Menu

Tiếng Anh

Cách phân biệt May be và Maybe

Cách phân biệt May be và Maybe

Cách phân biệt May be và Maybe Chúng ta vẫn biết maybe và may be đều có nghĩa là ‘có thể’, ‘có lẽ’. Nhiều người nghĩ chúng giống nhau nhưng thực tế ...
Cách phân biệt Only và Just

Cách phân biệt Only và Just

“Just” và “only” vừa là tính từ (adj), vừa là trạng từ (adv) và có nhiều nghĩa. Bài viết đề cập đến những nét nghĩa ...
Phân biệt Excuse me và Sorry

Phân biệt Excuse me và Sorry

Excuse me và Sorry Ai cũng biết ý nghĩa của hai từ này đều là “xin lỗi”. Tuy nhiên trong mỗi hoàn cảnh khác nhau chúng ...
Phân biệt Central và Center

Phân biệt Central và Center

Central và Center là một trong nhiều cặp từ dễ bị nhầm lẫn trong tiếng Anh. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng nhưng các ...
Cách phân biệt Farther và Further

Cách phân biệt Farther và Further

Farther và Further là một trong những cặp từ hay gây nhầm lẫn. Trong tiếng Anh có nhiều cặp từ tương đương nhau về nghĩa  nhưng lại ...
Phân biệt Like và As

Phân biệt Like và As

Like và As đều có nghĩa là: như là, giống. Tuy gần nhau về nghĩa nhưng cách dùng của chúng lại không giống nhau. Rất ...
Phân biệt Take and Get

Phân biệt Take and Get

Take and Get là một cặp từ có ý nghĩa gần giống nhau trong tiếng Anh. Chính vì thế mà rất nhiều người nhầm lẫn về ...
Cách phân biệt lend và borrow

Cách phân biệt lend và borrow

Lend và borrow là một cặp từ rất hay gây nhầm lẫn trong tiếng Anh. Để giúp các bạn phân biệt rõ ràng được hai từ ...
Cách phân biệt Bring và Take

Cách phân biệt Bring và Take

Bring và Take là một cặp từ gây nhầm lẫn cho nhiều người vì nghĩa của chúng gần giống nhau. Để giúp cho các bạn phân ...