nước
Health-conscious/helθˈkɒn.ʃəs/
Quan tâm đến sức khỏe
Have regular check-ups/ˈreɡ.jə.lər ˈtʃek.ʌps/Đi khám định kỳ
Disease prevention/dɪˈziːz prɪˈvenʃn/
Phòng chống bệnh tật
Optimistic mindset/ˈɒp.tɪ.mɪ.zəm/
Tư tưởng lạc quan

>>>> Bấm Xem Thêm: Luyện đề IELTS | Trọn bộ đề thi IELTS mới nhất [Tải miễn phí]

Chủ đề luyện thi số 2: TRANSPORTATION (Giao thông)

Chủ đề TRANSPORTATION (Giao thông) cũng sẽ gây khó dễ cho thí sinh, đặc biệt trong bài thi Đọc. Vì vậy, thật thiếu sót nếu bạn bỏ qua chủ đề này trong lộ trình học IELTS. Thí sinh cần nắm được các danh từ phương tiện giao thông (vehicle – phương tiện, automobile – xe ô tô,v.v.), danh từ chỉ các tình huống giao thông (congestion – sự tắc nghẽn, construction – sự xây dựng,v.v)

Các chủ đề trong IELTS

Chủ đề luyện thi ielts số 2

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Transportation/trænsˈpɔː.t.ə.ʃən/
Giao thông vận tải
Mode of transportation/məʊd əv trænˈspɔː.t.ə.ʃən/
Phương tiện vận tải
Public transportation/ˈpʌb.lɪk trænˈspɔː.t.ə.ʃən/
Giao thông công cộng
Private transportation/ˈpraɪ.vɪt trænˈspɔː.t.ə.ʃən/
Giao thông cá nhân
Land transportation/lænd trænˈspɔː.t.ə.ʃən/
Giao thông đường bộ
Air transportation/ˈɛə trænˈspɔː.t.ə.ʃən/
Giao thông đường hàng không
Water transportation/ˈwɔː.tə trænˈspɔː.t.ə.ʃən/
Giao thông đường thủy
Rail transportation/ˈreɪl trænˈspɔː.t.ə.ʃən/
Giao thông đường sắt
Bus/bʌs/Xe buýt
Train/treɪn/Tàu hỏa
Subway/ˈsʌb.weɪ/Tàu điện ngầm
Taxi/ˈtæk.si/Taxi
Car/kɑː/Xe ô tô
Motorcycle/ˈmɒ.tə.saɪ.kl/Xe máy
Bicycle/ˈbaɪ.sɪ.kl/Xe đạp
Boat/bəʊt/Thuyền
Ship/ʃɪp/Tàu
Airplane/ˈɛə.pleɪn/Máy bay
Helicopter/ˈhel.ɪ.kɔp.tər/Trực thăng
Carriage/ˈkærıdʒ/Xe ngựa
Rickshaw/ˈrɪk.ʃɔː/Xe kéo
Cart/kɑːt/Xe đẩy
Truck/trʌk/Xe tải
Trailer/ˈtreɪ.lə/Xe kéo
Freight train/freɪt treɪn/Tàu chở hàng
Passenger train/ˈpæs.ɪ.nʤə.r treɪn/Tàu chở khách
Airport/ˈɛə.pɔːt/Sân bay
Station/ˈsteɪ.ʃən/Ga
Bus stop/bʌs stɒp/Bến xe buýt
Taxi stand/ˈtæk.si stænd/Bến taxi
Parking lot/ˈpɑː.kɪŋ lɒt/Bãi đậu xe
Traffic/ˈtræf.ɪk/Giao thông
Traffic jam/ˈtræf.ɪk dʒæm/Tắc đường
Accident/əˈksə.dɛnt/
Tai nạn giao thông
Speed limit/spiːd ˈlɪ.mɪt/Giới hạn tốc độ
Sign/saɪn/Biển báo
Light/laɪt/Đèn giao thông
Crosswalk/ˈkrɒs.wɔːk/
Vạch kẻ đường dành cho người đi bộ

Chủ đề luyện thi IELTS số 3: ENVIRONMENT (Môi trường)

Các vấn đề được đề cập trong IELTS thường có tính cập nhật, thời sự. Vì vậy, chủ đề ENVIRONMENT (Môi trường) chắc chắn không nằm ngoài trong bộ câu hỏi của IELTS. Vì vậy khi luyện thi IELTS bạn nhất định không thể bỏ qua chủ đề này.

Chủ đề luyện thi ielts số 3

Chủ đề luyện thi Ielts số 3

Một số thuật ngữ thuộc chủ đề này như climate change (biến đổi khí hậu), greenhouse effect (hiệu ứng nhà kính), carbon footprint (dấu chân carbon – dùng để chỉ lượng khí thải carbon tạo ra), v.v.

Chủ đề luyện thi IELTS SỐ 4: TECHNOLOGY (Công nghệ)

Tương tự như chủ đề môi trường, các vấn đề xoay quanh chủ đề TECHNOLOGY (Công nghệ) xuất hiện ngày càng nhiều trong cả 4 phần thi nghe – nói – đọc – viết. Vì vậy đây là một chủ đề bạn chắc chắn phải chú ý và quan tâm khi luyện thi IELTS nhé!

Chủ đề luyện thi ielts 4

Với đề bài trên, thí sinh cần thiết phải biết được các thuật ngữ như social media (mạng xã hội), screen time (thời gian sử dụng các thiết bị điện tử), accessibility (khả năng tiếp cận), v.v. để có thể sử dụng trong bài viết.

>>>> Đọc Thêm: Phương pháp lập bảng KEYWORD TABLE trong IELTS Reading

Chủ đề luyện thi IELTS số 5: EDUCATION (Giáo dục)

EDUCATION (Giáo dục) là một trong các chủ đề chủ đạo khi luyện thi IELTS nói riêng và tiếng Anh học thuật nói chung. Dưới đây là các câu hỏi trong phần 4 bài Nghe thuộc chủ đề Giáo dục.

Câu hỏi luyện thi ielts

Câu hỏi luyện thi ielts 2

Câu hỏi luyện thi ielts 2

Khi đã xác định được các chủ đề thường xuyên đề cập trong bài thi IELTS, thí sinh cần lên kế hoạch xây dựng bộ từ vựng cũng như vận dụng các từ vựng thuộc chủ điểm để hiểu rõ các lớp nghĩa, sắc thái của từ. Nhiều thí sinh lầm tưởng việc “khoe” các từ vựng cao cấp sẽ đạt điểm cao trong phần Nói và Viết. Tuy nhiên, thực tế giám khảo không đánh giá cao nếu sử dụng từ vựng không đúng nghĩa.

Hiểu được tầm quan trọng của việc học từ và khó khăn khi vận dụng, Jaxtina đã xây dựng cho học viên bộ từ vựng các chủ đề trong IELTS ngay từ khóa nền tảng ACADEMIC ENGLISH. Học viên sẽ có cái nhìn tổng quát về tiếng Anh học thuật và các chủ đề thường gặp trong IELTS để có nền tảng vững chắc cho các khóa luyện thi chuyên sâu (FOCUS, INTENSIVE). Chúc bạn thành công trong hành trình chinh phục IELTS!

5/5 - (6 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi!