Menu

Cụm từ đồng nghĩa trong IELTS Writing Task 1

Paraphrase là một trong những kỹ năng cơ bản và cần thiết trong IELTS nói chung và IELTS Writing nói riêng. Sử dụng các từ đồng nghĩa trong IELTS Writing Task 1 để diễn đạt lại câu là kỹ năng thiết yếu của Writing Task 1, điển hình là phần mở bài hay phần số liệu. Bởi vậy, trong bài viết này, hãy cùng trung tâm luyện thi IELTS Jaxtina tìm hiểu những cụm từ đồng nghĩa phổ biến và hữu ích trong bài thi IELTS Writing Task 1 nhé!.

Tổng quan

Khi luyện writing IELTS task 1, việc đầu tiên bạn cần làm là viết câu mở đầu. Một điều vô cùng quan trọng là bạn không được “bê” y nguyên câu từ đề bài xuống bài viết của mình mà phải paraphrase, cụ thể hơn là dùng các từ/cụm từ đồng nghĩa để thay đổi câu. Hãy cùng xem đề bài của một bài IELTS Writing Task 1 nhé.

VD: The bar chart shows the percentage of young people in higher education in 2000, 2005 and 2010.

=> The proportion of young people enrolled in higher education in 2000, 2005, and 2010 is depicted in the chart.

Giải thích: Trong câu trên, các từ đã được thay thế bằng từ đồng nghĩa của nó, câu chủ động được viết lại thành câu bị động. Việc thay “the bar chart” thành “the chart” tuy là chi tiết nhỏ nhưng cũng đã được coi là paraphrase rồi đó.

Để tìm hiểu rõ hơn về cách viết bài IELTS Writing Task 1, tham khảo bài viết: Cách viết dàn bài IELTS Writing Task 1

Trong bài viết này, Jaxtina sẽ đưa ra các từ/cụm từ đồng nghĩa, gần nghĩa để bạn có thể sử dụng linh hoạt, tránh lặp từ. 

1. Từ/Cụm từ liên quan đến số lượng

the number of = the figure for

the proportion of = the percentage of

Cụm từ liên quan đến số lượng

2. Từ/Cụm từ liên quan đến thời gian

between 1990 and 2000 = from 1990 to 2000

over a period of 10 years = over a 10-year period

over the given period = during this time frame

in 1990 and 2000 = in two different years, 1990 and 2000

Cụm từ đồng nghĩa trong IELTS Writing Task 1

Cụm từ đồng nghĩa trong IELTS Writing Task 1

3. Từ/Cụm từ liên quan đến xu hướng và sự thay đổi

Lưu ý, bạn không cần phải học nhồi hết tất cả những từ/cụm từ này mà hãy chọn cho mình 3-4 từ, đủ để ngôn ngữ của bạn đa dạng trong một bài viết 150 chữ là ổn nhé.

Cụm từ liên quan đến xu hướng và sự thay đổi

Cụm từ liên quan đến xu hướng và sự thay đổi

4. Các từ/cụm từ khác thường gặp trong IELTS Writing Task 1

apparent = obvious = clear = evident: rõ ràng, hiển nhiên

show ≈ to compare, illustrate, give information on, show key data on: thể hiện/ so sánh

information = data

the populations of … = the demographics of …: dân số của …

expenditure = spending: chi phí, chi tiêu

spend = consume: chi tiêu, tiêu dùng

citizens = residents = inhabitants = dwellers: công dân, cư dân

city = urban area: thành phố, khu đô thị

people in the USA = Americans

while = whilst = whereas: trong khi

by contrast, … ≈ … illustrate a different pattern: ngược lại, …/ … thể hiện xu hướng trái ngược

similarly, … ≈ show a similar pattern: tương tự vậy, …/ … thể hiện xu hướng tương tự

in terms of … ≈ regarding … ≈ looking at …, it can be seen that …: khi nói về …

Vừa rồi Jaxtina đã đưa ra những từ, cụm từ đồng nghĩa, gần nghĩa phổ biến giúp bạn làm phong phú hơn ngôn ngữ của mình trong IELTS Writing Task 1. Giờ thì hãy thử thách bản thân một chút cùng bài tập nhỏ dưới đây nhé.

Paraphrase the highlighted parts to make the passage better. You may use the synonyms above. (Diễn đạt lại phần được tô màu để bài viết tốt hơn. Bạn có thể sử dụng các từ đồng nghĩa phía trên.)

WRITING TASK 1

You should spend about 20 minutes on this task.

The table shows the proportions of pupils attending four secondary school types between 2000 and 2009.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Write at least 150 words.

Secondary School Attendance
200020052009
Specialist Schools12%11%10%
Grammar Schools24%19%12%
Voluntary-controlled Schools52%38%20%
Community Schools12%32%58%

The table shows the proportions of pupils attending four different types of secondary school between 2000 and 2009. It is evident that whereas the community schools experienced a marked increase in the proportion of those attending their institutions from 2000 to 2009, the others saw a corresponding decline.

To begin, the proportion of pupils in voluntary-controlled schools decreased from 52% to only 20% or one fifth from 2000 to 2009. Similarly, the relative number of children in grammar schools – 24%decreased by half in the same period. As for the specialist schools, the relatively small percentage of pupils attending this type of school (12%) also fell.

However, while the other three types of school declined in importance, the opposite was true in the case of community schools. In fact, whereas only 12% of students were educated in these schools in 2000, this figure increased to 58% of all pupils from 2000 to 2009.

Xem đáp án

  • The table illustrates the percentage of school children attending four different types of secondary school from 2000 to 2009. It is evident that whereas the community schools experienced a marked increase in the proportion of those attending their institutions over the period, the others saw a corresponding decline.
    To begin, the percentage of pupils in voluntary-controlled schools fell from just over a half to only 20% or one fifth from 2000 to 2009. Similarly, the relative number of children in grammar schools – just under one quarterdropped by half in the same period. As for the specialist schools, the relatively small percentage of pupils attending this type of school (12%) also fell, although not significantly.
    However, while the other three types of school declined in importance, the opposite was true in the case of community schools. In fact, whereas only a small minority of 12% were educated in these schools in 2000, this figure increased to well over a half of all pupils during the following ten years.
    Nguồn: IELTS Buddy

Jaxtina hy vọng bài viết này có ích và giúp bạn làm phong phú hơn ngôn ngữ của mình khi viết IELTS Writing Task 1. Nếu như bạn có nhu cầu cải thiện kỹ năng Writing cũng như cải thiện band điểm của mình thì hãy gọi tới hotline hoặc tới cơ sở Jaxtina gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Jaxtina chúc bạn học tốt!

 

Khám Phá Thêm: 

5/5 - (2 bình chọn)