Menu

Cách phân biệt và sử dụng định lượng từ (Quantifiers) trong tiếng Anh

Định lượng từ (Quantifiers), hay còn được gọi là từ chỉ số lượng, là phần ngữ pháp quan trọng luôn góp mặt trong các bài thi, và cũng được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày. Vậy nên, hôm nay bạn hãy cùng Jaxtina tìm hiểu về cách phân biệt và sử dụng định lượng từ (Quantifiers) trong bài viết chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh cơ bản hôm nhé! 

1. Định lượng từ (Quantifiers) là gì?

Định lượng từ trong Tiếng Anh

Định lượng từ trong Tiếng Anh

Trong Tiếng Anh, định lượng từ (Quantifiers) là những từ được sử dụng trước danh từ, bổ sung ý nghĩa về số lượng cho danh từ đó.

Ví dụ: There are some pens on the table. (Có một vài cái bút ở trên bàn.)

→ Trong trường hợp trên, “some” là một định lượng từ bổ sung nghĩa về số lượng (một vài) của danh từ “pen” (cái bút).

>>>> Xem Thêm: Hướng dẫn cách dùng a an the trong tiếng Anh

2. Phân loại định lượng từ 

2.1 Định lượng từ đi với danh từ đếm được số nhiều

Định lượng từ + Danh từ đếm được số nhiều + Động từ số nhiều.

Định lượng từ Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
some một vài

There are some candies in this box.

(Có một vài cái kẹo ở trong chiếc hộp này.)

any (không) có cái nào

There aren’t any students in the class.

(Không có một học sinh nào ở trong lớp cả.)

many nhiều

There are many Covid-19 cases in Ho Chi Minh City.

(Có nhiều ca mắc Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh.)

a number of một số lượng 

A large number of students say that they feel happy when learning English at Jaxtina Center.

(Rất nhiều học sinh nói rằng họ thấy hạnh phúc khi học Tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ Jaxtina.)

plenty of nhiều

There are plenty of books in his room.

(Có nhiều sách trong phòng của anh ấy.)

a lot of/lots of rất nhiều

He bought a lot of comics.

(Anh ấy đã mua rất nhiều truyện tranh.)

a few một ít, một vài

There are a few oranges left in the fridge.

(Còn một ít cam ở trong tủ lạnh.)

few không nhiều, ít

He had few books.

(Anh ấy không có nhiều sách.)

several một vài

There are several ways to solve this problem.

(Có một vài cách để giải quyết vấn đề này.)

no không

There are no books on the bookshelf.

(Không còn quyển sách nào trên giá sách.)

half of một nửa

Half of the students in this class know how to play the piano.

(Một nửa số học sinh trong lớp biết chơi đàn piano.)

*Lưu ý:

– Trường hợp đặc biệt: 

The number of (số lượng) + Danh từ đếm được số nhiều + Động từ số ít.

Định lượng

Định lượng từ đi với danh từ đếm được số nhiều

Ví dụ: The number of Covid-19 cases increases rapidly in the first quarter of 2021.

            (Số lượng các ca mắc Covid-19 tăng nhanh trong quý đầu của năm 2021.)

Each of (mỗi) + Danh từ đếm được số nhiều + Động từ số ít.

Ví dụ: Each of my sisters has a different personality.

          (Mỗi người chị gái của tôi đều có tính cách khác nhau.)

>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm: Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa a few và a little

2.2 Định lượng từ đi với danh từ đếm được số ít

Định lượng từ + Danh từ đếm được số ít + Động từ số ít

Định lượng từ Nghĩa Tiếng Việt Ví dụ
each mỗi

Each student has to keep quiet in class.

Mỗi học sinh phải giữ trật tự trong lớp.

every mỗi

I go to school every morning.

Tôi đi học vào mỗi buổi sáng.

>>>> Không Nên Bỏ Qua: Nắm rõ về đại từ và từ hạn định trong tiếng Anh (pronouns and determiners)

2.3 Định lượng từ đi với danh từ không đếm được

Định lượng từ + Danh từ không đếm được + Động từ số ít

Định lượng từ Nghĩa Tiếng Việt Ví dụ
some một chút, một ít

There is some coffee in the kitchen.

Có một ít cà phê ở trong bếp.

any không còn

We don’t have any money.

Chúng tôi không còn đồng tiền nào.

much nhiều

There isn’t much sugar left to put in my coffee.

Không còn nhiều đường để cho vào cà phê của tôi.

an amount of một số lượng

I lent him a large amount of money.

Tôi cho anh ấy vay một số lượng tiền lớn.

a great deal of rất nhiều

A great deal of coffee is produced in Vietnam.

Rất nhiều cà phê được sản xuất ở Việt Nam.

plenty of nhiều

I will do the homework tomorrow, there is plenty of time.

Tôi sẽ làm bài tập vào ngày mai, còn nhiều thời gian mà.

a lot of/lots of nhiều

Lots of chocolate is sold on Valentine’s Day.

Rất nhiều sôcôla được bán ra vào ngày Lễ Tình Nhân.

little không nhiều

They had little money to spend.

Họ không có nhiều tiền để chi tiêu.

a little một ít, một chút

We can communicate with him because he knows a little English.

Chúng tôi có thể nói chuyện được với anh ấy vì anh ấy biết một chút tiếng Anh.

3. Những lưu ý khi sử dụng định lượng từ

Lưu ý Ví dụ
Theo nguyên tắc chung, định lượng từ “a lot of, lots of” được sử dụng trong câu khẳng định và “much, many” chỉ được sử dụng trong câu phủ định, nghi vấn hoặc đứng sau “very, too, so, as”.  I don’t have many friends in the class.
Tôi không có nhiều người bạn ở trong lớp.
Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp “much” và “many” được sử dụng trong câu xác định. Và trong văn nói thân mật, “a lot of” cũng vẫn được sử dụng trong câu phủ định, nghi vấn.

He eats a lot of dragon fruits.

Anh ấy ăn rất nhiều thanh long.

Many students finish the test on time.

Rất nhiều học sinh hoàn thành bài thi đúng giờ.

He doesn’t have a lot of pencils in his backpack.

Anh ấy không còn nhiều bút chì ở trong cặp.

Định lượng từ “any” luôn được sử dụng trong câu phủ định, nghi vấn. 

She hasn’t got any coffee.

Cô ấy không còn tí cà phê nào.

Định lượng từ “plenty of”, “a number of”, “a great deal of” được sử dụng trong câu khẳng định.

A great number of people go to the beach in the summer.

Phần lớn mọi người đều đi biển vào mùa hè.

Định lượng từ

Định lượng từ phổ biến trong Tiếng Anh

4. Bài tập ứng dụng định lượng từ trong Tiếng Anh 

Vậy là bạn đã cùng Jaxtina điểm qua những định lượng từ trong tiếng Anh và cách sử dụng của chúng. Bây giờ bạn hãy cùng Jaxtina làm bài tập để ôn tập kiến thức bạn vừa học nhé!

Practice 1. Choose the words in brackets to fill in the blanks. (Chọn từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống.)

 1. There was so (much/many) _____ salt in the soup that I couldn’t eat it.
 2. He is always busy. He has (little/plenty of) ______ time to hang out.
 3. She is afraid of getting a bad mark since she made so (few/many) _______ mistakes in the test.
 4. How (much/many) _______ people are there in your family?
Xem đáp án
 1. much (vì “salt” là danh từ không đếm được)
  “There was so much salt in the soup that I couldn’t eat it.” nghĩa là “Trong bát súp có nhiều muối đến nỗi tôi không thể ăn được.”
 2. little (vì theo dịch nghĩa, anh ấy rất bận nên có ít thời gian để đi chơi.)
  “He is always busy. He has little time to hang out.” nghĩa là “Anh ấy luôn luôn bận rộn. Anh ấy khôngnhiều thời gian để đi chơi.”
 3. many (vì theo dịch nghĩa, cô ấy lo lắng bị điểm kém vì mắc nhiều lỗi trong bài kiểm tra.)
  “She is afraid of getting bad mark since she made so many mistakes in the test.” nghĩa là “Cô ấy lo sẽ bị điểm kém vì cô ấy đã mắc rất nhiều lỗi trong bài kiểm tra.”
 4. many (vì “people” là danh từ số nhiều đếm được)
  “How many people are there in your family?” nghĩa là “Gia đình bạn có mấy người?”

Practice 2. Find out the mistakes and correct them. (Tìm lỗi sai và sửa lại.)

 1. I spent so many time doing the exercise that I don’t have time to go out.
 2. How many money have you got?
 3. He decides to buy a great number teddy bears in the store.
 4. We are having a big party next week and we’ve invited any friends. 
Xem đáp án
 1. many → much (vì “time” là danh từ không đếm được)
  “I spent so much time on doing the exercise that I don’t have time to go out.” Nghĩa là “Tôi dành nhiều thời gian làm bài tập đến nỗi không có thời gian ra ngoài.”
 2. many → much (vì “money” là danh từ không đếm được)
  How much money have you got?” nghĩa là “Bạn có bao nhiêu tiền?”
 3. a great number → a great number of
  “He decides to buy a great number of teddy bears in the store.” Nghĩa là “Anh ấy quyết định mua số lượng lớn gấu bông tại cửa hàng.”
 4. any → a lot of (vì “friends” là danh từ số nhiều đếm được, và đây là câu khẳng định)
  “We are having a big party next week and we’ve invited a lot of friends.” Nghĩa là “Chúng tôi sẽ có một bữa tiệc lớn vào tuần tới và chúng tôi đã mời rất nhiều bạn bè.”

Các bạn vừa cùng Jaxtina tìm hiểu về định lượng từ trong tiếng Anh. Jaxtina hi vọng rằng bài viết này có thể giúp các bạn nắm rõ cách phân biệt và sử dụng của định lượng từ. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề nào cần giải đáp, bạn hãy liên hệ ngay tới hotline của Jaxtina hoặc đến cơ sở gần nhất để được giải đáp kịp thời nhé!

Jaxtina chúc bạn học tốt! 

>>>> Đừng Bỏ Lỡ: Phân biệt các lượng từ trong Tiếng Anh

5/5 - (2 bình chọn)