Menu

Tiếng Anh

Cách phân biệt Below và Under

Cách phân biệt Below và Under

Below và Under là một cặp từ gây khá nhiều nhầm lẫn cho người học tiếng Anh. Cả hai từ đều có nghĩa là phía dưới, ...
Cách phân biệt so, too và very

Cách phân biệt so, too và very

So, too và very đều là các trạng từ có ý nghĩa: … quá, rất …. Chúng cũng đều có thể bổ nghĩa cho tính từ. ...
Từ vựng tiếng Anh lớp 9

Từ vựng tiếng Anh lớp 9

Với các bạn học sinh, việc học từ vựng rất quan trọng cho việc tích lũy kiến thức sau này. Bài viết sau đây sẽ ...