Menu

Phân biệt must và have to trong tiếng Anh [ Bài Tập Vận Dụng]

Khi học tiếng Anh, người học thường hay nhầm lẫn “must” và “have to” vì có cách dùng khá tương đồng nhau. Vậy có cách nào để phân biệt must và have to không? Ngữ cảnh sử dụng như thế nào? Hãy cùng xem lời giải đáp chi tiết qua bài viết dưới đây của Jaxtina nhé!

Tìm Hiểu Thêm: Cẩm nang học tiếng Anh hiệu quả

1. Must là gì?

Trong tiếng Anh, “must” có nghĩa là phải làm gì đó như một sự bắt buộc, không thể không thực hiện. “Must” được dùng để diễn tả sự cần thiết, bắt buộc, mệnh lệnh, nghĩa vụ hoặc kết luận theo quan điểm cá nhân của người nói.
Lưu ý:

 • “Must” chỉ được sử dụng trong thì hiện tại hoặc thì tương lai.
 • “Must” có phủ định là “mustn’t”.
 • “Must” khi ở thì quá khứ thì vẫn là “must”.
phân biệt must và have to

Phân biệt “must” và “have to” trong tiếng Anh (Nguồn: tailieutienganh.edu.vn)

Ví dụ:

 • Employees must be present on time for meetings. (Nhân viên phải có mặt đúng giờ trong các cuộc họp.)
 • We mustn’t pick flowers or leaves on campus. (Chúng ta không được hái hoa hoặc lá trong khuôn viên trường.)Must you visit your grandparents next month? (Bạn có phải đến thăm ông bà vào tháng sau không?)

Xem Thêm: Cách dùng Be Do Have

2. Have to là gì?

Tương tự như “must”, “have to” cũng mang nghĩa là phải làm gì đó nhưng không mang tính bắt buộc. “Have to” còn sử dụng để diễn tả sự cần thiết hoặc kết luận theo ý kiến, quan điểm người khác, đặc biệt là người có chức quyền hoặc thẩm quyền.
Lưu ý:

 • Bạn sẽ dùng trợ động từ do/does/did ở câu phủ định và nghi vấn khi đi với “have to”.
 • “Have to” có phủ định là “don’t have to”.
 • “Have to” khi ở quá khứ là “had to”.
phân biệt must và have to

“Have to” trong tiếng Anh (Nguồn: Internet)

Ví dụ:

 • I have to go to the office to work. Working hours start at 8:00am and it’s already 7:30am. (Tôi phải đến văn phòng làm việc. Giờ làm việc bắt đầu lúc 8:00 và bây giờ đã là 7:30 rồi.)
 • I can do this exercise myself, so you don’t have to guide me. (Tôi có thể tự làm bài tập này, vì vậy bạn không cần phải hướng dẫn tôi.)
 • What do I have to prepare for the upcoming big project? (Tôi phải làm gì để chuẩn bị cho dự án lớn sắp tới?)

Đọc Thêm: Cách dùng Was Were

3. Sự khác nhau giữa must và have to

Điểm khác biệt Must Have to
Ý nghĩa Nghĩa là “phải làm gì đó” và có tính bắt buộc, mang tính khách quan. Nghĩa là “phải làm gì đó” và không có tính bắt buộc, mang tính chủ quan.
Cách dùng Khi người nói cho rằng đây là điều không thể không thực hiện.
Ví dụ: I must go to the auditorium now. I want to review some documents before starting the discussion. (Tôi phải đến hội trường ngay lúc này. Tôi muốn xem lại một số tài liệu trước khi bắt đầu buổi thảo luận.)
Khi người nói cho rằng đây là điều nên thực hiện.
Ví dụ: I have to go to the auditorium now. The discussion started at 10am and it is already 9:45am. (Bây giờ tôi phải đến hội trường. Tọa đàm bắt đầu lúc 10 giờ sáng và bây giờ đã là 9 giờ 45 phút.)
Khi người nghe không được phép thực hiện hoặc làm một điều gì đó vì phạm luật hoặc vi phạm quy định.
Ví dụ: Now our office will have a professional test and people mustn’t use laptops. (Bây giờ văn phòng chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nghiệp vụ và mọi người không được sử dụng laptop.)
Khi người nghe không nhất thiết phải thực hiện điều đó.
Ví dụ: Elsa can study for tomorrow’s test on her own, so I don’t have to help her. (Elsa có thể tự ôn tập cho bài kiểm tra ngày mai, vì vậy tôi không cần phải giúp cô ấy.)
“Must” không dùng được ở thì quá khứ, chỉ được sử dụng ở thì hiện tại hoặc thì tương lai.
Ví dụ:

 • He must start this program next week. (Anh ấy phải bắt đầu chương trình đó vào tuần sau.)
 • They must sleep late yesterday. (Họ phải ngủ trễ vào hôm qua.)
 • We will must clean our clothes. (Chúng tôi sẽ phải dọn dẹp quần áo của mình.)

 

“Have to” dùng trong tất cả các thì.
Ví dụ:

 • I didn’t have to clean the room. (Tôi không cần phải dọn phòng.)
 • My grandfather will have to go to the hospital next Friday. (Ông tôi sẽ phải đến bệnh viện vào thứ sáu tuần sau.)
 • Hana had to prepare dinner, that’s why Hana couldn’t come last weekend. (Hana phải chuẩn bị bữa tối, đó là lý do Hana không thể đến vào cuối tuần trước.)

4. Bài tập phân biệt must và have to

Bài tập 1: Hãy điền dạng đúng của “must” hoặc “have to” vào những chỗ trống sau

1. The train goes at 09:30 am. They………………….. leave at 09:15 am if they want to catch it.
2. Anna can’t hear very well. She ………………….. wear a hearing aid.
3. You ………………….. listen to this song. How wonderful!
4. Nick, you ………………….. treat your friends and people around you well.
5. Oh no. Tomorrow is Saturday. I ………………… take advanced math.

Bài tập 2: Hoàn thành câu

1. It is not necessary to wear a uniform on Friday.
You………………………………………………………………………….
2. It is mandatory for all citizens over 14 years old to have a citizen identification card.
All citizens over 14 years old…………………………………………………
3. It’s compulsory for Henry to learn Chinese.
Henry…………………………………………………………………………
4. Students are not required to participate in extracurricular sessions organized by the school.
Students………………………………………………………………………………
5. It’s essential to have a passport to travel to Korea.
You………………………………………………………..

Xem đáp án

Bài tập 1: Hãy điền dạng đúng của “must” hoặc “have to” vào những chỗ trống sau

 • The train goes at 09:30 am. They have to leave at 09:15 am if they want to catch it.
 • Anna couldn’t hear very well. She has to wear a hearing aid.
 • You must listen to this song. How wonderful!
 • Nick, you must treat your friends and people around you well.
 • Oh no. Tomorrow is Saturday. I have to take advanced math.

Bài tập 2: Hoàn thành câu

 • You don’t have to wear a uniform on Friday.
 • All citizens over 14 years old must have a citizen identification card.
 • Henry has to learn Chinese.
 • Students don’t have to participate in extracurricular sessions organized by the school.
 • You must have a passport to travel to Korea.

Bài viết trên đây Jaxtina đã tổng hợp các điểm quan trọng giúp bạn phân biệt must và have to. Bạn nên ghi chép lại đầy đủ và làm bài tập vận dụng để ghi nhớ ngữ pháp này. Hãy ôn luyện thường xuyên để có thế sử dụng “must” và “have to” thành thạo trong quá trình học tiếng Anh nhé!

Có Thể Bạn Quan Tâm:

Hãy đánh giá!
Để lại bình luận