Bài học Tiếng Anh hàng ngày
Menu

Tiếng Anh

Cách phân biệt accept và agree

Cách phân biệt accept và agree

Accept và agree đều có nghĩa là “đồng ý”. Rất nhiều bạn nhầm lẫn rằng 2 từ này có nghĩa giống nhau nên cách sử dụng ...
Phân Biệt On time và In time

Phân Biệt On time và In time

On time và In time cả 2 từ này được sử dụng khi muốn nói đến việc đúng giờ. Tuy nhiên mỗi từ lại có ý ...
Cách phân biệt believe và trust

Cách phân biệt believe và trust

Believe và trust đều có nghĩa là “tin tưởng”, “niềm tin”. Vì vậy nhiều người hay nhầm lẫn giữa 2 từ này. Vậy chúng giống và ...
Sự khác biệt giữa Do và Make

Sự khác biệt giữa Do và Make

Do và Make đều có nghĩa là “làm.” Tuy nhiên cách sử dụng của 2 từ này lại không giống nhau hoàn toàn đâu nhé. Để ...