Bài học Tiếng Anh hàng ngày
Menu

Tiếng Anh

Các kênh học tiếng Anh hữu ích

Các kênh học tiếng Anh hữu ích

Sau đây là các kênh học tiếng Anh hữu ích giúp bạn cải thiện phát âm, từ vựng và các kĩ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết theo các ...
Cụm động từ với IN

Cụm động từ với IN

1. HAND IN: giao, nộp cái gì đó Ví dụ: She handed her term paper in late. (Cô ấy nộp bài muộn) 2. PITCH IN: ...