Menu

So sánh hai bài viết Ielts Writing band 6 và band 8

Nhìn mặt bằng chung, có rất nhiều thí sinh IELTS Việt Nam không vượt qua band 6.5 Writing và nó luôn là một sự cản trở không nhỏ cho band điểm Overall. Vậy một bài IELTS Writing band 6 với một bài band 8 khác nhau như thế nào? Trong bài viết này, Jaxtina sẽ đưa ra 2 bài mẫu IELTS Writing Task 2 thuộc 2 band điểm này để giúp bạn có hình dung chung nhất về sự khác biệt giữa hai band điểm này khi luyện thi IELTS nhé.

Nội dung bài viết

Tiêu chí

Trước tiên, bạn hãy tìm hiểu các tiêu chí chấm IELTS Writing (Viết) từ band 6-9 nhé!

Band (Điểm) Task Response (Đáp ứng yêu cầu đề bài) Coherence and cohesion (Tính mạch lạc) Lexical resource (Vốn từ vựng) Grammatical Range and Accuracy (Sử dụng linh hoạt và chính xác cấu trúc ngữ pháp)
9

– Thỏa mãn đầy đủ tất cả yêu cầu của đề bài.

– Diễn giải câu trả lời rõ ràng và phát triển các ý tưởng đầy đủ.

– Có tính liên kết chặt chẽ.

– Biết sử dụng diễn giải đồng nghĩa (paraphrase) câu từ khéo léo.

– Sử dụng đa dạng từ vựng  một cách tự nhiên, hiếm khi xảy ra lỗi trường hợp người bản xứ cũng bị mắc lỗi. – Sử dụng đa dạng, linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp, hiếm khi xảy ra lỗi.
8

– Có thể đáp ứng hầu hết yêu cầu của đề bài.

– Trình bày, phát triển tốt các câu trả lời. Các chi tiết được làm rõ.

– Sắp xếp thông tin và ý tưởng logic. Sử dụng thuần thục các phương tiện liên kết câu.

– Kỹ năng diễn giải đồng nghĩa (paraphrase) tốt.

– Sử dụng từ vựng thành thạo và linh hoạt. Rất ít mắc lỗi chính tả hoặc sai dạng từ. – Sử dụng cấu trúc ngữ pháp đa dạng, linh hoạt. Ít lỗi sai hoặc mắc lỗi không đáng kể.
7

– Trình bày được quan điểm rõ ràng, phát triển tốt câu trả lời.

– Các chi tiết quan trọng được làm rõ. Một số có thể làm tốt hơn.

– Sắp xếp ý tưởng theo trật tự rõ ràng.

– Sử dụng các yếu tố liên kết phù hợp, tuy nhiên chưa hoàn toàn chính xác.

– Vốn từ đa dạng và tương đối chính xác. Có hiểu biết về văn phong, tuy nhiên vẫn thỉnh thoảng chọn sai từ hoặc mắc lỗi chính tả.

– Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp, phần lớn không có lỗi sai.

– Nắm chắc về ngữ pháp nhưng vẫn mắc về lỗi nhỏ.

6

– Có tiếp cận đến đề tài và vấn đề đặt ra trong bài. Thể hiện quan điểm rõ ràng.

– Các ý chính phù hợp nhưng chưa được phát triển đầy đủ.

– Bố cục thông tin rõ ràng, chia đoạn văn logic.

– Sử dụng phương tiện liên kết hiệu quả nhưng vẫn mắc vài lỗi trong việc nối giữa các câu.

– Vốn từ tương đối đa dạng.

– Sử dụng chưa chính xác một số từ.

– Sử dụng cả cấu trúc ngữ pháp đơn giản và phức tạp.

– Một số chỗ mắc lỗi ngữ pháp.

>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm: Cách luyện Writing IELTS tại nhà

Phân tích

Giờ bạn cùng Jaxtina vào phân tích hai bài IELTS Writing band 6 và 8 để xem sự khác biệt nhé!

Topic: Even though Globalization affects the world’s economics in a very positive way, its negative sides should not be forgotten. Discuss. (Chủ đề: Mặc dù sự toàn cầu hóa có tác động đến nền kinh tế thế giới theo một cách rất tích cực, nhưng nó vẫn có mặt tiêu cực. Bàn luận về vấn đề trên.)

Sample essay 1: Band 6

(1) Everything has two sides in the world, and so has the process of globalization too. The effects of globalization on the world economy are diverted.

(2) We must acknowledge that the negative effects are from a different kind than the positive ones. Therefor the negative sides, like low payment in less developed countries are important to conciderate.

(3) If we take the Eurozone for example, the economic changes according to the gloablisation process are huge. Many companies have transferred their factories into cheaper production earies to compeat in the world market. The results are rising unemployment rates in the “old industrial countries”.

(4) In regard to the other countries on the world market, such as China, this job transfer is a big opportunity. But no one can deny that the consequences for the less developed countries where economy flourished, based on availability of cheap employees, are highly important: globalization based on these facts brings environmental problems.

(5) Nevertheless, there are also posive reasons for globlaistaional effects. In general, it is remarkable that there is a new tendency in “Thinking Global”. For instance, people are willing to learn more languages and get educated about other cultures. Countries fromaly known as undeveloped, such as India, are getting chances to be the main leader in a certain field.

(6) All in all it can be said that the effects of globalization are enormous. The understanding of economic processes has changed completely. It is important to think in bigger terms, not just about the owen country. The positive things that this globalization process has brought must sensible us to the negative sides. The all over aim should be a world in balance, but this has yet to come.

 

Tiêu chí Grade (Điểm) Nhận xét
Task Response (Đáp ứng yêu cầu đề bài) 6.5

– Bài viết đủ số từ yêu cầu (275 từ).

– Diễn đạt các ý không rõ ràng.

Coherence and cohesion (Tính mạch lạc) 6

– Các đoạn văn được kết nối một cách logic với các từ liên kết được sử dụng khá hiệu quả.

– Bài được chia thành nhiều đoạn, không cụ thể. Cách chia nội dung từng đoạn trong thân bài chưa hợp lý: Trong khi đoạn 3 và 4 viết về negative sides và được viết theo kiểu quy nạp, đoạn 5 viết về positive sides và được viết theo kiểu diễn giải => không khoa học.

Lexical resource (Vốn từ vựng) 6 – Nhiều từ vựng không chính xác (bạn có thể xem những dòng chữ màu đỏ).
Grammar (Ngữ pháp) 6 – Có sử dụng các cấu trúc ngữ pháp đơn giản và phức tạp. Tuy nhiên, có một số cấu trúc quá đơn giản và không được đánh giá cao như “Everything has two sides in the world”.
Overall (Tổng) 6 – Cần luyện tập thêm.

 

Bạn có thể tham khảo một số từ vựng trong bài mẫu trên.

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
globalisation (n) /ˌɡləʊ.bəl.aɪˈzeɪ.ʃən/ sự toàn cầu hóa
acknowledge (v) /əkˈnɒl.ɪdʒ/ công nhận
transfer (v) /trænsˈfɜːr/ dời, chuyển
consequences (n) /ˈkɒn.sɪ.kwəns/ hậu quả, kết quả
flourished (v) /ˈflʌr.ɪʃ/ thịnh vượng
remarkable (adj) /rɪˈmɑː.kə.bəl/ đáng chú ý
enormous (adj) /ɪˈnɔː.məs/ khổng lồ

 

>> Có thể bạn quan tâm khóa học tiếng Anh doanh nghiệp

Sample essay 2: Band 8

(1) Globalization is such a commonly used term in the twentieth-first century. It simply means that the world has become integrated economically, socially, politically and culturally through the advances of technology, transportation and communication. It is undeniable that globalization has resulted in both positive and negative effects which must be addressed accordingly.

(2) To begin with, globalization has contributed to the world’s economies in many beneficial ways. The advances in science and technology have allowed businesses to easily cross over territorial boundary lines. Consequently, companies tend to become more productive and competitive thereby raising the quality of goods, services and the world’s living standard.

(3) Secondly, several companies from the more developed countries have already ventured to establish foreign operations or branches to take advantage of the low cost of labor in the poorer countries. This kind of business activity will provide more influx of cash or investment funds into the less developed countries.

(4) However, one cannot deny the negative effects which have derived from globalization. One crucial social aspect is the risk and danger of epidemic diseases which can easily be spread as transportation becomes easier and faster in today’s advanced society. This is evidenced in the recent bird flu disease which has infected most Asian countries over a short period of time.

(5) As large corporations invest or take over many offshore businesses, a modern form of colonization will also evolve which may pose certain power pressure on the local governments of the less developed countries. Unemployment rates in the more developed regions such as Europe may also escalate as corporations choose to outsource to the cheaper workforce from Asian countries.

(6) In conclusion, I like to reiterate that globalization is inevitable and we must urge individuals, companies and governments to use a more balanced approach by taking the appropriate steps to deal with matters relating to the financial or economical gains versus the social, political or ecological concerns of the world.

Tiêu chí Grade (Điểm) Nhận xét
Task Response (Đáp ứng yêu cầu đề bài) 7.5

– Bài viết hơi dài (318 từ) thay vì 250-265 từ.

– Bài viết hay, phát triển tốt các câu văn.

Coherence and cohesion (Tính mạch lạc) 8 – Các đoạn văn mạch lạc và được kết nối hợp lý bằng các từ nối như: To begin with, Consequently, However,…. Các đoạn văn được chia nội dung hợp lý, rõ ràng.
Lexical resource (Vốn từ vựng) 7.5 – Sử dụng từ vựng đa dạng, trừ vài lỗi nhỏ về chính tả (bạn có thể trong bài những dòng chữ màu đỏ).
Grammar (Ngữ pháp) 8 – Cấu trúc ngữ pháp và các cấu trúc câu phù hợp, độ chính xác cao.
Overall (Tổng) 8 – Bài viết tốt.

 

Bạn có thể tham khảo một số từ vựng trong bài mẫu trên.

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
integrated (adj) /ˈɪn.tɪ.ɡreɪ.tɪd/ hội nhập, hợp nhất
undeniable (adj) /ˌʌn.dɪˈnaɪ.ə.bəl/ không thể phủ nhận
beneficial (adj) /ˌben.ɪˈfɪʃ.əl/ có ích, có lợi
territorial (adj) /ˌter.ɪˈtɔː.ri.əl/ thuộc lãnh thổ một nước
boundary (n) /ˈbaʊn.dər.i/ đường biên giới
ventured (v) /ˈven.tʃər/ mạo hiểm
influx (n) /ˈɪn.flʌks/ sự tràn vào
crucial (adj) /ˈkruː.ʃəl/ cốt yếu
diseases (n) /dɪˈziːz/  bệnh tật
inevitable (adj) /ɪˈnev.ɪ.tə.bəl/ không thể tránh được

>>>> Tìm Hiểu Ngay: Những cụm từ không nên dùng trong IELTS Writing

Bạn vừa cùng Jaxtina so sánh hai bài viết band 6 và band 8 để thấy sự khác biệt giữa hai bài. Hi vọng rằng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết trong bài thi IELTS Writing. Nếu bạn có nhu cầu nâng cao kỹ năng Viết thì đừng quên liên hệ ngay với Jaxtina qua hotline hoặc tới các cơ sở của Jaxtina English Center để được tư vấn ngay nhé!

>>>> Tiếp Tục Với:

5/5 - (12 bình chọn)