Menu

Nghiên cứu của Jaxtina về “Quản lý sự thay đổi để nâng tầm giảng dạy Tiếng Anh ở Việt Nam”

Vào ngày 24/5 vừa qua, bài báo khoa học “Managing Change to Upgrade English Teaching in Vietnam” (Quản lý sự thay đổi để nâng tầm giảng dạy Tiếng Anh ở Việt Nam) do Ths. Nguyễn Hải Hà – Giám đốc trung tâm học thuật Jaxtina thực hiện được công bố trên Tạp chí European Journals of Education Studies – tạp chí giáo dục Châu Âu về Giảng dạy Tiếng Anh. 

Tạp chí Tạp chí European Journals of Education Studies là một tạp chí giáo dục quốc tế nổi tiếng và uy tín được đánh giá bởi các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu học thuật đến từ nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có mảng nghiên cứu về các khía cạnh liên quan đến quá trình học và giảng dạy Tiếng Anh, như là ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai.

Jaxtina English Center trở thành minh chứng cho việc phát triển quản lý sự thay đổi thông qua quá trình xây dựng 10 năm và trở thành đề tài phát triển các báo cáo khoa học của Ths Nguyễn Thị Hải Hà – Giám đốc học thuật Jaxtina. 

Bài báo khoa học được Ths. Nguyễn Hải Hà tập trung nghiên cứu về việc áp dụng các mô hình quản lý thay đổi trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Cùng với thực tiễn hoạt động tại Jaxtina English Center, bài viết cung cấp góc nhìn thực tế về các mô hình quản lý thay đổi và khả năng áp dụng việc quản lý này trong ngữ cảnh giảng dạy Tiếng Anh tại Việt Nam. Từ đó, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục và mang lại sự thay đổi tích cực trong quá trình giảng dạy tiếng Anh cho học viên.

Ths. Nguyễn Hải Hà hiện đang giữ vị trí Giám đốc Học thuật tại Hệ thống Anh ngữ Jaxtina. Cô có bằng MTESOL (Chứng chỉ quốc tế về kỹ năng và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh) với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và nghiên cứu các chương trình, phương pháp giảng dạy Tiếng Anh và quản lý giáo dục hiệu quả tại nhiều tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. 

Jaxtina English Center trở thành minh chứng cho việc phát triển quản lý sự thay đổi thông qua quá trình xây dựng 10 năm và trở thành đề tài phát triển các báo cáo khoa học của Ths Nguyễn Thị Hải Hà. Các nghiên cứu của chị Hà cùng với định hướng phát triển của Jaxtina hướng đến đào tạo Tiếng Anh chú trọng đến các phương pháp tiên tiến áp dụng trong quản lý và giảng dạy, giúp đội ngũ Jaxtina phát triển giải pháp giáo dục chuẩn quốc tế đóng góp cho sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam.

Tham khảo bài báo khoa học của Ths Nguyễn Thị Hải Hà tại đây: https://oapub.org/edu/index.php/ejel/article/view/4874/7508

Hãy đánh giá!