Menu

So sánh không ngang bằng trong Tiếng Anh với “not as… as”

So sánh không ngang bằng là một trong những phần ngữ pháp mà bạn cần ôn luyện khi học Tiếng Anh từ cơ bản. Đây là loại so sánh sự vật, hiện tượng được đánh giá kém hơn để làm nổi bật sự vật, hiện tượng còn lại. Để tìm hiểu về các dạng cấu trúc so sánh không ngang bằng, bạn có thể xem ngay bài viết tổng hợp kiến thức sau đây của Jaxtina English Center.

1. Cấu trúc so sánh không ngang bằng trong Tiếng Anh với “not as … as”

Công thức so sánh trong Tiếng Anh dạng không ngang bằng: S + V + not + sth + as + adj + as + sth

Ví dụ:

 • Rome is not as old as Athens. (= Athens is older). (Rome không lâu đời như Athens.) (= Athens lâu đời hơn).
 • The Grand Hotel isn’t as expensive as the Europa. (= the Europa is more expensive) (Khách sạn Grand không đắt như khách sạn Europa.) (= Khách sạn Europa đắt hơn).
 • I don’t play tennis as often as you. (= you play more often) (Tôi không chơi quần vợt thường xuyên như bạn.) (= bạn chơi thường xuyên hơn).
 • I don’t study as well as you. (= You are study better) (Tôi không tốt như bạn) (= Bạn học tốt hơn)
so sánh không ngang bằng

So sánh không ngang bằng với cấu trúc “not as … as”

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Ôn luyện ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản [Tổng hợp chi tiết]

2. So sánh không ngang bằng với “not as much as …/ not as many as …”

Công thứ: S + V + not as much/ not as many + sth + as + sth

Ví dụ:

 • I haven’t got as much money as you. (= you’ve got more money). (Tôi không có nhiều tiền như bạn.) (= bạn có nhiều tiền hơn).
 • I don’t know as many people as you.) (= you know more people). (Tôi không biết nhiều người như bạn.) (= bạn biết nhiều người hơn).

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc so sánh không ngang bằng trong Tiếng Anh với “not as much as …/ not as many as …”:

 • Many dùng cho danh từ đếm được số nhiều. (Countable nouns)
 • Much dùng cho danh từ không đếm được. (Uncountable nouns)
so sánh không ngang bằng trong tiếng anh

Cấu trúc so sánh không ngang bằng với “not as much as …/ not as many as …”

>>>> Đọc Thêm: Danh từ đếm được và không đếm được trong Tiếng Anh

3. Bài tập về so sánh không ngang bằng trong Tiếng Anh

3.1 Practice 1. Write sentences with “as…as”

E.g. Athens is older than Rome.

=> Rome isn’t as old as Athens.

 1. My room is bigger than yours.
 2. You got up earlier than me.
 3. We played better than them.
 4. I’ve been here longer than you.
 5. She’s more nervous than him.
Xem đáp án
 1. Your room isn’t as big as mine./ Your room isn’t as big as my room. (Dịch nghĩa: Phòng của bạn không lớn bằng phòng của tôi.)
 2. I didn’t get up as early as you./ I didn’t get up as early as you did. (Dịch nghĩa: Tôi đã không dậy sớm như bạn.)
 3. They didn’t play as well as us./ They didn’t play as well as we did. (Dịch nghĩa: Họ đã không chơi tốt như chúng tôi.)
 4. You haven’t been here as long as me./ You haven’t been here as long as I have.(Dịch nghĩa: Bạn đã không ở đây lâu như tôi.)
 5. He isn’t as nervous as her./ He isn’t as nervous as she is. (Dịch nghĩa: Anh ấy không lo lắng như cô ấy.)

3.2 Practice 2. Put in “as” or “than”

 1. I don’t watch TV as much _____ you.
 2. You eat more _______ me.
 3. I feel better_______ I felt yesterday.
 4. Jim isn’t as clever _______ he thinks.
 5. Belgium is smaller _______ Switzerland.
Xem đáp án
 1. I don’t watch TV as much as you. (Dịch nghĩa: Tôi không xem TV nhiều như bạn.)
 2. You eat more than me. (Dịch nghĩa: Bạn ăn nhiều hơn tôi.)
 3. I feel better than I felt yesterday. (Dịch nghĩa: Tôi cảm thấy tốt hơn ngày hôm qua.)
 4. Jim isn’t as clever as he thinks. (Dịch nghĩa: Jim không thông minh như anh ấy nghĩ.)
 5. Belgium is smaller than Switzerland. (Dịch nghĩa: Bỉ nhỏ hơn Thụy Sĩ.)

Nguồn sách tham khảo: Essential Grammar in Use 2nd Edition

Vậy là Jaxtina English Center vừa cung cấp cho bạn bài học về so sánh không ngang bằng trong Tiếng Anh với các cấu trúc khác nhau. Hy vọng bài viết cung cấp cho bạn đầy đủ những kiến thức mà bạn đang cần về chủ đề ngữ pháp này. Nếu bạn có nhu cầu tham gia các khóa học Tiếng Anh toàn diện thì có thể ngay liên hệ cho trung tâm chúng tôi qua số hotline 1900 63 65 64 để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

5/5 - (2 bình chọn)