Menu

Cách miêu tả người trong tiếng Anh (Describing people)

Miêu tả người bằng tiếng anh là một chủ đề thường xuyên gặp trong giao tiếp hàng ngày, nhưng để miêu tả một cách dễ hiểu, chi tiết và thật chính xác bằng tiếng Anh thì không phải ai cũng biết. Bạn còn nhớ được bao nhiêu từ dùng để mô tả về hình dáng hay tính cách của một ai đó? Làm sao để nói về những người khác nhau, ở độ tuổi khác nhau? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho không chỉ cho 2 mà còn nhiều câu hỏi khác liên quan nữa nhé! Hãy bắt đầu với đặc điểm đầu tiên nào!

>>>> Tìm Hiểu Thêm Về: Học tiếng Anh

1. Độ tuổi

Khi miêu tả về độ tuổi của người, chúng ta có thể sử dụng một số từ sau:

Từ vựngPhiên âmNghĩa tiếng Việt
Baby/ˈbeɪbi/Em bé
Child
Children
/tʃaɪld/
/ˈtʃɪldrən/
Trẻ con
Teenager/ˈtiːneɪdʒər/Thiếu niên
Adolescent/ædəˈlesənt/Thanh niên
Adult/ˈædʌlt/Người lớn
Middle-aged/mɪdəlˈeɪdʒd/Trung niên
Senior citizen/ˈsiːniər ˈsɪtɪzən/Người cao tuổi
Elderly/ˈeldəli/Người già
Young/jʌŋ/Trẻ
Old/əʊld/Già

Ví dụ:

He looks so young that I can not believe that he is a middle-aged man. (Anh ấy trông trẻ đến nỗi tôi không thể tin được anh ấy là một người đàn ông trung niên.)

Khi nói về tuổi của ai đó, bạn có thể sử dụng 3 mẫu câu sau:

1.1. S + to be (am/is/are) + số tuổi + years old

Ví dụ:

She is 30 years old. (Cô ấy 30 tuổi.)

The children in my class are all 14 years old. (Những đứa trẻ trong lớp học của tôi đều 14 tuổi.)

1.2. S + to be (am/is/are) + số tuổi-year-old + danh từ chỉ người

Ví dụ:

She is a 15-year-old girl. (Cô bé năm nay 15 tuổi.)

My class is a class of 14-year-old children. (Lớp học của tôi là một lớp gồm những đứa trẻ 14 tuổi.)

1.3. S + to be (am/is/are) + aged + số tuổi

Ví dụ:

She is aged 25. (Cô ấy 25 tuổi.)

The children in my class are all aged 14. (Những đứa trẻ trong lớp học của tôi đều 14 tuổi.)

Hiện trung tâm Jaxtina English Center đang có nhiều chương trình ưu đãi học phí khi đăng ký combo 2 khóa học trở lên cũng nhiều khuyến mãi khác. Điền ngay thông tin vào form bên dưới để đăng ký nhận thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi nhé!

2. Vóc dáng

Hãy cùng Jaxtina điểm qua một số từ vựng miêu tả vóc dáng hay gặp nhé!

Từ vựngPhát âmNghĩa tiếng Việt
Fat/fæt/Mập
Overweight/əʊvəˈweɪt/Thừa cân
Obese/əʊˈbiːs/Béo
Chubby/ˈtʃʌbi/Mũm mĩm
Slim/slɪm/Thon gọn
Thin/θɪn/Gầy
Skinny/ˈskɪni/Gầy trơ xương
Tall/tɔːl/Cao
Short/ʃɔːt/Thấp

Ví dụ:

Look at that model! She is so tall and skinny. (Hãy nhìn người mẫu đó! Cô ấy thật caogầy.)

I am a little bit chubby now, I need to go on a diet in order to be slim. (Hiện tại tôi có chút mũm mĩm, tôi cần ăn kiêng để trở nên thon gọn.)

>>>> Xem Thêm: Cách luyện 4 kỹ năng tiếng Anh Nghe, Nói, Đọc, Viết hiệu quả

3. Khuôn mặt

Khi miêu tả tổng quan khuôn mặt, chúng ta có một số từ vựng thông dụng sau:

Từ vựngPhát âmNghĩa tiếng Việt
Thin/θɪn/Gầy
Long/lɒŋ/Dài
Round/raʊnd/Tròn
Square/skweər/Vuông
Heart-shaped/hɑːt ʃeɪpt/Hình trái tim
Oval face/ˈˈəʊvəl feɪs/Khuôn mặt trái xoan
Chubby/ˈtʃʌbi/Phúng phính, mũm mĩm
High cheekbone/haɪ ˈtʃiːkbəʊn/Gò má cao
High forehead/haɪ ˈfɒrɪd/Trán cao

Ví dụ:

Her face is thin and she has high cheekbones. (Khuôn mặt của cô ấy gầy và cô ấy có gò má cao).

Tiếp theo, chúng ta hãy cùng học những từ vựng miêu tả chi tiết khuôn mặt nhé!

Đặc điểmTừ vựngPhát âmNghĩa tiếng Việt
MũiFlat
Straight
Broad
/flæt/
/streɪt/
/brɔːd/
Mũi tẹt
Mũi thẳng
Mũi to
MắtSparkling/twinkling
Dull
/ˈspɑːrklɪŋ/;/ˈtwɪŋklɪŋ/
/dʌl/
Lấp lánh
Lờ đờ
MôiThick
Thin
Dry
/θɪk/
/θɪn/
/draɪ/
Dầy
Mỏng
Khô
TócWavy
Curly
Straight
Crew cut
Ponytail
/ˈweɪvi/
/ˈkɜːli/
/streɪt/
 /ˈkruː kʌt/
/ˈpəʊniteɪl/
Tóc lượn sóng
Tóc xoăn
Tóc thẳng
Đầu đinh
Tóc buộc đuôi ngựa
Đặc điểm khácFreckle
Dimple
Scar
Mole
Beard
Birthmark
Moustache
Acne
/ˈfrekəl/
/ˈdɪmpəl/
/skɑːr/
/məʊl/
/bɪəd/
/ˈbɜːθmɑːk/
/ˈməˈstɑːʃ/
/ˈækni/
Tàn nhang
Lúm đồng tiền
Sẹo
Nốt ruồi
Râu
Vết bớt
Ria
Mụn

Ví dụ:

My sister has an oval face with a straight nose, big eyes and a small mole on her cheek. She has long hair and she often wears a ponytail. (Em gái tôi có khuôn mặt hình trái xoan với mũi cao, đôi mắt to và một cái nốt ruồi nhỏ trên . Em ấy có mái tóc dài và thường buộc tóc đuôi ngựa).

>>>> Đọc Ngay: Tổng hợp 5 bài viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh (Self-introduction) hay

4. Tính cách

Cuối cùng, hãy cùng Jaxtina đến với những từ ngữ dùng để miêu tả tính cách nhé!

Từ vựngPhát âmNghĩa tiếng Việt
Polite
Impolite
Friendly
Ambitious
Confident
Honest
Shy
Talkative
Selfish
Hard-working
Lazy
Optimistic
Sociable
Competitive
Smart/Intelligent
Kind
Unkind
Introverted
Extroverted
Creative
Humorous
Patient
Bad-tempered
/pəˈlaɪt/
/ɪmpəlˈaɪt/
/ˈfrendli/
/æmˈbɪʃəs/
/ˈkɒnfɪdənt/
/ˈɒn.ɪst/
/ʃaɪ/
/ˈtɔːkətɪv/
/ˈselfɪʃ/
/hɑ:dˈwɜːkɪŋ/
/ˈleɪzi/
/ɒptɪˈmɪstɪk/
/ˈsəʊʃəbəl/
/kəmˈpetɪtɪv/
/smɑːt/;/ɪnˈtelɪdʒənt/
/kaɪnd/
/ʌnˈkaɪnd/
/ˈɪntrəvɜːtɪd/
/ˈekstrəvɜːrtɪd/
/kriˈeɪtɪv/
/ˈhjuːmərəs/
/ˈpeɪʃənt/
/bæd ˈtempərd/
Lịch sự
Bất lịch sự
Thân thiện
Tham vọng
Tự tin
Trung thực
Nhút nhát
Hoạt ngôn
Ích kỷ
Chăm chỉ
Lười biếng
Lạc quan
Hòa đồng
Cạnh tranh
Thông minh
Tốt bụng
Xấu tính
Hướng nội
Hướng ngoại
Sáng tạo
Hài hước
Kiên nhẫn
Nóng tính

Ví dụ:

My teacher is very humorous, he usually tells funny stories. (Thầy tôi rất hài hước, thầy thường kể chuyện hài.)

Annie is ambitious and hardworking. She wants to get the absolute mark for every exam. (Annie tham vọngchăm chỉ. Cô ấy muốn đạt điểm tuyệt đối trong mọi kỳ thi).

>>>> Tham Khảo Thêm: Tổng hợp các bài viết đoạn văn về quản lý thời gian bằng tiếng anh

5. Bài tập

Để ôn tập lại kiến thức vừa học ở trên, Jaxtina có 3 bài tập nhỏ sau dành cho bạn.

Practice 1. Listen and answer the questions. (Nghe và trả lời câu hỏi.)


1. How old is she?
2. What kind of person is she?
3. How does she look like?

Xem đáp án

 1. She is 15 years old./She is a 15-year-old girl./She is aged 15.
 2. She is an optimistic and energetic person.
 3. She has long, curly, blond hair and blue eyes. She is tall and slim.
  Transcript:
  Hi, my name is Laura and I am 15 years old. I am an optimistic and energetic person. I have many great friends. I like dancing, reading books, playing volleyball and cooking in my spare time. I have long, curly, blond hair and blue eyes. I am tall and slim. My favorite color is red, that’s why I love wearing red clothes.

Practice 2. Match the pictures with the paragraphs. (Hãy nối đoạn văn miêu tả với bức tranh phù hợp.)

Xem đáp án

 1. A: Trong số các bức tranh thì đây là người phụ nữ trẻ tuổi – “young woman” duy nhất có mái tóc màu vàng – blonde hair.
 2. D : Trong số các bức tranh thì đây là người đàn ông trung niên duy nhất – middle aged man.
 3. C: Trong số các bức tranh thì đây là người phụ nữ duy nhất có mái tóc xoăn ngắn – short curly hair.
 4. B : Trong số các bức tranh thì đây là người phụ nữ duy nhất có mái tóc bạc màu, xoăn ngắn – short grey curly hair.
 5. E : Trong số các bức tranh thì đây là người đàn ông duy nhất không đeo kính – he is not wearing glasses.

Practice 3. Use the vocabulary and grammar above to describe a family member. (Hãy sử dụng những từ ngữ và cấu trúc ở trên để miêu tả người thân của bạn.)

Đáp án gợi ý

My sister is a 26-year-old woman. She is tall and slim. She has a round face with high cheekbones. She often wear glasses when she reads. Her hair is long and curly. She is very sociable, friendly, and kind to everyone.
(Chị tôi là một người phụ nữ 26 tuổi. Chị ấy caothon gọn. Chị có khuôn mặt tròn và gò má cao. Chị thường đeo kính khi phải đọc sách. Tóc chị dàixoăn. Chị ấy rất hòa đồng, thân thiện và tốt bụng với tất cả mọi người.)

Trên đây, Jaxtina đã chia sẻ cho bạn cách để miêu tả người trong tiếng Anh. Jaxtina hy vọng bạn đã học được nhiều kiến thức bổ ích qua bài viết này, và đừng quên chăm chỉ học tiếng Anh mỗi ngày để ngày càng nâng cao trình độ của mình nhé!

>>>> Tiếp Tục Với:

3.3/5 - (104 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi!