Menu

Tổng hợp các bài viết về chủ đề Time management (Quản lý thời gian)

Crystal Paine đã từng nói rằng: “If you want to be more productive, you need to become the master of your minutes.” (Nếu bạn muốn làm việc hiệu quả hơn, bạn cần phải làm chủ từng phút của mình.) Đúng vậy, chúng ta có quá nhiều việc để làm nhưng lại có rất ít thời gian. Do đó, trong bài viết hôm nay, Jaxtina sẽ tổng hợp các bài viết đoạn văn về quản lý thời gian bằng Tiếng Anh. Jaxtina muốn giúp bạn vừa biết thêm cách sử dụng thời gian hợp lý, vừa biết cách diễn đạt những ý tưởng đó thành câu hoàn chỉnh trong bài viết Tiếng Anh.

>>>> Đọc Thêm Về: Học Tiếng Anh

1. Bài viết về quản lý thời gian Tiếng Anh số 1

TIME MANAGEMENT

Time is something that you can lose and never get back. People are always wishing they had more hours available during the day. The solution to this common problem is easier than one might realize. With a few minor adjustments to how you utilize your time, you can change how you manage your time. Proper time management is something that can change your life on a fundamental basis for the better.

Every daily cycle consists of a twenty-four-hour period. This is one of those things that is what it is and cannot be changed. Even though you can’t control time, you can control how the time you have is used. This realization is the first step to being effective in your own time management. It is important to take stock of what is important in your daily life and focus on allotting time for these things. Anything that is non-important should be eliminated.

Developing skills to effectively manage your time will bring forth improvements to your life on a dramatic scale. You must be accepting of making fundamental changes. You have to learn to prioritize and take things one step at a time. The chances for failure increase when you take on more than you can handle or when you take on too much at one time. Developing time management skills will also help you get to know yourself a little better. This is the first step in proper time management. As people age, it becomes much easier to lose track of important things in your life. It seems crazy that humans allow this to happen, but it is something that happens really easily. The first thing you must do is get in touch with what you want to accomplish in your life.

This is the point where you locate your vision. When people are young, they believe that anything is possible. Think back to your younger days and remember how you envisioned your life at that time. It is likely that many of your priorities have changed since then, but some of the core ones will have remained the same.

Begin by focusing on the things you want to achieve. Pick something big and something small. After you have decided on what those things are, take steps to formulate a plan that can set you on a path to achieving these things. Completing one step toward each goal is an excellent start. By going at your own pace, you begin to plan and manage your time much more effectively. Planning is key to mapping out the direction in which you should head.

(Nguồn: https://www.banyeresdelpenedes.com )

Bản dịch

Thời gian là thứ mà bạn có thể mất đi mà không bao giờ lấy lại được. Mọi người luôn ước họ có nhiều thời gian hơn trong ngày. Giải pháp cho vấn đề phổ biến này dễ dàng hơn người ta có thể nhận ra. Với một vài điều chỉnh nhỏ trong cách sử dụng thời gian, bạn có thể thay đổi cách quản lý thời gian của mình. Quản lý thời gian thích hợp là điều có thể thay đổi cuộc sống của bạn dựa trên những điều cơ bản để trở nên tốt hơn.

Mỗi chu kỳ hàng ngày bao gồm 24 giờ. Đây là một trong những điều vốn có và không thể thay đổi. Mặc dù bạn không thể kiểm soát thời gian, nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn sử dụng thời gian. Nhận thức này là bước đầu tiên để quản lý thời gian hiệu quả. Điều quan trọng là phải ghi lại những gì quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của bạn và tập trung dành thời gian cho những việc đó. Bất cứ điều gì không quan trọng đều nên được loại bỏ.

Phát triển các kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả sẽ mang lại những cải thiện đáng kể cho cuộc sống của bạn. Bạn phải chấp nhận thực hiện những thay đổi từ những thứ cơ bản. Bạn cần học cách sắp xếp thứ tự ưu tiên và thực hiện các việc từng bước một. Cơ hội thất bại tăng lên khi bạn tiếp nhận nhiều hơn mức bạn có thể xử lý hoặc khi bạn tiếp nhận quá nhiều công việc cùng một lúc. Phát triển các kỹ năng quản lý thời gian cũng sẽ giúp bạn hiểu rõ bản thân hơn. Đây là bước đầu tiên trong việc quản lý thời gian hợp lý. Khi con người già đi, việc mất đi dấu vết những điều quan trọng trong cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Có vẻ như điên rồ khi con người cho phép điều này xảy ra, nhưng nó là một điều dễ dàng xảy ra. Điều đầu tiên bạn phải làm là liên hệ với những gì bạn muốn đạt được trong cuộc sống của mình.

Đây là điểm mà bạn định vị tầm nhìn của mình. Khi người ta còn trẻ, họ tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể làm được. Hãy nhớ lại những ngày còn trẻ, nhớ lại bạn đã hình dung cuộc sống của mình lúc đó như thế nào. Có khả năng là nhiều ưu tiên của bạn đã thay đổi kể từ đó, nhưng một số ưu tiên cốt lõi sẽ vẫn giữ nguyên.

Bắt đầu bằng cách tập trung vào những điều bạn muốn đạt được. Chọn một cái gì đó lớn và một cái gì đó nhỏ hơn. Sau khi bạn đã quyết định những điều đó là gì, hãy thực hiện các bước để lập một kế hoạch có thể đưa bạn đi trên con đường đạt được những điều này. Hoàn thành một bước đối với mỗi mục tiêu là một khởi đầu tuyệt vời. Bằng cách đi theo tốc độ của riêng mình, bạn bắt đầu lập kế hoạch và quản lý thời gian của mình hiệu quả hơn nhiều. Lập kế hoạch là chìa khóa để vạch ra hướng đi mà bạn nên đi.

viết đoạn văn về quản lý thời gian bằng tiếng anh

Vết đoạn văn về quản lý thời gian bằng Tiếng Anh

Các từ vựng cần chú ý trong bài văn trên:

Từ vựngPhiên âmNghĩa tiếng việt
adjustment (n)/əˈdʒʌst/sự điều chỉnh, sự thay đổi
utilize (v)/ˈjuː.təl.aɪz/sử dụng
(một cách hiệu quả)
fundamental (adj)/ˌfʌn.dəˈmen.təl/cơ bản, nền tảng

>>>> Đừng Bỏ Qua: Cách luyện 4 kỹ năng tiếng Anh Nghe, Nói, Đọc, Viết hiệu quả

2. Bài viết đoạn văn về quản lý thời gian bằng Tiếng Anh số 2

It is an obvious reality that humans have always sought a purpose for their life from time immemorial. Some people choose to help others as a goal. People, on the other hand, feel that increasing time management skills is a key goal in life. I agree with the latter group for two primary reasons, which I will explain in more detail in the following paragraphs.

The first argument is that by developing time management skills, one may save a considerable amount of time and use it for practical and beneficial activities such as physical and charitable activities. In these circumstances, people must manage their time every day and make the most use of it to arrange their duties, whether in their school or their work. As a result, having the capacity to manage one’s time is extremely useful to one’s success in doing their tasks. Indeed, in this situation, individuals not only have more free time to exercise and become in shape, but they also spend more time assisting others.

Another reason is that it is necessary to manage time properly to be successful and affluent in life, as well as to conduct charitable work. When people set aside enough time for each aspect of their work, they can focus more efficiently and the road to the goal becomes more vivid; as a consequence, they are more likely to thrive in their employment. Furthermore, individuals may spend their money on particular physical activities. Moreover, people may acquire healthier dishes made from high-quality components, which is quite useful to their health. They can also donate their money to charities and improve the lives of others who are less fortunate.

In conclusion, possessing the capacity to manage time is a wonderful goal in life. Furthermore, by controlling their time, people may be more successful and richer in their life, which is beneficial for eating a good diet and participating in charitable activities.

Bản dịch

Một thực tế hiển nhiên là con người đã luôn luôn tìm kiếm một mục đích cho cuộc sống của họ từ thời xa xưa. Theo xu hướng này, một số người chọn giúp đỡ người khác như một mục tiêu. Mặt khác, mọi người cảm thấy rằng việc tăng cường kỹ năng quản lý thời gian là mục tiêu chính trong cuộc sống. Tôi đồng ý với nhóm thứ hai vì hai lý do chính, mà tôi sẽ giải thích chi tiết hơn trong các đoạn sau.

Lập luận đầu tiên là bằng cách phát triển các kỹ năng quản lý thời gian, người ta có thể tiết kiệm một lượng thời gian đáng kể và sử dụng nó cho các hoạt động thiết thực và có lợi như hoạt động thể chất và từ thiện. Trong trường hợp này, mọi người phải quản lý thời gian của mình hàng ngày và tận dụng tối đa thời gian để sắp xếp công việc của mình, dù là ở trường hay nơi làm việc của họ. Vì vậy, khả năng quản lý thời gian của một người cực kỳ hữu ích cho sự thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ. Thật vậy, trong tình huống này, các cá nhân không chỉ có nhiều thời gian rảnh hơn để tập thể dục và lấy lại vóc dáng mà còn dành nhiều thời gian hơn để hỗ trợ người khác.

Một lý do khác cần phải quản lý thời gian hợp lý là để có thể thành công và sung túc trong cuộc sống, cũng như thực hiện các công việc từ thiện. Khi mọi người dành đủ thời gian cho từng khía cạnh công việc, họ có thể tập trung hiệu quả hơn và con đường đi đến mục tiêu trở nên sinh động hơn; do đó, họ có nhiều khả năng phát triển công việc của mình hơn. Do đó, các cá nhân có thể chi tiền của họ cho các hoạt động thể chất cụ thể. Hơn nữa, mọi người có thể mua các món ăn lành mạnh hơn được làm từ các thành phần chất lượng cao, khá hữu ích cho sức khỏe của họ. Họ cũng có thể quyên góp tiền của mình cho các tổ chức từ thiện và cải thiện cuộc sống của những người kém may mắn hơn.

Tóm lại, sở hữu khả năng quản lý thời gian là một mục tiêu tuyệt vời trong cuộc sống. Hơn nữa, bằng cách kiểm soát thời gian của mình, mọi người có thể thành công và giàu có hơn trong cuộc sống của họ, điều này có lợi cho việc ăn uống điều độ và tham gia các hoạt động từ thiện.

Các từ vựng cần chú ý trong bài văn trên:

Từ vựngPhiên âmNghĩa tiếng việt
immemorial (a)/ˌɪm.əˈmɔː.ri.əl/xa xưa, thượng cổ
circumstances (n)/ˈsɜː.kəm.stɑːns/hoàn cảnh, trường hợp, tình huống

>>>> Tham Khảo Thêm: Các bài viết về sở thích bằng Tiếng Anh hay nhất

3. Bài viết mẫu về cách quản lý thời gian hiệu quả Tiếng Anh

Time management is a critical skill that can help you achieve more in less time. It involves setting goals, prioritizing tasks, creating a schedule and calendar, and tracking progress. To effectively manage your time, you must learn how to stay organized, manage distractions and interruptions, and develop strategies for dealing with them. Additionally, it’s important to recognize your own time management strengths and weaknesses.

One of the keys to effective time management is setting your goals and priorities. If you have a clear idea about what you want to accomplish, you can create a schedule and calendar that is tailored to your goals. It’s important to be realistic and focus on achievable goals. Additionally, it’s important to set deadlines and stick to them.

Another key to effective time management is learning how to manage interruptions and distractions. It’s important to recognize when you are being distracted and develop strategies for dealing with them. This may include limiting the use of social media, setting aside specific times for studying or working, and avoiding multitasking.

Finally, it’s important to recognize your own time management strengths and weaknesses. Everyone has different strengths and weaknesses when it comes to managing their time. By understanding your weaknesses and developing strategies to improve them, you can become more efficient and productive. By following these steps, you can become more effective and efficient in managing your time, and achieve more in less time.

Bản dịch

Quản lý thời gian là một kỹ năng quan trọng có thể giúp bạn đạt được nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn. Nó liên quan đến việc đặt mục tiêu, ưu tiên các nhiệm vụ, tạo lịch trình và lịch và theo dõi tiến độ. Để quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả, bạn phải học cách sắp xếp ngăn nắp, quản lý những phiền nhiễu và gián đoạn, đồng thời phát triển các chiến lược để đối phó với chúng. Ngoài ra, điều quan trọng là phải nhận ra điểm mạnh và điểm yếu trong quản lý thời gian của bạn.

Một trong những chìa khóa để quản lý thời gian hiệu quả là thiết lập mục tiêu và ưu tiên của bạn. Nếu bạn có ý tưởng rõ ràng về những gì bạn muốn hoàn thành, bạn có thể tạo lịch trình và lịch phù hợp với mục tiêu của mình. Điều quan trọng là phải thực tế và tập trung vào các mục tiêu có thể đạt được. Ngoài ra, điều quan trọng là phải đặt thời hạn và tuân theo chúng.

Một chìa khóa khác để quản lý thời gian hiệu quả là học cách quản lý sự gián đoạn và phiền nhiễu. Điều quan trọng là phải nhận ra khi nào bạn đang bị phân tâm và phát triển các chiến lược để đối phó với chúng. Điều này có thể bao gồm hạn chế sử dụng mạng xã hội, dành thời gian cụ thể để học tập hoặc làm việc và tránh làm nhiều việc cùng một lúc.

Cuối cùng, điều quan trọng là nhận ra điểm mạnh và điểm yếu trong quản lý thời gian của bạn. Mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau khi nói đến việc quản lý thời gian của họ. Bằng cách hiểu điểm yếu của bạn và phát triển các chiến lược để cải thiện chúng, bạn có thể trở nên hiệu quả và năng suất hơn. Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể trở nên hiệu quả và hiệu quả hơn trong việc quản lý thời gian của mình và đạt được nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn.

Các từ vựng cần chú ý trong bài văn trên:

Từ vựngPhiên âmNghĩa tiếng việt
interruption (n)/ˌɪntəˈrʌpʃᵊn/sự gián đoạn
accomplish (v)/əˈkɒmplɪʃ/hoàn thành
calendar (n, v)/ˈkælɪndə/lịch, biên vào sổ

>>>> Xem Ngay: Các bài viết về ngày cuối tuần của bạn bằng Tiếng Anh Weekend activities

Như vậy, Jaxtina English Center đã tổng hợp cho bạn những bài viết đoạn văn về quản lý thời gian bằng Tiếng Anh (Time management) cũng như những từ vựng và cách dùng cho chủ đề này. Mong rằng bài viết này sẽ có ích và giúp bạn cảm thấy hứng thú hơn với việc học Tiếng Anh.

>>>> Đọc Tiếp: Cách viết email bằng Tiếng Anh chuẩn chỉnh

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi!