Bài học Tiếng Anh hàng ngày
Menu

Tiếng Anh

Cách phân biệt accept và agree

Cách phân biệt accept và agree

Accept và agree đều có nghĩa là “đồng ý”. Rất nhiều bạn nhầm lẫn rằng 2 từ này có nghĩa giống nhau nên cách sử dụng ...
Phân Biệt On time và In time

Phân Biệt On time và In time

On time và In time cả 2 từ này được sử dụng khi muốn nói đến việc đúng giờ. Tuy nhiên mỗi từ lại có ý ...
Cách phân biệt believe và trust

Cách phân biệt believe và trust

Believe và trust đều có nghĩa là “tin tưởng”, “niềm tin”. Vì vậy nhiều người hay nhầm lẫn giữa 2 từ này. Vậy chúng giống và ...
Sự khác biệt giữa Do và Make

Sự khác biệt giữa Do và Make

Do và Make đều có nghĩa là “làm.” Tuy nhiên cách sử dụng của 2 từ này lại không giống nhau hoàn toàn đâu nhé. Để ...
Cách phân biệt wake up và get up

Cách phân biệt wake up và get up

Wake up và get up đều được hiểu là “thức dậy” trong tiếng Việt. Vậy giữa 2 từ này có điểm gì khác nhau. Chúng ta ...
Cách phân biệt afraid và scared

Cách phân biệt afraid và scared

Khi muốn thể hiện việc sợ hãi bằng tiếng Anh, chúng ta thường dùng afraid và scared. Tuy nhiên cách sử dụng của 2 từ này ...
Cách phân biệt Do và Make

Cách phân biệt Do và Make

Chắc ai cũng biết Do và Make có nghĩa là “làm” rồi đúng không. Hai từ này tuy có nghĩa giống nhau nhưng cách sử dụng lại ...
Cách phân biệt alone và lonely

Cách phân biệt alone và lonely

Alone và lonely đây là 2 từ dùng để chỉ trạng thái “cô đơn”. Nhiều người vẫn nhầm lẫn về cách sử dụng của 2 từ ...