Menu

Câu hỏi chủ từ và câu hỏi túc từ (Subject and Object questions)

Một trong những cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh chính là câu hỏi chủ từ và túc từ (Subject and Object questions). Tuy nhiên, đối với người học tiếng Anh, đặc biệt là những người mới bắt đầu, chủ điểm này sẽ có phần khó hiểu. Vì vậy, trong bài viết này, bạn hãy cùng Jaxtina tìm hiểu những điều cần nắm vững về câu hỏi chủ từ và túc từ trong tiếng Anh nhé!

I. Khái niệm

Khái niệm Ví dụ

Câu hỏi chủ từ

(Subject question)

Là câu hỏi mà trong đó từ để hỏi (question word) đóng vai trò chủ ngữ của câu. Who teaches you English?
Ai dạy bạn tiếng Anh?

What happened?
Chuyện gì đã xảy ra?

Câu hỏi túc từ

(Object question)

Là câu hỏi mà trong đó từ để hỏi (question word) đóng vai trò tân ngữ của câu.Who did you ring yesterday?
Hôm qua bạn gọi cho ai vậy?

 

What will they do next?
Họ sẽ làm tiếp theo đây?

>>>> Có Thể Bạn Quan Tâm: Tìm Hiểu Về Câu Hỏi Đuôi Trong Tiếng Anh (Tag Questions)

II. Cấu trúc

Cấu trúc Ví dụ
Câu hỏi chủ từ (Subject question) Dạng 1: Wh- + verb + object?
Từ để hỏi + động từ + tân ngữ?

Dạng 2: Wh- + to be + Adj/Noun?
Từ để hỏi + to be + tính từ/ danh từ?Who did this?
Ai đã làm chuyện này?

Who is your teacher?
Ai giáo viên của bạn?Câu hỏi túc từ (Object question)

Wh- + auxiliary verb + subject + verb?

Từ để hỏi + trợ động từ + chủ ngữ + động từ?

What are you doing?
Bạn đang làm  vậy?

 

What did you say?
Bạn nói cơ?

>>>> Đọc Thêm: Hướng dẫn sử dụng loại “Câu hỏi Wh-” (Wh-Questions)

So sánh 

Câu hỏi chủ từ Câu hỏi túc từ

Who likes Mary?

Ai thích Mary?

John likes Mary.

John thích Mary.

=> Subject question

Who does Mary like?

Mary thích ai?

Mary likes John.

Mary thích John.

=> Object question

Auxiliary (trợ động từ) Không có trợ động từ Có trợ động từ: does”

Word order

 (trật tự từ)

question word (từ để hỏi): who

verb (động từ): likes

object (tân ngữ): Mary

question word (từ để hỏi): who

auxiliary verb (trợ động từ): does

subject (chủ ngữ): Mary

verb (động từ): like

Lưu ý:

– Với 2 từ để hỏi là whowhom, 2 từ này đều có thể làm tân ngữ của động từ hoặc giới từ.

 • Trong trường hợp who làm tân ngữ của giới từ, giới từ luôn được đặt ở cuối câu:

     Ví dụ:

      Who does this place belong to

      Nơi này thuộc về ai vậy?

 • Trong trường hợp whom làm tân ngữ cho giới từ, giới từ có thể được đặt trước whom hoặc đặt cuối câu.

     Ví dụ:

      Whom are you speaking to?/To whom are you speaking?

      Bạn đang nói chuyện với ai vậy?

>>>> Xem Thêm: Cách đưa ra và phản hồi câu gợi ý trong Tiếng Anh

Bài tập

Hãy cùng Jaxtina ôn lại kiến thức đã học qua bài tập dưới đây nhé!

Practice. Make subject or object questions. (Đặt câu hỏi chủ từ hoặc túc từ.)

1. The car is in the garage. (subject question)

2. Julia likes swimming. (object question)

3. John likes skiing. (subject question)

4. The food was on the table. (object question)

5. The student is from Colombia. (subject question)

6. David has lost his wallet. (object question)

7. Michael went to the library. (object question)

8. William has visited Spain. (subject question)

Xem đáp án

 1. The car is in the garage. (Chiếc xe đang ở trong gara.)
  => What is in the garage? (Cái gì đang ở trong gara?)
  Chủ ngữ trong câu là the car (chiếc xe). Khi sử dụng câu hỏi chủ từ, ta sẽ đổi chủ ngữ sang question word (từ để hỏi) và giữ nguyên phần còn lại. Và từ để hỏi cho the car, một danh từ chỉ sự vật chính là what.
 2. Julia likes swimming. (Julia thích bơi lội.)
  => What does Julia like? (Julia thích cái gì?)
  Với câu hỏi túc từ, ta sẽ chú ý phần tân ngữ của câu, và ở đây là swimming (bơi lội). Do đó từ để hỏi sẽ là what. Ngoài ra, đây là một câu ở thì hiện tại đơn. 
 3. John likes skiing. (John thích trượt tuyết.)
  => Who likes skiing? (Ai thích trượt tuyết?)
  Ta có chủ ngữ của câu là John, một danh từ chỉ người. Vậy từ để hỏi sẽ là who. 
 4. The food was on the table. (Thức ăn được đặt ở trên bàn.)
  => Where was the food? (Thức ăn đặt ở đâu?)
  Đây là cấu trúc dạng 2 của câu hỏi chủ từ với động từ to be. Sau to be, ta có cụm từ on the table (ở trên bàn) dùng để chỉ nơi chốn. Do đó từ để hỏi sẽ là: where
 5. The student is from Colombia? (Học sinh này đến từ Colombia.)
  => Who is from Colombia? (Ai đến từ Colombia?)
  Ở đây, chủ ngữ của câu sẽ đổi sang từ để hỏi trong câu hỏi chủ từ. Và ở đây là the student (học sinh này), là danh từ chỉ người. Do đó, từ để hỏi chính là: who.
 6. David has lost his wallet. (David đã làm mất ví của cậu ấy.)
  => What has David lost? (David đã làm mất cái gì?)
  Ta có tân ngữ của câu là his wallet (ví của cậu ấy), là danh từ chỉ sự vật. Vậy từ để hỏi ở đây là what. Trong câu sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Và chủ ngữ của câu là David, là ngôi thứ 3 số ít. Do đó, khi đổi sang câu hỏi túc từ, ta sẽ chuyển trợ động từ has lên trước chủ ngữ. Vậy ta có đáp án là: What has David lost?
 7. Michael went to the library. (Michael đã đi đến thư viện rồi.)
  => Where did Michael go? (Michael đã đi đâu?)
  Tân ngữ của câu là the library (thư viện) dùng để chỉ nơi chốn, vậy từ để hỏi sẽ là where. Trong câu sử dụng thì quá khứ đơn. Do đó ta sẽ chuyển trợ động từ did lên trước chủ ngữ để có đáp là: Where did Michael go? 
 8. William has visited Spain. (William đã đi du lịch Tây Ban Nha.)
  => Who has visited Spain? (Ai đã đi du lịch Tây Ban Nha?)
  Chủ ngữ của câu là William, vậy từ để hỏi sẽ là: who. Ta giữ nguyên phần còn lại của câu khi đổi sang câu hỏi chủ từ. 

Và đó là những điều bạn cần biết về câu hỏi chủ từ và túc từ (Subject and Object questions). Jaxtina hi vọng bạn sẽ biết cách phân biệt 2 cấu trúc này để sử dụng sao cho chính xác và hiệu quả. Nếu bạn có dự định học tiếng Anh giao tiếp thành thạo hơn thì hiện nay Jaxtina đang cung cấp khóa học 4SKILLS – khóa học giúp học viên phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để có thể giao tiếp thành thạo cũng như sử dụng tiếng Anh như một công cụ cho việc học tập và nghiên cứu, nếu bạn quan tâm thì hãy xem chi tiết hơn tại website của chúng mình tại: khóa học tiếng Anh 4 kỹ năng hoặc gọi qua hotline tại các cơ sở của Jaxtina jaxtina.com/lien-he để được tư vấn nhé. 

Chúc các bạn học tốt!

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Cách đặt câu hỏi với Who / What

4.7/5 - (150 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng