Từ vựng tiếng anh | Jaxtina English
Menu

Từ vựng tiếng anh

Từ vựng tiếng anh về món ăn

Từ vựng tiếng anh về món ăn

Thử tượng tượng, bạn được mời đi ăn tại một nhà hàng hay khách sạn sang trọng với các món ăn toàn tiếng “Tây”. Nếu ...