Menu

Cách hỏi và đưa ra ý kiến trong tiếng Anh (Asking For and Giving Opinions)

Khi tham gia vào các cuộc họp hoặc bất kỳ cuộc hội thoại nào, bạn có thể sẽ phải hỏi và đưa ra ý kiến để các thành viên tham gia hiểu rõ ý kiến của nhau hơn. Chính vì việc này ​​là một phần quan trọng của hội thoại, bạn nên học một vài cách hỏi và đưa ý kiến khác nhau để có thể linh hoạt sử dụng tùy theo từng tình huống. Trong bài viết này, Jaxtina sẽ hướng dẫn bạn các cách diễn đạt “giống người bản xứ” để hỏi và đưa ra ý kiến (đồng ý hoặc không đồng ý). Sau khi học tiếng Anh bài này, bạn sẽ có thể giao tiếp đa dạng và tự nhiên hơn. Hãy xem các cách diễn đạt đó là gì nhé!

cách hỏi và đưa ra ý kiến

Jaxtina sẽ hướng dẫn bạn các cách diễn đạt “giống người bản xứ” để hỏi và đưa ra ý kiến

1. Asking for Opinions (Cách hỏi ý kiến)

How do you feel about that? (Bạn cảm thấy sao về việc đó?)
What is your point of view? (Quan điểm của bạn là gì?)
Have you got any thoughts on this? (Bạn có suy nghĩ gì về điều này không?)
Do you have any views on this? (Bạn có bất kỳ quan điểm về điều này không?)
Does anyone have any other comments? (Có ai có bất kỳ ý kiến nào khác không?)

2. Giving Opinions (Cách đưa ra ý kiến)

2.1 Expressing Opinions (Bày tỏ ý kiến)

I believe… (Tôi tin rằng…)

I’m convinced that… (Tôi tin chắc rằng…)

I’m sure that… (Tôi chắc chắn rằng…)

There’s no doubt in my mind that… (Không nghi ngờ gì nữa rằng…)

I’m quite certain that… (Tôi khá chắc chắn rằng…)

I think… (Tôi nghĩ…)

I’d like to point out that… (Tôi muốn chỉ ra rằng…)

As I see it… (Như tôi thấy…)

In my opinion… (Theo ý kiến của tôi…)

I feel that… (Tôi cảm thấy rằng…)

I am not sure but I am leaning towards… (Tôi không chắc nhưng tôi đang nghiêng về phía…)

2.2 Agreeing (Đồng ý với quan điểm của người khác)

Absolutely. (Chắc chắn rồi.)

Exactly. (Chính xác.)

I totally agree. (Tôi hoàn toàn đồng ý.)

I have exactly the same opinion as you. (Tôi hoàn toàn có cùng quan điểm với bạn.)

I am with you up to a point./I agree to a certain extent. (Tôi đồng ý ở một mức độ nhất định.)

I agree partly. (Tôi đồng ý một phần.)

I guess you’re right. (Tôi đoán là bạn đúng.)

2.3 Disagreeing (Không đồng ý với quan điểm của người khác)

I totally disagree. (Tôi hoàn toàn không đồng ý.)

I’m afraid I can’t agree with you there. (Tôi e rằng tôi không thể đồng ý với bạn ở điểm đó.)

With respect, I have to say I don’t agree. (Dù tôn trọng bạn, tôi phải nói rằng tôi không đồng ý.)

I can’t go along with that at all. (Tôi không thể đồng ý điều đó chút nào.)

I understand what you are saying, but I have a different opinion. (Tôi hiểu bạn đang nói gì, nhưng tôi có ý kiến khác.)

I agree with you to a point but I disagree about… (Tôi đồng ý với bạn ở một mức độ nhất định nhưng tôi không đồng ý về…)

I know what you mean but… (Tôi hiểu ý của bạn, nhưng…)

I don’t really agree with you. (Tôi không hẳn đồng ý với bạn.)

I think it might be better to… (Tôi nghĩ tốt hơn là nên…)

Cùng luyện tập các cách diễn đạt qua bài hội thoại dưới đây nhé!

Complete the conversations with the given expressions. (Hoàn thành các đoạn hội thoại với các cách diễn đạt cho trước.)

what is your point of view Absolutely
in my opinion I think it might be better to
Have you got any thoughts on this

Conversation 1

A:  So Dave, _______________ about a good friend? 

B:  Well, _______________ a friend is someone who is good fun to be with.

A:  Hm…fun to be with? Can you give me an example?

B:  I like friends who like to go out and have fun together – go downtown, go to the beach, see a movie, something like that.

A:  So…does that mean a friend has to like the same things you do?

B:  Not really, _______________ just have a friend with a fun personality. 

Xem đáp án

Conversation 1
A:  So Dave, what is your point of view about a good friend?
B:  Well, in my opinion, a friend is someone who is good fun to be with.
A:  Hm…fun to be with? Can you give me an example?
B:  I like friends who like to go out and have fun together – go downtown, go to the beach, see a movie, something like that.
A:  So…does that mean a friend has to like the same things you do?
B:  Not really, I think it might be better to just have a friend with a fun personality. 

Conversation 2

A:  Some people say friends are always honest with each other. _______________?

B:  _______________. Friends need to be completely honest. One little lie and the friendship just disappears. 

A:  Ah, that’s pretty strong language.

B:  Yeah. Once, one of my good friends lied to me. He was a really good friend, and I just felt completely betrayed. It destroyed the friendship.

Xem đáp án

Conversation 2
A:  Some people say friends are always honest with each other. Have you got any thoughts on this?
B:  Absolutely. Friends need to be completely honest. One little lie and the friendship just disappears.
A:  Ah, that’s pretty strong language.
B:  Yeah. Once, one of my good friends lied to me. He was a really good friend, and I just felt completely betrayed. It destroyed the friendship.

Jaxtina hy vọng bạn sẽ thấy kiến thức học được từ bài này nhiều bổ ích và ngày càng chăm chỉ luyện tập để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng