Menu

Các cấu trúc nên sử dụng khi debate

Sử dụng đúng ngôn ngữ vào thời điểm thích hợp là điều cần thiết cho bất kỳ cuộc debate nào. Jaxtina sẽ giới thiệu cách debate bằng tiếng anh những cụm từ được dùng để nhấn mạnh giọng điệu và hình thành phong cách tranh luận của bạn trong bài dạy tiếng Anh cơ bản sau.

Opening the debate (Mở đầu cuộc debate):

Ladies and Gentlemen, welcome to this debate. (Quý bà và quý ông, chào mừng đến với cuộc tranh luận này.)

Welcome from this side of the house… (Lời chào mừng từ phía bên này …)

The motion for debate today is: … (Kiến nghị cho cuộc tranh luận hôm nay là: …)

>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm: Tổng hợp những kênh Youtube học tiếng Anh hữu ích

Presenting the teamline (Trình bày đội hình):

We as today’s proposition/opposition have structured our case as follows: (Chúng tôi với tư cách phe đề xuất/ phe đối lập hôm nay, đã sắp sắp xếp đội hình của chúng tôi như sau:)

I, as the first speaker, will be talking about… (Tôi, là người trình bày đầu tiên, sẽ nói về…)

Our second speaker, …, will deliver the arguments … (Người trình bày thứ hai của chúng tôi, …, sẽ cung cấp các lập luận…)

And our third speaker, …, will conclude … (Và người trình bày thứ ba của chúng tôi, …, sẽ kết luận …)

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Cách luyện phản xạ tiếng anh trong Ielts Speaking

Introducing arguments (Giới thiệu các lập luận):

Let me come to my first/second/…/next argument: (Hãy cùng tôi đến với lập luận đầu tiên / thứ hai / … / tiếp theo:)

My first/ second/ … argument is: (Lập luận đầu tiên / thứ hai / … của tôi là:)

The first/ second/ … reason why we’re prop/opposing this motion is: (Lý do đầu tiên / thứ hai / … tại sao chúng tôi đề xuất / phản đối kiến nghị này là:)

>>>> Tham Khảo Ngay: Nghe Chép Chính Tả Tiếng Anh (Dictation) Trình Độ Nâng Cao

Giving examples (Cho ví dụ):

There are many examples for this/for …, for instance. (Có nhiều ví dụ cho việc này / cho …)

In fact, you can find many examples for this in real life. Just think of… (Trên thực tế, bạn có thể tìm thấy nhiều ví dụ cho việc này trong cuộc sống thực. Chỉ cần nghĩ về …)

And there are similar cases, such as …, (Và có những trường hợp tương tự, chẳng hạn như …,)

So in this simple example we can clearly see the effect of … (Như vậy, trong ví dụ đơn giản này, chúng ta có thể thấy rõ ảnh hưởng của …)

 

Rebutting arguments, rebuilding your case (Bác bỏ lập luận, khẳng định lại trường hợp của bạn):

But before I come to my own arguments, let us first have a look at what … has said. (Nhưng trước khi tôi đến với những lập luận của riêng tôi, trước tiên chúng ta hãy xem những gì … đã nói.)

I will continue our case in a minute, but before that there are some things about the … speech that need to be addressed. (Tôi sẽ tiếp tục trường hợp của chúng tôi trong một phút, nhưng trước đó, có một số điều về … của bài phát biểu cần phải được giải quyết.)

The first prop/opposition speaker has told us …; on the contrary … (Người đề xuất / đối lập đầu tiên đã nói với chúng ta …; ngược lại …)

He/She also said that …; but in fact.. (Anh ấy / cô ấy cũng nói rằng …; nhưng trong thực tế..)

He/She was claiming that …; but as my first speaker already told you, … (Anh ấy / cô ấy đã tuyên bố rằng …; Nhưng như người trình bày đầu tiên của tôi đã nói với các bạn, …)

 

Hãy thử đọc kịch bản của một phần cuộc debate mẫu dưới đây nhé!

Complete the sentences with the phrases given above (Hoàn thành các câu với các cụm từ cho sẵn ở trên).

 

Affirmative Side

(1) _____________________________. The motion for debate today is: Social networking has positive impacts on students.

Đáp án

  • Ladies and Gentlemen, welcome to this debate

 

(2) _____________________________: I, Ika Chandriyani, as the first speaker, will be talking about our reason to be pro with this motion. Our second speaker, Kevin Darius, will deliver the arguments in the pro side. And our third speaker, Chen Hong, will conclude our opinion.

Đáp án

  • We as today’s proposition have structured our case as follows

 

(3) _____________________________ that nowadays social networking is very popular. There are many positive impacts from this site in the internet. After discussing this topic, we hope that we can increase the positive side.

Đáp án

  • The reason why we’re prop this motion is

 

Opposition Side

Welcome from this side of the house.

We as today’s opposition have structured our case as follows: I, Friscilla Nikonov, (4) _____________________________, will be talking about the reason of us, being contra with this motion. Our second speaker, Karel Roberto, will deliver the arguments in the contra side. And our third speaker, David Beckham, will conclude our argument.

Đáp án

  • as the first speaker:

 

Our argument is actually the social network brings us to the bad life. It has a lot of disadvantages especially in education and lifestyle sectors.

 

Affirmative Side

All we know that social network has very much positive impact. In the educational sector, there are some benefits, (5) _____________________________ for the learning discussion media. Many students sometimes feel like they’re not able to solve their task. So, they can solve their problem by discussions in social network with their friends or another people who could help.

Đáp án

  •  such as: ví dụ như

 

Opposition Side

She said that social network has very much positive impact on students, (6) ____________, social network has many bad effects for students. In education sectors, it can reduce time for study. Through the Internet and other social networking sites, students will forget about the time. They waste their time in social networking.

Đáp án

  •  but in fact: Nhưng trên thực tế

 

Affirmative Side

Another advantage is the social network can increase the students’ creativity. Given this social networking, students accelerated to create a work to attract the attention of other users. That way, students will be stimulated to increase their skills. (7) ____________, by writing an article, or post on a blog, it will increase communication among users.

Đáp án

  •  For instance: Ví dụ như

 

Opposition Side

It might increase communication among users. (8) ____________, their level of language comprehension becomes worse. For teenagers, there are no rules of spelling and grammar on the social networking site. They just make their own without caring about good grammar in communicating.

Đáp án

  • On the contrary: Ngược lại

 

Jaxtina hy vọng bạn sẽ thấy kiến thức học được từ bài này bổ ích và ngày càng chăm chỉ luyện tập để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình!

Đừng quên đến với Jaxtina, bạn sẽ có những khóa học giao tiếp chất lượng và hiệu quả nhất. Hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline hoặc tới trực tiếp cơ sở gần nhất để được tư vấn nhé. Chúc bạn học tiếng Anh thành công.

>>>> Đừng Bỏ Qua: 15 Show Truyền Hình Thực Tế Nâng Trình Tiếng Anh

1.5/5 - (24 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng