Menu

Cách Viết Introduction Trong IELTS Writing Task 1

Đối mặt với các bài thi viết ở bậc trung học phổ thông không còn là điều quá xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên, thách thức trong kỳ thi IELTS Writing so với các bài viết thông thường là việc sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh cùng với việc xây dựng cấu trúc câu trả lời của bạn thật tốt. Cách viết introduction task 1 trong IELTS Writing (Phần giới thiệu) là nơi thí sinh bắt đầu xây dựng cấu trúc của câu trả lời và nó cũng là phần đầu tiên cho cho thấy vốn từ vựng của thí sinh. Vì vậy, trong bài viết chia sẻ mẹo luyện thi IELTS dưới đây, Jaxtina sẽ đưa ra các lời khuyên về cách viết Introduction trong IELTS Writing Task 1.

Tổng quát

Bạn nên bắt đầu câu trả lời cho Task 1 bằng cách giới thiệu biểu đồ ở câu hỏi. Chỉ cần viết 1-2 câu để giới thiệu biểu đồ đó cho thấy gì và trong khoảng thời gian nào (nếu có).

Để làm điều này, bạn cần paraphrase (diễn giải) câu hỏi Task 1.

Ví dụ một Introduction tốt:

Câu hỏi:

The graphs below give information about computer ownership as a percentage of the population between 2002 and 2010, and by level of education for the years 2002 and 2010.

Ảnh minh họa

Introduction:

The bar charts depict data about computer ownership, with a further classification by level of education, from 2002 to 2010.

Cụ thể, để viết một Introduction tốt, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

>>>> Tham Khảo Chi Tiết: Cách luyện Writing IELTS tại nhà cực hiệu quả trong 3 tháng

1. Thay đổi động từ giới thiệu

Introduction IELTS Writing Task 1 có thể bắt đầu bằng the graph/chart/table/diagram, sau đó là một trong các động từ sau:

 • gives information about/on
 • provides information about/on
 • shows
 • illustrates
 • represents
 • depicts
 • gives reason why (chỉ dùng khi biểu đồ minh hoạ lý do cho một điều gì)
 • explains why(chỉ dùng khi biểu đồ giải thích cho một điều gì đó)
 • compares(chỉ dùng khi nhiều thứ được so sánh với nhau trong biểu đồ)

Chú ý, với từ compare, bạn có thể viết theo các cách diễn đạt sau:

compares sth in terms of sth

Ví dụ: The charts compare two cities in terms of the number of employed people.

compares sth in year 1 and year 2

Ví dụ: The graph compares the population in 2000 and 2013.

>>>> Tìm Hiểu Chi Tiết: IELTS Writing Task 1 Map: Cách viết và bài mẫu tham khảo

2. Diễn giải các cụm danh từ

Bạn có thể viết lại một cụm từ bằng cách sử dụng từ how:

 • shows the number of people … = shows how manypeople …
 • depicts changesin spending on … = depicts how much changedspending on …

Hoặc bạn có thể viết lại một cụm từ bằng cách sử dụng các từ đồng nghĩa:

 • number of = quantity of (không thể đổi thành amount of)
 • spending = expenditure
 • rate = percentage
 • ratio = proportion
 • information = data
 • change đôi khi có thể được thay thế bằng increase, decrease, variation
 • share = portion
 • place = site

3. Diễn giải khoảng thời gian

 • from 1985 to 1995 = between 1985 and 1995
 • in 1985 = in the year1985
 • in 1985 and 1995 = in 1985 and 1995 respectively = in the years1985 and 1995

Ví dụ:

The chart shows consumption rates in 2001 and 2004.

= The graph shows consumption rates in 2001 and 2004 respectively.

Các cách thay đổi, diễn giải từ bên trên được sử dụng trong thực tế như thế nào?

Hãy xem cách câu hỏi trong khung đã được thay đổi để tạo ra một Introduction tốt ở hình bên dưới.

Ảnh minh họa

Những từ đã được thay đổi:

 • show được thay đổi thành compare
 • percentages được thêm vào
 • different được thêm vào
 • in 2007 and 2009 được thay đổi thành in the years 2007 and 2009

Như bạn thấy đấy, bạn không cần phải viết một Introduction hoàn toàn mới so với câu hỏi, chỉ cần lấy câu chủ đề ở câu hỏi đã cho làm cơ sở và thay đổi hoặc thêm một số chi tiết.

Hãy thử ôn lại những nguyên tắc dùng từ cơ bản ngay bây giờ với phần luyện tập dưới đây!

Practice. Choose the correct options.

(Chọn những lựa chọn đúng.)

1. a) The table shows the amountof students who study abroad in 2001 and 2011.

b) The table shows the numberof students who study abroad in 2001 and 2011.

Xem đáp án

 1. b (vì students là danh từ có thể đếm được)

2. a) The graph illustrateChina’s annual growth rate of exports of goods.

b) The graph illustratesChina’s annual growth rate of exports of goods.

Xem đáp án

 • 2. b (vì the graph là danh từ số ít, làm chủ ngữ đứng trước động từ)

3. a) The line graph shows how manyFinnish people went to the cinema between June and October 2014.

b) The line graph shows how muchFinnish people went to the cinema between June and October 2014.

Xem đáp án

 • 3. a (vì people là danh từ có thể đếm được)

Jaxtina hy vọng bạn sẽ thấy kiến thức học được từ bài này bổ ích và ngày càng chăm chỉ luyện tập để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình!

Đừng quên đến với Jaxtina English Center, bạn sẽ có những khóa học IELTS chất lượng và hiệu quả nhất. Hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline hoặc tới trực tiếp cơ sở gần nhất để được tư vấn nhé. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

>>>> Đừng Bỏ Qua:

5/5 - (3 bình chọn)